IME - AZ EGÉSZSÉGÜGYI VEZETŐK SZAKLAPJA

Tudományos folyóirat

   +36-30/459-9353       ime@nullimeonline.hu

   +36-30/459-9353

   ime@nullimeonline.hu

A járóbeteg-szakellátás kód- és pont-revíziójáról

  • Cikk címe: A járóbeteg-szakellátás kód- és pont-revíziójáról
  • Szerzők: Dr. Bordás István , Dr. Kovácsy Zsombor , Dr. Illyés Sarolta, Dr. Varga Imre
  • Intézmények: Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ, Igazságügyi Minisztérium, ESZCSM, Holisztikus és Integratív Medicina Program Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar Belgyógyászati Intézet Anyagcsere Tanszék
  • Évfolyam: I. évfolyam
  • Lapszám: 2002. / 1
  • Hónap: június
  • Oldal: 5-6
  • Terjedelem: 2
  • Rovat: EGÉSZSÉGPOLITIKA
  • Alrovat: EGÉSZSÉGPOLITIKA

Absztrakt:

Az elmúlt évben a finanszírozási paraméterek karbantartási munkáinak túlnyomó részét a járóbeteg szakellátásban alkalmazott orvosi eljárások kód és pontrevíziója jelentette. A revízió kereteit a 6/1998. NM rendelet adja. A munka elsősorban az orvos-szakmai kollégiumok és országos intézetek közreműködésével készült.

Szerző Intézmény
Szerző: Dr. Bordás István Intézmény: Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ
Szerző: Dr. Kovácsy Zsombor Intézmény: Igazságügyi Minisztérium
Szerző: Dr. Illyés Sarolta Intézmény: ESZCSM
Szerző: Dr. Varga Imre Intézmény: Holisztikus és Integratív Medicina Program Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar Belgyógyászati Intézet Anyagcsere Tanszék
MENEDZSMENT EGÉSZSÉGPOLITIKA A járóbeteg-szakellátás kód- és pont-revíziójáról Dr. Bordás István, GYÓGYINFOK – Dr. Kovácsy Zsombor – Dr. Illyés Sarolta, Egészségügyi Minisztérium – Dr. Varga Imre, MEDICINA 2000 Az elmúlt évben a finanszírozási paraméterek karbantartási munkáinak túlnyomó részét a járóbeteg szakellátásban alkalmazott orvosi eljárások kód és pontrevíziója jelentette. A revízió kereteit a 6/1998. NM rendelet adja. A munka elsősorban az orvos-szakmai kollégiumok és országos intézetek közreműködésével készült. Ez arra lesz alkalmas, hogy a pontérték nagysága állandó értéket fejezzen ki, a különböző változatok egymással összehasonlíthatók legyenek, a Ft/pont érték pontosabban tervezhető legyen, az egyéb ellátási formákkal (pl. a fekvőbeteg ellátással) való teljesítmény-arány számítható és stabilan tartható legyen. A feladat az alábbi részekből tevődött össze: – Az eljárások közül kiválasztottuk és preferáltuk a majdnem minden szakmát érintő, az orvosi munka értékének jelentőséget adó általános vizsgálatokat (vizsgálat, speciális szakorvosi vizsgálat, kontrollvizsgálat), amelyek pontszámnövekedésére a megszüntetett eljárások (vattapontok) adnak fedezetet. Ezek pontértékét visszaosztás nélkül emeltük meg. – Az OENO kódrendszer (Orvosi Eljárások Nemzetközi Osztályozása) felülvizsgálata annak érdekében, hogy – a WHO eredeti kódrendszer struktúráját megtartva – minden gyakorlatban alkalmazott eljárásnak legyen kódja, egy eljárásnak csak egy kódja legyen, minden kódhoz egyértelmű, jól definiált eljárásnév tartozzon, a nem alkalmazott eljárások kerüljenek ki a kódrendszerből. – Finanszírozás szempontjából különüljenek el azok az eljárások, amelyek alkalmazása során indokolatlan többletkifizetések történtek, történhetnek („vattapontok”). – Tisztázódjon minden orvosi eljárás definíciója és szakmai hovatartozása (szakmai kompetencia). Mivel a kompetencia vizsgálat eddig nem volt jellemző a járó szakellátásban, ezért a karbantartás során nagyon óvatosan alkalmaztuk. Igyekeztünk elkerülni a túl szigorú előírásokból eredő hibákat, hogy ne veszélyeztessük a sikeres bevezetést, alkalmazást. A tapasztalatok alapján a későbbi pontosításnak nem lesz akadálya. – Az egyes szakterületeken belül történjen arányosítás a különböző eljárások teljesítményarányait kifejező pontértékek között. (A szakmák közti aránytalanságok vizsgálatára, korrekciójára legkorábban ez év második felében, a jelenlegi munka befejezését követően kerülhet sor.) A feladatot szakmai vélemények kérésével, a szakmákkal történt többszöri egyeztetéssel lehetett teljesíteni. Az eredmény értékeléséhez azonban szükséges az alábbiakat figyelembe venni: – A pontszámok csak arányokat fejeznek ki. A kifizetéseket a pontszám mellett az egy pontért fizethető forintérték határozza meg, amelyet a rendelkezésre álló kasszanagyságból lehet megállapítani. Ezért a javaslat a pontarányokkal és nem a kifizetésekkel foglalkozik. – Az összes pontszámot nem tudjuk növelni. A többletkifizetéseket a lehetőségekhez mérten az egy pontért fizethető összeg növelésével lehet elérni. – – – – A pontértékek korrekciójánál törekedni kellett arra, hogy a szakmák között a kasszából való részesedési arány lényegében ne változzon meg. Ezt úgy lehetett elérni, hogy a 2001. évi, bázisidőszaknak tekintett forgalomból az összpontszámok megmaradnak az új pontértékekkel is. Ezért a pontnövekedéshez mindig fedezetet kellett adni más eljárások pontszámának csökkenésével. A szakmák közti arányok megtartásához minden szakmánál számított mértékű visszaosztást kellett alkalmazni. – Célunk volt, hogy az átlagpontszám azonos értékre állítását (visszaosztását) bevezessük és a jövőben nagyobb karbantartási ciklusonként rendszeresen elvégezzük. – Az intenzív, hosszantartó egyeztetések eredményeként Elkészült a végleges kód és pontjavaslat a szakmák részéről (törlés, új eljárások, módosítások) Elkészült a szakmák közti arányok megtartását biztosító számítás, a pontértékek végleges beállítása Elkészült az eljárások és a szakmák közti kapcsolatot jelző kompetencia-táblázat (adott szakma jelentheti, ill. nem jelentheti a jelölt orvosi eljárásokat, melyik szakma felelős az eljárás paramétereinek karbantartásáért) Elkészült a Szabálykönyv a járóbeteg szakellátás tevékenységi kódlistájának alkalmazásáról Munka közben jelentkezett külön problémák: – A karbantartási munka közben, attól függetlenül külön eljárást kezdeményezett az OEP a PCR vizsgálatok pontértékének emelésére. Ezek az eljárások ki lettek emelve a többi laboratóriumi vizsgálatok közül, speciális szabályozással, külön előirányzatból történő elszámolással. Később az IME I. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2002. JÚNIUS 5 MENEDZSMENT EGÉSZSÉGPOLITIKA ügy tovább folytatódott, külön laboratóriumi kassza elkülönítéssel. A labor szakmánál az ebből eredő problémák megkérdőjelezik a 2001. évi karbantartási munka eredményeit. – A munkafolyamat egész időszakát végig kísérte a szakmák közti aránytalanságok szubjektív módon történő kezelésének szándéka. Ez erős figyelmeztetés a feladat nehézségére és fontosságára. – Kezdetben nem tűnt problémának, később egyre több nehézséget okozott a különböző szakmák meghatározása, a résszakmák önállósodási törekvése, a szakmai határok, átfedések tisztázása. A karbantartási munkát meghaladó feladat a különböző célra történt szakmai elkülönítések rendszerezése, az oktatási helyzetből való kiindulás problémáinak tisztázása. Szükségessé vált az ellátási struktúrára jellemző szakmák pontos meghatározása, rendszerezése. A munka eredményei előírás szerint jogszabályokban jelennek meg, de az alkalmazás sikere érdekében az eddigieknél jelentősebb informatikai segítséget is szeretnénk adni minden érintettnek, a munkát végző orvosoknak, az ellenőrzést végző OEP szakembereknek, a munka eredményéért felelősöknek. Ezért a listák, kézikönyvek mellett az informatikai eszközök felhasználását is tervezzük. A GYÓGYINFOK eddigi gyakorlatához hasonlóan olyan számítógépes programot tesz közzé, amely segítséget ad a felhasználóknak – a finanszírozási paraméterek (kód- és pontlisták, megnevezések) gyors elérésére, – az orvosi eljárások elszámolási szabályainak (a Szabálykönyvnek) a kényelmes kezelésére. Ezúton is szeretnénk hangsúlyozni, hogy a 2001. évi karbantartási munkával nagyon nehéz és jelentős feladatot végeztünk el. A járó szakellátás kód- és pontrendszere sok hibát, egyenlőtlenséget, ellentmondást, hiányosságot tartalmaz. A mostani átfogó munkához hasonló karbantartásra eddig még nem került sor. A feladat nagysága nem tette lehetővé minden probléma megoldását (pl. a szakmák közti aránytalanságok korrekcióját), ezért a munkát folytatni kell úgy, hogy az eddigi munka eredményeit a gyakorlatban hasznosítani lehessen. Köszönet illet minden szakmát azért a nagyon értékes segítségért, amit a munka során nyújtottak. Igazolódott, hogy ilyen jelentős feladatot csak közös munkával lehet elvégezni. MEGJELENT Outsourcing Szemlélet – Jövőkép Új módszerek az egészségügy működtetésében 1.500,- Ft Kontrolling és Vezetői Információs Rendszerek az Egészségügyben Ezredfordulós kórházi menedzsment eszközök 2.000,- Ft A szakmai kiadványok megrendelhetők: Larix Stúdió 1053 Budapest, Múzeum krt. 9. V. 18. Tel / fax: 317 57827 E-mail: larix@larix.hu www.larix.hu 6 IME I. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2002. JÚNIUS