IME - AZ EGÉSZSÉGÜGYI VEZETŐK SZAKLAPJA

Tudományos folyóirat

   +36-30/459-9353       ime@nullimeonline.hu

   +36-30/459-9353

   ime@nullimeonline.hu

Public Relations eszközök az egészségügyi menedzsment kezében - PR és változásmenedzsment I. -Változtatások előkészítése

  • Cikk címe: Public Relations eszközök az egészségügyi menedzsment kezében - PR és változásmenedzsment I. -Változtatások előkészítése
  • Szerzők: Léder László , Marczell Viktória
  • Intézmények: SE Magatartástudományi Intézet SE EMK, Budapesti Gadasági Főiskola SE EMK
  • Évfolyam: I. évfolyam
  • Lapszám: 2002. / 5
  • Hónap: december
  • Oldal: 21-25
  • Terjedelem: 5
  • Rovat: MENEDZSMENT
  • Alrovat: MENEDZSMENT PUBLIC RELATIONS

Absztrakt:

Az írás bemutatja, hogy a változtatás vezetési programok sikeres alkalmazásához hogyan járulhat hozzá a Public Relations eszköztárának megfelelő használata az egészségügyi gyógyító intézményekben. A szerzők kiemelik, hogy a BPR (Business Process Reengineering, üzleti folyamatok újjászervezése) szemlélet alkalmazása helyett és/vagy mellett a gyógyító intézmények speciális jellemzőik miatt fokozottan igénylik a magatartástudományi és szervezetpszichológiai megközelítések használatát változtatási projektjeik sikeres lebonyolítása érdekében. A cikk a változtatások előkészítésének fázisát elemzi részletesen.

Cikk Író(k) Státusz
Beköszöntő Tamás Éva
A Járóbeteg Szabálykönyv 2001-2002. évi általános revíziójáról Dr. Illyés Sarolta, Dr. Bordás István
Az emlőszűrések értékelése egészségbiztosítási oldalról Dr. Dózsa Csaba, Dr. Pál Miklós , Prof. Dr. Boncz Imre, Dr. Sebestyén Andor
Egészségügyi szolgáltatók felelősségbiztosításának átalakítása Dr. Szabó Tamás
Public Relations eszközök az egészségügyi menedzsment kezében - PR és változásmenedzsment I. -Változtatások előkészítése Léder László , Marczell Viktória
A magyar egészségügyi menedzserképzés elmúlt évtizede Dr. Szabadfalvi András
Telestroke rendszer (agyérbetegségek intézetközi távkonzultációs rendszere) Dr. Bársony Péter, Mayer István
Kommunikációs eszközök fejlesztése intenzív osztályon fekvő betegek számára Sikné Dr. Lányi Cecília, Kosztyán Zsolt, Kupeczik István, Gyurka Szabolcs, Müllerné Szögedi Ildikó
A menedzsmentet segítő informatikai rendszerben megvalósult ápolási dokumentáció és osztályos készletgazdálkodási program Dr. Billoné Jenei Anna
Megújult a Magyar Orvosi Kamara vezetése Nagy András László
I. Irányított Betegellátási Konferencia Dr. Somlai András
Kórházi vezetői eszköztár - Új módszerek a kórházi menedzsment szolgálatában Tamás Éva
„Kardiológiai szakdolgozókkal az Egészséges Nemzetért Népegészségügyi Program megvalósításáért” Egressy Mária
Neumann János centenáriumi év IME Szerkesztőség
Távkonzultációs rendszer a STROKE-ellátás esélyegyenlőségéért - „A közös bölcsesség jobb, mint az egyéni…” Interjú Prof. Dr. Nagy Zoltánnal Boromisza Piroska

Szerző Intézmény
Szerző: Léder László Intézmény: SE Magatartástudományi Intézet SE EMK
Szerző: Marczell Viktória Intézmény: Budapesti Gadasági Főiskola SE EMK

[1] Bakacsi Gyula: Szervezeti Magatartás és Vezetés Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1998
[2] Bob Stevenson, Dr. Janza Péter (szerk.): Hatékonysági módszerek és technikák Civil Service College, KEH kiadvány, London-Budapest, 2000
[3] Dennis W. Organ, Thomas S. Bateman: Organizational Behavior IRWIN, Boston, 1991
[4] Kathleen Larey Lewton, M.H.A.: Public Relations in Health Care: A Guide For Professionals APR. (American Hospital Publishing, Inc., Chicago, 1991)
[5] Léder László, Marczell Viktória, Dr. Szócska Miklós: PR és Marketing az Egészségügyben EMK, belső képzési anyag
[6] Raffai Mária: BPR. üzleti Folyamatok újjászervezése Novadat kiadó, 1999
[7] Szeles Péter: Public Relations a Gyakorlatban Geomédia Szakkönyvek, Budapest, 1999
[8] Werner Vogelauer: Coaching a Gyakorlatban. Vezetők Szakszerű Tanácsadása és Támogatása KJK-Kerszöv Jogi és üzleti Kiadó, 2002

MENEDZSMENT PUBLIC RELATIONS Public Relations eszközök az egészségügyi menedzsment kezében PR és változtatásmenedzsment I. Változtatások előkészítése Léder László, SE Magatartástudományi Intézet, SE Egészségügyi Menedzserképző Központ Marczell Viktória, Budapesti Gazdasági Főiskola, SE Egészségügyi Menedzserképző Központ Az írás bemutatja, hogy a változtatás vezetési programok sikeres alkalmazásához hogyan járulhat hozzá a Public Relations eszköztárának megfelelő használata az egészségügyi gyógyító intézményekben. A szerzők kiemelik, hogy a BPR (Business Process Reengineering, üzleti folyamatok újjászervezése) szemlélet alkalmazása helyett és/vagy mellett a gyógyító intézmények speciális jellemzőik miatt fokozottan igénylik a magatartástudományi és szervezetpszichológiai megközelítések használatát változtatási projektjeik sikeres lebonyolítása érdekében. A cikk a változtatások előkészítésének fázisát elemzi részletesen. PUBLIC RELATIONS AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN Az elmúlt tizenöt év során a Public Relations (PR) és a marketing eszközeinek használata a fejlett egészségügyi rendszerekkel rendelkező országokban az egészségügyi tervezés és működtetés megszokott gyakorlatává vált. A jelenség magyarázata, hogy mind a PR, mind pedig a marketing olyan lehetőségeket nyújtanak a felhasználók részére, melyek segítségével megfelelő válaszok adhatók az egészségügyi rendszereket ért modern kihívásokra. A PR nyújtotta lehetőségek, a teljesség igénye nélkül a következők: • A VÁLTOZTATÁSOK TERMÉSZETRAJZA A változtatásmenedzsment technikai és dinamikai jellegzetességeivel kiterjedt szakirodalom foglalkozik, amely azonban elsősorban a változások „mérnöki” megközelítését BPR (Business Process Reengineering, magyarul üzleti vagy vállalati folyamatok újjászervezése) alkalmazza, és a változtatásokat strukturális és technikai szempontokból jellemzi. A fejlett ipari országok szervezetfejlesztési tapasztalatai azonban óvatosságra intenek. Az elmúlt több mint tíz év BPR szemléletű fejlesztéseit számos kritika érte, mivel a hatékonysági vizsgálatok eredményei sokszor nyugtalanítóan alacsony eredményeket mutattak. Jó példa erre a Leceisteri Királyi Kórház esete, amely az Egyesült Királyság egészségügyi intézményei közül az elsők között alkalmazta a BPR módszerét, 1995-ben. Az intézmény jelentős eredményeket várt a BPR alkalmazásától, mivel azonban a program számos ellentmondást és belső konfliktust okozott, hat hónap után a menedzsment a program felfüggesztéséről döntött. A posztindusztriális szervezetfejlesztési megközelítések elemzései szerint a fenti problémára a válasz a szervezeti magatartáskutatások eredményei között keresendő. Úgy tűnik tehát, hogy a jól megtervezett változtatási programok alkalmazhatósága elsősorban attól függ, hogy a változtatásokban érintett egyének és csoportok hiedelmei, elvárásai, motivációs, általában magatartási és pszichológiai jellemzői megfelelően ismertek és kezeltek-e a változtatási programok kivitelezése során. • • A PR koncepciója, a kölcsönös érdekeken alapuló, „winwin” helyzetekre épülő együttműködés filozófiája, jól alkalmazható a hangsúlyosan bizalmi légkört igénylő egészségügyi gyakorlatban. A PR mint rendszerfejlesztési eszköz, magas kompatibilitást mutat az egészségügyben már alkalmazott rendszer-, illetve minőségfejlesztési eljárásokkal. A PR mint módszertani gyűjtőfogalom olyan széles skálán elhelyezhető szervezetfejlesztési, kommunikációs és információ management technikákat sorakoztat fel, melyek könnyen megfeleltethetők a sokszereplős és komplex működésű egészségügy igényeinek. VÁLTOZTATÁSOK AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN A hazai gyógyító intézmények túlnyomó többsége a PR alkalmazásának szükségességével változtatásmanagement programjainak végrehajtása során szembesül. A változtatási programokat az esetek nagy részében komoly érdekellentétek, érzelemmel telített konfliktushelyzetek kísérik, ahol lényeges szerep jut a PR által alkalmazott személyre szabott kommunikációnak és meggyőzési technikáknak a megfelelő attitűdváltozás elérésében. A kisebb, illetve közepes nagyságrendű változtatási programok mellett (mátrixrendszer bevezetése, szervezeti egységek átalakítása, pavilonrendszer felszámolása stb.) a gyógyító intézeteket jelenleg érintő legjelentősebb változtatási program minden kétséget kizáróan a társasági formaváltás kiemelten fontos területe. A IME I. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2002. DECEMBER 21 MENEDZSMENT PUBLIC RELATIONS tervezett kommunikációs folyamatok szükségességének felismerése, a PR eszközeinek felhasználása sokban hozzájárulhat ahhoz, hogy a gyógyító intézetek menedzsmentje a társasági formaváltás programját sikeresen véghezvigye. A VÁLTOZTATÁSI PROGRAMOK PROJEKT SZEMLÉLETÛ VEZETÉSE résztvevő egyének és csoportok magatartástudományi és szervezetpszichológiai jellemzőinek megismerése és megfelelő kezelése a változtatási program sikerének érdekében. A VÁLTOZTATÁS ELÔKÉSZÍTÉSI SZAKASZA A „nulladik szint” A változtatások jól bevált módszertani keretét biztosíthatja a programok projekt rendszerű megtervezése és lebonyolítása. A szakmai tapasztalatok szerint a projektszerű működés különösen hatékony a hierarchikusan illetve erős bürokratikus megkötésekkel jellemezhető szervezeteknél. A gyógyító intézmények jelentős része kétségkívül ebbe a szervezeti kategóriába sorolható. További segítséget jelenthet az egészségügyi intézmények esetén, hogy legtöbbjük már rendelkezik projektvezetési tapasztalattal, ennek megfelelően az ilyen rendszerű programok szervezeti elfogadtatásának esélye is magasabb. A VÁLTOZTATÁSI PROJEKT FÔ SZAKASZAI: A legelterjedtebb változtatásvezetési forgatókönyvek alapján az alábbiakban felsoroljuk azokat az általános szakaszokat, melyekre a legtöbb változtatási program szükségszerűen épül. A változtatás előkészítési szakasza • A „nulladik szint” (alapozás, előkészítés) • A szervezeti elemzések, helyzetelemzés elvégzése • A változtatási döntés meghozatala, lezárás vagy változtatási stratégia és taktika kialakítása • A változtatás megkezdése • A változtatás folyamata • A változtatás befejezése, működtetés • A változtatás értékelése • Az értékelésnek megfelelő további cselekvés A PR STRATÉGIAI KÉZIKÖNYV ELKÉSZÍTÉSÉNEK CÉLJA Egészségügyi intézmények projekt rendszerű programjainak résztvevőivel tartott többszöri problémafeltáró beszélgetések során, általános tapasztalatként fogalmazódott meg, hogy a programok hatékonyságának legsebezhetőbb pontját a kommunikációs előkészítettség és támogatás hiánya jelentette. Ezek a tapasztalatok összhangban vannak a szakirodalom adataival, melyek szerint a sajátos szervezeti feladatokkal és kultúrával jellemezhető intézmények, mint például az egészségügyi intézmények jelentős része, fokozott kommunikációs és szervezetlélektani felkészítettséget igényel, minden a szervezet rutin működésétől eltérő szervezeti működés megfogalmazódása esetén. A PR stratégiai kézikönyv elkészítésének célja, a változtatás management projekt támogatása a PR kommunikációs és szervezetfejlesztési eszköztárával. Az elsődleges cél a változtatásban 22 IME I. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2002. DECEMBER A változtatások előkészítésének fázisa az egész további változtatási program alapozását jelenti. A tapasztalatok szerint ez a szakasz a változtatás egyéb szakaszaihoz képest is fokozottan „kommunikáció és bizalom érzékeny”. A változtatási programok elemzései szerint, általános vezetői hiba az, hogy nem kalkulálnak azzal a szervezetpszichológiai jelenséggel, hogy a „változtatások hangulata”, „valami történni fog érzése” a legtöbb szervezetben kiegyensúlyozott működési körülmények esetén is tetten érhető. Az egészségügyi ellátó rendszer speciális helyzete, a hosszú ideje húzódó permanens reform folyamatok és elképzelések miatt a fenti jelenség fokozottan igaz az egészségügyi intézmények belső működésére. Ennek megfelelően a legkisebb csöndes változtatási előkészület is vihart kavarhat, a megfelelő bevonási és kommunikációs technikák használata nélkül. További fontos jelenség, hogy a változtatási döntések manifesztálódását megelőzően a legtöbb szervezetben már megtalálhatók a „változtatás üzenetét” hordozó szubtilis jelzések. Ezek a jelzések olyan folyamatokból és jelenségekből táplálkoznak, melyek a szervezet számára a változtatás lehetőségét illetve szükségességét hordozzák. Ezeknek a jelzéseknek a felismerése, értelmezése és feldolgozása a szervezetet jellemző szervezetpszichológiai körülmények függvénye (válságpszichológia, a katasztrófa vakságot ezeknek a kellemetlen üzenetet hordozó szubtilis jelzéseknek a tagadásával magyarázza). A „változtatás előre történő megérzése” kétséget kizáróan jelen van az olyan esetekben is, amikor a változtatás lehetőségének, illetve szükségességének jelzése a szervezeten kívüli erőtérből érkezik. Jó példa erre az egészségügyi társasági formaváltás programja, ahol is a törvény előkészítésének idejét jóval megelőzően már megindultak társasági formaváltási folyamatok a gyógyító intézményeknél. A törvényt előkészítő, illetve a törvény körül jelenleg folyó vita a legtöbb gyógyító szervezetben „változtatási készenléti állapotot” és reagálási kényszert teremtett. A „nulladik szint” legfontosabb céljai A „nulladik szint”, az „előkészítés előkészítésének” fázisa, melynek fő célja a szervezet ráhangolása a megszokott működéstől eltérő, vagy eltérőnek észlelt új szervezeti jelenségek konstruktív fogadására. Ez a célkitűzés a változtatási folyamat egésze alatt támpontként kell, hogy szolgáljon a szakmai tevékenység megőrzésének, céljának, illetve az egészségügyi intézménynél megszokott működési színvonal megőrzésének. MENEDZSMENT PUBLIC RELATIONS A „nulladik szint” legfontosabb feladatait az alábbi öt pontban összegeztük: • Előkészítő team (provizórikus) összeállítása a vállalati kultúra, és működési rend függvényében • A változtatás szükségességének, jellegének, céljának első megfogalmazása (vitára és változtatásokra alkalmas konceptualizálás) • Az előkészítés optimális feltételeinek megteremtése • A szervezet „ráhangolása” a várható változásokra • „Csatornatisztítás”, vagyis a megfelelő információáramlás biztosítása a változtatásban résztvevő összes potenciális szereplő között PR feladatok: • Bizalmi tőke fenntartása, növelése (a menedzsment, az előkészítő team és a dolgozók közötti megfelelő viszony, megfelelő munkahelyi légkör megteremtése) • A „win-win” helyzetekre törekvés attitűdjének kialakítása • Együttműködési és konszenzus készség növelése • Konstruktív kommunikációs kultúra biztosítása • Szervezet image, presztízs megtartása, vagy növelése a változtatás megfelelő kommunikációjával (az alkalmazottak intézménnyel, illetve céljaikkal való azonosulását, a személyes elégedettség fokozását, a változtatások pozitív kommunikációjával) A fenti feladatok elvégzését különböző PR technikák optimális alkalmazásával érhetjük el leghatékonyabban, mivel a PR akciók alkalmassága minden esetben erősen kontextus függő. Szerencsés helyzetben megfelelő PR szakemberek biztosítani tudják, hogy a PR általános receptjei közül az adott helyzetre legmegfelelőbbek kerüljenek alkalmazásra. Az alábbiakban felsorolunk néhány általánosságban alkalmazható PR technikai elemet: • • • • • • • Menedzsment tanácsadás (provizórikus team összeállítása, az ideiglenes működés megszervezése) Megfelelő kommunikáció biztosítása az első pillanattól kezdve (interaktivitás biztosítása) megfelelő fórumok, csatornák kiválasztása, célcsoport specifikus üzenetek megfogalmazása Dokumentáció: adminisztratív és PR dokumentáció + adatmenedzsment (eddigi fontos anyagok is) projekt dokumentációs rend kialakítása Facilitálás, döntés-előkészítés támogatása Kiválasztás, oktatás, tréning, (szenzitivitási és attitűd feltáró tréningek, workshopok lebonyolítása és elemzése) Együttműködési készség javítás, konfliktusmenedzsment (megelőzés, mediálás) Szervezeti elemzés előkészítése, kommunikációs és pszichológiai szempontok alapján Jellemző kommunikációs veszélyek: • Információ kiszivárgás • Alkalmatlan vagy alacsony hatékonyságú kommunikációs fórumok és csatornák használata • Kommunikációs kultúra hiánya • A bizonytalanság kommunikációja • Prekoncepció kommunikációja • Nem megfelelő információgyűjtés • Nem megfelelő információfeldolgozás A szervezeti elemzések, helyzetelemzés elvégzése Általános hibás gyakorlatnak tekinthető, hogy a változtatási programok első lépéseként a szervezeti elemzések elvégzésére kerül sor. Ez a megközelítés óriási veszélyeket rejt magában és számos esetben a program egészének kudarcához vezethet. A szervezeti elemzések elvégzésére csak abban az esetben kerülhet sor, ha az alábbi fontos feladatok mindegyike már megfelelő körültekintés mellett elvégzésre került. Legfontosabb feladatok: • A szükséges és optimális kutatási módszerek meghatározása • A kutatások optimális kommunikációs, szervezeti, humán erőforrás, feltételeinek megteremtése • Kutatások lebonyolítása a szervezeti kultúrának és megszokott működésnek megfelelően • A kutatási eredmények objektív alapokon, szakértők és résztvevők bevonásával történő elemzése PR feladatok: • A kutatások által elért eredményeknek megfelelően optimalizálni a kommunikációs, pszichológiai és szervezeti magatartási feltételeket • A szükséges bizalmi együttműködés támogatása Lehetséges PR akciók: • Kutatási együttműködés légkörének megteremtése • Kutatási tervek megfelelő kommunikációja • Kutatást végzők felkészítése (etikai, összeférhetetlenségi szempontok) • Eredmények megfelelő értelmezésének facilitálása (pl. szakértői panelbeszélgetés, külső szakértők munkájának megszervezése) • Az elemzésekhez szükséges információ- és adat management biztosítása (adatbázis építés, karbantartás) • Az elemzések megfelelő kommunikációja • Felmerülő konfliktusok kezelése A változtatási döntés meghozatala Az előkészítés fázisának utolsó lépcsője a döntéshozatali feladatok teljesítéséből áll. Általános hibának tekinthető az egészségügyi szervezetekben, hogy a hierarchikus és aktuális erőviszonyoknak alárendelt döntési mechanizmusok tovább működhetnek a változtatási programok lebonyolításakor. További, egészségügyi intézményekre jellemző általános tapasztalat, hogy számos kritikus döntés a gyógyító intézmények ellátási és működési kötelezettségei miatt, IME I. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2002. DECEMBER 23 MENEDZSMENT PUBLIC RELATIONS Példák a legfontosabb PR aktivitásokra: Néhány belső PR tevékenység az előkészítés fázisa alatt (példa) Feladat A változtatási program Konceptualizálása (első megfogalmazása) Felelős A feladat célja PR vezető + PR asszisztens Egyértelmű üzenet-, és feladatmegfogalmazás Döntéselőkészítés kommunikációs rendje Lépések, dokumentáció Működő kommunikációs csatornák hatékonyságának felmérése Megelőző tájékoztatás és tájékozódás Optimális információ-áramlás biztosítása Vezetők, munkatársak tájékoztatása Döntéssegítés információval Munkatársak véleménye Szakmai tevékenység változásának mérése Belső adatbázisok feldolgozási rendje Tájékozottsági teszt Megőrző funkció monitorozása Módszer Vezetői + tanácsadói + PR felelős személyes találkozó Vezetői + tanácsadói + PR felelős személyes találkozó Személyes beszélgetések + Résztvevő megfigyelés Interaktív fórum Kérdőíves felmérés vagy workshop Néhány külső PR tevékenység az előkészítés fázisa alatt (példa) Feladat Felelős Külső tájékoztatási rend kiépítése Image megőrzése és javítása Média kapcsolat megszervezése Pozitív média visszhang, vagy krízishelyzet megelőzése Támogatás biztosítása Tulajdonosi kommunikáció Területi tájékoztatás Érdekcsoport egyeztetések 24 A feladat célja IME I. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2002. DECEMBER Betegellátás zavartalanságának biztosítása Támogatás megszerzése + tájékozódás Módszer Ügyfélszolgálat, portaszolgálat stb. képzése + Írásos szóróanyagok, Szóvivő kijelölése Direkt Mail kiküldése Médiafigyelés Management + változtatási team és a tulajdonos találkozója Találkozó lánc megszervezése +, road show szakmai előadásokkal + érdekcsoport térkép összeállítása MENEDZSMENT PUBLIC RELATIONS vagy az ezekre történő hivatkozás miatt nem történik meg. Ezeket a helyzeteket jellemzően mély konfliktusok kísérik, melyek kezelése kívülálló és kríziskommunikációs felkészültséggel rendelkező szakembereket igényel. Szintén ebben a fázisban kerülhetnek akár nyílt konfliktusba a változtatást különböző mértékben és eltérő elképzelésekkel támogatók, illetve ellenzők (egyének és csoportok). Ebben a fázisban kell megszületnie a döntésnek arról, hogy az előkészítési fázis a változtatási program megkezdésével folytatódik, vagy folytatás nélkül lezárul. Legfontosabb feladatok: • A döntés körülményeinek megteremtése • A döntés módjának meghatározása • A döntéshozatal • A döntés várható hatásainak megfelelő kezelése Lehetséges PR feladatok: • A megfelelő döntési mechanizmusok és technikák előnyeinek és hátrányainak megismertetése a döntésben résztvevőkkel • A kiválasztottak személyes (Coaching) jellegű felkészítése • Döntési konfliktusok mediálása • Csoportos döntéshozatal facilitálása, konstruktív légkör támogatása • A döntések optimális kommunikációja • A döntési helyzetek megfelelő dokumentálása Külső tanácsadó cég bevonása, PR tanácsadó: kommunikációs és szervezetpszichológiai kompetencia IRODALOMJEGYZÉK [1] Bakacsi Gyula: Szervezeti Magatartás és Vezetés Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1998 [2] Bob Stevenson, Dr. Janza Péter (szerk.): Hatékonysági módszerek és technikák Civil Service College, KEH kiadvány, London-Budapest, 2000 [3] Dennis W. Organ, Thomas S. Bateman: Organizational Behavior IRWIN, Boston, 1991 [4] Kathleen Larey Lewton, M.H.A.: Public Relations in Health Care: A Guide For Professionals APR. (American Hospital Publishing, Inc., Chicago, 1991) [5] Léder László, Marczell Viktória, Dr. Szócska Miklós: PR és Marketing az Egészségügyben EMK, belső képzési anyag [6] Raffai Mária: BPR. üzleti Folyamatok újjászervezése Novadat kiadó, 1999 [7] Szeles Péter: Public Relations a Gyakorlatban Geomédia Szakkönyvek, Budapest, 1999 [8] Werner Vogelauer: Coaching a Gyakorlatban. Vezetők Szakszerű Tanácsadása és Támogatása KJK-Kerszöv Jogi és üzleti Kiadó, 2002 A SZERZÔK BEMUTATÁSA Léder László Az ELTE Bölcsészettudományi Kar Pszichológia szakán végzett okleveles pszichológusként. Ezt követően a SOTE Magatartástudományi Intézetében kezdte klinikai pszichológus Ph.D. tanulmányait, majd a stockholmi Karolinska Institut-ba nyert Erasmus Ph.D. kutatói ösztöndíjat. Jelenleg a közszolgálati szféra (OEP, Megyei Egészségbiztosítási Pénztárak stb.) és az egészségügyi piaci szektor szereplőinek megbízásából PR és vezetési tanácsadóként, szervezetfejlesztéssel, szervezeti pszichológiával és kommunikációval, valamint üzletviteli tanácsadással foglalkozik. Marczell Viktória A Közgazdaságtudományi Egyetem Marketing szakának elvégzése után kapcsolódott be a felsőoktatásba oktatóként, ahol jelenleg adjunktusi fokozatban tevékenykedik. A marketing több ágát is tanítja, mint például basic-marketing, nemzetközi-marketing, on-line marketing, egészségügyi marketing és PR, többek között a Budapesti Gazdasági Főiskolán, a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem MBA és Egészségügyi menedzser kurzusán, valamint az EMK marketing kurzusain. Az elmúlt évben Tempus Ph.D. Kutatói ösztöndíjasként Angliában járt, ahol lehetősége nyílt, hogy betekintést nyerjen az alkalmazott angolszász típusú marketing módszertani gyakorlatába és oktatásába. Most készülő Ph.D. munkájában az egészségügyi marketing szakmai kérdéseivel foglalkozik. IME I. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2002. DECEMBER 25