IME - AZ EGÉSZSÉGÜGYI VEZETŐK SZAKLAPJA

Tudományos folyóirat

   +36-30/459-9353       ime@nullimeonline.hu

   +36-30/459-9353

   ime@nullimeonline.hu

Interaktív hallás- és beszédészlelési terápia az interneten keresztül

  • Cikk címe: Interaktív hallás- és beszédészlelési terápia az interneten keresztül
  • Szerzők: Vicsi Klára, Teleki Csaba, Keresztessy Éva
  • Intézmények: BME, ELTE Bárczy Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolai Kar
  • Évfolyam: III. évfolyam
  • Lapszám: 2004. / 1
  • Hónap: január-február
  • Oldal: 31-34
  • Terjedelem: 4
  • Rovat: INFOKOMMUNIKÁCIÓ
  • Alrovat: ÚJDONSÁG

Absztrakt:

A szerzők által megvalósítás alatt álló hallásés beszédészlelést fejlesztő program egyrészt a hallássérült gyermekek intenzív hallásnevelésében nyújt segítséget (3-4 éves kortól), másrészt a cochlearis implantáltak (re)habilitációjának is újszerű segítőeszköze, amely implantált gyermekeknek, felnőtteknek segít az idegi ingerek valósághű értelmezésében. A program internetről futtatható verzióban készül el, tehát géptípustól függetlenül könnyen, díjtalanul hozzáférhető. A felhasználó az interneten keresztül jelentkezik be szerverünkre, így használhatja a hallástréning programot, értesülhet az újdonságokról és ugyanakkor fórumokon, levelezőlistá(ko)n, felteheti kérdéseit, megtekintheti a problémákra az általunk javasolt megoldást.

Szerző Intézmény
Szerző: Vicsi Klára Intézmény: BME
Szerző: Teleki Csaba Intézmény: BME
Szerző: Keresztessy Éva Intézmény: ELTE Bárczy Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolai Kar

[1] Pollack,D.: Educational Audiology for the Limited Hearing Infant, Springfield, 111. 1970.
[2] Smid-Giovannini, S.: Ratschláege und Anleitungen für Eltern und Erzieher Hörgescheadikter Kinder, Meggen, 1985.
[3] Csányi Yvonne: Hallás-beszéd nevelés, Tankönyvkiadó, Budapest, 1990.
[4] Animal Lovers Gift Store: Animated http://www.animalden.net/sounds.htm
[5] Many other sounds: http://www.quia.com/pages/speechersclass.html
[6] Vocabulary Games: http://www.funbrain.com/words.html
[7] Specific Language Games: http://www.quia.com/pages/havefun.html
[8] Vicsi K.: Beszédkorrektor Audio-vizuális számítógépes beszédoktató rendszer, Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskola Budapest, jegyzetrészlet, pp. 265-288, 1995.
[9] Keresztessy É.-Tallér József: Audiológiai oktatóprogram. Lullenstyd audiology weboldal; http://web.interware.hu/banan/audio

INFOKOMMUNIKÁCIÓ ÚJDONSÁG Interaktív hallás- és beszédészlelési terápia az interneten keresztül Vicsi Klára, Teleki Csaba, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Keresztessy Éva, ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolai Kar A szerzők által megvalósítás alatt álló hallás- és beszédészlelést fejlesztő program egyrészt a hallássérült gyermekek intenzív hallásnevelésében nyújt segítséget (3-4 éves kortól), másrészt a cochlearis implantáltak (re)habilitációjának is újszerű segítőeszköze, amely implantált gyermekeknek, felnőtteknek segít az idegi ingerek valósághű értelmezésében. A program internetről futtatható verzióban készül el, tehát géptípustól függetlenül könnyen, díjtalanul hozzáférhető. A felhasználó az interneten keresztül jelentkezik be szerverünkre, így használhatja a hallástréning programot, értesülhet az újdonságokról és ugyanakkor fórumokon, levelezőlistá(ko)n, felteheti kérdéseit, megtekintheti a problémákra az általunk javasolt megoldást. CÉLKITÛZÉSEK Célunk egy olyan hallás- és beszédészlelést fejlesztő program létrehozása, mely a hallássérült gyermekek intenzív hallásnevelésében nyújt segítséget, ahol didaktikusan meghatározott gyakorlatsorok, valamint nagyméretű hangadatbázis segítségével a hallási fogyatékosok megmaradt, beszűkült hallástartományát hangingerekkel igyekszünk mozgósítani, az akusztikus érzékelő és differenciáló készséget fejleszteni, finomítani, illetve a felfogott beszédhangokra építő kombinációs készséget kiépíteni. Továbbá a program a cochlearis implantáltak (re)habilitációjában segít (a műtét utáni hosszan tartó hallásfejlesztésben való részvétellel) és nem utolsósorban a hallásfejlesztési terápiában a terápiát végző szakember munkáját teszi intenzívebbé és változatosabbá, valamint önálló gyakorlásra is lehetőséget nyújt. A program interneten keresztül futtatható verzióban készül el, tehát géptípustól függetlenül könnyen elérhető. Mindenki számára díjtalanul hozzáférhető. A MEGOLDANDÓ PROBLÉMA LEÍRÁSA, MEGVALÓSÍTÁSA A hallásveszteség korai diagnosztikájának, a hallásveszteség megállapítása után a gyermekek audiológiai ellátásának, valamint a korai hallásnevelésnek, hallástréningnek igen nagy szerepe van a sérült gyermekek kommunikációs készségének a fejlődésében. A nagyteljesítményű egyéni hallókészülékek megjelenésével az intenzív korai hallásnevelés jelentősége megnőtt, hiszen súlyos fokban hallássérült gyermekek esetében is magas kommunikációs szint érhető el [1, 2, 3]. Az ilyen típusú oktatás mind külföldön, mint Magyarországon széles körben el- terjedt, hiszen az intenzív korai hallásnevelés eredményeként lehetőség nyílik, hogy speciális iskola helyett a sérült gyermekek is hallókkal járjanak együtt óvodába és iskolába, lehetővé téve számukra is a tehetségükhöz mért maximális szellemi fejlődést. Minél korábban, és intenzívebben kezdjük meg a gyermekek oktatását, annál jobb eredményt várhatunk. A gyakorlatban a hallásnevelés segítésére számítógépes programok a kilencvenes évek elejétől jelentek meg többnyire angol és német nyelvterületeken [4, 5, 6, 7]. Hatásosságuk jelentős mértékben függ a programok minőségétől, az alkalmazott módszertantól. Magyarországon a hallássérült gyermekek beszédoktatására jól bevált a Beszédkorrektor [8], egy számítógép alapú audio-vizuális beszédoktató program, de beszédészlelés oktatására csak egy része alkalmazható. A Lullenstyd Audiology weboldalán lévő internetes „Audiológiai oktatóprogram”-ban [9] hallásszűrésre kialakított egyedülálló programrész szerepel ugyan, de önálló egységes tematikával felépült hallásoktató program, Magyarországon még nem készült. Éppen ezért van nagy jelentősége a most kifejlesztett rendszernek, mivel várhatóan lényegesen hatékonyabbá teszi az oktatást. A programban hangingerek segítségével különböző játékos oktató, gyakorló feladatsorokat építünk fel meghatározott tematika szerint. A hallástréning többszintű. Fő hangsúly az alapszintű, a gyermekek környezetében lévő hangjelek hangészlelésének, beazonosításának gyakorlásán van. A magasabb szintű beszédészlelés fejlesztésekor az egyszerű beszédjellemzők érzékelésének, beazonosításának gyakorlásától vezetnek a gyakorlatok a bonyolultabb prozódiai jegyek felismerésének fejlesztéséig. MÛSZAKI MEGVALÓSÍTÁS A gyakorlatsorozatok moduláris egységekben kezelhetők lesznek, ahol az egyes modulok nagysága változó, cserélhető. Mindenképpen arra törekszünk, hogy most a keretrendszer, az alapvető gyakorlatsorok készüljenek el, de a rendszer tovább bővíthető esetleg a programlépések cserélhetők legyenek. Ezeket a gyakorlatsorok teljes tematikáját, a hangminták sorozatát, a grafikai felületeket, valamint az értékelési módszereket szurdopedagógus szakemberek segítségével állítottuk össze, terveztük meg. A gyakorlatsorokhoz meghatározott hangadatbázist hoztunk létre. Az adatbázisban lévő hangmintákat használjuk fel a tréninghez. A felhasználó számára a rendszer által nyújtott szolgáltatások és azok strukturáltságát az 1. ábrában szemléltetjük. Mint az az előbb említett ábrán is látható, a felhasználó az interneten keresztül jelentkezik be szerverünkre, így használ- IME III. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2004. JANUÁR-FEBRUÁR 31 INFOKOMMUNIKÁCIÓ ÚJDONSÁG 1. ábra A rendszer felépítése, szolgáltatások hatja a hallástréning programot, a hírek menüpont alatt értesülhet az újdonságokról és ugyanakkor fórumokon, levelező listán, felteheti kérdéseit, megtekintheti a problémákra az általunk javasolt megoldást. Minden felhasználó számára javasoljuk a regisztrációt, hiszen regisztráció nélkül csak a program főoldala, azaz csak az első, bevezető feladatcsoport (első „helyszín”) érhető el. A felhasználók regisztrációja, beléptetése, követése a PHP programnyelv segítségével készül, az adatok Apache Web-szerveren kerülnek tárolásra SQL adatbázisban. 2. ábra A hallástréning program egyszerűsített forgatókönyve 32 IME III. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2004. JANUÁR-FEBRUÁR A hallástréning program implementálása Flash MX fejlesztői környezetben valósul meg, hiszen így biztosítható a platformfüggetlenség. A program honlapján letölthető lesz a böngészőprogramok számára szükséges mindenkori legfrissebb Flash Player beépülő modul, amely nélkülözhetetlen felhasználói szinten a program futásához. A PROGRAM SZERKEZETE, FELÉPÍTÉSE A program többféle helyszín, szituáció környezeti zajainak illetve szavainak megtanulását segíti (2. ábra). Ennek megfe- INFOKOMMUNIKÁCIÓ ÚJDONSÁG lelően a program olyan egységekből (játékokból, feladatcsoportokból) épül fel, amelyek egy-egy helyszínhez tartoznak. Az egyes helyszíneken annak rajza látható a képernyőn, jellegzetes élőlényeivel és tárgyaival (3. ábra). Amikor az egérkurzor átfut a helyszín egy-egy tárgyán, akkor az adott tárgy működésbe lép, hangot ad, mozog. A működést nemcsak a hang érzékelteti, hanem látvány illetve mozgás is. Azaz amikor pl. a turmixgép működik, akkor nemcsak zúg, hanem „táncol” is, így a hallássérült felhasználó is azonosítani tudja, hogy melyek az „aktív” tárgyak. A helyszíneken a felhasználó többségükben hasonló típusú feladatokkal találkozik. Ezeket egészíti ki mindegyik helyszínen egy-egy saját, speciális feladatcsoport. A különböző helyszínek a program főoldaláról érhetők el, illetve minden helyszínről vissza lehet térni a főoldalra. Maga a főoldal is egy különálló helyszín, azaz ehhez az oldalhoz is tartoznak saját feladatcsoportok. E főoldal feladatcsoportjai ismertetik meg a felhasználóval a többi helyszín feladattípusait. A program főszereplője a gyerek, aki játszik (az egérkurzor jelképezi őt – esetleg választani lehet nemet, de hagyományos is lehet, ha nem gyerek használja a programot). A felhasználót egy narrátor segíti a program használatában. A narrátor képe a program használata során mindvégig látható. Minden helyszínnek van egy-egy házigazdája is: egy családtag vagy ismerős. Az adott helyszín feladataihoz tartozó szavak, mondatok az ő hangján szólalnak meg. E házigazda képe folyamatosan látható az adott helyszín rajza felett. A felhasználó még mielőtt az első helyszínre kerülne, el kell, hogy végezzen egy egyszerű hangerő-beállítást, hiszen jelen esetben ez egy kritikus pont a program használhatósága szempontjából. Az első helyszín, mint azt már említettük, a program főmenüje is egyben. Az első helyszín feladatsorát bárki elvégezheti, viszont továbblépési lehetőség nincs. Amennyiben a felhasználó a program összes feladatát teljesíteni szeretné, regisztrálnia kell, vagy ha már ezt megtette, be kell jelentkeznie, és sikeresen kell teljesítenie az első helyszín feladatsorát. A programban létezik még két virtuális helyszín, amelyek már magasabb szintű feladatok (beszédhang felismerés tréning, mátrixok) végrehajtását engedik. E helyszínek csak a program valamennyi feladatának teljesítése után lesznek elérhetők. A felhasználók regisztrálása, adataik illetve eredményeik nyilvántartása teszik lehetővé a program egyszerű, felhasználóbarát kezelését. Regisztráció után a felhasználó adatai a szerveren tárolt adatbázisba kerülnek, és itt tartjuk nyilván azt is, hogy a felhasználó mely feladatokat oldotta már meg: melyik helyszín mely játékaival foglalkozott már. Így a program használatát a felhasználó onnan folytathatja, ahol korábban abbahagyta. A felhasználó a programban szereplő feladatsorok elvégzése iránti motivációját segíti, hogy két-két helyszín „végigjátszása”, összes feladatának megoldása után a felhasználó (gyermek) jutalmat kap: egy érdekes logikai vagy ügyességi játékot. 3. ábra A program főmenüje és az első helyszín A FELADATSOROK • • • • • • • • A programban az alábbi feladatsorok kerülnek beépítésre: a hangforrások képének megkeresése az egérrel, a képhez tartozó hang együttes feldolgozása – tanulás hang szól, a képet kell megkeresni kép kiemelkedik, a képhez tartozó hang kiválasztása két hang közül tárgyak nevének, és képének együttes feldolgozása – tanulás tárgyak azonosítása nevük, vagy a hangeseményhez tartozó kifejezés elhangzása alapján nevek, vagy a hangeseményhez tartozó kifejezés azonosítása. Tesztfeladatok • Eltérő szótagszámú szavak felismerése • Kéttagú szavak felismerése • Beszédhang érzékelés tréningje – magánhangzók • Azonos magánhangzót tartalmazó kéttagú szavak felismerése (lapát-kanál-kabát-banán, csoki-zokni-kocsi-foci stb.) • Azonos magánhangzót tartalmazó egyszótagú szavak felismerése (fa-nap-sajt-hal, kés-kéz-szék-kép stb.). Szövegértés • Képsorozatok helyes összerakása • Fokozatosan nehezedő feladatsor: először csak két mondatnak megfelelő variáció hangzik el, biztos felismerés esetén tovább növelhető a mondatok és variációik száma. Demo verzió az alábbi honlapon található: http://alpha.tmit.bme.hu/speech/ht HATÁSVIZSGÁLAT Hatásvizsgálatot, már az adott feladaton kívül tervezünk a hallássérültek iskolájában a Dr. Török Béla Óvoda, Általános Iskola és Diákotthonban. IME III. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2004. JANUÁR-FEBRUÁR 33 INFOKOMMUNIKÁCIÓ ÚJDONSÁG Egy szintfelmérő, hallásteszt-sorozatot tervezünk elvégezni ismeretlen anyagon, a célcsoporttal és a kontrollcsoporttal. A célcsoport a program segítségével végez hallástréninget, a kontrollcsoport a hagyományos módszerekkel végez hallástréninget. Meghatározott idő után a két csoport ismét elvégez egy ismeretlen hallásteszt-sorozatot, majd az eredményeket kiértékeljük. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS A kutatás az IHM által meghirdetett ITEM program keretében történt, ITEM-39 nyilvántartási számmal. Köszönet Tallér Józsefnek a programozási munkákért és Nemes Zoltánnak a szép grafikáért. IRODALOMJEGYZÉK [1] Pollack,D.: Educational Audiology for the Limited Hearing Infant, Springfield, 111. 1970. [2] Smid-Giovannini, S.: Ratschláege und Anleitungen für Eltern und Erzieher Hörgescheadikter Kinder, Meggen, 1985. [3] Csányi Yvonne: Hallás-beszéd nevelés, Tankönyvkiadó, Budapest, 1990. [4] Animal Lovers Gift Store: Animated http://www.animalden.net/sounds.htm [5] Many other sounds: http://www.quia.com/pages/speechersclass.html [6] Vocabulary Games: http://www.funbrain.com/words.html [7] Specific Language Games: http://www.quia.com/pages/havefun.html [8] Vicsi K.: Beszédkorrektor Audio-vizuális számítógépes beszédoktató rendszer, Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskola Budapest, jegyzetrészlet, pp. 265-288, 1995. [9] Keresztessy É.-Tallér József: Audiológiai oktatóprogram. Lullenstyd audiology weboldal; http://web.interware.hu/banan/audio A SZERZÔK BEMUTATÁSA Vicsi Klára 1971-ben az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Természettudományi Karán szerzett fizikusi diplomát. 1971-től 1985-ig a MTA Akusztikai Kutatólaboratóriumának tudományos segédmunkatársa, majd tudományos munkatársa. 1982ben szerzi meg egyetemi doktori fokozatát, majd 1992-ben szerzi meg PhD fokozatát. 1985-től 1994-ig a MTA „Békéssy György” Akusztikai Kutatólaboratórium Beszédcsoportjának vezetője. Jelenleg a BME Távközlési és Médiainformatikai Tanszék, Beszédakusztikai Kutatólaboratórium vezetője és az említett tanszék oktatási tevékenységében is aktívan részt vesz. Számos nemzetközi és hazai beszédakusztikai projekt vezetője. Tagja a MTA Fizikai Tudományok Osztálya Akusztikai Komplex Bizottságának, az Optikai, Akusztikai és Filmtechnikai Egyesületnek, a Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének, az Európai Beszédtársaságnak stb. Keresztessy Éva 1987-ben szerzett a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán oligofrénpedagógia-szurdopedagógia szakos tanári diplomát, majd 1995-ben az ELTE Bölcsésztudományi Karán szerzi meg speciális pedagógia szakos tanár, szakpedagógus diplomáját és napjainkban is az említett intézmény aktív oktató-kutató tagja. Szakmai munkásságát a sokrétűség jellemzi, hi- szen kutatásai kiterjednek a neurogén tanulási zavarok tanulmányozására, a pedoaudiológia területére, gyermekaudiológiai kutatásokat végez a Korai Fejlesztő Centrumban (1993), vizsgálja a siket-vak gyermekeket és felnőtteket audiológiai szempontból és ezek habilitációs lehetőségeit (1995), a cochleáris implantáció műtéten átesett gyermekek (re)habilitációját (1996). Kidolgozza 1998-ban a speciális gyermek beszédaudiometriai vizsgálatot, vizsgálja a cochleáris implantáltak beszédprocesszor beállításának speciális lehetőségeit (2000 óta). Teleki Csaba 2001-ben szerzett kommunikáció szakos villamosmérnöki diplomát a Temesvári Műszaki Egyetemen. Egyetemi tanulmányai alatt is élénk érdeklődést mutatott a különböző akusztikai jelek feldolgozása iránt. 2002 elején csatlakozik a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Távközlési és Telematikai Tanszékének Beszédakusztikai Kutatólaboratóriumához. Aktívan részt vesz a tanszék oktatási-kutatási tevékenységében. A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság tagja. 34 IME III. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2004. JANUÁR-FEBRUÁR