IME - AZ EGÉSZSÉGÜGYI VEZETŐK SZAKLAPJA

Tudományos folyóirat

   +36-30/459-9353       ime@nullimeonline.hu

   +36-30/459-9353

   ime@nullimeonline.hu

Az eEszközök rendezett fogalomtár (ontológia) adatszerkezetének készítése és feltöltése mintatartalommal

  • Cikk címe: Az eEszközök rendezett fogalomtár (ontológia) adatszerkezetének készítése és feltöltése mintatartalommal
  • Szerzők: eEgészség Programiroda
  • Intézmények: ESZCSM
  • Évfolyam: III. évfolyam
  • Lapszám: 2004. / 7
  • Hónap: október
  • Oldal: 39-45
  • Terjedelem: 7
  • Rovat: INFOKOMMUNIKÁCIÓ
  • Alrovat: eHEALTH, eEGÉSZSÉG

Absztrakt:

Az eEgészség Program, – amely az egészségügyi ágazat komplex információs fejlesztési programja – keretében kerül sor a fogalomtárak (ontológiák) közös adatmodelljének kidolgozására valamint az eAdat, eBeavatkozások, eEszközök, ePáciens fogalomtárak adatszerkezetének elkészítésére, illetve feltöltésére mintaadatokkal. A jelen összeállításban – az előző számban szereplő hasonló témájú publikáció folytatásaként – dr. Antos György az eEszközök fogalomtár szerkezeti kialakításával és ennek mintaadatokkal való feltöltésével foglalkozik, melynek keretében az eszközökkel kapcsolatos fogalmak áttekintése az Európai Unió-ban elfogadott szabványokkal összhangban történik. A tevékenység alapvető célja az egyértelmű és egységes használat elősegítése. Az egységesség lényegesen hozzájárul ahhoz, hogy az egészségügyi informatikai alkalmazások megbízhatóbbá váljanak, illetve kisebb költséggel legyenek összekapcsolhatók és működtethetők.

Szerző Intézmény
Szerző: eEgészség Programiroda Intézmény: ESZCSM
INFOKOMMUNIKÁCIÓ eEGÉSZSÉGÜGY Az eEszközök rendezett fogalomtár (ontológia) adatszerkezetének készítése és feltöltése mintatartalommal Az eEgészség Program, – amely az egészségügyi ágazat komplex információs fejlesztési programja – keretében kerül sor a fogalomtárak (ontológiák) közös adatmodelljének kidolgozására valamint az eAdat, eBeavatkozások, eEszközök, ePáciens fogalomtárak adatszerkezetének elkészítésére, illetve feltöltésére mintaadatokkal. A jelen összeállításban – az előző számban szereplő hasonló témájú publikáció folytatásaként – dr. Antos György az eEszközök fogalomtár szerkezeti kialakításával és ennek mintaadatokkal való feltöltésével foglalkozik, melynek keretében az eszközökkel kapcsolatos fogalmak áttekintése az Európai Unió-ban elfogadott szabványokkal összhangban történik. A tevékenység alapvető célja az egyértelmű és egységes használat elősegítése. Az egységesség lényegesen hozzájárul ahhoz, hogy az egészségügyi informatikai alkalmazások megbízhatóbbá váljanak, illetve kisebb költséggel legyenek összekapcsolhatók és működtethetők. AZ eESZKÖZÖK FOGALOMTÁR Ha nagyon röviden szeretnénk összefoglalni, hogy mi tartozik az eEszközök fogalomtárba, azt mondhatjuk, hogy minden, amivel egészségügyi/orvosi beavatkozások történnek. Ilyen értelemben ide sorolhatjuk az emberi erőforrásokat, szervezeteket, fizikai jellegű erőforrásokat. Az utóbbiak lehetnek „fogyó” jellegűek, mint a gyógyszer, ágynemű stb. és lehetnek „álló” jellegűek, mint az orvosi műszerek, eszközök. A feltöltési munka keretében mintaadatokként a fizikai erőforrások közül a gyógyszerek és az orvosi műszerek szolgálnak, ezek kerülnek vizsgálatra és tanulmányozásra, a mintatartalommal való feltöltés szemléltetésére. Hogyan illeszkedik az eEszközök fogalomtár az egészbe, viszonya a többi fogalomtárral? A fogalomtárak kialakítása egységes szerkezetben történik a „Közös Adatszerkezet kialakítása az eAdat, eBeavatkozás, eEszköz, ePáciens Fogalomtárak (=Ontológiák) részére az eEgészég program keretében” című dokumentumban rögzítetteknek megfelelően, annak érdekében, hogy az egymással való kapcsolatok kialakítása könnyen megvalósítható legyen a következő fázisban. A fogalmak természetüknél fogva, kapcsolódni fognak az eBeavatkozások, illetve az eAdat fogalomtárakhoz. Leírásukhoz sok más elemi fogalom meghatározására is szükség van. Az említett fogalomtárakkal való fizikai összefűzése az eEszközök fogalomtárnak jelen fázisban nem történik meg, mivel a munka párhuzamosan folyik. Most önálló OWL állományba kerül a minta fogalomtár. A kialakított egységes adat szerkezet és elvek következetes alkalmazása lehetővé teszi, hogy ezek összefűzése a következő fázisban könnyen megvalósítható legyen. Miben készül az eEszközök fogalomtár? A kialakított közös adatszerkezetnek megfelelően (lásd referenciát) és az ott megfogalmazott elvekkel és szabályokkal összhangban, az eEszközök fogalomtár kialakítása önálló OWL állomány formájában történik meg. A használt kódlap az UTF-8-as. AZ eESZKÖZÖK HELYE AZ ONTOLÓGIÁK ÁTFOGÓ SZERKEZETÉBEN Az eEszközök fogalomtár a párhuzamosan elkészülő többi fogalomtárhoz hasonlóan elhelyezésre kerül a közös fogalomtárba, ahol a Thing alatt közvetlenül az eDevice osztály jelenik meg. Az eDevice osztály alatt kerül sor a Gyógyszerek (=Drug), illetve Orvosi eszközök (=Medical device) besorolására. A fogalomtár kialakításában lényeges szerepük van különböző egyedi összerendelési kategóriáknak, amelyek a definiált közös szerkezetnek megfelelően az Összerendelési kategóriák (=AssociatedCategory) alatt kerülnek elhelyezésre. Az AssociatedCategory osztály közvetlenül a Thing alatt helyezkedik el. Egyedi összerendelési kategóriák Az összerendelési kategóriák felsorolása során jelölésre kerülnek azok az összerendelési kategóriák, amelyek a fogalomtárak összevezetéséig a hivatkozások helyes kezelését szolgálják. Összevezetés után szerepük csökken, vagy teljesen megszűnik. • AgeGroup (=korosztályok) – a korosztályok azonosítását szolgálják. • Body (=test) – a testtel kapcsolatos fogalmak kezelését segítik. Az eAdattal való összevezetés után várható, hogy részben, vagy egészben megszűnik a szerepe. • DeviceBaseCategory – az eszközök alaptulajdonságainak azonosítását szolgálják. • DeviceComponent – az eszközök részeinek leírásában játszik szerepet. IME III. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2004. OKTÓBER 39 INFOKOMMUNIKÁCIÓ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • eEGÉSZSÉGÜGY DeviceFunction (=eszköz funkció) – szerepe van annak leírásában, hogy mire szolgál, mit végez az adott eszköz. Environmental C omponent (=környezeti komponens) – arra szolgál, hogy a környezet jellegét azonosítsuk. HealthProblem (=betegség, egészségügyi gond) – az eAdattal való összevezetés után várható, hogy szerepe megszűnik. Ingredient (=alapanyag) – szerepe főleg a gyógyszerek hatóanyag tatalmának megadásánál van. Location (=hely) – a hely azonosítására szolgál. MaterialRole (=anyag szerepe) – meghatározásánál használjuk. Medium (=közeg) – a közeg azonosításához fontos. ORKI – az ORKI adatbázisában szereplő besorolásokat tartalmazza. Organism (=szervezet) – az élő szervezet típusának azonosítására szolgál. PatientsContext (=páciens kontextus) – azt azonosítja, hogy miként kerül kapcsolatba a pácienssel. PersonalRole (=egyéni szerep) – azonosítását szolgálja. PhysicalState – a fizikai állapot leírására szolgál (pl. folyadék, gáz, pára). Position (=helyzet) – a pozíció azonosítására való. PresentationForm (=megjelenési, kiszerelési forma) – a kiszerelést azonosíthatjuk vele. Property (=tulajdonságok) – az általános tulajdonságok azonosítását szolgálja. Speciality (=specialitás) – leírására használható. SurgicalStructure (=sebészeti struktúra) azonosítása. TechnicalPrincipleAndMethod (=technikai elv, módszer) azonosítására való. Type (=típus) osztály alatt: ControlType = felügyelet FlexibilityType = rugalmasság PowerSourceType = erőforrás ReusabilityType = újra használás SterilityType = sterilitás típusa TemporalType = időbeli típus Használt eszközök A megvalósításhoz használt eszköz az eEgészség fogalomtár elkészítéséhez a Protege (build szám 197) az OWL plugin használatával (build száma 121). A használt következtető gép nem más, mint a RACER (Version 1.7.1. verziója) Az elkészítési folyamat lépései Követelmények összegyűjtése Milyen célt kell szolgálnia az eEszközök minta ontológiának? Ennek kiderítésére alkalmazzuk azt a módszert, hogy összeírjuk azokat a kérdéseket, amelyeket a tervezett minta ontológia alapján készülő tudásbázis meg kell válaszoljon. 40 IME III. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2004. OKTÓBER A későbbiekben ugyanezen kérdéseket használjuk fel ellenőrizési célra. Segítségükkel vizsgáljuk, hogy tartalmaz-e az ontológia elégséges információt, hogy válaszolni lehessen rájuk. Az eEszközök fogalomtár szerkezetét kell kidolgozni, mintaadatokkal fel kell tölteni. A további munka szerkezetét kell megteremteni. Ez a folyamat kezdetét jelenti. A kialakított szerkezetben tovább kell folytatni a munkát. További ágakat kell felvenni, már létezőket kell logikai nyelven leírni. Az eEszközök minta fogalomtár tartalmának meghatározása A minta fogalomtár a gyógyszertörzzsel és az orvosi eszközökkel foglalkozik, erre terjed ki. A gyógyszertörzs esetében sor kell kerüljön a gyógyszerek ATC szerinti hierarchikus besorolására. A besorolás terjedjen ki valamennyi Magyarországon forgalomban levő gyógyszerre. Az ATC hierarchia esetében a WHO szerinti angol nevek is megtalálhatóak legyenek. Valamennyi gyógyszer esetében választ kell kapni azok hatóanyagára. A hatóanyagok referencia megnevezése az angol nyelvű megnevezés. Emellett választ kell kapni a magyar, illetve latin névre is, ahol ez rendelkezésre áll. Az orvosi eszközök esetében meg kell határozni azokat az alapfogalmakat, amelyek segítségével az orvosi eszközök leírhatóak. Valamennyi ORKI által regisztrált eszköz kerüljön a vizsgálat körébe, és ebből egy kiválasztott minta csoport esetében valósuljon meg azok logikai besorolása is. Az alapkategóriák az európai alapszabványok szerint kerüljenek kialakításra és logikai meghatározásra. A fogalmak lefedettsége A gyógyszertörzzsel kapcsolatos fogalmak kiterjednek a Magyarországon forgalmazott valamennyi gyógyszerre és leírják minden esetben az általuk tartalmazott hatóanyagot. Az orvosi eszközök esetében a fogalomtár tartalmazni fogja a Magyarországon ORKI által regisztrált valamennyi orvosi eszközt. Logikai leírás a fogalmak egy korlátozott körére történik meg, amely mintául fog szolgálni a fogalomtár későbbi elkészítésekor, karbantartásakor. A megfelelő eszköz fogalomtár megkeresése, felhasználása Az eEszközök területén Magyarországi felhasználásra alkalmas fogalomtár létezéséről nem tudunk. Ezért kiindulásként ilyet használni nem áll módunkban, csak a létező törzseket használhatjuk fel. Az elkészítés folyamatában tekintettel leszünk arra, hogy az eEszközök fogalomtárhoz illeszkedni tudjanak más fogalomtárak, illetve az időközben esetleg elkészülő más nemzetközi fogalomtárhoz a későbbiekben minél könnyebben kapcsolni lehessen jelen fogalomtárat is. INFOKOMMUNIKÁCIÓ eEGÉSZSÉGÜGY eEszköz minta fogalomtár elkészítése Az eEszközök fogalomtár elkészítésének folyamatában is két fázis különböztethető meg Első fázisban sor került a feladat elvégzéséhez szükséges szakszókincs elsajátítására, valamint a megvalósításhoz szükséges törzsek vizsgálatára. A második fázisban valósult meg a tartalmak előfeldolgozása után azok betöltése a kívánt szerkezetekbe, majd a mintaként választott fogalmak logikai modellezése. • Osztályok használata az eEszközök minta fogalomtárban A fogalmak hierarchiába sorolása az osztályok felhasználásával történik. A fogalmak megnevezését az osztályok neve tartalmazza. A gyógyszerek esetében besorolásra, összerendelésre kerülnek a hatóanyagok. Sor kerül az ATC szerinti hierarchia kialakítására, az egytől hétig hosszúságú besorolási kódoknak megfelelően. Orvosi eszközök esetében kialakításra kerülnek az alap összerendelési kategóriák, amelyek segítségével az alap tulajdonságok leírása megvalósítható. Az európai előszabványnak megfelelően sor kerül az orvosi eszköz alapkategóriák kialakítására, majd ez alá minta adatok besorolására az ORKI összerendelés alapján. • Tulajdonságok használata Fontos minél egyértelműbben meghatározni, hogy melyek azok az alaptulajdonságok, amelyek segítségével az adott fogalmak leírására, meghatározására sor fog kerülni. Az OWL-ben – a Data típusú tulajdonság és az Object típusú tulajdonság létezik. Mindkettőt használni fogjuk a fogalomtárban. Nézzük elsőként az Object típusú tulajdonságokat. Az orvosi eszközök esetében többféle objektum tulajdonságot használunk. Ilyenek: • has-constituent – arra szolgál, hogy segítségével az alkotó elemek felsorolhatóak, azonosíthatóak legyenek; • has-context-of-use – leírható vele, hogy milyen összefüggésben kerül felhasználásra; • has-target – mire irányul, mi a célja; • is-based-on – min, milyen elven alapszik; • is-presented-as – megjelenési, kiszerelési formája; • performs – mit végez, mire szolgál; • has-specification – a specifikálására, meghatározására szolgál. Abban az esetben, ha egy tulajdonságot pontosabban akarunk használni, lehetőségünk van a tulajdonságot altulajdonság használatával pontosítani. Az altulajdonság rendelkezik a tulajdonság minden jellemzőjével, azt pontosítja. Így a has-specification esetében pontosabb azonosítást tesznek lehetővé az alábbi altulajdonságok: • has-specificationPowerSource – amely pontosítja az erőforrást, • • • • has-specificationReusability – amely pontosítja az újra felhasználhatóságot, has-specificationImplantability – amely pontosítja a beültethetőséget, has-specificationTemporal – amely pontosítja az időbeliségét, has-specificationFlexibility – amely pontosítja a rugalmasságot, has-specificationSterility – amely pontosítja a sterilitást, has-specificationControl – amely pontosítja a kontroll, az ellenőrzés mikéntjét. A gyógyszerek esetében a használt objekt típusú alaptulajdonság a hatóanyag meghatározását szolgálja – hasingredient. A gyógyszerekkel kapcsolatosan a későbbiekben fontos lehet még az alábbi tulajdonságok használata: • has-contraindications-and-caution – ellenjavallat és figyelmeztetés; • has-formRoute – megjelenés, alkalmazás módja; • has-indication – javallat; • has-interaction – alapanyag; • has-pharmacodynamic – pharmaco – dinamikája; • has-pharmacological-action – gyógyszerészeti hatás; • has-physiological-action – fiziológiai hatás; • has-side-effect – mellékhatás. Az Object típusú tulajdonságok után nézzük a Data típusú tulajdonságokat: • ATCKod – általunk meghatározott data típusú tulajdonság az ATC kódok tárolására szolgál. • Comment – alapértelmezett annotációs tulajdonság az OWL-ben az rdfs:comment– használjuk az egyéb megjegyzések rögzítésére. Leíró logika használata A logikai leíró nyelv segítségével azt akarjuk biztosítani, hogy az adott fogalom minél pontosabb logikai meghatározására kerüljön sor. Ennek érdekében fogalmazunk meg összefüggéseket, megszorításokat az osztállyal kapcsolatosan. Ezekben a kifejezésekben használunk operátorokat és végezhetünk halmaz műveleteket is. Belső tesztelés A belső tesztelésben nagyon fontos szerepe van úgy a fejlesztő eszköznek, ami nem más, mint a Protege, mint a következtető gépnek, amely célra a Racer szolgál. A Protege automatikusan ellenőrzi a logikai konzisztenciát már begépeléskor. A Racer a szemantikus konzisztencia ellenőrzésében van segítségünkre. Segítségével támogatást kapunk abban, hogy megtaláljuk a hiányzó vagy hibás besorolásokat. Az eEszközök minta fogalomtár kiértékelése A minta fogalomtár elkészülése után kerül sor ennek át- IME III. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2004. OKTÓBER 41 INFOKOMMUNIKÁCIÓ eEGÉSZSÉGÜGY tekintésére. A különböző szakértők által végzett áttekintés során feltárt pontatlanságokat, ütközéseket kijavítják. Az eDevice alatt alatt a :Drug és MedicalDevice ahova a gyógyszerekkel illetve orvosi eszközökkel kapcsolatos fogalmak kerülnek. Szövegmagyarázatok – annotációk Orvosi eszközök esetében Szövegmagyarázatként rögzítésre kerülnek fontos információk, mint az adott fogalom megnevezése magyarul és más nyelven, valamint különböző egyéb leírások, kiegészítő információk. A fogalom magyar nevének minden esetben szerepelnie kell. Amennyiben rendelkezésre áll, kitöltésre kerül a fogalom angol illetve latin neve is. Minden magyarázó szöveg esetében szükséges a nyelvparaméter értékének beállítása. Ez a magyar nyelv esetében legyen: „hu”. Angol nyelv esetében legyen „en”, míg a latin nyelv esetében legyen „la”. Valamennyi szöveg tárolása ékezethelyesen történik – UTF-8 kódolásban. A címkék használata a közös adatszerkezetnél leírtaknak megfelelően történik. Valamennyi osztály és tulajdonság esetében szükséges azok nevének ékezethelyes feltüntetése címkék (label) használatával. Ez az alapértelmezett owl annotációs tulajdonsággal az rdfs:label mezővel oldható meg. Abban az esetben, ha az adott névhez részletesebb magyarázó leírás tartozik, akkor annak elhelyezése a „Leiras” mezőben történik a közös adatszerkezetben leírtaknak megfelelően. A verzió kezelés is a közös adatszerkezetben leírtaknak megfelelően történik. A változatok azonosítására verziószámot alkalmazunk. Ennek tárolására szolgáljon az alapértelmezett annotációs tulajdonság : owl:versionInfo Jelen fázisban két számjegyes verzió azonosításra kerül sor. Az eEszközök fogalomtár induló verziószáma az 1.0-ás verzió lesz. RÉSZLETEK A MINTAADATOKKAL VALÓ FELTÖLTÉSSEL KAPCSOLATOSAN Összerendelési kategóriák Az AssociatedCategory alá több alapfogalom összerendelése került. Az Ingredient-en kívül valamennyi az orvosi eszközöknél kerül felhasználásra. Az ORKI törzs ugyancsak ide került beillesztésre. Az ORKI törzs esetén a benne levő eszközkódok alapján kialakításra került a benne leírt eszközökre vonatkozóan a hierarchia. Az osztály nevek képzése az eszköznevekből történt. A képzés során sor került a nevekből az ékezetes és speciális karakterek eltávolítására, majd minden szóból nagy kezdőbetűsre alakítás után space-ek elhagyásával megtörtént az egybe illesztés. Az európai előszabványnak megfelelően (lásd a referenciát) sor került a MedicalDevice alatt a tizenkét eszközkategória rögzítésére, majd minden esetben logikai definíció megadására. ORKI törzs eszközeinek besorolása – minta A cél az, hogy az ORKI törzs orvosi eszközei besorolásra kerülhessenek a kialakított szerkezetben. Az alábbiakban ennek megvalósítási folyamatát tekintem át példák segítségével. Mintaként az ORKI alatt a Pacemakerek osztály és a hierarchiában alatta levő osztályok kerülnek besorolásra. A folyamat magyarázata érdekében vizsgáljuk meg: • a Pacemakerek osztályt és alatta a • Beültethető pacemakerek (Beultetheto_Intern_Pacemakerek) és a • Pacemaker- Defibrillátor, kombinált (Pacemaker DefibrillatorKombinaltBeultetheto) osztályok definícióját. A Pacemakerek osztály logikai specifikálása az 1. sz. ábrán látható: A fentiekben leírásra került az a folyamat, amely szerint megvalósult az eEszközök fogalomtár szerkezeti kialakítása. Jelen fejezetben a mintaadatokkal való feltöltés részleteinek bemutatására kerül sor. Közös szerkezet kialakítása Létrehozásra kerültek az eEszközök fogalomtár esetében (a fentiekben már leírt ) gyökérelemek.: eDevice, AssociatedCategory. Az AssociatedCategory alá kerül valamennyi összerendelés, amelyre a munka során szükség van. Ezek egyik része ideiglenesen szükséges, ameddig sor kerül a többi fogalomtárral való összevezetésre, a másik hosszabb távon szolgálja a gyógyszer, illetve orvosi eszközökkel kapcsolatos fogalmak minél pontosabb logikai leírását. 42 IME III. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2004. OKTÓBER 1. ábra A Pacemakerek osztály logikai specifikálása INFOKOMMUNIKÁCIÓ eEGÉSZSÉGÜGY Amint az ábrán is látható a Pacemakerek logikai definíciója szerint az eszköz célja a szív és szabályozást végez. A Beultetheto_Intern_Pacemakerek logikai definícióját mutatja a 2. sz. ábra. Ha az előző feltétel teljesül, akkor a kiválasztott osztályon állva a jobb egér gomb megnyomásával egy almenü jelenik meg. Válaszuk ki ebből a „Classify sub-tree..” menüpontot. A 4. sz. ábrán látható képernyő fog megjelenni: 4. ábra Figyelmeztető üzenet (Classifier Results) a képernyőn 2. ábra A Beultetheto_Intern_Pacemakerek logikai definíciója Amint az ábrán is látható a Beultetheto_Intern_Pacemakerek logikai definíciója szerint az eszköz célja a szív, szabályozást végez, beültethetőségi specifikációja beültethető, erőforrás specifikációja aktív forrás. Egy másik specifikációt, a Pacemaker-DefibrillatorKombinaltBeultetheto-t lásd az alábbi 3. sz. ábrán: A 4. sz. ábrán látszik, hogy a képernyőn megjelenik a gép következtető figyelmeztető üzenete: Classifier Results. Mire is hívja fel ez az üzenet a figyelmet? Arra, hogy helyezzük át a Pacemaker-DefibrillatorKombinaltBeultetheto-t (defibrillálásra is alkalmas beültethető pacemakert), a Beultetheto_Intern_Pacemakerek (beültethető pacemaker) alá. Honnan vette ezt észre? Onnan, hogy a logikai kifejezésben a defibrillálási képességen kívül minden egyéb tulajdonság megegyezik. Ennek alapján arra következtet, hogy hierarchiában alatta kell szerepelnie. Gyógyszertörzs esetében 3. ábra A Pacemaker-DefibrillatorKombinaltBeultetheto logikai definíciója Amint az a 3. sz. ábrán is látható a Pacemaker-DefibrillatorKombinaltBeultetheto logikai definíciója szerint az eszköz célja a szív, szabályozást végez, beültethetőségi specifikációja beültethető, erőforrás specifikációja aktív forrás és ezen kívül defibrillálást is végez. Besorolás ellenőrzése A hierarchia fában válasszuk ki a Pacemakerek osztályt. Ellenőrzéshez a Racer következtető gépnek a környezetben helyesen beillesztve, működnie kell. Összerendelési kategóriák Az Associated Category alá a hatóanyagok (alapanyagok) leírása került – Ingredient. A hatóanyag leírásakor az osztálynév a referenciának tekintett angol nyelvű névből származik. Sor került minden szó nagy kezdőbetűre való alakítására, majd a space és más speciális karakterek eltávolítására a nevekből. Minden esetben rögzítésre került a hatóanyag magyar neve és angol neve, amikor rendelkezésre állt akkor a latin neve is. A verziószámot a leíró információ mindig tartalmazza. ATC hierarchia kialakítása Az ATC hierarchia esetében is az osztály nevek képzése az angol nyelvű WHO szerinti besorolás szerinti nevek alapján történt. Sor került minden szó nagy kezdőbetűre való alakítására, majd a space és más speciális karakterek eltávolítására a nevekből. Az ATC szerinti hierarchia kialakítása és a hierarchia alapján a gyógyszerek besorolása bizonyos ütközések kezelését igényelte. IME III. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2004. OKTÓBER 43 INFOKOMMUNIKÁCIÓ eEGÉSZSÉGÜGY Ilyen ütközés, hogy a WHO szerinti besorolásban a kódokhoz tartozó nevek nem egyediek. Mivel a fogalmak rendszerezése a nevek alapján történik, a többszörös névhasználatot fel kellett oldani. A „Többször előforduló nevek az ATC hierarchiában” című melléklet tartalmazza a többször előforduló neveket és az előfordulás számosságát. A feloldás kezelése úgy történt, hogy a névhez egy ”_” aláhúzási jel után nagybetűket csatoltam. A kétszeres előfordulás leggyakoribb oka, hogy az ATC adott szintjén adott megnevezés az annál eggyel mélyebb szinten is előfordul. Pl. az A06 neve Laxatives , az A06A neve ugyancsak Laxatives és ebből az egyediség érdekében képeztem a Laxatives_A nevet. Minden esetben feloldásra került ezzel a módszerrel a név. A későbbiekben meg kell vizsgálni, hogy van-e ennél célszerűbb mód a feloldásra. Gyógyszertörzs beillesztése Megtörténik az ATC hierarchia és gyógyszertörzs közös szerkezetbe illesztése, mivel ugyanazon hierarchiába kell elhelyezni a mélyebb szintekre. Az osztályok neve a gyógyszerek nevéből képződött. A képzés során sor került a nevekből az ékezetes és speciális karakterek eltávolítására, majd minden szót nagy kezdőbetűsre alakítás után space-ek elhagyásával egybe illesztettünk. A gyógyszerek ATC szerinti azonosítója hét karakter hosszú, így az ATC szerinti hierarchia alján helyezkednek el. A gyógyszerek besorolása során is találhatóak ütközések, aminek az oka elsősorban a pontatlan azonosító. Különböző hatóanyagú gyógyszerek ugyanazon a néven szerepelnek a törzsben. Ezeket a mellékletben levő „Többször előforduló gyógyszer nevek ” – táblázat tartalmazza. A sokszoros nevek feloldása hasonlóan történt, mint az ATC törzs esetében. A nevek végére egy ”_” aláhúzás jel után nagybetűk kerültek és ezzel került sor a feloldásra. Abban az esetben, amikor mindenben megegyezett a két rekord, akkor az egyik törlésre került. A fogalomtárba csak egyszer került így bele a gyógyszer. A későbbiekben meg kell vizsgálni, hogy van-e ennél célszerűbb mód a feloldásra. Az egyedi ATC és Gyógyszer osztálynevek kialakítása után kerülhetett sor arra, hogy az ATC kódok alapján egy elő feldolgozási folyamatban kialakításra kerüljön az osztályok és alosztályok szerkezete és tartalma. AZ eESZKÖZÖK FOGALOMTÁR KARBANTARTÁSÁRA TETT ÁLTALÁNOS JAVASLATOK Eldöntendő kérdés lesz, hogy a tartalom további bővítése valósuljon meg először, vagy kerüljön sor a fogalomtárak összevezetésére a tervezett közös szerkezetbe. Összevezetés során sor kerülhet a jelzett összerendelési kategóriák helyettesítésére a másik fogalomtár megfelelő osztályaira való hivatkozással. A gyógyszerekkel kapcsolatosan el kell dönteni a további részletezési irányokat és annak alapján tovább végezni a tartalmi és logikai besorolást. A fogalomtárak általános forgalomba kerüléséhez szükséges, hogy szakterületenként sor kerüljön az adatok ellenőrzésére. A tartalom annál kikristályosodottabb lesz, minél több szemszögből történik meg annak ellenőrzése. A későbbiekben meg kell vizsgálni, hogy az ATC és gyógyszernevek egyediségének kialakítására van-e a fentiekben leírtnál célszerűbb mód. A munkát a kialakított szerkezetben jelen dokumentumban leírt részleteknek megfelelően és a „Közös Adatszerkezet kialakítása az eAdat, eBeavatkozás, eEszköz, ePáciens Fogalomtárak – Ontológiák- részére – eEgészég program keretében” dokumentummal összhangban kell tovább folytatni. A későbbi bővítések az eddigi elvek figyelembe vételével történjenek! AJÁNLÁSOK A TOVÁBBFEJLESZTÉSRE Indokoltnak tűnik a használhatóság érdekében az eEszközök fogalomtár feltöltését és a logikai besorolásokat folytatni. A kialakított szerkezetben is lehetnek változások, ha változnak az igények a munka későbbi fázisában. Ebben az esetben el kell végezni az eEszközök szerkezetében is a szükséges módosításokat, a módosítások dokumentálását, hogy az irányelvek mindig egyértelműen követhetőek legyenek. A továbbfejlesztés során szükséges, hogy álljon rendelkezésre az érintett egészségügyi szakterületről szakember és az ontológia kialakításához, annak karbantartásához teljes mélységében hozzáértő szakember. Véleményem szerint ilyen páros tudja hatékonyan fejleszteni a későbbiekben a fogalomtárakat. A további munka során az eddig dokumentált szerkezetekhez, mintatartalmakhoz feltétlenül igazodni kell. eEgészség Programiroda 44 IME III. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2004. OKTÓBER INFOKOMMUNIKÁCIÓ eEGÉSZSÉGÜGY HIVATKOZÁSOK ÉS REFERENCIA LISTA • • • • Közös adatszerkezet leírása: • Közös Adatszerkezet kialakítása az eAdat, eBeavatkozás, eEszköz, ePáciens Fogalomtárak – Ontológiák részére – eEgészség program keretében. Készítette: Máthé Sándor Orvosi eszközök adatbázisa – ORKI Gyógyszertörzs – Melánia Kiadó Medical Informatics Categorial structure of systems of concepts – Medical Devices – European Prestandard – 1996 • • • Owl alapinformációval kapcsolatos források • http://www.w3.org/2001/sw/WebOnt/ • http://www.w3.org/TR/2004/REC-owl-features20040210/ • http://www.w3.org/TR/owl-guide/ • http://www.w3.org/TR/owl-ref/ • http://www.w3.org/TR/2003/NOTE-owl-xmlsyntax20030611/ Protege-vel kapcsolatos információk • http://protege.stanford.edu/ Minta ontológiák és az OWL plugin a Protegehez • http://protege.stanford.edu/ontologies/ontologies.html A fizikai fájdalmat csillapítani lehet és csillapítani kell A Magyar Rákellenes Liga 2004. október 1-én pénteken a HM-Kulturális és Szabadidő Központban megrendezte az első Fájdalom Napot. A délelőtt 10 órakor kezdődő előadásokkal fel akarta hívni a köz figyelmét a krónikus fájdalom csillapításának fontosságára és lehetőségére. Ugyanis annak ellenére, hogy ma már elérhetők és jogilag is lehetségesek olyan módszerek, amelyekkel a krónikus fájdalmat meg lehet szűntetni, sokan szenvednek. Sok tudományos problémával szemben a fájdalomcsillapítás olyan dolog, amelyre létezik válasz és érdemes is foglalkozni vele. A csont tumor fájdalomcsillapítása és a gyermekek fájdalmának csillapítása figyelemre méltó módon külön témaként szerepelt. A rendezvényre orvosok, betegek és egészségügyi szakiskolások kaptak meghívást. Az előadások egyik célja az volt, hogy az egészségügyi képzésben részesülő meghívott vendégek tájékozódjanak és egy többrétegű szakmai képet kapjanak a fájdalomcsillapításról. A rendezvény egy újabb alkalmat kívánt biztosítani az orvosok és betegek közötti párbeszédre, ami kérdések és hozzászólások formájában meg isvalósult. A szakmai előadások a fájdalomcsillapítás komplex szemléletét tükrözték és tudatosították. Elméletben tudatosítani, a gyakorlatba pedig átvinni szükséges, hogy a fájdalom nemcsak gyógyszeresen, hanem invazív módon, ill. sugárkezelés útján is csillapítható. Az invazív, tehát a nem gyógyszeres fájdalomcsillapítás és a sugárral történő kezelés is a fájdalomcsillapítás elfogadott módjai közé tartoznak. A fájdalomcsillapítás legnagyobb része a háziorvosokra hárul, ezért fontos, hogy tisztában legyenek a különböző gyógyszerek és beviteli módok lehetőségeivel és azok szakmailag kifogásolatlan dozírozásával. Megfelelő fájdalomcsillapítással el lehet és el kell érni, hogy a beteg fájdalommentesen éljen. A háziorvosnak oda kell figyelnie a betegre és meg kell találnia a dozírozásnak azt maximumát, ahol a beteg már nem panaszkodik fájdalomról. A fájdalomcsillapításról rendezett programon terítékre került a betegjogok és azok érvényesítésének problematikája. Délután a beteg önrendelkezési jogáról, a gyógyszeres fájdalomcsillapítás jogi vonatkozásairól és előírásairól beszéltek, a betegek saját tapasztalatainak tükrében. A levezető elnök, Dr. Jobbágyi Gábor, előadásában konkrét példákkal illusztrálta a törvények és jogszabályok adta kereteket, amelyek így érthetőbbé váltak minden jelenlévő számára. Dr. Takács Albert, az állampolgári jogok országgyűlési képviselőjének általános helyettese arról beszélt, hogyan érvényesülnek a betegjogok a gyakorlatban. Kiemelte, hogy a gazdasági szempontok mindenképpen befolyásoló tényezők. Dr. Vasváry Artúrné megnyitó beszédében utalt a pszichés tényezők fontosságára. Ezek fontos szerepet játszanak a fájdalommal küszködő betegek kezelésében. Az első Fájdalom Nap csúcspontja egy gyógyult beteg jelenléte volt. Németh Ilona évek óta mankóval jár, ráadásul a fájdalmát sem sikerült csillapítani. A Magyar Rákellenes Ligánál jelentkezett, ahol megfelelő helyre irányították. Ennek köszönhetően ma már nincsenek fájdalmai, az eseményen pedig mankó nélkül jelent meg. IME III. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2004. OKTÓBER 45