IME - AZ EGÉSZSÉGÜGYI VEZETŐK SZAKLAPJA

Tudományos folyóirat

   +36-30/459-9353       ime@nullimeonline.hu

   +36-30/459-9353

   ime@nullimeonline.hu

Magas szintű szakmai gyakorlat elsajátítása az onkológiában

  • Cikk címe: Magas szintű szakmai gyakorlat elsajátítása az onkológiában
  • Szerzők: Dr. Vári Sándor, Cserneky Mária, Dr. Szende Béla
  • Intézmények: Varimed Kft., Semmelweis Egyetem
  • Évfolyam: III. évfolyam
  • Lapszám: 2004. / 7
  • Hónap: október
  • Oldal: 46-51
  • Terjedelem: 6
  • Rovat: INFOKOMMUNIKÁCIÓ
  • Alrovat: TELEMEDICINA

Absztrakt:

A Legjobb Szakmai Gyakorlat Alkalmazása az Onkológiában (BePro) EU V. Keretprogram IST-200-25252 projekt bizonyította az integrált alkalmazások hasznát a betegellátás folyamatában. A projekt számos európai régióban elősegítette az információs technológiák alkalmazásának a bevezetését és bizonyította az információs és kommunikációs technológiák (IKT) alkalmazhatóságát az onkológiai ellátás legjobb szakmai gyakorlatának (Best Practice) kialakításában. Öt jól ismert és befolyásos regionális, nemzeti vagy európai hálózatban dolgozó onkológus szakember vett részt az IKT alkalmazásban, hogy az egészségügyi ellátásban megteremtsék az integrált betegellátás munkafeltételeit.

Szerző Intézmény
Szerző: Dr. Vári Sándor Intézmény: Varimed Kft.
Szerző: Cserneky Mária Intézmény: Semmelweis Egyetem
Szerző: Dr. Szende Béla Intézmény: Semmelweis Egyetem

[1] Gombás Péter, Szende Béla, Stotz Gyula: Telekommunkációs döntéstámogatás a diagnosztikus patológiában. Tapasztalatok az első hazai telepatológiai rendszerrel. Orvosi Hetilap, 1996, 137, 2299-2303.
[2] Fisher S.I., Nandedkar M.A., Williams B.H., Abbondanzo L.: Telehematopathology in a clinical consultative practice. Human Pathology, 2001, 32, 1327-1333.
[3] Allen E.A., Ollayos C.W., Tellado M.V., Butler D.R., Buckner S.B., Williams B.H., O'Leary T.J.: Characteristics of a telecytology consultation service. Human Pathology, 2001, 32, 1323-1326.
[4] Weinstein R.S., Descour M.R., Lian C., Bhattacharyya A.K., Graham A.R., Davis J.R., Scott K.M., Richter L., Krupinski E.A., Szymus J., Kayser K., Dunn B.E.: Telepathology overview: From concept to implementation. Human Pathology, 2001, 23, 1283-1299.
[5] Kayser K., Fritz P., Drlicek M.: Aspects of telepathology in routinary dignostic work with specific emphasis on ISDN. Arch Anat Cytol Pathol., 1995, 43(4), 216-218.
[6] Schwarzmann P., Schmid J., Schnorr C., Strassle G., Witte S.: Telemicroscopy stations for telepathology based on broadband and ISDN connections. Arch. Anat. Cytol. Pathol. 1995, 43(4), 209-215.
[7] Ottó Szabolcs, Kasler Miklós: Rákmortalitás és -incidencia hazánkban, az európai adatok tükrében. Magyar Onkológia, 2002, 46, 111-117.

INFOKOMMUNIKÁCIÓ TELEMEDICINA Magas szintű szakmai gyakorlat elsajátítása az onkológiában Dr. Vári Sándor, Varimed Kft, Cserneky Mária, Dr. Szende Béla Semmelweis Egyetem A Legjobb Szakmai Gyakorlat Alkalmazása az Onkológiában (BePro) EU V. Keretprogram IST-200-25252 projekt bizonyította az integrált alkalmazások hasznát a betegellátás folyamatában. A projekt számos európai régióban elősegítette az információs technológiák alkalmazásának a bevezetését és bizonyította az információs és kommunikációs technológiák (IKT) alkalmazhatóságát az onkológiai ellátás legjobb szakmai gyakorlatának (Best Practice) kialakításában. Öt jól ismert és befolyásos regionális, nemzeti vagy európai hálózatban dolgozó onkológus szakember vett részt az IKT alkalmazásban, hogy az egészségügyi ellátásban megteremtsék az integrált betegellátás munkafeltételeit. BEVEZETÉS A fejlett egészségüggyel rendelkező országokban a betegellátás hatékonyságát két fontos ellátási formán keresztül lehet mérni, ezek a preventív orvoslás és a korai diagnózis. Az Európai Uniós tagság a magyar szakemberek számára nehéz kihívásokat támaszt. E kihívások megoldásához jól szervezett informatikai rendszerek telepítésére és kifejlesztésére van szükség, amelyek lehetővé teszik a betegek folyamatos követését az ellátás különböző szintjein, ugyanakkor naprakész egészségügyi igénybevételi morbiditási és mortalitási adatokat is szolgáltatnak, adatbázisként is funkcionálnak, valamint biztosítják a szakmai konzultációs lehetőségeket nemzeti és nemzetközi szinten. Az Európai Unió Bizottsága V. Tudományos Kutatásfejlesztési Keretprogramja által meghirdetett pályázati lehetőségnek (BePro – IST 25252, Enabling Best Practices in Oncology – http://www.varimed.hu) is köszönhetően ma Magyarországon kilenc telepatológiai munkaállomás működik. TÖRTÉNETI FEJLÔDÉS Magyarországon először 1995-ben telepítettek telepatológiai állomásokat két patológiai osztályon, melyek alkalmasak voltak konzultációk bonyolítására. (1) Az ekkor létrehozott videokonferenciára épülő konzultációs rendszer technikai szintje nem felelt meg mindenben az elvárásoknak, ezért a telepatológia korszerű informatikai infrastruktúrájának létrehozása további fejlesztéseket igényelt. Az Európai Unió Négyes Kutatási keretprogramjában az Interactive Histopathology Consultation Network (INTERPATH) PL961121 és 46 IME III. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2004. OKTÓBER REgional and International Integrated Telemedicine Network for Medical Assistance in End Stage Diseases and Organ TRANSPLANT Project (RETRANSPLANT) HC – IN 4028 majd a Best Practice of Oncology (BePro) Európa Uniós projekteknek köszönhetően európai standardokra épített korszerű telekonzultációs rendszer telepítésére kerülhetett sor. A telepatológia konzultációs rendszerben a kommunikáció HL7 V3 XML adatstruktúrákon keresztül történik és támogatja a DICOM képtovábbítási és azonosítási üzeneteket. A BePro PROGRAM FEJLESZTÉSE ÉS FELÉPÍTÉSE A BePro konzorcium fő szerződéses partnerei az Université Joseph Fourier (FR), a SAMBA Technologies (FR), az Institut Gustave Roussy (FR), a Netherland Cancer Institute (NL), az MRC (UK), a Varimed Kft. (HU), az University of Essen (DE), az Infermed (UK), a VITAMIB (FR). A partnerek négy egészségügyi hálózatot képviseltek öt különböző országban. Ôk biztosították a szükséges szakértelmet és anyagi forrásokat, a kísérletek irányítását. Az Institut Gustave Roussy képviselte az ACACIA hálózatot, a Netherlands Cancer Institute 5 holland oktatókórházat, a Varimed képviselte a Hungaropath csoportot (IAP Magyar Divíziója, Prof. dr. Kádár Anna vezetésével 9 magyar intézmény), és az MRC képviselte az Egyesült Királyság rákterápiába bevont kórházait, valamint az Esseni Egyetem a JRC Petten segítségével négy, a BNCT (Boron Neutron Capture Therapy) kísérletben résztvevő európai egészségügyi ellátó egységet képviselt, akik európai szintű képi és szöveges betegadat csere jó modelljéül szolgáltak. A projekt célja az volt, hogy bemutassa az integrált informatikai alkalmazások előnyeit az onkológiai betegellátás (emlő, tüdő) és a végstádiumban lévő betegségek kezelése terén. A patológusok Magyarországon évente több százezer kórszövettani anyag kiértékelését végzik. Ezek kb. 5-10%ában második vélemény megkérésére is szükség van. A projektben megkezdett kísérletek lehetővé teszik, hogy objektív szempontok alapján felmérjük azt, hogy az információtechnológiai eszközök alkalmazása hogyan és milyen mértékben támogatja az egészségügyi szakembert a gyors és pontos diagnózis felállításában. A Hungaropath hálózat lehetővé teszi a magyar kórszövettani szakemberek számára, hogy a nemzetközi konzultációs rendszerbe bekapcsolódjanak (2, 3, 4, 5, 6). INFOKOMMUNIKÁCIÓ TELEMEDICINA A szakember ellátottság és a kórházak földrajzi elhelyezkedése következtében elengedhetetlenül szükséges, hogy a rendszert országos hálózattá bővítsük, elsődlegességet adva azon megyéknek, egyetemi diagnosztikus centrumoknak, ahol a napi szakmai tevékenység biztosításában erre a legnagyobb szükség van. Az egyes daganatok, mint pl. tüdőrák esetében a különböző patológiai intézetek és a különböző országok patológusai között sincs egységes állásfoglalás a daganat sejttípusát és differenciáltságát illetően. Bizonyos tumoroknál az egyéb, nehezen standardizálható prognosztikai tényezők közé tartoznak az ér- és nyirokérbetörés és/vagy a tok daganatsejtek általi inváziója. A technológiát illetően, a BePro projekt a bővíthető alkalmazott nyelv (XML) köré összpontosul, ami lehetővé teszi a heterogén alkalmazási módok egyszerű integrációját. A projekt időtartama alatt az internet (1. ábra) és az ISDN (2. ábra) által nyújtott lehetőségeket használtuk fel, a konzultációk ezek segítségével bonyolódtak a Samba Technologies (FR) által kifejlesztett Telepathology Software (TPS) segítségével. 1. ábra Web alapú konzultáció interneten 2. ábra Konzultáció ISDN vonalon IME III. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2004. OKTÓBER 47 INFOKOMMUNIKÁCIÓ TELEMEDICINA A használat során a betegre vonatkozó összes klinikai információ összesítése mindkét kommunikációs úton úgynevezett eFormban (HTML/XML) történt, és a küldő állomásról a patológushoz továbbított képek (DICOM) a konzultáns intézménynél kerültek archiválásra. Ez a gyakorlat megfelel a napi gyakorlatban használt futárszolgálatos, hagyományos konzultáció elvárásainak. A létrehozott e-Formák a napi gyakorlatban alkalmazott protokollok részei lettek a diagnózishoz használt statikus képekkel együtt. 3/b. ábra Diagnózis módosulása a konzultáció után A BePro PROGRAM GYAKORLATI ALKALMAZÁSA Az ISDN vonalon történő konzultációk a Samba Technologies (FR) által kifejlesztett szoftver segítségével, valamint az ebbe illeszthető XML adatstruktúrákon keresztül történt a résztvevő patológusok által létrehozott elektronikus űrlappal (e-Forms). Külön jegyzőkönyvet vezettünk a konzultációban részt vett esetekről, abból a célból, hogy meg tudjuk állapítani, hogy a rendelkezésünkre álló információs és kommunikációs eszközök milyen mértékben támogatják a patológust diagnosztikai tevékenységében. 2001 novembere és 2002 júniusa között 161 esetben történt online konzultáció; ezek során 786 képet küldtek el, egy eset tárgyalására átlagosan 13,18 perc jutott. (1. táblázat). Az ISDN vonalon történő konzultációk esetében 10%-ban volt eltérő a diagnózis a konzultációt megelőzően (3.a és 3.b ábra). Eset (összes) 161 Képek száma (összes) 786 Konzultáció időtartama (eset/perc/átlag) 13,18 Részvételi arány (intézet/eset) (fő) 3 Betegek átlagéletkora 52 – nők 53 – férfiak 49 1. táblázat Statisztikai adatok a konzultált esetekről A konzultációban részt vett esetek egy részéből létrehoztunk egy referencia képi adatbázist, és erre építve készítettünk egy interaktív webes képzési anyagot, amely segíthet az orvos, szakorvos jelöltek képzésében (4. ábra) (http://www.varimed.hu). Mivel a telepatológia hatékonysága és precizitása a patológus gyakorlatán és ítéletén múlik, az ebben a rendszerben dolgozó patológusokat ki kellett képezni a telepatológia módszertanára. A képzés azokon az önálló rendszereken történt, amelyeket az INTERPATH, RETRASPLANT és BePro projektek során telepítettünk. A létrehozott telepatológiai hálózat megteremti a feltételeket Magyarországon egy minőségileg magasabb szintű integrált betegkövetési rendszer patológiai alkalmazásához. A hálózatban felhasználtuk az európai egészségügyi telematikai szolgáltatók által létrehozott új szabványokat: Digital Imaging and Communications in Medicine (DICOM), CEN TC251. A bővített alkalmazott nyelv (eXtensible Mark-up Language, XML) használata lehetővé teszi az onko-patológiai adatbázisok feltöltését, aktualizálását, az adatok harmonizálását ezzel a szakmai gyakorlatok egységesítését, az eredmények web alapú terjesztését, testreszabását, valamint az adatszolgáltatás szabályozását. A BePro projekt eredményeinek felhasználása XML vagy XML-kompatibilis technológiát feltételez. A fő cél annak demonstrálása, minként növelhető az információ cseréje úgy, hogy közben a biztonsági követelményeknek is megfelel. Az XML fejlesztési környezet lehetővé teszi, hogy a projekt megvalósítása során a résztvevő orvosok aktívan részt vegyenek az elektronikus, web alapú protokollok létrehozásában és a napi gyakorlatba történő átültetésében. A telepatológiai állomások kiépítése révén folyamatos konzultáció biztosítható. Ez lehetővé teszi, hogy az egészségügyi fejlesztési koncepciók megvalósítása során a fekvőbeteg ágyak csökkentése mellett a sebészeti szakmai tevékenységek területén biztosítsuk a betegágyak kiegyensúlyozott földrajzi elosztását. 3/a. ábra Konzultált esetek gyakorisága 48 IME III. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2004. OKTÓBER A rendszer egyaránt alkalmas makroszkópos vizsgálati anyag, fagyasztott és paraffinba ágyazott, hisztológiai és im- INFOKOMMUNIKÁCIÓ TELEMEDICINA 4. ábra DICOM képi archiválás, továbbítás és XML adatstruktúrákon keresztül történő adatátvitel mun-hisztokémiai preparátumok, valamint cytológiai kenetek kiértékelésére, bemutatására. A TELEPATOLÓGIA ELÔNYEI • • • • Lehetővé teszi a beágyazott és megfestett preparátumok gyors vizsgálatát és lerövidíti a kórházi ápolási időt. Patológusok közötti konzultáció, megfelelő szakemberhez való fordulás lehetősége biztosítja a több patológus részvételével kialakított magas szintű diagnózist, ezáltal megfelelő terápiát. Kényes, bonyolult esetekben lehetővé teszi nemzetközi konzultáció lehetőségét. Megelőzi a postázással járó bonyodalmakat. Adatbázisok létrehozásával megkönnyíti a szakmai továbbképzést. A rákbetegség alapvetően befolyásolja az életminőséget és az egészségügyi ellátás költségét. Az Imperial Cancer Research Fund (Birodalmi Rákkutató Alap) kimutatta, hogy öt brit emberből kettőnél fognak rákos megbetegedést kimutatni valamikor életük során. Négy közül egy végül is rákban fog meghalni. Hasonló számítások vonatkoznak más EU országokra is. Hazánkban Ottó Szabolcs professzor úr és mtsai 2002-ben (7) a rák mortalitására vonatkozó magyarországi adatokat közöltek. Kimutatták, hogy a vezető halálokok az emlő- és tüdőrák. Ha szakembereink egységesen a legjobb gyakorlat alkalmazására törekszenek, akkor növelhető a betegellátás hatékonysága és javítható a betegek életminősége. Ez valószínűleg költség megtakarításhoz is vezet, mivel a rákos megbetegedések kiújulásának és szövődmények kezelésének költsége becslések szerint 5-10-szerese az elsődleges sikeres gyógyító kezelés költségeinek. A torzójában létrehozott magyarországi telepatológiai hálózat segítheti legeredményesebb gyakorlati módszerek egységes alkalmazását, és így hozzájárulhat a betegellátás színvonalának emeléséhez is. Ugyanakkor elősegíti az életminőség javítására összeállított EU irányelvek hazai alkalmazását azzal, hogy a rákos megbetegedések korai, még kezelhető stádiumban kerülnek diagnosztizálásra, ami lehetővé teszi a kevésbé agresszív és invazív terápiák alkalmazását a kezelésben. Mind a mai napig nehézségekbe ütközik a kifejlesztett kísérleti informatikai eszközök napi gyakorlatba történő átültetése, mert a kísérleti fázisban a partnerek nem fordítanak kellő figyelmet az új informatikai eszközök rutinszerű alkalmazására és kompatibilissé tételére. Így sok esetben olyan hálózatokat hoznak létre, amelyek átültetése más szakmai területre vagy földrajzi térségbe bonyolult és költséges. A helyzetet nehezíti az is, hogy intézményi szinten még komoly előítélet él az elektronikus és internetes betegdossziék biztonságos kezelésével kapcsolatban. IME III. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2004. OKTÓBER 49 INFOKOMMUNIKÁCIÓ TELEMEDICINA Természeténél fogva a telepatológia folyamatában elkerülhetetlen a bizalmas, betegekről szóló információ továbbítása és tárolása. A Magyarországon érvényben levő 1992es LXIII és az 1997-es XLVII, a személyiséggel összefüggő titoktartásról, biztonságról és adatvédelemről szóló törvények megteremtették a jogi alapot egy nemzeti telepatológiai konzultációs rendszer létrehozására és a törvényességi elvárásoknak megfelelő adatvédelemre. A létrehozott telepatológiai konzultációs rendszer elfogadható mértékben képes a titkos és bizalmas információ védelmére. ÖSSZEFOGLALÁS Összefoglalva elmondható, hogy a BePro projekt Magyarországon az onkológiai gondozás (emlő, tüdő) és a rákos betegek kezelése területén hozott előrelépést, azzal, hogy különböző európai informatikai alkalmazások felhasználásával megpróbált létrehozni egy biztonságos információcserén alapuló patológiai konzultációs rendszert. IRODALOMJEGYZÉK [1] Gombás Péter, Szende Béla, Stotz Gyula: Telekommunkációs döntéstámogatás a diagnosztikus patológiában. Tapasztalatok az első hazai telepatológiai rendszerrel. Orvosi Hetilap, 1996, 137, 2299-2303. [2] Fisher S.I., Nandedkar M.A., Williams B.H., Abbondanzo L.: Telehematopathology in a clinical consultative practice. Human Pathology, 2001, 32, 1327-1333. [3] Allen E.A., Ollayos C.W., Tellado M.V., Butler D.R., Buckner S.B., Williams B.H., O'Leary T.J.: Characteristics of a telecytology consultation service. Human Pathology, 2001, 32, 1323-1326. [4] Weinstein R.S., Descour M.R., Lian C., Bhattacharyya A.K., Graham A.R., Davis J.R., Scott K.M., Richter L., Krupinski E.A., Szymus J., Kayser K., Dunn B.E.: Telepathology overview: From concept to implementation. Human Pathology, 2001, 23, 1283-1299. [5] Kayser K., Fritz P., Drlicek M.: Aspects of telepathology in routinary dignostic work with specific emphasis on ISDN. Arch Anat Cytol Pathol., 1995, 43(4), 216-218. [6] Schwarzmann P., Schmid J., Schnorr C., Strassle G., Witte S.: Telemicroscopy stations for telepathology based on broadband and ISDN connections. Arch. Anat. Cytol. Pathol. 1995, 43(4), 209-215. [7] Ottó Szabolcs, Kasler Miklós: Rákmortalitás és -incidencia hazánkban, az európai adatok tükrében. Magyar Onkológia, 2002, 46, 111-117. A SZERZÔK BEMUTATÁSA 50 Cserneky Mária informatikai felelős, 1989 óta dolgozik a Semmelweis Egyetem I. sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézetében. Feladata az intézet informatikai tevékenységének összefogása. 2001 óta vesz részt a magyarországi telepatológiai hálózat bővítésében, korszerűsítésében. Feladata a konzultációk zavartalan bonyolításának biztosításán túl, azok kiértékelése, adatbázisok létrehozása, szakmai tanácsadás, oktatás. 2001-től folyamatosan tart a szakterületet érintő kérdésekben előadásokat. Dr. Szende Béla 1960 óta dolgozik a Semmelweis Egyetem I.sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézetében. 1982-ben egyetemi tanár lett, 1993-tól 2001-ig intézeti igazgató. 1995 óta az MTA-EKSZ Molekuláris Pathológiai Kutatócsoportjának vezetője. Kidolgozta a boncjegyzőkönyvek computeres rögzítésének és tárolásának módszerét, melyből diagnózisgyűjteményt szerkesztett. Elsőként mutatott rá az irodalomban arra, hogy a peptid hormonok a programozott sejthalál fokozott indukálása révén fejtik ki hatásukat. 1995 óta intenzíven foglalkozik a telepatológia magyarországi meghonosításával és elterjedésével. IME III. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2004. OKTÓBER INFOKOMMUNIKÁCIÓ TELEMEDICINA Dr. Vári Sándor Túrkévén született 1954. július 22-én. Orvosdoktori diplomáját 1978-ban szerezte meg Budapesten. 1978-tól 1988 márciusáig a Semmelweis Orvostudományi Egyetem I. sz. Sebészeti Klinikáján dolgozott, 1985-ben megszerezte a sebész szakvizsgát. Dr. Vári 1988-ban magánalapítványi kutatói ösztöndíjat kapott, és a Los Angeles-i Cedars-Sinai Medical Centerben dolgozott. 1989-ban Fulbright ösztöndíjban részesült és az optikai eszközök, a lézerek és a képi spektroszkópia orvosbiológiai alkalmazását tanulmányozta. 1994-ben meghívták Görögországba a Hellas Kutatás Fejlesztési Alapítvány Elektro-Optikai Intézetébe. 1995-ben a Berlini Szabadegyetem Biofizika Intézetéhez tartozó „Laser-und MedizinTechnologie GmbH”-hoz szerződött és 1997-ig mint EU projekt koordinátor dolgozott. 1997-ben létrehozta a VARIMED Kft-t, ahol mint igazgató egészségügyi informatikával és orvosbiológiai technológia kutatás menedzselésével foglalkozik. Ugyanakkor jelenleg is a kaliforniai székhelyű Cedars-Sinai Medical Center nemzetközi kutatási hálózatának a menedzsere. Dr. Vári az elmúlt tíz évben az optikai képalkotó rendszerek és az egészségügyi informatika területen az Amerikai Egyesült Államokban (NIH, DoD), Európában (FP4, FP5), Magyarországon (IKTA4) összesen 18 kutatási és technológiai fejlesztési projektet valósított meg. A Parádfürdői és a Hatvani Kórház közötti szélessávú kapcsolat épült ki Az egészségügyi intézményeknek fontos a betegek ellátásának magasabb színvonalú és egyben egyedi igényeket is kielégítő biztosítása az őket terhelő beruházási többletköltség nélkül. Lényeges továbbá, hogy a kórházak a szélessávú online kapcsolatok felhasználásával, egyrészről hatékonyabbá tehessék a közvetlen gyógyító és ápolási tevékenységet, másrészről gyorsabban juthassanak hozzá az azokat megalapozó és támogató szakmai információkhoz. A miskolci székhelyű ProTrió Kft. elképzeléséhez híven megtette az első komoly lépést, abba az irányba, hogy Magyarország területén minél több kórházban, egészségügyi intézményben valósítsa meg a videokonferencia alapú kommunikációt, mely valószerű személyes jelenlét biztosításával lehetővé teszi az egymástól távoli kórházak szoros együttműködését és kapcsolattartását. A projekt további előnye, hogy a betegek által – egyedi igényük szerint – helyben felhasználható multimédiás szolgáltatások (kábeltévé, Internet) igénybevételét is biztosítja. Az előkészületeket követően az elmúlt fél évben, több intézményben fokozatosan megkezdték a projekt megvalósítását. Hazánkban – egészségügyi vonatkozásban – ilyen jellegű szolgáltatás eddig még nem került bevezetésre. Elsőként a Parádfürdői állami Kórházban és a hatvani Albert Schweitzer Kórházban készült el multimédiás hálózatunk. A fenti kórházak szélessávú hálózatát az online kapcsolatnak köszönhetően bemutatták és az úgynevezett videokonferencia segítségével kipróbálták. Felmérések szerint az intézményeket terhelő többlet beruházási költség nélkül kiépíthető a rendszer minden Magyarország területén elhelyezkedő kórházban, szanatóriumban, abban az esetben, ha a kis és nagy ágyszámmal rendelkező kórházak is egyaránt belépnek. Mintavételezés alapján 22 kórház 15 000 betegágyával számolva (átlag ágyszám: 682) a beruházás mértéke 1,275 milliárd forint, ami 85 000 Ft/betegágyat jelent. Ez a beruházási összeg már tartalmazza a kórházak közötti összeköttetések megvalósítását is. Számítások alapján akár 3 év alatt kiépíthető a teljes magyarországi egészségügyi kommunikációs hálózat, melyet megfelelő támogatottság esetén a Kft. magára vállal. A vállalkozás célja, hogy egyrészről alternatívát adjon a kórházak számára a mai Internet és telefon elérési lehetőségek egyoldalú, illetve szűk kínálatában, másrészről lehetőséget kíván biztosítani a társaság által közvetlenül vagy közvetve nyújtott szolgáltatásokba bekapcsolt kórházak online összekapcsolására is. IME III. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2004. OKTÓBER 51