IME - AZ EGÉSZSÉGÜGYI VEZETŐK SZAKLAPJA

Tudományos folyóirat

   +36-30/459-9353       ime@nullimeonline.hu

   +36-30/459-9353

   ime@nullimeonline.hu

Sikeresen zárultak az eEgészség Program előkészítő és megalapozó projektjei - Az eEgészség Programiroda 2004. szept. 17-i Sajtóközleménye

  • Cikk címe: Sikeresen zárultak az eEgészség Program előkészítő és megalapozó projektjei - Az eEgészség Programiroda 2004. szept. 17-i Sajtóközleménye
  • Szerzők: eEgészség Programiroda
  • Intézmények: ESZCSM
  • Évfolyam: III. évfolyam
  • Lapszám: 2004. / 7
  • Hónap: október
  • Oldal: 37-38
  • Terjedelem: 2
  • Rovat: INFOKOMMUNIKÁCIÓ
  • Alrovat: eHEALTH, eEGÉSZSÉG

Absztrakt:

Az eEgészség Programiroda sajtóközleményében közölte, hogy sikeresen zárult a projektek előkészítő szakasza. Elindult a Dr. Info egészségügyi tanácsadó rendszer első fázisa és számos tartalom készült el az ágazati Portál indításához. Más fontos feladatok mellett a kitűzött határidőre elkészültek az elektronikus dokumentum- és üzenet-szabványok és minta-fogalomtárak, valamint megfelelő felmérést követően elkészült az ágazati jogi környezetre vonatkozó kodifikációs szövegjavaslat a digitális aláírás bevezetésére az egészségügyben. Megtörtént a létező közhiteles nyilvántartások felmérése és a közhiteles nyilvántartások jogi környezetének feltérképezése. 2005-ben fókuszban lesz az Ágazati Portál és a három mintarégió egészségügyi-informatikai fejlesztése (HEFOP 4.4)

Szerző Intézmény
Szerző: eEgészség Programiroda Intézmény: ESZCSM
INFOKOMMUNIKÁCIÓ eEGÉSZSÉGÜGY Sikeresen zárultak az eEgészség Program előkészítő és megalapozó projektjei Az eEgészség Programiroda 2004. szept. 17-i Sajtóközleménye Az eEgészség Programiroda sajtóközleményében közölte, hogy sikeresen zárult a projektek előkészítő szakasza. Elindult a Dr. Info egészségügyi tanácsadó rendszer első fázisa és számos tartalom készült el az ágazati Portál indításához. Más fontos feladatok mellett a kitűzött határidőre elkészültek az elektronikus dokumentum- és üzenet-szabványok és minta-fogalomtárak, valamint megfelelő felmérést követően elkészült az ágazati jogi környezetre vonatkozó kodifikációs szövegjavaslat a digitális aláírás bevezetésére az egészségügyben. Megtörtént a létező közhiteles nyilvántartások felmérése és a közhiteles nyilvántartások jogi környezetének feltérképezése. 2005-ben fókuszban lesz az Ágazati Portál és a három mintarégió egészségügyi-informatikai fejlesztése (HEFOP 4.4) HÁTTÉR ÉS ELÔZMÉNYEK Az eEgészség Program 2003-ban indult, akkor az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium (ESzCsM) Információpolitikai Főosztálya vezetésével. A Program célja a Kormány által 2003. decemberében elfogadott Magyar Információs Társadalom Stratégia (MITS) részeként létrejött egészségügyi és szociális ágazati információs stratégia (MITSESZ) megvalósítása. Az ESzCsM az Informatikai és Hírközlési Minisztérium ajánlásaival dolgozta ki az egészségügyi és szociális ágazati információs stratégiát, amelynek megvalósítása az eEgészség Program feladata. Ennek megfelelően az eEgészség Program egy összetett, 2003-tól 2006-ig tartó, – a MITS fejlesztési területei között kiemelt jelentőségű, – az egészségügyi ágazatot információ-technológiai eszközökkel és módszerekkel támogató fejlesztési program. Az ESZCSM közigazgatási államtitkára a program megvalósításának feladatát és az ehhez szükséges forrásokat 2003. második felében a területért felelős Egészségügyi Stratégiai Kutató Intézetre (ESKI, korábbi nevén MEDINFO) bízta. Az ESKI a feladat végrehajtására nyílt pályázatban 2003. decemberében kiválasztott szakértőkből hozta létre a lebonyolításért felelős eEgészség Programirodát (www.eegeszseg.hu), amelynek feladata a pályázatok kiírása, a projektek végrehajtásának irányítása, felügyelete és értékelése, valamint a projektek koherenciájának biztosítása, a tapasztalatok összegzése és hasznosítása. A 2003. MÁSODIK FELÉBEN ÉS 2004. ELSÔ FELÉBEN VÉGZETT SZAKMAI TEVÉKENYSÉGEK Az ágazati stratégia karbantartása Folyamatosan zajlik a MITSESZ ágazati koncepciójának karbantartása, valamint az eEgészség Program és az eEurope – eHealth program proaktív egyeztetése, szakmai koordinációjának támogatása. Elkészült az angol nyelvű részletes ismertető, átadásra került a stratégia munkaanyagait tartalmazó kereshető weboldal együttes, valamint felvettük a szakmai kapcsolatokat számos uniós eHealth szervezettel, munkabizottsággal. Elektronikus dokumentum- és üzenet-szabványok A kitűzött határidőre elkészültek az eEgészség Program elektronikus dokumentum- és üzenet-szabványai, amelyek hivatalossá tétele az MSZT-ESZCSM szerződés szerint megindult, közzétételük szeptember elején várható. A teljes részletességű szabványok (hivatalosan: szabvány-tervezetek) megismertetését, elektronikus publikációját szolgáló szakmai segédanyagok (XSLT, html állományok) is elkészültek. Elektronikus fogalomtárak A szabványokhoz hasonlóan, ezen a területen is elkészültek azok a minta-fogalomtárak, amelyek ún. ontológiába szervezettsége a fogalmi kapcsolatok ábrázolásának lehetőségét teremtették meg. [Részletes cikkeket lásd ebben és az előző számban. Szerk.] Szokásosan egy kódrendszer (pl. BNO) fogalmai között csak a hierarchiában elfoglalt helye alapján lehet tájékozódni, míg ha ezek a kódrendszerek ún. ontológiába szervezettek, belső kapcsolataik, egymáshoz való viszonyuk is ábrázolható. A kialakított eszköztár (Protege, OWL) lehetővé teszi a második félévben a kódtörzs évtized óta halasztódó rendbetételét, és azt követően a gyors és garantáltan konzisztens módosítás, bővítés eszközéül szolgál. A digitális aláírás bevezetése az egészségügyben A digitális aláírás potenciális alkalmazóinak és az alkalmazások körének meghatározása az egészségügyben; alkalmazásához szükséges szolgáltatások kialakításának optimális módjának meghatározása az egészségügyben; egészségügyben való alkalmazhatóságát lehetővé tevő módosítandó jogszabályok összegyűjtése és módosítási javaslatok készítése. Határidőre elkészültek a fenti címmel indított tevékenységek, rendelkezésre áll mindaz az ismeret, beleértve a kodifi- IME III. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2004. OKTÓBER 37 INFOKOMMUNIKÁCIÓ eEGÉSZSÉGÜGY kációs szövegjavaslatot, amely az ágazati szabályozásban megteendő lépéseket definiálja, a létező elektronikus aláírás, illetve hitelesítés-szolgáltatás termékek értékelését, valamint javaslatot tesz a megfelelő szolgáltatás kiválasztására. Elektronikus közhiteles nyilvántartások A létező közhiteles nyilvántartások felmérésének és a közhiteles nyilvántartások jogi környezetének feltérképezésének területén is sikerült befejezni a jogi környezet felmérését. A helyzet jellemzője az egységesség, „egyenszilárdság” hiánya. A nyilvántartások közhitelességének kritériumrendszere is tisztázatlan, az elvégzett feltáró munka erre is tesz javaslatot. 2004. augusztusában záródott le a létező nyilvántartások felmérése, emiatt még folyamatban van a létező közhiteles nyilvántartások elektronikus hozzáférésének megvalósíthatósági tervének véglegesítése. Dr. Info – Egészségügyi és szociális telefonos és internetes tanácsadó rendszer Az eredetileg kitűzött célt meghaladva, elindult a Dr. Info I. szolgáltatás. A 06 40/374 636 számon hívható és a www.drinfo.eszcsm.hu weboldalon elérhető szolgáltatás naponta 6-22 óra között információt ad az intézményi elérhetőségekről, a gyógyszer-információkról (pl. gyógyszerkölcsönhatásról) és az egészségügyi közérdekű hívószámokról. Jelenleg folyik a betegirányítást támogató második fázis előkészítése. Az egészségügyi-informatikai K+F eredmények hasznosítása Hasonlóan a Dr. Info-hoz, az egészségügyi-informatikai K+F eredmények hasznosítását elősegítő projekttel is az eredeti terveket meghaladva már működik az az internetalapú, transzparens pályázati rendszer, amelynek segítségével a Programiroda lebonyolította az első pályázati kört is. (www.euinfkf.ne.hu) Az ágazati Portál előkészítése, elektronikus tartalmak létrehozása Elkészült az eEgészség Program „Fogyatékkal élők portálja” részletes szakmai és megjelenési terve, az üzemeltetésére vonatkozó ajánlás, a tartalmak karbantartásának módja. Az elkészült anyag valószínűleg az esélyegyenlőségi miniszter hatáskörében hasznosul. Ugyancsak elkészültek a közvetlenül az ESKI számára munkaeszközül szolgáló egészségügy közgazdasági-, egészségpolitikai-, egészségügy humánpolitikai adatbázisok, amelyek tartalma az ágazati Portálon keresztül is elérhető lesz majd. Ugyancsak az ágazati Portálon már működik az a felület, amely lehetővé teszi egy sikeres pályáztatás 38 IME III. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2004. OKTÓBER után több, mint 120 egészségügyi intézmény számára a bizonyítékokon alapuló orvoslást (Clinical Evidence) támogató nemzetközi tudásbázishoz való internetes hozzáférést, valamint megtörtént a kapcsolódó tudásbázis oktatása is. Folyamatban van az egészségügyi közintézmények számára, a BMJ Publishing zsebkönyv magyar változatának kiadása is. TERVEK 2004 MÁSODIK FELÉRE ÉS A 2005-ÖS ÉVRE 2004. második félévében a projektek eredményeinek beillesztése következik a törvényi szabályozásban, amely lehetővé teszi azok használatát. Ez a szabványok esetében például már megindult, a Magyar Szabványügyi testület illetékes szakbizottsága a szabványtervezeteket befogadta. Az év második felében számos szakmai workshop során tervezi a Programiroda a folyamatos párbeszédet és egyeztetést a szakma képviselőivel. 2005-ben a 2003-ban elfogadott Stratégia mentén folyik tovább a munka, amely két fókuszpont köré csoportosul majd: egyrészt további tartalommal bővül az Ágazati Portál, másrészt folytatódik az Európa Terv Humán Erőforrás Fejlesztés Operatív Program 4.4-es intézkedésének kiszolgálása informatikai eszközökkel. A 4.4 intézkedés célja az egészségügyi infrastruktúra szempontjából legelmaradottabb három régió – Észak-Alföld, Észak-Magyarország, DélDunántúl – egészségügyi informatikai fejlesztése. A fejlesztés hangsúlyos része a három régióban térségi, intézményközi egészségügyi információ-mintarendszerek kialakítása. A létrejövő rendszert a térségben az összes betegellátási szint (fekvő- és járóbeteg ellátás, háziorvosi szolgálat) eléri, és közösen használja. A 4.4 intézkedés megvalósulásával lerövidülnek a betegutak, javul a regionális egészségügyi ellátás hatékonysága, valamint korszerűsödik az egészségügyi ellátó intézmények költséghatékony működéséhez szükséges belső információrendszer. Az intézkedésről részletes információt az ESZCSM Strukturális Alapok Programiroda ad. (www.strapi.eszcsm.hu) „Mivel a 2005. évi költségvetési vita még nem kezdődött meg, felelőtlen lenne pontos számokat idézni a Program jövő évi költségvetését illetően,” mondta el Dr. Balkányi László, az eEgészség Programiroda vezető szakértője. „Terveink szerint azonban legalább annyit tudunk az eEgészség Program projektjeire fordítani, mint 2004-ben.” eEgészség Programiroda