IME - AZ EGÉSZSÉGÜGYI VEZETŐK SZAKLAPJA

Tudományos folyóirat

   +36-30/459-9353       ime@nullimeonline.hu

   +36-30/459-9353

   ime@nullimeonline.hu

Interjú Dr. Makara Péterrel Nemzeti Népegészségügyi Program HIV/AIDS

  • Cikk címe: Interjú Dr. Makara Péterrel Nemzeti Népegészségügyi Program HIV/AIDS
  • Szerzők: Nagy András László
  • Intézmények: IME Szerkesztőség
  • Évfolyam: III. évfolyam
  • Lapszám: 2004. / 8
  • Hónap: november
  • Oldal: 53-54
  • Terjedelem: 2
  • Rovat: PORTRÉ
  • Alrovat: PORTRÉ

Absztrakt:

Elkészült és a napokban került nyilvánosságra a Nemzeti AIDS stratégia. Az anyag egyaránt illeszkedik a Nemzeti Népegészségügyi Programhoz és az ENSZ Közgyűlése által 2000-ben elfogadott Millenneumi Célokhoz, illetve az ahhoz csatlakozó Nyilatkozathoz, amely a HIV/AIDS – járvány elleni küzdelem keretéül szolgál. A stratégia kidolgozását Dr. Makara Péter, az Országos Egészségfejlesztési Intézet főigazgatóhelyettese koordinálta. Ôt kérdeztük, elsőként arról, valójában mi célt szolgál egy nemzeti stratégia?

PORTRÉ Interjú Dr. Makara Péterrel Nemzeti Népegészségügyi Program HIV/AIDS Elkészült és a napokban került nyilvánosságra a Nemzeti AIDS stratégia. Az anyag egyaránt illeszkedik a Nemzeti Népegészségügyi Programhoz és az ENSZ Közgyűlése által 2000-ben elfogadott Millenneumi Célokhoz, illetve az ahhoz csatlakozó Nyilatkozathoz, amely a HIV/AIDS – járvány elleni küzdelem keretéül szolgál. A stratégia kidolgozását Dr. Makara Péter, az Országos Egészségfejlesztési Intézet főigazgatóhelyettese koordinálta. Ôt kérdeztük, elsőként arról, valójában mi célt szolgál egy nemzeti stratégia? – Rendre félreértések övezik a hasonló anyagok – drogmegelőzés, dohányzás elleni küzdelem stb. – nyilvánosságra kerülését. Kérdik, hogyan lesz a stratégiákban leírtakból cselekvés, honnan kerül végrehajtásához pénz? A stratégiának nem ez a feladata. Hosszútávú célokat jelöl ki, értékeket határoz meg, iránytűként szolgál. Jelentőségét nem szabad sem túl-, sem alábecsülni. A konkrét cselekvési programok kidolgozása a szakmapolitika feladata. Természetesen minden terv, így egy stratégiai iránymeghatározás is annyit ér, amennyit megvalósítanak belőle. S ez nem elsősorban a stratégia minőségétől, hanem a politika szándékaitól függ. – A Stratégia elkészítése a Nemzeti Népegészségügyi Program része? – Nem, bár nem is független tőle. Az NNP cselekvési program, amely az egészségmegőrzés és a betegségmegelőzés területén szabja meg a főbb népegészségügyi tennivalókat. 19 alprogramból áll, ezek egyike a HIV/AIDS megelőzéssel foglalkozik. Egy stratégia a megelőzés, szűrés és a gyógyítás egységén alapul. Egyébként más alprogramokhoz csatlakozóan is előbb-utóbb meg kell alkotni hasonló stratégiákat, gondolok elsősorban az egészséges táplálkozásra és az alkoholfogyasztásra. Ezek megalkotását egyébként az EU-hoz való csatlakozásunk is indokolja. – Az AIDS stratégiát nem? – Nem, azt belső igényünk hívja életre. Ennek oka, hogy Magyarország – szemben az összes többi népegészségügyi területtel, beleértve a nemi úton terjedő betegségeket is – az AIDS-fertőzés szempontjából világviszonylatban is kedvező helyzetben van. Ugyanakkor a környező országokban, elsősorban a volt Szovjetunió utódállamaiban és Romániában robbanással fenyegető mértékben romlik a helyzet, s Nyugat-Európában is lelassultak a javulást ígérő folyamatok. Ebben a helyzetben kellett végiggondolni, hogy mi az az irány, amely felé mennünk kell, hogy ez a kedvező helyzet fennmaradjon, netán javuljon is. – Meddig lehet érvényes egy 2004-ben megfogalmazott stratégia? – A magyar társadalom és az egészségügy átalakulása miatt csak az évtized végéig szóló stratégia megfogalmazására vállalkozhattunk, erre az időszakra tűztünk ki célokat. A stratégia alapvető célja, hogy csökkenjen a HIV fertőzések száma, s javuljon a diagnosztizált fertőzöttek aránya. Persze, ha történne valami, s megváltozna a mai kedvező helyzet, azonnal új, a megváltozott helyzetben alkalmazható stratégiát, s célokat kellene a jelenlegiek helyébe állítanunk. – Mit tükröznek a kedvezőnek mondott adatok? – Az első HIV pozitív személyt 1985-ben, az első AIDSes beteget 1986-ban regisztráltuk. 2002 végéig az ismertté vált fertőzött személyek száma 1041, közülük 422 személynél alakult ki AIDS betegség, 247-en haltak meg. 2003-ban egy millió lakosra 91 felderített HIV fertőzés jutott. A kóddal regisztrált HIV fertőzések száma évente átlag 68, az AIDS-ben elhunytak száma pedig 15. A leginkább veszélyeztetettek változatlanul a homoszexuális férfiak. Enyhén emelkedik a heteroszexuális érintkezés útján fertőződöttek aránya. Ugyanakkor intravénás kábítószerfogyasztás következtében mindössze két magyar állampolgár fertőződött meg, nagy valószínűséggel ők is külföldön. Ez kritikus pont, ugyanis a környező országokban éppen a kábítószerrel összefüggő megbetegedések aránya az, ami robbanásszerűen növekszik. – Pusztán csak szerencsénk volt, vagy valamit jól csináltunk az elmúlt évtizedekben? – Is is. Még a ’80-as évek közepén, amikor kitört a nagy rémület időszaka, Magyarország az elsők között nézett szembe a helyzettel. Az akkori népegészségügyi programot megfogalmazó majd irányító hat bizottság közül az egyik az AIDS-szel foglalkozott. A szűrési programokat könnyen sikerült ráépíteni a nagy hagyományú bőr- és nemibeteg-gondozó hálózatra, eredményes prevenciós programok, kampányok indultak. Sikeres, máig emlékeze- IME III. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2004. NOVEMBER 53 PORTRÉ tes reklámokkal sikerült az óvszerhasználat fontosságára is ráirányítani a figyelmet. Sok támogatást kaptunk nemzetközi szervezetektől, Soros Alapítványtól. Feloszlatásáig jól működött a Nemzeti AIDS Bizottság. Egyszóval: mi is megtettük a magunkét. Kedvező, hogy Magyarországon egyelőre igen jól lokalizálhatók a magas kockázatú csoportok: elsősorban homoszexuális férfiak, azoknak is bizonyos rétegei, valamint a prostituáltak. Sokat segít a helyzet feltárásában az érintettek szervezeteivel kialakított jó együttműködés. – A nagy kockázatú csoportok már említett szervezetei megismerkedtek már a Stratégiával? Véleményezték is? – Nem csak megismerték és véleményezték, a szakmai csoportokkal együtt kezdetektől részt vettek a megalkotásában. Sőt, mondhatni, ez az ő művük, az ő termékeny vitáiknak eredménye. Nem volt kis dolog az egymással nem egyszer ellentétes álláspontoktól eljutni konszenzussal elfogadott végső változatig. Az én érdemem mindössze a rendszerezés és a megformálás volt. – Mi következik ebből? – A megelőzés terén könnyebben lehetünk eredményesek. Egyre világosabb, hogy a kulcskérdés az ifjúság biztonságos szexuális életre való szocializációja. Nehéz feladat, hiszen a társadalomban az ókonzervatív katolikus szemlélettől a teljes szabadosságig valamennyi szélsőség jelen van. Nincsen e téren egységes morál, s nekünk mégis valamiféle egységes értékrendet kell közvetítenünk. Egészségnevelési szempontból szerencsésnek mondható, hogy ezen a téren pozitív üzenetekkel élhetünk, szerelemről, örömteli és biztonságos szexualitásról szólhatunk, s nem az elriasztás eszközeit kell bevessük, mint a dohányzás vagy a drogfogyasztás esetében. Ugyanakkor tudjuk, hogy a szexuális életre való felkészítés a magyarországi pedagógia – és sajnos a családok – leggyengébb oldala. Jelenleg a kortárs csoportok adják nem csak a mintákat, de többnyire az ismereteket is. – A rendelkezésre álló egészségügyi kapacitást mennyire találták megfelelőnek? – Az AIDS felvilágosítást tehát a helyes szexuális magatartás megismertetésével kell kezdeni? – Úgy a szűrőkapacitás, mint a laborháttér megnyugtató módon kiépült, rendelkezésre áll, a jogszabályok alkalmasak. A László Kórház e célra kialakított kapacitása elegendő a felfedezett esetek ellátására, tartalékkapacitás kialakítása nem látszik szükségesnek. A külön keretből finanszírozott gyógyszerek rendelkezésre állnak. Egyetlen változás várható, hamarosan olcsóbbá válik a prostituáltak rendszeres szűrése, hiszen közérdek, hogy minél többen, minél többször éljenek a lehetőséggel. Hangsúlyozom, a jelenlegi epidemiológiai helyzetben nincsen szükség semmiféle drámai változtatásra. Mégis, nagyon sokat kell tennünk az egészségügyi személyzet szemléletének alakítása érdekében, azért, hogy hangot találjanak a magas kockázatú, nemegyszer extrém viselkedésű, eltérő szokásrendű polgártársainkkal. Igaz ez az egyetemi tanulmányokat folytatóktól az alapellátáson át a tisztiorvosi szolgálatokig. – Pontosan. Ez is indokolja, hogy az AIDS miért kap több figyelmet, nagyobb anyagi lehetőségeket, mint más közegészségügyi területek, miközben például a hepatitisz fertőzések sokszorta nagyobb veszélyt jelentenek. – A közelmúltban két nagyjelentőségű nemzetközi konferencia is foglalkozott az AIDS problémáival. A magyar delegációt mindkét alkalommal Ön vezette. Hol jártak? – Interszektoriális együttműködésre van szükség, erről a Stratégia több vonatkozásban is szól… – Az egyiket Vilniusban rendezték és az EU kibővítéséből és a szovjet utódállamok területén egyre aggasztóbb helyzetből fakadó tennivalókat tekintettük át. Dublin-ben a legkülönbözőbb HIV fertőzésekkel foglalkozó nagy nemzetközi egészségügyi, társadalmi és gazdasági szervezetek tevékenységének összehangolása – s nem mellékesen az egymással való rivalizálásának mérséklése – volt a cél. Itt igencsak sok szó esett a Szaharától délre fekvő afrikai területek, Dél-Kelet Ázsia egyes országainak és Kína bizonyos területeinek tragikus méreteket öltött fertőzöttségéről. Míg Magyarországon – szerencsénkre – rendben mennek a dolgok, addig nemzetközi fórumokon nem sok figyelem jut ránk. Bár azt el kell még mondjam, hogy a Stratégia elkészítése során sok segítséget kaptunk a munkába bekapcsolódott EU-s szakértőktől. – Természetesen. Igen sokfelé ágaznak el a tennivalóink. Ifjúságpolitika, oktatáspolitika, esélyteremtés, és a sor folytatható. A magas kockázatú csoportok mindegyike valamilyen vonatkozásban hátrányos helyzetű. És akkor még az emberi jogok tiszteletben tartásáról, az adatvédelmi problémákról nem is szóltunk. Nem véletlen, hogy a közelmúltban az ombudsman folytatott vizsgálatot az anonim szűrések körülményeiről, majd egy HIV fertőzött gyerek iskolai beiratása körül robban ki súlyos konfliktus. Mindehhez járulnak a klinikum problémái is, elég, ha csak azt említem, hogy hosszú időn át mekkora gondot okozott a fertőzöttek fogorvosi ellátása. Sokat tehet az iskolaorvosi és a védőnői szolgálat is. Tennünk kell a hatósági reflexek működése és a társadalom ókonzervatív beidegződései ellen is. 54 IME III. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2004. NOVEMBER Nagy András László