IME - AZ EGÉSZSÉGÜGYI VEZETŐK SZAKLAPJA

Tudományos folyóirat

   +36-30/459-9353       ime@nullimeonline.hu

   +36-30/459-9353

   ime@nullimeonline.hu

Az emlő, méhnyak és colorectalis daganatok kezelési költségeinek összehasonlító elemzése

  • Cikk címe: Az emlő, méhnyak és colorectalis daganatok kezelési költségeinek összehasonlító elemzése
  • Szerzők: Prof. Dr. Boncz Imre, Dr. Sebestyén Andor
  • Intézmények: Egészségbiztosítási Intézet Egészségtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem, Országos Egészségbiztosítási Pénztár
  • Évfolyam: IV. évfolyam
  • Lapszám: 2005. / 10
  • Hónap: január (2006)
  • Oldal: 16-19
  • Terjedelem: 4
  • Rovat: KLINIKUM
  • Alrovat: ONKOLÓGIA

Absztrakt:

Jelen dolgozatban az emlő, méhnyak és colorectalis daganatok kezelési költségeit hasonlítjuk össze. A finanszírozói perspektívából készült elemzés az Országos Egészségbiztosítási Pénztár adatbázisából származó adatokra épül. Az emlő, méhnyak és colorectalis daganatok általunk számolt kezelési költségei tartalmazzák a járóbeteg szakellátás, az aktív és krónikus fekvőbeteg szakellátás költségeit, a gyógyszerek árához nyújtott társadalombiztosítási támogatást és a keresőképtelenséggel (benne táppénz) kapcsolatos kiadásokat. Az emlődaganatok éves OEP kezelési költsége 2001-ben 8,58 milliárd Ft volt, a méhnyakráké 1,04 milliárd, míg colorectalis daganatok kezelésére 9,98 milliárd forintot költött az OEP. A daganatok kezelési költségeinek megoszlásában – a daganatok klinikai viselkedésének és a rendelkezésre álló terápiás lehetőségeknek megfelelően – jelentős különbségek észlelhetők az egyes egészségbiztosítási költségtételek vonatkozásában.

Szerző Intézmény
Szerző: Prof. Dr. Boncz Imre Intézmény: Egészségbiztosítási Intézet Egészségtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem
Szerző: Dr. Sebestyén Andor Intézmény: Országos Egészségbiztosítási Pénztár

[1] „Egészséges Nemzetért Népegészségügyi Program 2001-2010.” Egészségügyi Közlöny 2001/16. szám. 2001. augusztus 21.
[2] Péntek Z.: A mammográfiás emlőszűrés nemzetközi és hazai tapasztalatai. LAM, 2002, 12: 232-234.
[3] 46/2003. (IV.16.) OGY határozat az Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programjáról
[4] Bodó M., Döbrőssy L.: A citológiai vizsgálatra alapozott cervix-program eredményei és kilátásai. Orvostudomány, 1982, 33:391-395.
[5] Bodó M., Döbrőssy L., Liszka G. és mtsai.: Rákszűrés Magyarországon: Modellprogramok világbanki támogatással. Orvosi Hetilap, 1997, 138: 1801-1804.
[6] Döbrőssy L. (szerk.): Szervezett szűrés az onkológiában: minőségbiztosítási kézikönyv és módszertani útmutató. Egészségügyi Minisztérium, Budapest, 2000.
[7] Lengyel L., Fábián E., Kozlovszky B., és mtsai.: Emlőszűrés, az emlőrák korai diagnózisa. Orvosképzés, 1987, 62:405-411.
[8] Ottó Sz.: A rejtett bélvérzés kimutatásának új szempontjai a vastag- és végbélrákok szűrésében. Orvosi Hetilap, 2001, 142: 1541-5.
[9] Sebestyén A., Boncz I., Pál M. és mtsai.: Az emlőszűrő vizsgálatok helyzete a dél-dunántúli régióban. Egészségügyi Menedzsment, 2001, 3(5): 2001, 86-91.
[10] Ujszaszy L., Pronay G., Nagy G., és mtsai.: Screening for colorectal cancer in a Hungarian county. Endoscopy, 1985, 17:109-12.
[11] Boncz I., Sebestyén A., Pál M. és mtsai.: A méhnyakrák szűrések egészség-gazdaságtani elemzése. Orvosi Hetilap, 2003, 144:713-717.
[12] Boncz I., Sebestyén A., Gulácsi L. és mtsai.: Az emlőrákszűrések egészség-gazdaságtani elemzése. Magyar Onkológia, 2003, 47(2):149-154.
[13] Boncz I., Sebestyén A., Dózsa Cs. és mtsai.: A colorectalis szűrések egészség-gazdaságtani elemzése. Magyar Onkológia, 2004, 48(2): 111-115.
[14] Boncz I., Sebestyén A., Pál M., Sándor J., Dózsa Cs., Gulácsi L.: A szervezett lakossági méhnyak-, emlő- és colorectalis szűrővizsgálatok egészség-gazdaságtani vonatkozásai. In: Egészség-gazdaságtan (519-538. o.), Szerk.: Gulácsi L., Medicina, Budapest, 2005
[15] 51/1997. (XII. 18.) NM rendelet A kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról, Magyar Közlöny 1997/114. szám, 1997. december 18.