IME - AZ EGÉSZSÉGÜGYI VEZETŐK SZAKLAPJA

Tudományos folyóirat

   +36-30/459-9353       ime@nullimeonline.hu

   +36-30/459-9353

   ime@nullimeonline.hu

Távoli radiológiai központok informatikai rendszereinek összekapcsolása

  • Cikk címe: Távoli radiológiai központok informatikai rendszereinek összekapcsolása
  • Szerzők: Dr. Katona Zoltán, Dr. Csernay László, Dr. Almási László, Vass Dezső
  • Intézmények: Nemzetközi Egészségügyi Központ Szeged Kft., SZTE ÁOK Orvosi Informatikai Intézet, Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány Logisztikaiés Gyártástechnikai Intézet
  • Évfolyam: IV. évfolyam
  • Lapszám: 2005. / 2
  • Hónap: március
  • Oldal: 48-53
  • Terjedelem: 6
  • Rovat: INFOKOMMUNIKÁCIÓ
  • Alrovat: TELEMEDICINA

Absztrakt:

A szerzők három radiológiai központ között kiépített Internet/ADSL kapcsolaton keresztül, – melyet VPN technológiával védenek az illetéktelen behatolás ellen – digitális képeket továbbítanak. Intelligens interface-t fejlesztettek ki, amely a lokális PACS rendszerek között indexelt adatbázis felhasználásával egy munkahelyen központi adattárolást tesz lehetővé. Az összeköttetés alkalmas teleradiológiai konzultáció lebonyolítására, amely a kisebb kórházakban a CT ügyeleti szolgálat funkcióját is képes átvenni. A lokális PACS egységből, valamint az összeköttetés révén a központi adatbázisból kívánság szerint a klinikusok részére on-line módon vagy CD lemezen biztosítják a „film nélküli radiológia” dokumentációs kötelezettségeit. Képnézegetésre a megfelelő kiépítettségű PC-ken az eFILM Lite programot használják. A fejlesztett rendszer több, mint másfél éve a radiológusok és klinikusok megelégedésére zavarmentesen működik.

Cikk Író(k) Státusz
Beköszöntő Dr. Golub Iván
Migrációs hatások leképződése a magyar orvostársadalomban Dr. Balázs Péter
24. óra – Mi a probléma a magyar egészségügyben? Avagy hogyan fordíthatjuk a megoldás vezérelt-programalkotást érték vezérelt irányba? Dr. Pásztélyi Zsolt
Engedélyezô típusú hatóság helyett felügyelet Interjú Dr. Bujdosó László országos tisztifőorvossal a szolgálat helyzetérôl és a 2005. évi feladatokról, célokról Nagy András László
A HBCS rendszer működési zavarai és azok megszüntetési lehetőségei Dr. Szummer Csaba
A kontrolling tevékenység kialakításának kihívásai a Semmelweis Egyetemen Kis Róbert
Az ügyeleti feladatellátás Dr. Kőszegfalvi Edit
Ápolásmenedzsment a XXI. Században - egy országos felmérés eredményei Nyilas Judit
Egészségfejlesztés a tanárképzésben Interjú Dr. Barabás Katalinnal, az Egészségfejlesztés címû tankönyv szerkesztôjével Nagy András László
Respiratory Syncytial Vírus okozta megbetegedések és a palivizumab (Synagis) technológiaelemzése I. Prof. Dr. Boncz Imre, Dr. Gulácsi László, Dávid Tamás, Brandtmüller Ágnes , Józwiak-Hagymásy Judit
Adat- és titokvédelem az egészségügyben Dr. Kelényi Zoltán
A hazai egészségügyi elektronikus adatcsere üzenetszabványai Dr. Horváth Lajos , Puskás Zsolt Péter, Héja Gergely, Nagy István
Távoli radiológiai központok informatikai rendszereinek összekapcsolása Dr. Katona Zoltán, Dr. Csernay László, Dr. Almási László, Vass Dezső
Regionális információkezelés - a költséghatékony működés titka Herger Tamás
Interjú Dr. Szolnoki Andrea főpolgármester-helyettessel Nagy András László

Szerző Intézmény
Szerző: Dr. Katona Zoltán Intézmény: Nemzetközi Egészségügyi Központ Szeged Kft.
Szerző: Dr. Csernay László Intézmény: Nemzetközi Egészségügyi Központ Szeged Kft.
Szerző: Dr. Almási László Intézmény: SZTE ÁOK Orvosi Informatikai Intézet
Szerző: Vass Dezső Intézmény: Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány Logisztikaiés Gyártástechnikai Intézet

[1] Nyitott illesztő felület létrehozása különböző diagnosztikai rendszerek összekapcsolására. IKTA-4 pályázat, 2001
[2] Nyitott illesztő felület létrehozása különböző diagnosztikai rendszerek összekapcsolására. IKTA-4 pályázat; Zárójelentés 2003

INFOKOMMUNIKÁCIÓ TELERADIOLÓGIA Távoli radiológiai központok informatikai rendszereinek összekapcsolása Dr. Csernay László, Dr. Almási László, Dr. Katona Zoltán, Nemzetközi Egészségügyi Központ Szeged Kft. Vass Dezső, Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Alapítvány A szerzők három radiológiai központ között kiépített Internet/ADSL kapcsolaton keresztül, – melyet VPN technológiával védenek az illetéktelen behatolás ellen – digitális képeket továbbítanak. Intelligens interface-t fejlesztettek ki, amely a lokális PACS rendszerek között indexelt adatbázis felhasználásával egy munkahelyen központi adattárolást tesz lehetővé. Az összeköttetés alkalmas teleradiológiai konzultáció lebonyolítására, amely a kisebb kórházakban a CT ügyeleti szolgálat funkcióját is képes átvenni. A lokális PACS egységből, valamint az összeköttetés révén a központi adatbázisból kívánság szerint a klinikusok részére on-line módon vagy CD lemezen biztosítják a „film nélküli radiológia” dokumentációs kötelezettségeit. Képnézegetésre a megfelelő kiépítettségű PC-ken az eFILM Lite programot használják. A fejlesztett rendszer több, mint másfél éve a radiológusok és klinikusok megelégedésére zavarmentesen működik. BEVEZETÉS A radiológiai és izotópdiagnosztikai eljárások a technikai és különösen a számítástechnikai lehetőségek bővülésének eredményeként az elmúlt évtizedekben gyorsan és igen jelentősen fejlődtek. Új méréstechnikai módszerek terjedtek el a rutin diagnosztikában (DSA, spirál, majd legújabban multislice CT, MRI, MRI spektroszkópia, SPECT, PET.). Az új eszközök drágaságuk miatt igen jelentős beruházásokat igényelnek, kezelésük, hatékony használatuk nem elhanyagolható kihívást jelentenek a radiológus szakemberek számára. Különösen érvényes ez hazánkban, ahol az egészségügy forráshiánnyal küzd és a hiányszakmának tekinthető radiológia elégtelen számú és relatíve kis tapasztalattal bíró szakemberrel működik. Ebben a helyzetben jelentett merőben új megoldást 1991-ben a Nemzetközi Egészségügy Központ (továbbiakban NEK) Kft. Budapesten történt megalapítása, melyet 2 évvel később a NEK Szeged Kft. létrehozása követett. Szegeden MRI, CT és SPECT készülék telepítésére került sor. A több műszakban, szombaton és vasárnap is működtetett készülékeken hatalmas mennyiségű metszetkép keletkezett, melyeket csupán rövid időre tudtunk archiválni az alapkészülékek háttértárolóin. Tekintve, hogy a filmdokumentációt a betegeknek illetve a vizsgálatokat kezdeményező orvosoknak, osztályoknak, intézményeknek kiadtuk, a jogszabályokban előírt hosszú idejű archiválás követelményének 48 IME IV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2005. MÁRCIUS nem tudunk eleget tenni. Megoldásként a tulajdonosok és az egyetem hozzájárulásával a vizsgálatok képanyagát az egyetemen 1995-1997 között fejlesztett PACS rendszerben tároltuk. Öt év elteltével előbb az orosházi Városi Kórházban, majd újabb 2 év múlva a hódmezővásárhelyi Erzsébet Kórházban a cég egy-egy CT-t telepített. Az újabb CT-k működtetése során nyilvánvaló vált, hogy a helyi hosszú idejű tárolás lehetőségének megteremtése jelentős anyagi ráfordítást igényelne. Megoldásként kínálkozott, hogy a cég által működtetett dél-magyarországi diagnosztikai központok közötti elektronikus adat cserét valósítsunk meg és Szegeden egy központi kép adattárat építsünk ki. A kívánatos összeköttetés megteremtheti a szegedi központban dolgozó magasan kvalifikált, és 5-8 éves tapasztalattal rendelkező szakemberekkel történő konzultáció lehetőségét is. További előnyként jelentkezett, hogy a kevés radiológussal működő szatelliták CT ügyeleti szolgálatát a szegedi központ bevonásával valósítsuk, illetve könnyítsük meg. A vázolt problémák, illetve kívánalmak megoldására és kielégítésére cégünk a Miskolcon működő Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Alapítvány, Logisztikai és Gyártástechnikai Intézetével (Bay-Logi) közösen „Nyitott illesztő felület létrehozása különböző diagnosztikai rendszerek összekapcsolására” címmel nyújtott be pályázatot az IKTA Program Irodához, melyet 00111/2001 számmal nyert el. A projekt kezdete 2002. február 20., befejezésének időpontja 2003. május 30. volt. A feladatot három munkaszakaszra osztva hajtottuk végre. A PROJEKT CÉLKITÛZÉSEI A NEK Szeged Kft. földrajzilag távol eső telephelyein működő radiológiai rendszerek összekapcsolásával biztosítsuk a különböző gyártmányú eszközök által előállított digitális képi anyag egységes és intelligens kezelését, helyi és központi tárolását, visszakereshetőségét. A sikeres összekapcsolással tegyük lehetővé a vizsgálatok utólagos újbóli feldolgozását (postprocesszálását), a földrajzi helytől független véleményezését, a képek konzultációját. A projekt kidolgozása során, majd a rendszer bevezetését követően a pályázati célkitűzéseket meghaladó igények is felmerültek. A világ a film nélküli radiológia bevezetésének időszakát éli. Ezt elsősorban a számítástechnikai eszközök, többek között a monitorok felbontóképességének rohamos fejlődése tette lehetővé. A rendszer részeként mindenképpen megoldásra INFOKOMMUNIKÁCIÓ TELERADIOLÓGIA várt tehát a radiológusok számítógépes monitorokról való leletezésének biztosítása, illetve a vizsgálatot kezdeményező klinikusok képi dokumentációval történő ellátása a kórházi rendszerekhez kapcsolt képnézegető programon keresztül, vagy akár otthoni gépeken is kezelhető CD lemezeken. A munka során a következő konkrét feladatokat kellett megoldani: • a három telephelyen egy helyi PACS (Picture Archiving and Communication System) rendszer kialakítása a vizsgálatok képeinek megbízható tárolására, • CI3 (Complex Integrated Intelligent Interface) nyitott illesztő felületet kidolgozása, amely lehetővé teszi a centrumok közötti megbízható adatforgalmat, • központi (Szeged) képarchiválás megvalósítása, • a CI3-t alkalmassá tenni külső (egyéb PACS, RIS, HIS) rendszerekkel való együttműködésre, • tele-radiológiai szolgáltatást kellett megvalósítanunk a konzultációk lebonyolításához, • a képi, illetve az ezzel kapcsolatos személyi adatok védelmét biztosítani, • viewing station-ként szolgáló személyi számítógépekre telepíthető orvosi képnézegető programot kellett integrálni a kidolgozott rendszerbe, • alkalmassá kellett tenni a rendszert röntgenfilmek mellőzésével a vizsgálati dokumentációk továbbítására illetve előállítására. A feladatokat részben saját fejlesztésű, részben hozzáférhető kész programok integrálásával valósítottuk meg. EREDMÉNYEK Lokális PACS-ok létrehozása Mindhárom telephelyen első lépésként lokális PACS-ot hoztunk létre, amely a szolgáltatásként működő szerver programmal (CTN_STA) a telephely radiológiai modalitásainak DICOM formátumú adatait, képeit interface nélkül közvetlenül fogadja, és a rövid távú adatbázisban tárolja. Ma már a korszerű radiológiai berendezéseket gyártó cégek az 1993-ban kidolgozott, és azóta is folyamatosan fejlesztett egységes szabványnak (DICOM 3.0) megfelelő képformátummal és megfelelő hálózati kommunikációval rendelkező eszközöket értékesítenek, ez teszi lehetővé a különböző gyártmányú gépek adatainak egységes központi archiválását. A CTN_KEZ kezelőprogram beállított rendszerességgel az adatokat tömörített formában a hosszú távú adatbázisba (CTN_ LTA), illetve a több PACS között publikált részét a CTNINTERFACE adatbázisba helyezi és egyúttal törli is a vizsgálatokat a rövid távú adatbázisból. A helyi hosszú távú adatbázis kapacitása véges, ezért a vizsgálatokhoz tartozó DICOM állományokat változtatható gyakorisággal a JUKEBOXMANEGER program a Szegeden telepített Juke-box-ra menti, melynek cserélhető DVD lemezei praktikusan korlátlan adattárolást biztosítanak (1. ábra). A három telephely lokális PACS egységei a tervezettnek megfelelően, ma már több éve rendeltetésszerűen működnek, nemcsak a vizsgá- lati adatok tárolását, hanem hatékony visszakeresését is biztosítják. 1. ábra A szegedi lokális PACS logikai vázlata Hálózati kapcsolat a lokális PACS egységek között A telephelyek lokális PACS egységei közötti összeköttetés megteremtésére első hullámban az ISDN kapcsolat tűnt a legegyszerűbbnek. Eltekintve a nehézségektől, amit a Szeged, Hódmezővásárhely (INVITEL) és a Békés megyei Orosháza telefon szolgáltatója (HUNGAROTEL) közötti különbség okozott, az ISDN kapcsolaton keresztüli képtovábbítás sebessége (lassúsága) nem volt az eredeti célkitűzések szempontjából elfogadható. Egy-egy natív és kontraszt anyag adását követő CT vizsgálat jelentős metszet számának továbbítása meghaladta a 15-25 percet, főleg hasi vizsgálatok képeinek küldése kapcsán. Ezért az ISDN kapcsolat rutin használatáról le kellett mondanunk. Áttértünk tehát egy komplex továbbítási formára, melynek gerincét INTERNET alapú kép transzfer jelentette, az elviselhető sebességet az ISDN vonalakon keresztül széles sávú ADSL használatával sikerült elérnünk (768/128 Business ADSL). A kiépített ISDN vonalak az ADSL működését, valamint a távoli adminisztrációs célokat biztosítják. Erre akkor van szükség, ha az ADSL (vagy a switch) kiesik és a gépeket csupán az ISDN-en keresztül lehet elérni. A megbízható képtovábbítás megvalósításához kifejlesztettünk egy intelligens interface-t (CI3), amelyet többféle funkció ellátására tettünk alkalmassá. Az interface biztosítja a három lokális PACS egyetlen virtuális PACS-ként való kezelését, megfelelő jogosultság esetén lehetővé teszi a három telephely bármely radiológusának, hogy a telephelyek bármely modalitásán készült vizsgálatot véleményezze, szükség esetén posztprocesszálja. Biztosítja a teleradiológiai tevékenységet, és az eltérő hálózati paraméterek figyelembe vételével forgalmazza a lokális PACS-ok között az adatokat. A CI3 folyamatos ellenőrzés során előre definiált szabályrendszerbe rögzített feltételek alapján automatikus üzeneteket generál, amelyekkel figyelmeztetést küld a helyi rendszergazdáknak az archiválással kapcsolatos teendőikről, az ügyeletes radiológusnak arról, hogy egy elvégzett vizsgálat vár értékelésre. IME IV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2005. MÁRCIUS 49 INFOKOMMUNIKÁCIÓ TELERADIOLÓGIA Az intelligens interface képes együttműködni egyéb orvosi hálózatokkal is (külső PACS rendszerek, RIS, HIS). Mivel egységes formátumba konvertálja az átviendő adatokat, elrejti az adatok különbözőségét, így maga az interface egy egységes felületet biztosít a kommunikációhoz. Ezért a kommunikációs protokoll a lehető legegyszerűbb lehet, alapprotokollként a jól ismert TCP/IP-t (ezen belül is a TCPt) használtuk. Az egyszerűsített, gyors protokoll támogatja a kapcsolat felvételt, az azonosítást, a keresést, a keresés eredményének prezentációját, az index adatbázisok szinkronizációját. Mindezen tevékenységeket egy index adatbázis segítségével végzi (2. ábra). Véleményünk szerint a CI3 interface kifejlesztése munkánk innovatív része, a ma rendelkezésre álló technológiák (PACS, RIS rendszerek) globális összekapcsolhatóságát oldottuk meg vele. Az interface alkalmazásával lehetővé válik megfelelő jogosultság birtokában vizsgálati eredmények, képek lekérdezése, alkalmazható a teleradiológia. Mindez a betegellátás szakmai színvonalát jelentősen javíthatja. 2. ábra A rendszer és a CI3 interface áttekintő vázlata Központi adattár létrehozása Az egy céghez tartozó és Dél-Magyarországon működő telephelyek központi vizsgálati adatbázisát értelemszerűen a legrégebbi, a legtöbb modalitást működtető és a legtöbb vizsgálatot végző egységben, a Szegediben volt értelme kialakítani. Itt került elhelyezésre a legnagyobb kapacitású háttértároló, a cserélhető DVD lemezekkel ellátott juke-box is. A szükséges adatok keresése, lekérdezése, csoportosítása egy lokális hálózatban, helyi adatbázissal egyszerű feladat, azonban sokkal bonyolultabb különálló adatbázisokban. A feladatot olyan központi adatbázis felépítésével lehet megoldani, melyek valós adatokat nem – vagy korlátozott mennyiségben – tartalmaznak ugyanakkor rendelkeznek a több telephelyes komplex rendszerben található adatok helyének ismeretével. Minden telephelyen vannak olyan adatok, melyeknek továbbítása nem szükségszerű, illetőleg továbbításuk feleslegesen növelné a rendelkezésre álló hálózati kapacitások foglaltságát. 50 IME IV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2005. MÁRCIUS Emellett meg kellett határoznunk, hogy egyes adatokhoz kik férhetnek hozzá. A feladat teljesítéséhez szükséges index adatbázis kialakítása ezért tehát munkánk egy fontos elemét jelentette. Mivel rendszerünkben alap megoldás az adatok megoszthatósága, így definiáltuk azon adatokat, melyeknek távoli elérhetőségét kulcsfontosságúnak tartottuk. A statisztikailag fontos adatokat indexelve a központi adatbázisban tároljuk. Az indexelés és az indexelt adatok átvitele rendszeresen, műszak szünetekben történik, hogy a kezdeményezett képtranszfereket ne hátráltassa. Egy adott régebbi vizsgálat keresése kapcsán a központi adatbázisból ismerhetjük meg, hogy a kérdéses vizsgálat képeit melyik lokális PACS egységben, és az ottani rövid távú háttértárolón, vagy már kimentett DVD, illetve a kisebb telephelyeken CD lemezen találhatjuk. Ezen lemezek aktiválása felszólításra természetesen a helyi operátorok feladata. Adatvédelem Egy nyílt hálózaton történő adat továbbítás esetén alap követelmény az adatok, különös tekintettel a betegek személyi és képadatainak védelme. Az internetes kapcsolat nagy lehetőséget nyújt az illetéktelen betörésre, ezért mindent elkövettünk ennek megakadályozására. Több lehetőség közül rendszerünkben a VPN (Virtual Private Network) technológiát alkalmaztuk. Ez utóbbi olyan technológiák öszszessége, melyek biztosítják, hogy egy szervezet (cég) földrajzilag távol eső számítógépei biztonságosan tudjanak kommunikálni egy nyilvános hálózaton (esetünkben az Internet-en) keresztül, melyben azonban nem bíznak meg. Kialakítására számos megoldás ismert, közös bennük, hogy megfelelően fejlett kódolást, titkosítást és egy kifejezetten erős azonosítási rendszert alkalmaznak, emellett igyekeznek elrejteni a védett hálózat topológiáját a külső támadóval szemben. Leegyszerűsítve ez azt jelenti, hogy az összekapcsolni kívánt privát hálózat elemei és a nyilvános hálózat közé biztonsági átjárókat építenek. 3. ábra VPN kialakítása INTERNETEN keresztül INFOKOMMUNIKÁCIÓ TELERADIOLÓGIA A lehetőségek közül mi egy tűzfalként szereplő, viszonylag egyszerű kiépítésű számítógépet, és ezzel kombinált szoftveres megoldást alkalmaztuk. Esetünkben a három privát hálózat nagy sávszélességű (100Mbps), és végpontjaik külön-külön címezhetők (switch). Privát hálózatunk a telephely hálózatához egy ponton kapcsolódik, és ez a pont a biztonsági átjáró és a tűzfal kombinációja. (3. ábra). A VPN-t a tűzfalakon keresztül állítják elő, ezekbe csatlakozik az ADSL is. Routert nem alkalmaztunk, a tűzfalak egyben routerként is működnek. A 4. ábrán a szegedi központ hardver és szoftver felépítését mutatjuk be. Tapasztalataink szerint a megvalósított védelmet eleddig nem törték fel. taltabb szakemberekkel folytatható konzultációra is lehetőség nyílik. Az oktatási célú távkapcsolat is számos előnnyel kecsegtet. A kiépített és az előbbiekben ismertetett kapcsolaton keresztül telephelyeink között a teleradiológiai szolgáltatást megvalósítottuk, és eredményesen használjuk. A heti igénybevétel ugyan nem nagy, de a 4-5 esetben igen nagy segítséget nyújt a kisebb kórházakban dolgozó radiológusoknak, illetve klinikusoknak. A rendszerbe integrált PC-n, amely a transzferált képek megjelenítésére szolgál, az ismert, bevált Microsoft NETMEETING program futtatására van lehetőség. Rendszerünkben WEB kamerákon keresztül képi, az ADSL vonalon keresztül hangi összeköttetést is biztosítunk. A kezdeményező és a fogadó fél a konzultáció idején ily módon látja egymást és verbálisan is kommunikálhat. A program használata viszonylag egyszerű. A mindkét fél által látott vizsgálati képen (5. ábra) a megbeszélést igénylő elváltozás(ok) megjelölését a mindkét fél által egyszerre mozgatható kurzorok különböző szimbólumai teszik lehetővé. Amennyiben szóbeli állásfoglalásunkat írott formában is rögzíteni kívánjuk, azt a program „Üzenet helye” ablakába írhatjuk. 5. ábra Teleradiológiai munkaállomás képernyője összeköttetés idején 4. ábra A szegedi komplex rendszer felépítése Teleradiológia A teleradiológiai megoldások elsősorban nagy kiterjedésű (Kanada, Oroszország, Brazília, Egyesült Államok bizonyos területei stb.), valamint azon országokban kerülnek alkalmazásra, amelyekben a radiológus szakemberek száma elmarad az optimálistól. Sajnos hazánk ebbe az utóbbi csoportba sorolható. Számos magyar kórházban nincs folyamatos radiológiai ügyeleti szolgálat, és ez jelentősen hátráltatja a korszerű diagnosztikán alapuló ellátás időben történő alkalmazását. Ezért összekapcsolt telephelyeink között a teleradiológiai szolgáltatás megvalósítása elsőrendű fontosságú volt. Nemcsak az ügyeleti szolgálat idején készített felvételek véleményezése történhet meg így a szegedi centrumban, ahol több műszakos ellátás folyik, hanem a tapasz- Kórházi számítógépes hálózatokhoz való kapcsolódás A filmnélküli radiológia rohamos terjedése feltétlenül igényli, hogy azokban az intézményekben, amelyekben számítógépes hálózatok működnek, a radiológiai osztályokon készült digitális képeket a hálózatba kapcsolt PC-kre lehessen továbbítani. Nehézséget okoz, hogy a különböző kórházak információs rendszerei (Hospital Information System) különböző fejlesztések eredményei. A világszerte jelentkező problémát az orvos informatikai szakma egy standard formátum kidolgozásával kívánta megoldani, ez a formátum a HL-7. A különböző RIS és PACS egységek integrálása a működő kórházi rendszerekkel ezen HL-7 standard formátummal lenne optimális. A cég területén működő intézmények kórházi informatikai rendszerei is sajnos különböznek. Szegeden az ISH-Medsol, Hódmezővásárhelyen a Medsol 400, Orosházán a saját fejlesztésű Sanitas 7.0 működik. A CI3 interface bővítésével biztosítottuk a külső adatforrások- IME IV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2005. MÁRCIUS 51 INFOKOMMUNIKÁCIÓ TELERADIOLÓGIA kal XML alapú kommunikációt. Ily módon az elkészült illetőleg a rendszerünkben tárolt vizsgálatok képei a kórházi rendszerekbe integrált, képnézegetésre alkalmas számítógépekre dokumentációs anyagként elküldhetők. Képnézegető számítógépek (viewing stations) A kórházi hálózatban hozzáférhető radiológiai képek megjelenítésére megfelelő kiépítésű számítógépekre és a képben található információk felismerését biztosító monitorokra van szükség. A tanulmányozásra, sőt a monitorokról történő leletezésre alkalmas nézegető programok bő választékából mi az eFilm program integrálása és használata mellett döntöttünk. Az eFilm egyszerűsített, ingyenes változata az eFilm Lite, a program aktiválása után bemutatja az adott vizsgálat topogramját és az első (általában natív) sorozatának metszetképeit. Meghatározhatjuk, hogy a képek milyen osztásban jelenjenek meg a képernyőn, a metszetek között előre és hátra közlekedhetünk. Az MRI és CT vizsgálatok ablak beállításának változtatására is kapunk lehetőséget: Gyorsítja munkánkat, hogy különböző szervek előre definiált optimális ablak paramétereit aktiválhatjuk. Egyéni ablak értékek beállítása is minden nehézség nélkül megoldható. A megjelenő képeket a képernyőn mozgathatjuk, nagyíthatjuk, kicsinyíthetjük, az elváltozások elhelyezkedését, átmérőjét, kiterjedését mérni tudjuk. Ez a lehetőség különösen a leletezésnél fontos. A program biztosítja, hogy azonos helyzetű metszetpárokat jelenítsünk a monitor képernyőjén. Két igen gyakori kívánalom teljesül ezáltal: a natív és kontrasztanyag adást követő identikus metszetek véleményezése, illetve régebbi és újabb vizsgálatok képei is összehasonlíthatók. CD alapú dokumentáció Amikor a radiológiai osztály a digitális vagy digitalizált képek röntgenfilmre fényképezését, mint sok évtizedes alapdokumentációs formát megszünteti, szembe kell nézni azzal a nehézséggel, hogy nem minden kórház, illetőleg vizsgálatot kezdeményező egészségügyi intézmény, család orvos rendelkezik olyan számítógépes hálózattal, amely alkalmas a képek on-line fogadására. Ezek a munkahelyek a radiológus lelete mellett természetesen igénylik a képi dokumentációt is. A probléma viszonylag egyszerű megoldását jelenti, hogy egy-egy vizsgálat képsorozatát a lokális PACSbe integrált CD íróval lemezre írjuk, és a lemezt a lelethez mellékeljük. Nem okoz nehézséget az eFilm Lite program minden egyes, leletet tartalmazó lemezre történő átmásolása sem. Segítségként az eFilm Lite program használati leírását is mellékeljük. A múlt évben mind az on-line, mind a CD lemezen történő dokumentálást bevezettük. Sajnos több 52 IME IV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2005. MÁRCIUS klinikán és intézetben az alkalmas hálózati csatlakozási pontok ellenére a használt PC-k kiépítése gyenge, illetve nem rendelkeznek CD olvasó egységgel. Remélve, hogy a kórházi hálózatokban működő géppark fokozatosan korszerűsödni fog, a bevezetett megoldás a jelenkor követelményeit messzemenően ki fogja elégíteni. A film nélküli radiológia térhódítása – éppen a számítástechnika gyors fejlődése következtében – világszerte feltartóztathatatlan. KÖVETKEZTETÉSEK, A TOVÁBBLÉPÉS LEHETÔSÉGEI A NEK Szeged Kft. három telephelyén (Szeged, Orosháza, Hódmezővásárhely) Szeged központtal IKTA támogatással lokális PACS rendszereket fejlesztettünk, telepítettünk a telephelyeken készült digitális radiológiai képek rövid-, hosszú-, és korlátlan idejű tárolására. A kifejlesztett intelligens interface (CI3) számos, a hatékony kommunikáció szempontjából fontos funkciót vezérel. Az egyes telephelyeket ADSL támogatással Interneten keresztül kötöttük össze. Ez a megoldás elfogadható sebességgel biztosítja a vizsgálatok képeinek cseréjét a telephelyek között. Az összeköttetés biztosítja a tárolt adatok központi kezelését, és támogatja a teleradiológiai konzultációt vizuális és auditív megoldással. Az interneten keresztül folyó kommunikációt illetéktelen behatolás ellen VPN technológiával (tűzfal + biztonsági átjáró) mindeddig sikerrel védelmeztük. A kialakított rendszer több mint egy éve rendeltetésszerűen, a telephelyen dolgozó radiológusok megelégedésére, megbízhatóan működik. Felügyeletét, a szükséges javító beavatkozásokat a rendszer szoftver fejlesztői távolról, a BAY-LOGY Intézet Miskolci intézetéből szerződés keretében folyamatosan végzik. Pozitív tapasztalataink megerősítik, hogy a korszerű hálózati összeköttetés, a központi adatbázis, a radiológus hiánnyal küzdő intézetek ügyeleti szolgálatának megnyugtató ellátása javítja, megbízhatóbbá teszi az egészségügyi intézmények munkáját. E mellett – és nem utolsó sorban – a radiológiai munka hatékonyságának növelése számottevően javítja az intézmények gazdaságos működtetését. A továbblépés legfontosabb lehetősége a lokális PACS rendszerek funkcióinak bővítése, a rendszer kapcsolatának különböző HIS rendszerekkel történő megnyugtató, standardizált megvalósítása. Köszönetnyilvánítás: Szerzők köszönetüket fejezik ki a BAY Zoltán Kutatási Alapítvány, valamint a NEK Szeged Kft. munkatársainak, akik hozzájárultak a rendszer kifejlesztéséhez. INFOKOMMUNIKÁCIÓ TELERADIOLÓGIA IRODALOMJEGYZÉK [1] Nyitott illesztő felület létrehozása különböző diagnosztikai rendszerek összekapcsolására. IKTA-4 pályázat, 2001 [2] Nyitott illesztő felület létrehozása különböző diagnosztikai rendszerek összekapcsolására. IKTA-4 pályázat; Zárójelentés 2003 A SZERZÔK BEMUTATÁSA Dr. Csernay László az MTA doktora, professzor emeritus, orvos szakmai főtanácsadó. Jelenlegi munkahelye: Euromedic Diagnostics Kft. 2004. IX.1-től Korábbi munkahelyei: SZOTE Kp. Izotópdiagnosztikai Lab. igazgató (1976-1996); SZOTE Radiológiai Klinika mb. igazgató (1992-1998) NEK Szeged Kft. orvos-igazgató (1993-2004) MONT örökös tiszteletbeli elnöke, SNME (Society Nuc. Med Europe) elnöke (1986-1987), SNME és ENMS közös európai kongresszusának elnöke (1987); ETT tagja (19761988). Dr. Almási László tudományos főmunkatárs, programozó matematikus. Korábban a Szentgyörgyi Albert Orvostudományi Egyetem Központi Izotópdiagnosztikai Laboratóriumában dolgozott. Jelenleg a Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvosi Karának Orvosi Informatikai Intézetében és a Nemzetközi Egészségügyi Központ Szeged Kft-ben dolgozik. Társasági tagságok: EANM 1989-1998; Magyar Orvosok Nukleáris Társasága 1978-1999; European Association of Radiology (1997- ); Neumann János Számítástudományi Társaság (1995-1999) – elnökségi tag. Dr. Katona Zoltán Nemzetközi Egészségügyi Központ Kft. vezérigazgatója. Jelenlegi munkahelye: Nemzetközi Egészségügyi Központ Kft., 2004. 4. 1- től. Korábbi munkahelye: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház, Miskolc főigazgató (1988-2002), Borsod-AbaújZemplén Megyei Kórház, Miskolc főigazgató általános helyettese (1979-1988). Vass Dezső tudományos munkatárs, okleveles villamos üzemmérnök, klinikai mérnök. Korábban a Miskolci Semmelweis Kórház – Rendelőintézet műszermérnökeként dolgozott. Jelenlegi munkahelye a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Alapítvány Logisztikai és Gyártástechnikai Intézete, Informatikai osztály. Az intézetben feladatai közé tartozik az egészségügyi informatikai csoport vezetése, szakmai tevékenységének irányítása, felügyelete. IME IV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2005. MÁRCIUS 53