IME - AZ EGÉSZSÉGÜGYI VEZETŐK SZAKLAPJA

Tudományos folyóirat

   +36-30/459-9353       ime@nullimeonline.hu

   +36-30/459-9353

   ime@nullimeonline.hu

Beköszöntő

  • Cikk címe: Beköszöntő
  • Szerzők: Dr. Golub Iván
  • Intézmények: Magyar Kórházszövetség
  • Évfolyam: V. évfolyam
  • Lapszám: 2006. / 2
  • Hónap: március
  • Oldal: 3
  • Terjedelem: 1
  • Rovat: BEKÖSZÖNTŐ
  • Alrovat: BEKÖSZÖNTŐ
Beköszöntő Tisztelt Olvasók! Az elmúlt évben, a lap korábbi aktuális számában – a hazai kórházügy éves értékelése kapcsán – intézményeink helyzetét és tevékenységét diadalmenet helyett „vesszőfutásként“ minősítettem. A sanyarú, olykor zord körülmények, az egyre kedvezőtlenebb működési feltételek, a méltatlanul negatív társadalmi megítélés áldozatának tüntettem fel ágazatunkat. Prioritás helyett sokszor ostorozott bűnbakként viseltük el az egészségügyet sújtó intézkedéseket és az irányunkba tanúsított, – némelykor a minimális empátia hiányát tükröző – egyéb társadalmi döntéseket. Sokadmagammal nem hittem, hogy a tavalyinál rosszabb helyzetbe kerülhetünk. Tévedtem, hiszen a TVK-finanszírozás – az ágazati közutálat szintjéig megnövekedett béklyói –, munkaerő-ellátottságunk egyre súlyosbodó válsága, (a megalázó alulbérezettség, az orvoshiány, a migrációs szándék erősödése, a különböző pályaelhagyási motiváció, a „generációs válság”, a képzési-oktatási anomáliák miatti utánpótlás megoldatlansága), a szerkezetátalakítás erőtlen, kétes eredményességű próbálkozásai, a jogszabályi rendezetlenségek és ellentmondások működést akadályozó szövevénye egyaránt közrejátszottak abban, hogy intézményeink helyzetét ma még reménytelenebbnek érezzük. Számos szakmai felmérésünk, konferenciánk, helyzetelemző fórumunk (melyek közül többeknél az IME is közreműködött) megerősítették és igazolták „mélyrepülésünket”. Mindezt az ágazatban elért, számos részsiker és pozitív eredmény, a dolgozók döntő többségének tisztességes, áldozatkész és korántsem elismert munkája és teljesítménye ellenére kell megélnünk. A Magyar Kórházszövetség Kongresszusa – tudatos és célirányos témaválasztással – a fenti helyzet megnyilvánulási formáit, okait, a megoldás lehetséges módozatait hivatott elemezni és megjelölni. Természetesen nem kergetünk illúziókat és hamis ábrándokat kollégáink és magunk vétlenségéről, felelősségünkről, a kialakult helyzetben játszott szerepünkről. Szövetségünk Kongresszusához hasonló fórumok, az IME-hez mérhető, magas színvonalú szaksajtó, a hiteles teljesítmény, szakmai munka korrekt közéleti bemutatása segíthet helyzetünk javításában és az áttörésben. Az elmúlt év egyik legjelentősebb sikere – az MKSZ megítélése szerint – új székhelyünk létesítése, a szervezeti életünkben egyre kiterjedtebb együttműködés és aktivitás, a közös felelősségérzeten alapuló konstruktivitás és az intézményeink közötti szolidaritás volt. A hátrányos sorsközösség igen nagy kohéziós erő és erős késztetés a változtatásra. Bízzunk egymásban! A szakmánkba, hivatásunkba vetetett hitünkben és az ügyünkben elkötelezett partnereink támogatásában. Az MKSZ XVIII. Kongresszusának ez lehet az egyik üzenete. Az IME pedig ennek az üzenetnek hiteles közvetítője és szószólója. Dr. Golub Iván a Magyar Kórházszövetség elnöke IME V. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2006. MÁRCIUS 3