IME - AZ EGÉSZSÉGÜGYI VEZETŐK SZAKLAPJA

Tudományos folyóirat

   +36-30/459-9353       ime@nullimeonline.hu

   +36-30/459-9353

   ime@nullimeonline.hu

Regionális informatikai megoldások az egészségügyben - Konferencia beszámoló

  • Cikk címe: Regionális informatikai megoldások az egészségügyben - Konferencia beszámoló
  • Szerzők: Dévényi Dömötör
  • Intézmények: IME Informatikai rovatvezető
  • Évfolyam: V. évfolyam
  • Lapszám: 2006. / 2
  • Hónap: március
  • Oldal: 50-51
  • Terjedelem: 2
  • Rovat: INFOKOMMUNIKÁCIÓ
  • Alrovat: KONFERENCIA
INFOKOMMUNIKÁCIÓ KONFERENCIA Regionális informatikai megoldások az egészségügyben Konferencia beszámoló A budapesti Hotel Stadionban, 2006. február 15-én, a LARIX Kiadó által megrendezett „Regionális informatikai megoldások az egészségügyben” című IME-konferencia szakmai programjának kialakításában alapvető szempont volt az ágazati informatika fejlődését meghatározó regionális projektek áttekintése, különös tekintettel a HEFOP 4.4 és az eEgészség programokhoz kapcsolódó fejlesztési folyamatokra. Az első alkalommal megtartott rendezvény igazolta a szervezők elképzelését: a szakma legjobbjai által tartott magas színvonalú előadásokat élénk érdeklődés kísérte és azt – kórházi, gyógyító intézményi és megoldásszállítói szakemberekből álló – jelentős számú résztvevő hallgatta végig. A konferencia megnyitójában Dr. Kozmann György, az IME főszerkesztője utalt az ötödik évfolyamába lépett IME szaklap tartalmi és formai megújulására. Felhívta a figyelmet a szerkesztőség azon összehangolt munkájára, mely a folyóirat mellett rendszeresen megrendezett konferenciákon keresztül szervezi meg a hazai egészségügyi informatika szakmai fórumát, közreműködik a fejlesztési eredmények megismertetésében és azok hasznosításának előmozdításában. A Regionális Konferencia célkitűzése az volt, hogy a szakmai aktualitások tárgyalása olyan rendezvényen történjék, ahol aktív szereplőkkel, magas szinten képviselteti magát a fejlesztési projektben meghatározó szerepet vállaló Egészségügyi Minisztérium, ESKI és OEP, az információs rendszereket befogadó egészségügyi intézmények köre, valamint a fejlesztést megvalósító vállalkozói szféra. Az első előadásban Fogarassy Károly, az ESKI eEgészség Programiroda vezetője „Európai trendek a HEFOP 4.4 tükrében, avagy milyen megoldás születik az uniós elvárások kielégítésére?” címmel tartott ismertetést. A jelenlegi helyzet elemzése és az elért eredmények bemutatása után felvázolta az uniós országok által vállalt és a 2008 végéig elvégzendő feladatokat, illetve ezek hazai vonatkozását. Lukács András, a HEFOP 4.4 projekt legjobb ismerője „Az EüM STRAPI szerepe a HEFOP 4.4 projekt megvalósítási fázisában” címmel tartott előadást. Részletesen bemutatta az előzményeket, az eddigi főbb események dátumait, a Strapi feladatait. Kitért a projekt szakmai monitoring rendszerére, a minőségbiztosításra, valamint a projekt központi 50 IME V. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2006. MÁRCIUS szakmai támogatása érdekében leszerződtetett projektmenedzserek és informatikai háttérszakértői cég feladataira. Tárgyilagos előadását a HEFOP 4.4 projekt további időütemezésével és a továbbfejlesztéssel kapcsolatos jövőbeli feladatokkal zárta. (Az előadáshoz kapcsolódó részletes cikk megtalálható ebben a lapszámban) Balai Ildikó előadását a BT Limited, – mint a HEFOP 4.4 Intézményközi Rendszerfejlesztésre kiírt közbeszerzési pályázat győztese – képviseletében két nagy témakör köré csoportosította. Egyrészt bemutatta a BT tevékenységét, szerepét az egészségügyben, kiemelkedő részvételét az angol Nemzeti Egészségszolgálat (NHS) informatikai átalakításában, valamint a 7 éve működő hazai üzletág dinamikus fejlődését és sikeres tevékenységét. Másrészt kitért a HEFOP projektben megvalósítandó intézményközi informatikai megoldások koncepciójára. A BT Limited megoldásszállítói tapasztalata lehetővé teszi, hogy a legkorszerűbb infokommunikációs megoldásokat ötvözzék a hazai regionális igényekkel. A brit cég az egészségügyi ellátás átalakításához, szervezeti megújításához szükséges infrastrukturális fejlesztések megvalósításával kíván hozzájárulni a lakosság egészségi állapotának és életminőségének javításához és ennek érdekében elkötelezett egy hosszú távú együttműködésben. A Bay Zoltán Alapítvány részéről Vass Dezső tartott érdekes prezentációt. „A telemedicina jelentősége és megvalósítási alternatívái a regionális informatikai hálózatban” című előadásában arra keresett választ, hogy milyen lehetőségek vannak az otthonápolás és az otthoni monitorozás (pl. kardiológiai utógondozás, EKG és/vagy vérnyomás, cukorbetegség) gyakorlati megvalósítására. Külön kitért a teleradiológiai lehetőségek kiaknázására, melyet egy jelenleg is működő, három dél-alföldi város (Euromedic Diagnostics Szeged Kft.) PACS-rendszerének elektronikus összekapcsolásával létrejött példán keresztül demonstrált. Az adatvédelem és a digitális aláírás kérdéseiről tartott előadást az eGov Kft. ügyvezető igazgatója Kleinheincz Gábor. Kifejtette, hogy a HEFOP 4.4-ben elképzelt regionális adatközpontokban tárolt információk nyilvántartása és a lekérdezhetőség adatvédelmi kérdései még jogilag nincsenek tisztázva, bár a fontosabb kérdésekben a szakértők látják a megoldáshoz vezető út végét. A jogosultság-ellenőrzés (autentikáció) szakmai előkészítése során született egy – a regionális rendszerhasználat szintjén elfogadható költséghatékonyságú – megoldás, melynek gyakorlati kipróbálásá- INFOKOMMUNIKÁCIÓ KONFERENCIA ra a szakemberekkel történő egyeztetés után még ez évben sor kerül. Dr. Baksai István, a Hetényi Géza Kórház főigazgatója az „Intézményközi megoldás költséghatékonysága” című előadásában hangsúlyozta, hogy az egészségügyi intézmények működésének egyik nagy problémája a kontrolling szemléletű költséggazdálkodás, amin az információs technológiák alkalmazása jelentősen segíthet. A HEFOP 4.4 projektben megvalósuló intézményközi informatikai rendszerfejlesztés várható betegellátási hatásait elemezte a beteg, illetve szélesebb körben a lakosság, az egészségügyi intézmények, kórházak valamint a finanszírozó szempontjából. (A témáról részletesen olvashatnak lapunk ezen számában megjelenő, az előadó által írt publikációban.) A konferencia érdekes színfoltja volt Fábián Kálmán, az ISH Kft. kereskedelmi igazgatójának előadása és rendszerbemutatója. A bevezető gondolatokban felvázolta, hogy a HEFOP projektben miért lényeges kérdés az internetes technológiák és a globális megoldások használata. Egyúttal felhívta a figyelmet a regionális rendszerfejlesztésben az intézményközi és az intézményeken belüli informatikai rendszer közötti kommunikáció megvalósításának fontosságára. Az előadás második felében tartott bemutató során egy közvetlen internetes bejelentkezés során prezentálta az e-MedSolution kórházi rendszer működését. A hallgatóság meggyőződhetett az első, Magyarországon valóban „élesben” működő WEB-alapú, integrált, klinikai és gazdasági informatikai rendszer használatának előnyeiről. A Regionális rendszerek technológiai környezetéről tartott átfogó előadást Puskás Zsolt szakértő. Kiemelte, hogy a regionális rendszerekben – és a HEFOP 4.4 projekt is tipikusan ilyen – heterogén környezetben (technológiai és fogalmi területen egyaránt) intenzív kommunikációs igényeknek megfelelni. A kiépülő közös infrastruktúra mellett szükség van szabványos adatmodellekre, közös interfészek és kód- rendszerek használatára, melynek elméleti kidolgozása (pl. eEgészség előszabvány, terminológiaszerver, archetípusszerver) megtörtént, az eszközrendszer megteremtéséről és mielőbbi kiépítéséről központilag kellene gondoskodni. Király Gyula, az OEP Főigazgató-helyettese ismertette az OEP-ben folyó – az NFT1-ben is kiemelten szereplő – Egészségbiztosítási Kártya projekt megvalósításának helyzetét. Rávilágított, hogy a hazai egészségügyi informatika több évtizedes történetében először fordul elő, hogy lehetőség lesz egy multifunkciós chipkártya tesztelésére, az infrastruktúramodell (pl. kártyák, olvasók, szoftverek) és a kommunikációs modell kipróbálására. A pilot projekt 3 nyugat-dunántúli megyét (Vas, Győr-Moson-Sopron, Zala) érint és részt vesz benne a MEP-en kívül kb. 10 000 beteg, valamint a házi orvosoktól a gyógyszertáron keresztül a kórházakig a teljes betegellátási vertikum. A konferencia egy élénk vitával kísért Kerekasztal beszélgetéssel zárult, melynek moderátora Ôri Károly az IME Szerkesztőbizottságának tagja volt. A HEFOP 4.4 projektben résztvevő mintarégiókban megalakult Konzorciumok szempontjából a 2003. évi indulástól eltelt időszakot, a megoldási elképzeléseket, a regionális mintarendszerek előnyeit tekintették át a beszélgetés résztvevői, nevezetesen Dr. Hoffmann Zoltán (Észak-Magyarországi Régió), Gonda Zoltán (Észak-Alföldi Régió), Pesti István (Dél-Dunántúli Régió). A résztvevők a kerekasztal vita során, – melybe a közönség is sok-sok kérdéssel bekapcsolódott – számos érdekes témakört (pl. miért vannak különbözőségek, milyen intézményközi megoldásokat preferáltak a mintarégiók, milyen előnyöket várnak?) megvitattak. Közös egyetértés alakult ki, hogy a megvalósuló fejlesztésekről és azok használatából származó eredményekről az IME lapban, szakmai konferenciákon, illetve a jövő évi Regionális Informatikai Konferencián is beszámolnak az érintettek. Összeállította: Dévényi Dömötör IME Informatikai rovatvezető IV. Országos Egészségügyi Infokommunikációs Konferencia 2006. április 5-6. Hotel Stadion IME V. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2006. MÁRCIUS 51