IME - AZ EGÉSZSÉGÜGYI VEZETŐK SZAKLAPJA

Tudományos folyóirat

   +36-30/459-9353       ime@nullimeonline.hu

   +36-30/459-9353

   ime@nullimeonline.hu

Pécsi regionális integrált egészségügyi ellátórendszer kialakítása

  • Cikk címe: Pécsi regionális integrált egészségügyi ellátórendszer kialakítása
  • Szerzők: Prof. Dr. Kovács L. Gábor, Dr. Borsi Máté, Prof. Dr. Tóth Kálmán
  • Intézmények: PTE Orvos-és Egészségtudományi Koordinációs Központ, CitiFund Pénzügyi és Vezetési Tanácsadó Kft., Kardiovaszkuláris Szakmai Központ
  • Évfolyam: VI. évfolyam
  • Lapszám: 2007. / 3
  • Hónap: április
  • Oldal: 25-27
  • Terjedelem: 3
  • Rovat: MENEDZSMENT
  • Alrovat: KÓRHÁZMENEDZSMENT

Absztrakt:

A Dél-dunántúli régióban új egészségügyi stratégiai tervezési és együttműködési rendszer kialakítására van szükség, és a régió szempontjából is kulcskérdés Pécs város integrált egészségügyi rendszerének létrehozása. Jelenleg Pécsett négy tulajdonos által 26 telephelyen működtetett, kapacitásai és működése szempontjából nem összehangolt egészségügyi ellátórendszer működik közfinanszírozásból. A négy érintett tulajdonos, a Baranya Megyei Közgyűlés, Pécs Megyei Jogú Város, a Pécsi Tudományegyetem és a Neuro CT Kft. egy működési és fejlesztési integrációt megvalósító projekt érdekében konzorciumi szerződést kötött. A publikáció ismerteti a projekt megvalósítása esetén létrejövő, szervezetében és működésében megújított, integrált, infrastruktúrájában korszerűsített, lakosságbarát egészségügyi ellátórendszer kialakítására irányuló terveinket.

Angol absztrakt:

The establishment of a new strategic planning and co-operation system is essential in the Southern Transdanubia Region. An integrated healthcare provider system in Pécs is a key question for the region as well. At present, a functionally poorly co-ordinated healthcare system is operated from public funds in Pécs by 4 owners in 26 different premises. The Baranya County Assembly, Pécs City, the University of Pécs and the Neuro CT Ltd. have entered into a consortium contract in favor of a project realizing operational and development integration. In our paper we review our plans for an integrated, patient-friendly healthcare system which is modernized in its organization, function and infrastructure in the course of the realization of the project.

Szerző Intézmény
Szerző: Prof. Dr. Kovács L. Gábor Intézmény: PTE Orvos-és Egészségtudományi Koordinációs Központ
Szerző: Dr. Borsi Máté Intézmény: CitiFund Pénzügyi és Vezetési Tanácsadó Kft.
Szerző: Prof. Dr. Tóth Kálmán Intézmény: Kardiovaszkuláris Szakmai Központ
MENEDZSMENT KÓRHÁZMENEDZSMENT Pécsi regionális integrált egészségügyi ellátórendszer kialakítása Prof. Dr. Tóth Kálmán, Prof. Dr. Kovács L. Gábor, PTE Orvostudományi és Egészségtudományi Koordinációs Központ Dr. Borsi Máté, CitiFund Pénzügyi és Vezetési Tanácsadó Kft. A Dél-dunántúli régióban új egészségügyi stratégiai tervezési és együttműködési rendszer kialakítására van szükség, és a régió szempontjából is kulcskérdés Pécs város integrált egészségügyi rendszerének létrehozása. Jelenleg Pécsett négy tulajdonos által 26 telephelyen működtetett, kapacitásai és működése szempontjából nem összehangolt egészségügyi ellátórendszer működik közfinanszírozásból. A négy érintett tulajdonos, a Baranya Megyei Közgyűlés, Pécs Megyei Jogú Város, a Pécsi Tudományegyetem és a Neuro CT Kft. egy működési és fejlesztési integrációt megvalósító projekt érdekében konzorciumi szerződést kötött. A publikáció ismerteti a projekt megvalósítása esetén létrejövő, szervezetében és működésében megújított, integrált, infrastruktúrájában korszerűsített, lakosságbarát egészségügyi ellátórendszer kialakítására irányuló terveinket. The establishment of a new strategic planning and co-operation system is essential in the Southern Transdanubia Region. An integrated healthcare provider system in Pécs is a key question for the region as well. At present, a functionally poorly co-ordinated healthcare system is operated from public funds in Pécs by 4 owners in 26 different premises. The Baranya County Assembly, Pécs City, the University of Pécs and the Neuro CT Ltd. have entered into a consortium contract in favor of a project realizing operational and development integration. In our paper we review our plans for an integrated, patient-friendly healthcare system which is modernized in its organization, function and infrastructure in the course of the realization of the project. HÁTTÉR A XXI. század kezdetén Magyarországnak komoly egészségügyi kihívásokkal kell szembenéznie. A modern európai Magyarország megteremtésének ma aligha kétséges stratégiai kérdése – mind a népesség egészségi állapota, mind az egészségügyi ellátórendszer mutatói tekintetében – az EU-tól való elmaradás fokozatos és tervszerű csökkentése, az egészségben eltöltött életévek számában az EU átlagnak megfelelő szint elérése, a költséghatékony minőségi ellátás hosszú távú és kiszámítható biztosítása. Az elmúlt évtizedben Magyarországon – sok tekintetben, hasonlóan a térség más országaihoz – felerősödtek a népesedési folyamatokban már érvényesülő negatív tendenciák. A magyarországi népesség az utóbbi húsz év alatt közel öt- százezer fővel csökkent, amelyben meghatározó szerepet játszott az élve születések számának csökkenése, és a halálozás ütemének növekedése. A hazai népesség fogyás alapvetően az EU átlagnál is alacsonyabb születési arány (2002-ben 9,5 ‰), valamint a kiugróan magas 13,1 ‰-es (EU átlag 9,5 ‰) halálozási ráta együttes következménye. A Dél-dunántúli régióban (Somogy, Tolna és Baranya megyében) a fenti egészségpolitikai célok elérése érdekében feltétlenül szükség van egy, az optimális méretgazdaságosság és az erőforrás-allokáció szempontjait is figyelembe vevő egészségügyi stratégiai tervezési és együttműködési rendszer kialakítására, amely a Dél-dunántúli régió különböző egészségügyi szereplői között segít az új kapacitásszabályozás és struktúraváltás megvalósításában, felhasználva a közös fejlesztésből és integrált működtetésből származó előnyöket és lehetőségeket. A fenti célok elérésében a régió szempontjából is kulcskérdés Pécs város integrált egészségügyi rendszerének létrehozása. JELEN HELYZET Pécsett egy rendkívül széttagolt – a Vasútegészségügyi Kht-t nem számítva – négy tulajdonos által 26 telephelyen működtetett, kapacitásai és működése szempontjából nem összehangolt egészségügyi ellátórendszer működik közfinanszírozásból. A négy tulajdonos telephelyeinek száma az idők folyamán az alábbiak szerint alakult: • Pécsi Tudományegyetem, Orvostudományi és Egészségtudományi Koordinációs Központ (PTE OEKK): 13 telephely, többségében fekvőbeteg intézet, kiegészítve járóbeteg egységekkel, • Baranya Megyei Kórház: 5 telephely, többségében fekvőbeteg intézet, kiegészítve járóbeteg egységekkel, gondozóintézeti hálózattal, • Pécs Megyei Jogú Város Egyesített Egészségügyi Intézményei: 4 telephely, szakrendelések, gondozóintézeti hálózat és városi gyermek- és felnőtt családorvosi ügyeleti rendszer, • Neuro CT Kft: 2 telephely, képalkotó diagnosztika, izotópdiagnosztika és járóbeteg egységek. Az egyes telephelyek egy 12 km-es sugarú körben helyezkednek el, jelentős részük a történelmi belvárosban, infrastrukturálisan és közlekedéstechnikailag szinte fejleszthetetlen állapotban. Mindez jelentős környezetszennyezést is okoz (1. ábra). IME VI. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. ÁPRILIS 25 MENEDZSMENT KÓRHÁZMENEDZSMENT 1. ábra A telephelyek jelenlegi elhelyezkedése A fent felsorolt, szétszórt és gazdaságilag jelentős veszteségeket termelő telephelyek, valamint a bonyolult tulajdonosi struktúra teljes átrendezést illetve centralizációt kíván. A Baranya Megyei Közgyűlés Elnöke, a Pécs Megyei Jogú Város Polgármestere, és a Pécsi Tudományegyetem Rektora konzorciumi szerződés megkötése mellett döntött, megerősítve a közös szándékot egy működési és fejlesztési integrációt illetően. A konzorciumhoz a Neuro CT Kft. is csatlakozott. Az aktív fekvőbeteg-szakellátásban kezeltek benntartózkodási idejének csökkentése a hatékonyabb gyógyítási eszközök és technikák bevezetésével, az aktív fekvőbetegszakellátások igénybevételének visszaszorítása a járóbeteg-szakellátás illetve a rehabilitációs és krónikus fekvőbeteg-szakellátás kapacitásainak és hatékonyságának növelésével egy egészében korszerűbb és gazdaságosabb működést eredményezhet. AZ ELÉRENDÔ CÉLOK A projekt célja egy szervezetében és működésében megújított, integrált, infrastruktúrájában korszerűsített, lakosságbarát egészségügyi ellátórendszer kialakítása. A megvalósításhoz szükséges a korábban több tulajdonossal vagy több telephelyen működő intézmények integrált rendszerbe való szervezése, pavilonrendszer helyett új, kevesebb számú, tömbösített épületek kialakítása, a megmaradó épületek műszaki állapotának és műszerezettségének lényeges korszerűsítése, a felszabaduló régi telephelyek és épületek hasznosítása és értékesítése, az intézményi szakmai profilok és kapacitások egyeztetett átcsoportosítása, racionalizálása. A projekt mai terveink szerint 6 telephelyen 8 alprojekt formájában valósul meg legkésőbb 2012-ig (lásd 2. ábra). Az 1. sz. telephelyen – amely a jelenlegi „400 ágyas klinikai tömböt” és környékét foglalja magában –, valósul meg egy egykapus felnőtt sürgősségi ellátó rendszer (SBO) 24 órás működéssel, amely biztosítja Baranya megye teljes körű akut jellegű intézményi ellátását. Az egység az egyéb 26 IME VI. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. ÁPRILIS 2. ábra A telephelyek az átalakítás után szakspecifikus, nem sürgősségi ellátást biztosító szakambulanciáktól fizikailag elkülönítetten épül a betegek jobb irányíthatósága és a túlzsúfoltság elkerülése érdekében. Fontos megjegyezni, hogy terveink szerint az SBO létrehozásával együtt megvalósításra kerül Pécs város egységes sürgősségi ellátórendszere, ami a helyi mentőszolgálat diszpécseri szolgálatának koordinációjával összehangolja az alapellátási ügyeletet, a mentők sürgősségi munkáját és az SBO működését. Ugyanezen a telephelyen kerül kialakításra a teljesen integrált belgyógyászati, sebészeti, valamint mozgásszervi sebészeti (ortopédiai és traumatológiai), illetve diagnosztikai (laboratóriumi, radiológiai, nukleáris medicina) szervezeti egységeket magába foglaló manuális és belgyógyászati centrum. Ezen a telephelyen épül már Európai Uniós támogatással (HEFOP 4.3.) a Térségi Szűrő és Diagnosztikai Központ (TSZDK), aminek a kapacitásai jól illeszkednek a majdani új ellátórendszerhez. Ugyancsak ehhez a telephelyhez csatlakozik egy korszerű, ambuláns kúraszerű ellátást, fekvőbeteg ellátást és rehabilitációt is biztosító Komprehenzív Tumor Centrum is. Miután a kialakuló integrált klinikum továbbra is az egyetemi oktatás bázisát jelenti, a telephelyen egy oktató központ (tantermek és oktató helyiségek) is kialakításra kerül. A 2. sz. telephelyen – a Baranya Megyei Kórház jelenlegi központi, illetve a PTE OEKK jelenlegi Neuropszichiátriai telephelye – kerül kialakításra az integrált szülészeti-nőgyógyászati, urológiai, fej-nyak sebészeti és neuropszichiátriai fekvő- és részben járóbeteg ellátást szolgáló szervezeti struktúra. Ide csatlakozik az integrált gyermekgyógyászati ellátórendszer, valamint a fertőzőbeteg-ellátás is. A telephely képalkotó diagnosztikai szükségleteit a jelenleg is itt működő Pécsi Diagnosztikai Centrum (Neuro CT Kft.) biztosítja. Az egyetemi oktatás igényeihez igazodva itt is felépítésre kerül egy oktató központ (tanterem és oktató helyiségek). A 3. sz. telephelyen, amely a Baranya Megyei Kórház Mecseken lévő egysége, kerül kialakításra a teljes vertikumú geriátriai, krónikus belgyógyászati, ápolási és palliatív ellátó központja. MENEDZSMENT KÓRHÁZMENEDZSMENT A 4. és 5. sz. telephelyeken felújítással két alapszintű, korszerű járóbeteg szakrendelő kerül kialakításra a nyugati, illetve a keleti városrész lakosai számára. E rendelőintézetekbe kerül az integrált – megyei és városi – tüdőszűrő és tüdőgondozó állomás, a felnőtt pszichiátriai gondozó az addiktológiai és drogbeteg ellátási gondozóval együtt, az onkológiai gondozó, valamint a bőr- és nemibeteg gondozó is. A 6. sz. telephelyen – a város déli részén a volt Honvéd Kórház területén – kerül elhelyezésre az immunológia, reumatológia és a korai rehabilitációt szolgáló rehabilitációs központ, ide települ a bőrgyógyászati és szemészeti fekvőbeteg ellátás is, valamint itt kerül kialakításra az Egynapos Sebészeti Centrum. A szintén ide települő Családorvostani Intézet mellé tervezzük a várost és környékét ellátó családorvosi ügyeleti szolgálatot. Ugyancsak itt kerül kialakításra – felújítással és bővítéssel – egy harmadik korszerű alapszintű járóbeteg szakrendelő a város déli részének lakosai számára. AZ ÁTALAKÍTÁS SZÁMOKBAN Az ágyak tervezett száma az integrációt követően a jelenlegihez képest 23%-os csökkenést mutat (csaknem 500 ágy), ezen belül az aktív ágyak több mint 25%-os csökkenésével és a krónikus ágyak (a rehabilitációs ágyakat is ideszámítva) 75%-os növekedésével. A járóbeteg-szakellátás műszaki és technikai korszerűsítése az aktív ágyak számának kiváltásával és a járóbeteg-szakellátási kapacitások arányos növelésével biztosítja a korszerű és szakszerű lakosság-közeli ellátásokat. A korábbiakhoz képest újdonság az emelt szintű járóbeteg szakellátás kialakítása, ami az egynapos ellátások biztosításával segíti az aktív ágyak leépítését úgy, hogy a betegek korszerű feltételek mellett juthatnak szakszerű egészségügyi ellátáshoz. A fekvőbeteg-szakellátó, a járóbeteg-szakellátó és az alapellátó intézmények egységes informatikai rendszerbe történő integrálása lehetővé teszi egy egységes szemléletű és az eddigieknél sokkal hatékonyabb egészségügyi ellátórendszer kialakítását a korábbiaknál lényegesen költséghatékonyabb módon. A tervezett átalakítás reményeink szerint hozzájárulhat a Pécs Európa Kulturális Fővárosa program sikeres és zavartalan lebonyolításához is a városba érkező nagyszámú vendég gyors, magas színvonalú és teljes körű egészségügyi ellátásával. A SZERZÔ BEMUTATÁSA Dr. Tóth Kálmán 1983-ban végezte el a Pécsi Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi Karát. 1987-ben aneszteziológiai, 1992-ben belgyógyászati, 1995-ben kardiológiai szakvizsgát szerzett. 1992-ben védte meg PhD fokozatát, egyetemi tanári habili- tációjára 1997-ben került sor Pécsett az Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézetben, majd az I. sz. Belgyógyászati Klinikán dolgozott. Ez utóbbi klinikán 2001 óta egyetemi tanár, 2003-óta a klinika igazgatója. 2004-től a PTE OEC ÁOK tudományos dékánhelyettese, 2005-től a Klinikai Bizottság elnöke, majd 2006-tól a PTE OEKK elnökhelyettese. Dr. Kovács L. Gábor egyetemi tanár, a Pécsi Tudományegyetem Orvostudományi és Egészségtudományi Koordinációs Központ elnöke, az Egyetem klinikai rektorhelyettese, az MTA levelező tagja. Szűkebb szakmai területe a laboratóriumi diagnosztika, a PTE Labora- tóriumi Medicina Intézetének igazgatója, az Európai Laboratóriumi Szövetség elnökségének tagja. Kutatási érdeklődése a laboratóriumi diagnosztika és a neuroendokrinológia.Téma területén több mint 250 nemzetközi közlemény szerzője. Orvosi végzettségén kívül egészségügyi menedzser szakképesítéssel rendelkezik. Dr. Borsi Máté 1979-ben szerzett általános orvosi diplomát a Semmelweis Egyetem Általános Orvosi Karán. Klinikai laboratóriumi vizsgálatok (1984), belgyógyászat (1990), klinikai onkológia szakorvosa (1993), MBA szakirányú menedzser (1999). 1988-89 szakmai ösztöndíjas (Pittsburgh University). 2006-tól ügyvezetője a CitiFund Kft-nek valamint 1997-től jelenleg is ügyvezető a Therapium Kft-ben. Dolgozott igazga- tóként a Budahegyvidéki Egészségügyi Intézményben, marketing igazgatóként az Egis Gyógyszergyár Rt-ben, klinikai tudományos munkatársként az Országos Onkológiai Intézetben. Jelenlegi szakmai tevékenysége: Európai Uniós pályázatokhoz a szakmai tervek előkészítése, a pályázat készítés egész folyamatának menedzselése, koordinálása, megvalósíthatósági tanulmányok készítése, pályázat írás. Egészségügyi komplex programok, modellek tervezése. Egészségügyi intézmények átvilágítása, reorganizációs és fejlesztési koncepciók kidolgozása. IME VI. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. ÁPRILIS 27