IME - AZ EGÉSZSÉGÜGYI VEZETŐK SZAKLAPJA

Tudományos folyóirat

   +36-30/459-9353       ime@nullimeonline.hu

   +36-30/459-9353

   ime@nullimeonline.hu

A gyurcsányi hibridmint az új magyar hungarikum Interjú Sinkó Eszterrel

  • Cikk címe: A gyurcsányi hibridmint az új magyar hungarikum Interjú Sinkó Eszterrel
  • Szerzők: Dr. Szummer Csaba
  • Intézmények: HBCS Audit Tanácsadó Kft.
  • Évfolyam: VI. évfolyam
  • Lapszám: 2007. / 6
  • Hónap: július
  • Oldal: 13-16
  • Terjedelem: 4
  • Rovat: EGÉSZSÉGPOLITIKA
  • Alrovat: EGÉSZSÉGPOLITIKA

Absztrakt:

Június 24-én, vasárnap, a koalíciós egyeztető megbeszéléseken megszületett az új magyar hungarikum. Gyurcsány Ferenc és Kóka János megállapodott a koalíciós egészségbiztosítási modellről. Az új több-biztosítós modell (a továbbiakban TBM) kompromisszum eredménye. Átvesz valamennyit az MSZP-hez közeli Egészségbiztosítási Munkacsoport regionális pénztárainak az ötletéből, beengedi az SZDSZ favoritját, a magántőkét, azonban 49%-ban korlátozza annak tulajdoni hányadát.

Cikk Író(k) Státusz
Beköszöntő Dr. Kósa József
Az egészségügy reformja - tévutak és kiutak, avagy: „Állítsátok meg Arturo Ui-t”. II. rész Dr. Gilly Gyula, Dr. Szabó Alexandra
A gyurcsányi hibridmint az új magyar hungarikum Interjú Sinkó Eszterrel Dr. Szummer Csaba
Tanácstalan helikopter… hiba vagy tájékozatlanság? Dr. Csiba Gábor
Szerkesztőségi kommentár: a TVK olyan betegség, amely terápiának gondolja magát Dr. Szummer Csaba
Oxiológus-krízis Magyarországon Dr. Burány Béla
Etanercept-kezelés költséghatékonysági elemzése juvenilis idiopathiás arthritisben Kárpáti Krisztián, Dr. Gulácsi László, Dr. Balogh Zsolt, Dr. Orbán Ilonka, Dr. Péntek Márta, Dr. Brodszky Valentin
A Szegeden telepített képdigitalizáló és PACS-rendszer bemutatása, bevezetésének tapasztalatai. Dr. Almási László, Ferenczy Balázs, Dr. Kardos Lilla, Brezánski György, Dr. Pávics László, Prof. Dr. Palkó András
XXI. századi csúcstechnológia a PTE Térségi Szűrő és Diagnosztikai Központjában (TSZDK) I. rész Dr. Várady Edit, Dr. Lévai Andrea, Dr. Harmat Zoltán, Dr. Dérczy Katalin, Dr. Csete Mónika, Dr. Battyáni István
Beszámoló az IME II. Képalkotó Konferenciájáról Dr. Battyáni István
Modell és implementáció: a magyar egészségügi informatikai szabvány változása Dr. Horváth Lajos , Puskás Zsolt Péter
Az új e-Egészség Program Dr. Fogarassy Károly
Az I. Országos Egészség-gazdaságtani Konferencia margójára Beszélgetés Dr. Kaló Zoltánnal, a META elnökével Boromisza Piroska

Szerző Intézmény
Szerző: Dr. Szummer Csaba Intézmény: HBCS Audit Tanácsadó Kft.
EGÉSZSÉGPOLITIKA A gyurcsányi hibrid mint az új magyar hungarikum Interjú Sinkó Eszterrel Június 24-én, vasárnap, a koalíciós egyeztető megbeszéléseken megszületett az új magyar hungarikum. Gyurcsány Ferenc és Kóka János megállapodott a koalíciós egészségbiztosítási modellről. Az új több-biztosítós modell (a továbbiakban TBM) kompromisszum eredménye. Átvesz valamennyit az MSZP-hez közeli Egészségbiztosítási Munkacsoport regionális pénztárainak az ötletéből, beengedi az SZDSZ favoritját, a magántőkét, azonban 49%-ban korlátozza annak tulajdoni hányadát. A koalíciós egyezség alapján körvonalazódó egészségbiztosítási rendszernek az interjú elkészültekor (2007. június 26.) ismert elemei a következők voltak: • megmarad a kötelező biztosítás • öt-hét egészségbiztosítási pénztár alakul • a pénztárak 51 százalékban állami tulajdonban lesznek, de szerepet kapnak bennük a magánbiztosítók is • a magánbiztosítóknak tőkeemeléssel kell megvásárolniuk tulajdoni hányadukat • az egészségügyi hozzájárulást egyelőre továbbra is az állam szedi be • a biztosítók 6-12 hónapos átmeneti időszakban országosan gyűjthetnek ügyfeleket, vagyis ebben az időszakban versenghetnek a betegekért • a pénztárakat ezen időszak után egy-egy régió egészségügyi ellátásához rendelik – sorsolással Mint látható, június végén a modell még meglehetősen körvonalazatlan volt, a beszélgetés időpontjában még semmiféle írásos anyagot nem adtak ki, így lényegében a modell alapvetéséről kérdezhettem csupán Sinkó Esztert, lapunk szerkesztőbizottságának tagját, a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképzőjének programvezetőjét, a fenti 7 ponthoz kapcsolódva. Szummer Csaba A koalíciós egyezség sokakat meglepett. Bizonyos jelek arra utaltak, a több-biztosítós modell bevezetése lekerül a napirendről, és annak valamilyen szelídített változata, elsősorban a kiegészítő biztosítások körének kiszélesítése biztosítja majd az SZDSZ számára a „vészkijáratot”, azaz minél kisebb presztízsveszteséggel hátrálhasson ki a javaslata mögül. Az MSZP felállította a maga saját Egészségbiztosítási Csoportját Orosz Éva, a neves közgazdász vezetésével, intenzív tárgyalásokba kezdett a civil szervezetekkel (EGVE, Kórházszövetség, MOK, MOTESZ etc.), és már az SZDSZ-hez közelálló újságokban is temetni kezdték a „versenyző biztosítók” modelljét. Az ön számára is meglepő volt Gyurcsány fellépése, vagy számított arra, hogy a liberálisok ilyen jelentős mértékben érvényesíteni tudják majd az akaratukat? Sinkó Eszter Ôszintén szólva meglepett a javaslat, mert a januári konferencia a Parlamentben az egészségbiztosításról, a szakértői egyeztetések és különösen az Egészségbiztosítási Munkacsoport felállítása mind-mind arra utaltak, hogy a miniszterelnök úrnak is komoly kételyei vannak a TBM racionalitásával kapcsolatban. Ôszintén szólva az is meglepett, hogy a javaslat a külsőségek lehántása után az SZDSZ-es modell a maga teljességében. Furcsa, hogy a szocialisták ennyire nem tudták a saját szempontjaikat érvényesíteni. A két kiegészítő feltétel (51%, regionálissá váló alapok), amelyek a szocialisták javaslatait tükrözik, csupán látszatengedmények, nem lehet messzire jutni velük, ezek a feltételek nem tudják megakadályozni a szabad demokrata modell kedvezőtlen hatásainak érvényesülését, például a betegszelekciót vagy a költségek nemkívánatos módon, tehát nem a hatékonyság javulásából eredő csökkentését. Szummer Csaba Mi a véleménye az időzítésről? Miért pont most rukkolt ki a miniszterelnök saját „személyes javaslatával”, milyen politikai és gazdasági erők állhatnak a háttérben, és vajon el tudja-e fogadtatni Gyurcsány saját koalíciójával a koalíciós egyezség modelljét? Az időzítés – egy nappal az utolsó parlamenti ülésszak előtt – rajtaütésszerű kísérletre utal, vagy kétségbeesésre, hogy kifuthatnak az időből? Az SZDSZ részéről érthető a kiállás a TBM mellett, hiszen az elmúlt egy évben erre alapozták pártjuk identitását. Gyurcsány és az MSZP azonban jóval nagyobb kockázatot vállal, mint amennyi ésszerűnek tűnik első pillantásra. Sinkó Eszter Ez volt a tavaszi ülésszak utolsó alkalma, amikor a frakciók még együtt vannak, és meg lehet velük szavaztatni egy ilyen súlyú javaslatot. Ha ezt nem tűzte volna napirendre a miniszterelnök, őszre maradt volna a döntés, ez pedig olyan időveszteséget eredményezett volna, ami a biztosítói oldal átrendezését megakadályozta volna ebben a parlamenti ciklusban. Semmiféle kétségbeesésről nincsen itt szó, így utólag visszatekintve az eseményekre, tudatos lépések sorozatát látom, ami csak kívülről tűnik improvizációnak. A folyamatot maga a miniszterelnök irányítja, a frakció pedig megszavazza, amit kérnek tőle. A vállalt politikai kockázat valóban nem csekély, Gyurcsány azonban vélhetően hisz a TBM „felsőbbrendűségében”, azon kívül pedig úgy gondolkodhat: a párt népszerűsége most olyan mélyponton van, hogy feltétlenül valami- IME VI. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2007. JÚLIUS 13 EGÉSZSÉGPOLITIKA lyen radikális fordulatra van szükségük ahhoz, hogy 2010ben nyerhessenek a választásokon. Szummer Csaba Strukturális reformok nem szoktak Pallas Athéné módjára teljes vértezetben kipattanni még miniszterelnökök fejéből sem. Állhatnak-e részletes számítások, hatástanulmányok, netalántán kidolgozott tervek a miniszterelnök rendelkezésére? Fel tud-e használni külföldi példákat, pl. Szlovákia, Hollandia vagy az USA tapasztalatait, netán támaszkodhat-e valamilyen mértékben a Radnai nevével fémjelzett, Medgyessy bukásával félredobott privatizált betegirányítási rendszer előkészítésére. Ott ugyanis az előkészítés jogilag már a rendelettervezet szintjéig jutott el. Sinkó Eszter Háttértanulmányok nem állhattak a javaslat kidolgozása mögött, mivel, szemben a döntéshozatal menetrendjével, ez egyfajta improvizáció volt, ha úgy tetszik, politikai alku eredménye, a Gyurcsány által javasolt TBM tehát ebben a formában nem létezik sehol sem a nagyvilágban. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy amennyiben valósággá válik a javaslat, ismeretlen hatásokkal kell szembesülnünk, szembenéznünk. Szép számmal vannak bizonytalansági elemek, amelyek konzekvenciáit nehéz előre megbecsülni. Kiemelek ezekből egyet: alapvető kérdés, vajon az állampolgárok hány százaléka fog már az első esztendőben, 2008-ban választani pénztárat, és hányan hagyatkoznak majd a 2009-es esztendőben regionálisan kiosztott pénztárakra, ez ugyanis meghatározhatja a magánbefektetők érdeklődésének a mértékét. Ha sokan maradnak a második szakaszra, úgy kisebb lesz a tényleges érdeklődés a magánbefektetők részéről. De ez csak egy végig nem vitt gondolat a sok problémás elem közül. Amiatt azonban, hogy a javaslat alapmagja mégiscsak a szabad demokrata modellre épül, kiindulásképpen bizonyos hatásokat meg lehet becsülni. A külföldi példákra is csak csekély mértékben lehet támaszkodni. Hollandiában, amihez a legközelebb áll a gyurcsányi TBM, még alig telt el egy év a rendszer bevezetése óta, vagyis ott még nem tudták levonni a tapasztalatokat. Szummer Csaba Még nem lehet tudni, hogy milyen nagyságú tőkével lehet majd beszállni ezekbe a biztosítókba. Eleinte 10 milliárd forint körüli összegről beszéltek, ami aránytalanul kevésnek tűnik, hiszen – ha 7 biztosítóval számolunk – a jelenlegi 1100 milliárdos egészségügyi kassza egyhetedének, azaz 160 milliárd forint körüli forgalomnak a 49 százalékához lehet hozzájutni általa. Ön szerint mi lenne a reális belépési összeg? Sinkó Eszter Nyilvánvalóan nem az 1100 milliárddal szemben kell a 49%-ot letenni az asztalra a magánbefektetőknek. Sajnos, itt csupán a felállításra kerülő pénztárak alapító tőkéjének a kisebbségi hányadáról van szó, ez pedig csakugyan néhány tízmilliárdos nagyságrend. Szó sincs tehát arról, amit időnként sugalmaznak a sajtóban, hogy tudniillik a magántőke szanálná az ágazatot, vagy részben rendezné a 14 IME VI. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2007. JÚLIUS kórházak adósságát, a szolgáltatók működési kiadásainak fedezésére, ezt borítékolom, egy fillér sem jut majd. Ha azonban elég nagy lesz a magánbefektetői érdeklődés, (márpedig várhatóan az lesz), ebben az esetben a kormány megteheti, hogy magasabbra helyezi a lécet és licitáltatja a magánbefektetőket, hogy minél nagyobb összegért kaphassák meg a teljes piacot. Ebből azután már csakugyan futhatná a szanálásra és a kórházak felújítására. Becslésem szerint akár 300 milliárdot megközelítő összeget is ki lehetne kényszeríteni egy kemény licit-technikával az ágazat számára. Szummer Csaba Nincs-e olyan veszély, hogy a gyurcsányi hibrid (a kormányfő „személyes javaslata”) sikeresen egyesítené magában az állami kudarcokat a piaci kudarcokkal? Olyan ez, mint a Thomas Berger Kis Nagy Embere elé vetített gyönyörű jövő képe, ahol az oroszlán és a bárány együtt legelésznek majd, amihez a westernhős vérfagyasztó mosollyal az arcán csupán ennyit fűzött: „ez teljesen OK, csak elegendő bárányt kell biztosítani.” Amennyiben a kormányfő hirtelen felindulásból elkövetett kompromisszumos javaslatát ráengedik az ellátórendszerre, vajon nem kell-e ahhoz sok kövér bárányt biztosítani az adófizetők pénzéből? Sinkó Eszter Természetesen minden esetben a mi pénzünkről, tehát az adófizetők pénzéről van szó, akármilyen konstrukcióban is gondolkodunk, azt kell tehát okosan eldönteni, hogy milyen ösztönzők mentén, kit juttatunk nyerő pozícióba. Ebből a szempontból az én véleményem egyértelmű: a lehető legrosszabb választás a magánbiztosítók és a bankok helyzetbe hozása. De ha már így alakult, akkor mindent meg kell tennünk, különösen most, amikor még esetleg kialakíthatjuk ennek a rendkívül cseppfolyós állapotban lévő modellnek a konkrét adottságait, hogy minél keményebb feltételeket támasszunk a magánbiztosítók számára, és minél inkább a nyilvánosság ellenőrzése alatt álljon működésük. Szummer Csaba A forrásteremtésnél milyen változatok képzelhetők el? Jelenleg mintegy 30 %-ban pótolja ki az állami költségvetés adókból az egészségügyi hozzájárulás összegét. A konvergencia-program azonban 2009-ig évente 0,3 %-kal csökkenti a közfinanszírozás arányát a GDP százalékában. Megmaradhat vajon az adókból történő pótlás a TBM mellett is? Sinkó Eszter A forrásteremtés alapvonalai rövidtávon nemigen fognak változni, azaz marad a mostani járulék és adó koktéljából álló rendszer. Annyi fog történni, hogy az Egészségbiztosítási Alapot majd szétosztják a rendszerbe belépő 5-7 egészségbiztosítási pénztár között. Az adókból történő pótlásnak maradnia kell, mivel több mint 300 milliárd forintot tesz ki, ezt az állampolgárok nem tudják zsebből odaadni. Hogy érzékeltessem a nagyságrendeket, 22 milliárdos bevételre számolnak a vizitdíjból, kórházi napidíjból éves szinten. EGÉSZSÉGPOLITIKA Szummer Csaba A magyar ellátórendszer egyik legfontosabb hatékonysági eszköze a teljesítményarányos finanszírozási technika, ami még a jelenlegi elhanyagolt állapotában is erős versenyre ösztönzi az ellátókat, vagy legalábbis erre ösztönözte a teljesítményplafon, a „beton-TVK” bevezetéséig. Nem véletlen, hogy a TBM az USA-ban is ezt a típusú finanszírozást használja, Hollandiában azonban tudtommal nem. Mit vár a magyar TBM-mel kapcsolatban a finanszírozás terén? Lemondhatnak-e vajon a biztosítók arról az ösztönző hatásról, amit a teljesítményarányos finanszírozás jelent a kórházak és a szakellátók számára? Sinkó Eszter Semmiképpen nem mondhatnak le a magánbiztosítók a teljesítményarányos finanszírozásról. Egész Európában terjed a HBCS-finanszírozás, ez tudja ugyanis hatékony versenyre ösztönözni a kórházakat. Amire számítok, az a HBCS-finanszírozás megerősödése lesz a következő években, TBM-mel vagy anélkül. A HBCS várhatóan megmarad teljesítmény-elszámolási technikaként, mivel az EU is – úgy tűnik – a közeljövőben ezt fogja ajánlani az országok számára. Már csak azért is, mert ezen keresztül nemzetközi szinten megpróbálják összehasonlíthatóvá tenni a szolgáltatásokat. A pénztárak abban lesznek érdekeltek Magyarországon is, hogy kontroll alatt tartsák a kifizetéseket, erre pedig jó eszköz a kórházi elszámolásban a HBCS. Szummer Csaba Az új TBM még rendkívül elnagyoltan körvonalazódik, mégis érdemes latolgatni: beszállnak-e vajon a rendszerbe a biztosítók akkor, ha nem ők irányíthatják a menedzsmentet? Milyen befektetői csoportokat érdekelhet ez a üzlet? Inkább a komoly, nagy biztosítókat, vagy esetleg a kalandorokat – vagyis a kockázatokat a magas profit reményében előnyben részesítő társaságok jelenhetnek itt meg? Sinkó Eszter A biztosítók csak akkor fognak beszállni, ha megkapják a számukra fontos menedzsmentjogok döntő többségét. Különben nem érdekli őket az egész. Egyébként a pénztári tulajdonszerzés is csak a menedzsmentjogok érvényesítése miatt izgalmas a számukra. Az egészségügyi intézmények tulajdonjoga továbbra is az önkormányzatok és más tulajdonosok tulajdonában marad, amiből viszont az következik: továbbra is az önkormányzatok nevezik ki a kórházak vezetőit. Zárójelben: a magyar kórházigazgatók egyáltalán nem rossz menedzserek, gondoljunk csak arra, hogy milyen jól alkalmazkodott a legtöbb kórház az egészségpolitika meglepő vargabetűihez az elmúlt 3 év során; egészen a teljesítményplafonok 2006 júliusi bevezetéséig el tudták kerülni a komolyabb eladósodást. Ami a lehetséges befektetői kört illeti, korábban úgy véltem, hogy csupán a kockázatvállaló („kalandor”) befektetők akarnak majd ilyen bizonytalanság mellett a piacra lépni, most azonban, úgy tűnik, nagy az érdeklődés, senki sem akar kimaradni az üzletből. Szummer Csaba Mennyiben lehet a profitteremtés eszköze a fogyasztók érdekeit szolgáló hatékonysági verseny, és mennyiben próbálnak majd minőségrontással kísérletezni, ami itt a szolgáltatói csomag szűkítését jelentheti elsősorban? Az állam képes-e ellenőrzéssel meggátolni a csomag szűkítését? Akarja-e vajon a szigorú ellenőrzést, különös tekintettel arra, hogy a „versenyző biztosítók” modelljét favorizáló szabad demokraták elsősorban a piaci mechanizmusoktól várják a verseny tisztaságát? Sinkó Eszter Ez a másik nagy kérdés. Hatékonysági tartalék még van a rendszerben, a párhuzamos ellátási és diagnosztikai kapacitásokban, valamint a torz kórházstruktúrából eredően. Ennek egy részét valószínűleg meg fogja találni a magánbiztosító. Az ellátásokban megmutatkozó párhuzamosságok kiküszöbölése várhatóan gyorsan lezajlik és a beszerzések terén itt-ott tapasztalható anomáliák közül is néhány felszámolódik majd. Arra azonban nagyon oda kell majd figyelnünk, hogy a pénztárak ne kísérletezzenek minőségrontással, ne csökkentsék jelentősen a szolgáltatásokhoz való hozzáférést várólistákkal, gyógyító kapacitások radikális csökkentésével és más trükkökkel. A nagyon komoly állami ellenőrzés itt elengedhetetlen. A szolgáltatáscsomag nincs pontosan meghatározva, ezért minden olyan törekvés, ami arra megy ki, hogy pontosan meghatározza a csomagot, már önmagában is szűkítést hoz magával. Ráadásul a biztosítók, ha nem tudnak járulékmértéket emelni, vagy korlátozva lesznek abban, hogy a co-payment arányát növeljék, csupán egy eszközzel élhetnek: ez a szolgáltatások hígítása, a hozzáférés szűkítése, illetve a csomag szisztematikus szűkítése. Szummer Csaba A tagtoborzást nem zavarja-e a regionalitás elve? Ha mondjuk az észak-kelet-magyarországi régióban lakom, és az „A” biztosítót választom, később azonban kiderül, hogy az „A” biztosítónak a nyugat-dunántúli régiót sorsolták, elég furcsán fogom érezni magamat, nem gondolja? Sinkó Eszter Ha így lenne, csakugyan faramuci helyzetek alakulnának ki, véleményem szerint azonban addig nem fognak elmenni a történések, mert az állampolgárok döntő többsége választ majd magának pénztárt. Szummer Csaba Sokan nem csupán a hatékonyság romlásától tartanak, hanem a nemzeti szolidaritást is féltik a „versenyző biztosítók” beengedésétől az alapellátásba. Azt mondják, a magánbiztosítók rövid idő alatt differenciálni fogják kínálati csomagjaikat a fogyasztók felé, a 49 %-os kisebbségi tulajdon pedig csupán átmeneti, taktikai engedmény a liberális párt részéről, a versenyző biztosítók hamarosan átveszik majd a biztosítók irányítását. Sinkó Eszter Mint utaltam rá, a magánbiztosítók és bankok feltehetően be sem lépnek a rendszerbe addig, amíg nem lesz többségük a menedzsment irányításában kisebbségi IME VI. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2007. JÚLIUS 15 EGÉSZSÉGPOLITIKA tulajdonuk ellenére. A nemzeti szolidaritást rövid távon talán nem, hosszú távon azonban mindenképpen gyengíteni fogja a kínálati csomagok elkerülhetetlen differenciálódása. Döntő jelentősége lesz a szabályozásnak, illetve annak, hogy a társadalom mit kényszerít ki a politikusokból ezen a téren. A helyzet nagyon súlyos, a biztosítók érdekei ugyanis világosak, és egyáltalán nem egyeznek meg a lakosság érdekeivel. Ezt a helyzetet ideig-óráig lehet ugyan kívülről ellenőrizni, szabályozni, hosszú távon azonban ez reménytelen vállalkozás, ezért is tartom szerencsétlen döntésnek ezt a mostanit, amivel helyzetbe hozzák a magánbiztosítókat és a bankokat. Szummer Csaba Politizáljunk még egy kicsit! Milyen jogi és politikai akadályai lehetnek a gyurcsányi TBM bevezetésének? Itt az önkormányzatok törvényben meghatározott ellátási felelőssége jelenthet például akadályokat, vagy pedig a Fidesz népszavazási akciója. A politikai kockázat, mint az első kérdésben utaltam rá, meglehetősen nagy a szocialisták számára, Gyurcsány mintha 19-re húzna lapot. Vajon mi késztetheti erre? Sinkó Eszter Alkotmányossági aggályokat nem látok, az persze bizonyosra vehető, hogy a pénztártagok adatainak kezelésével kapcsolatos szabályozás próbatétel elé állítja a törvénykezést. Az önkormányzati törvényhez nem fognak hozzányúlni, mert nem tudnak változtatni rajta, azaz az önkormányzatok ellátási felelőssége változatlanul fennmarad majd. Az egészségpénztárak előbb-utóbb talán vásárolnak majd maguknak néhány kórházat, de ez csak évek múltán következhet be. A Fidesz népszavazási akciójának van jelentősége, ezen a ponton még akár megbuktatható is lesz a javaslat. Szummer Csaba A gyurcsányi hibrid olyan betegség, amelyik terápiának gondolja magát. Mi a véleménye erről a sommás megállapításról? Lehet-e működőképes egyáltalán a modell, vagy az új TBM annyira eklektikus, hogy egymásnak ellentmondó alapelvei – pl. országos vs. regionális illetőség, magántulajdon vs. állami tulajdon – egyszerűen szétfeszítik majd, és nem is kerül sor a bevezetésére? Sinkó Eszter Valóban sommás megállapítás, nem is értek vele egyet. A gyurcsányi hibrid hungarikum, az kétségtelen, azonban eklekticitása ellenére nem fog szétesni, sokat fog még csiszolódni. Szeretném befejezésként még egyszer hangsúlyozni: rendkívül sok függ tőlünk szakértőktől, és tágabban, a civilektől, a szakmai szervezetektől és az egész magyar társadalomtól, hogy képes lesz-e olyan nyomást kifejteni az egészségpolitikára, ami nyilvánossá, átláthatóvá teszi majd a TBM esetleges bevezetését és működését. Kormányszóvivői tájékoztató Pályázat az egynapos sebészeti ellátások támogatására 2007 május közepén az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázatot hirdetett az egynapos sebészeti ellátások finanszírozására. A pályázat célja: A korszerű egynapos ellátási forma váljon általánossá az érintett beavatkozások körében a többnapos, hagyományosan kórházi formához képest. Ez jó a betegnek, hiszen a beavatkozást követően nem kell kórházban maradnia és jó az intézménynek is, hiszen jóval kisebb kiadással jár, mintha a beteget kórházban kezelnék. Pályázatot nyújthattak be: • minden olyan fekvőbeteg szakellátást nyújtó szolgáltató, amelynek az aktív fekvőbeteg szakellátása valamely szakma tekintetében 2007. április 1-jét követően megszűnt, • minden olyan önálló járóbeteg szakellátást nyújtó szolgáltató, amely az egynapos sebészeti ellátások nyújtásához szükséges szakmai infrastruktúrát kialakította és vállalja, hogy szolgáltatásait az eredmény kihirdetésétől számított harmadik hónap első napjáig megkezdi, • minden olyan szolgáltató, amely a 2003. évi egynapos pályázat során jogosultságot szerzett a szolgáltatás nyújtására és szolgáltatás volumen szerződése jelen pályázat eredményének kihirdetését követő hónap első napjával megszűnik. A pályázat eredménye: A pályázatra 103 intézmény jelentkezett. A bíráló bizottság 46 intézmény pályázatát támogatta. Ezek közül 39 új szolgáltató, akiknek eddig nem volt lehetősége társadalombiztosítási finanszírozás mellett ellátni egynapos sebészetben a beteget. A 2007. július 1-től megkötendő szerződések összesen 66 ezer beavatkozás elvégzését teszik lehetővé, és ez majdnem megkétszerezi az egynapos ellátás keretében nyújtott ellátások számát. Az ellátások fedezete évi 3,3 milliárd Ft. A győztes intézmények jellemzői:15 önálló járóbeteg ellátó (rendelőintézet) • 11 intézményben megszűnt aktív ellátó osztály szakterületére pályáztak • 8 egyéb kórház, illetve egészségügyi szolgáltató • 6 intézményben működött már egynapos sebészet • 6 intézményben teljesen megszűnt az aktív ellátás. 16 IME VI. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2007. JÚLIUS