IME - AZ EGÉSZSÉGÜGYI VEZETŐK SZAKLAPJA

Tudományos folyóirat

   +36-30/459-9353       ime@nullimeonline.hu

   +36-30/459-9353

   ime@nullimeonline.hu

A forrásallokációról a járóbeteg szakellátás szemszögéből: értékelés és javaslatok

  • Cikk címe: A forrásallokációról a járóbeteg szakellátás szemszögéből: értékelés és javaslatok
  • Szerzők: Dr. Pál Miklós , Dr. Pásztélyi Zsolt, Dr. Hajdú Zsolt, Varga Győző, Nagy Zsuzsa
  • Intézmények: Dunakeszi Szakorvosi Rendelő, IME Szerkesztőség, Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat, Dorogi Szent Borbála Kht., Béke Téri Egészségügyi Szolg. Kht.
  • Évfolyam: VI. évfolyam
  • Lapszám: 2007. / 7
  • Hónap: szeptember
  • Oldal: 26
  • Terjedelem: 1
  • Rovat: MENEDZSMENT
  • Alrovat: FINANSZÍROZÁS

Absztrakt:

Az elmúlt hetekben egyeztetések folytak az Egészségügyi Minisztériumban egy összesen 25 milliárdos összeg szétosztásáról. Sajnos a járóbeteg szakellátás egésze – dacára annak, hogy a mindenkori kormányok egészségpolitikai nyilatkozataikban mindig hangsúlyozzák a járóbeteg szakellátás fontosságát – súlyos vesztesként került ki ebből a forrásallokációból – mondhatni szokás szerint. A keretösszegből szeptemberben 10 milliárd kerül kiosztásra, ebből várhatóan mindössze 130 millió Ft jut a járóbeteg szakellátásra (azaz 1,3%), azon belül is kiemelten csak arra a 39+4 intézményre, amelyek többsége korábban is kiemelten szerepelt a fixdíj-támogatás, illetve TVK-emelés formájában a vonatkozó Kormányrendeletekben. A szerzők értékelik a jelen helyzetet, és javaslatokat fogalmaznak meg a döntéshozók felé.

Szerző Intézmény
Szerző: Dr. Pál Miklós Intézmény: Dunakeszi Szakorvosi Rendelő
Szerző: Dr. Pásztélyi Zsolt Intézmény: IME Szerkesztőség
Szerző: Dr. Hajdú Zsolt Intézmény: Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat
Szerző: Varga Győző Intézmény: Dorogi Szent Borbála Kht.
Szerző: Nagy Zsuzsa Intézmény: Béke Téri Egészségügyi Szolg. Kht.
MENEDZSMENT FINANSZÍROZÁS A forrásallokációról a járóbeteg szakellátás szemszögéből: értékelés és javaslatok Dr. Pásztélyi Zsolt, Vasútegészségügyi Kht. Dr. Pál Miklós, tanácsadó Dr. Hajdú Zsolt, Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat Varga Győző, Dorogi Szent Borbála Kht. Dr. Nagy Zsuzsa, Béke Téri Egészségügyi Szolgáltató Kft. Az elmúlt hetekben egyeztetések folytak az Egészségügyi Minisztériumban egy összesen 25 milliárdos összeg szétosztásáról. Sajnos a járóbeteg szakellátás egésze – dacára annak, hogy a mindenkori kormányok egészségpolitikai nyilatkozataikban mindig hangsúlyozzák a járóbeteg szakellátás fontosságát – súlyos vesztesként került ki ebből a forrásallokációból – mondhatni szokás szerint. A keretösszegből szeptemberben 10 milliárd kerül kiosztásra, ebből várhatóan mindössze 130 millió Ft jut a járóbeteg szakellátásra (azaz 1,3%), azon belül is kiemelten csak arra a 39+4 intézményre, amelyek többsége korábban is kiemelten szerepelt a fixdíj-támogatás, illetve TVK-emelés formájában a vonatkozó Kormányrendeletekben. A szerzők értékelik a jelen helyzetet, és javaslatokat fogalmaznak meg a döntéshozók felé. Így az önálló és az integrált formában működtetett járóbeteg szakellátás ugyanúgy részesülhet a forrásallokációból. A kórházak ilyetén leosztás mentén is forráshoz jutnának, de nem maradna ki egy nagyon fontos szegmens, mint ahogyan ez történt a 10 milliárd elosztásakor. Ezzel az intézkedéssel a járóbeteg szakellátás, mint tevékenység és kassza nagyobb hangsúlyt, nagyobb elismerést nyerne el. Ezt azért tartjuk fontosnak, mert így az intézményvezetők érezni fogják, mennyire fontos a járóbeteg szakellátás, ezt a profilt erősítik a fedezetszámítások. Mivel a fekvőbeteg kassza nagyjából évi 361 milliárd Ftot tesz ki, és a járóbeteg kassza 92 milliárdot, a szétosztott összegen belül aránya alapján a járóbeteg szakellátásnak legalább 20%-ot kellett volna képviselnie. Erre annál inkább is szükség lett volna, mert április-június hónapokban havi 400 millió Ft „ragadt bent” a járóbeteg kasszában a TVK-t el nem érő teljesítmények miatt, és azaz áprilistól 2 milliárdos veszteség érte a járóbeteg szakellátást. A tudomásunkra jutott forrásallokációs tervezetek szerint azonban a nagyobb önálló szakrendelők, az összes budapesti kerületi járóbeteg szakrendelő, a nagyvárosi különálló és kórházhoz nem csatlakozó járóbeteg szakrendelők nem jutottak többletforráshoz. Ezen intézményi kör finanszírozási súlya az említett, és az első, 10 milliárdos részből 130 millió forintban részesülő 39+4 intézményhez képest több mint négyszeres. • egyes tevékenységek – amelyek szakmai tartalma kevéssé „pörgethető”, definitív ellátást jelentenek, – német pontértékét emeljék meg. Ide tartoznak a kúraszerű infúziós kezelések, komplex kivizsgálások, definitív ellátást jelentő, manuális szakmák által végzett tevékenységek. Ez a lépés valóban hozzájárulna ahhoz, hogy ezek a tevékenységek túlnyomó többségben kikerüljenek járóbeteg szakellátásba. • A jogszabályok szerint a „bennragadt” TVK-t szét kell majd osztani. Ezért javasoljuk, hogy az integrált intézetek egyben kezelhessék a fekvő és járó TVK-t, legyen átjárás a kettő között, ne csak fekvőből járó irányba, hanem járóból fekvő irányba is. Tisztában vagyunk azzal, hogy ez utóbbi esetben az az egészségpolitikai cél nem valósul meg, hogy a járóban tartsuk az ellátásokat, de jelenlegi nehéz finanszírozási helyzetben legalább az integrált intézményeknek lehetővé tesszük a TVK-juk felhasználását. • Második megoldásnak javasoljuk engedélyezni, hogy az egynapos ellátásokat a kórházak a járóbeteg TVK terhére is végezhessék. Ily módon a kórházak is érdekeltek lennének, hiszen megnyílna előttük a jelenleg TVK korlát miatt ki nem használt kapacitásaik működtetése, ugyanakkor csökkenne a kórházi bent tartózkodás ideje. Így kihasználható lenne a TVK, a kórházak és a betegek is rászoknának erre az ellátási formára. A járóbeteg szakellátásnak juttatott TVK-többlet nem tudja kompenzálni az intézmények bevétel-kiesését, amely a vizitdíj bevezetése, a beutalási gyakorlat és a gyógyszerfelírási szabályok változása miatti jelentkezett. Le kell szögezni, hogy a kórházak veszteségeinek egy jelentős része szintén a járóbeteg bevételek elmaradásából származik! A fentiekre való hivatkozással javasoljuk a még ki nem osztott 15 milliárd forint 20 százaléka terhére az összes járóbeteg szakellátást nyújtó szolgáltató részére 2007. április, május és június hónapra elszámolt teljesítményük arányában a fekvőhöz hasonló indoklással, külön forrás juttatását. 26 IME VI. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2007. SZEPTEMBER Azt az immáron jó néhány cikluson átívelő egészségpolitikai szándékot, hogy a járóbeteg szakellátásban legyen definitív az ellátás, az egészségügyi kormányzat további lépésekkel támogathatná jelen helyzetben. Az a javaslatunk, hogy: