IME - AZ EGÉSZSÉGÜGYI VEZETŐK SZAKLAPJA

Tudományos folyóirat

   +36-30/459-9353       ime@nullimeonline.hu

   +36-30/459-9353

   ime@nullimeonline.hu

Az amlodipin/valsartan kombináció költséghatékonysági elemzése a hipertónia kezelésében

  • Cikk címe: Az amlodipin/valsartan kombináció költséghatékonysági elemzése a hipertónia kezelésében
  • Szerzők: Dr. Kósa József
  • Intézmények: Novartis Hungária Kft. Orvosi Osztály
  • Évfolyam: VI. évfolyam
  • Lapszám: 2007. / 8
  • Hónap: október
  • Oldal: 45-47
  • Terjedelem: 3
  • Rovat: EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN
  • Alrovat: TECHNOLÓGIA ÉRTÉKELÉS

Absztrakt:

Tanulmányunk célja az Exforge tabletta – egy amlodipin/ valsartan kombináció – költségeinek, hatékonyságának és költséghatékonyságának elemzése a magas vérnyomás kezelésében. Komparátornak a két hatóanyag szabad kombinációját választottuk, mivel az Exforge olyan hipertenzióban szenvedő betegek kezelésére javasolt, akiknek a vérnyomását nem lehet megfelelően beállítani az amlodipin vagy valsartan monoterápiákkal, és számukra a két gyógyszer szabad kombinációjú kezelése javasolt. Költség-minimalizációs elemzést végeztünk, melyben csak az alap farmakoterápia költségeit vettük figyelembe a biztosító perspektívájából. Az Exforge készítmény alkalmazása a jobb betegcompliance előnyök mellett havi terápiás szinten betegenként 144,8 forint megtakarítást jelent a biztosító számára a szabad kombinációk együttes alkalmazásával szemben.

Angol absztrakt:

The aim of our analysis was to assess costs, effectiveness and cost-effectiveness of Exforge, a fix dose combination of 80mg valsartan and 5mg amlodipine as a treatment for hypertension. Free dose combination of the compounds was chosen as comparator, because Exforge is a relevant choice for those patients whose blood pressure can not be controlled by monotherapy only. Our study was a cost-minimalization analysis done from health insurance perspective. Exforge proved to be a dominant therapy as resulted in better compliance and lower monthly cost of HUF 144,8 per patients.

Cikk Író(k) Státusz
Beköszöntő Heves István
Új egészségbiztosítási modell? Dr. Gaál Péter, Dr. Sinkó Eszter
A 2004. évi kormányzati intézkedések: célok és hatások a gyógyszerkasszára Dr. Bacskai Miklós, Dr. Komáromi Tamás
Átalakulóban a járóbeteg szakellátás: 31,4 milliárd forint jut fejlesztésre Nagy András László
A teljesítményvolumen-korlát (TVK) hatása az aktív fekvőbeteg szakellátás teljesítménymutatóira intézényi, megyei és regionális bontásban Prof. Dr. Boncz Imre
A költség-megtakarítási stratégiák fejlesztésének lehetőségei a hazai fekvőbeteg ellátásban I. rész Dr. Polyvás György
A hazai klinikai fogászati higiénikus szakképzés elmúlt tíz éve Dr. Orosz Mihály, Dr. Gábris Katalin
Az egészségügyi textiltisztítás helyzete a hazai fekvőbeteg-ellátó intézményekben Kellős Éva
Többször vagy egyszer használatosmûtéti „textíliák”? A darab/költség-szemlélet tévutakra visz IME Szerkesztőség
Gyakoribb daganatos megbetegedések társadalmi betegségterhe Magyarországon Dr. Dózsa Csaba, Dr. Gulácsi László, Krenyácz Éva, Dr. Döbrőssy Lajos
Az amlodipin/valsartan kombináció költséghatékonysági elemzése a hipertónia kezelésében Dr. Kósa József
Elkészült a Bethesda Gyermekkórház világszínvonalú informatikai rendszere Tamás Éva
Egészségügyi informatika és a média (vész)helyzetben Asbót Kristóf
Régi ember új szerepben Kincses Gyula, az Egészségügyi Minisztérium államtitkára Nagy András László

Szerző Intézmény
Szerző: Dr. Kósa József Intézmény: Novartis Hungária Kft. Orvosi Osztály

[1] Kékes E, Schanberg Zs, Pál L, de Châtel R, Farsang Cs, Kiss I.: Kardiovaszkuláris rizikó a magyarországi hipertóniás betegekben – A Magyar Hypertonia Társaság „Éljen 140/90 Hgmm alatt“ mozgalmának első eredményei. Háziorvos Továbbképző Szemle 2006, 11: 27-33.
[2] Adaptálva: Dzau V, Braunwald E.: Resolved and unresolved issues in the prevention and treatment of coronary artery disease: a workshop consensus statement. Am Heart J. 1991,121:1244-1263.
[3] Adaptálva: Lewington S, Clarke R, Qizilbash N, Peto R Collins R: Prospective Studies Collaboration. Age-specific relevance of usual blood pressure to vascular mortality: a meta-analysis of individual data for one million adults in 61 prospective studies. Lancet. 2002 Dec 14,360(9349):1903-1913.
[4] Philipp T, Smith TR, Glazer R, Wernsing M, Yen J, Jin J, Schneider H, Pospiech R.: Two multicenter, 8-week, randomized, double-blind, placebo-controlled, parallelgroup studies evaluating the efficacy and tolerability of amlodipine and valsartan in combination and as monotherapy in adult patients with mild to moderate essential hypertension. Clin Ther. 2007 Apr,29(4):563-580.
[5] Bangalore S, Kamalakkannan G, Parkar S, Messerli FH.: Fixed-dose combinations improve medication compliance: a meta-analysis. Am J Med. 2007 Aug, 120(8):713-719.

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN FARMAKOÖKONÓMIA Az amlodipin/valsartan kombináció költséghatékonysági elemzése a hipertónia kezelésében Dr. Kósa József, Novartis Hungária Kft. Tanulmányunk célja az Exforge tabletta – egy amlodipin/valsartan kombináció – költségeinek, hatékonyságának és költséghatékonyságának elemzése a magas vérnyomás kezelésében. Komparátornak a két hatóanyag szabad kombinációját választottuk, mivel az Exforge olyan hipertenzióban szenvedő betegek kezelésére javasolt, akiknek a vérnyomását nem lehet megfelelően beállítani az amlodipin vagy valsartan monoterápiákkal, és számukra a két gyógyszer szabad kombinációjú kezelése javasolt. Költség-minimalizációs elemzést végeztünk, melyben csak az alap farmakoterápia költségeit vettük figyelembe a biztosító perspektívájából. Az Exforge készítmény alkalmazása a jobb betegcompliance előnyök mellett havi terápiás szinten betegenként 144,8 forint megtakarítást jelent a biztosító számára a szabad kombinációk együttes alkalmazásával szemben. The aim of our analysis was to assess costs, effectiveness and cost-effectiveness of Exforge, a fix dose combination of 80mg valsartan and 5mg amlodipine as a treatment for hypertension. Free dose combination of the compounds was chosen as comparator, because Exforge is a relevant choice for those patients whose blood pressure can not be controlled by monotherapy only. Our study was a cost-minimalization analysis done from health insurance perspective. Exforge proved to be a dominant therapy as resulted in better compliance and lower monthly cost of HUF 144,8 per patients. BEVEZETÉS Az Exforge 80/5 készítmény a már támogatott 80 mg valsartan és 5 mg amlodipin kombinációját tartalmazza egyetlen tablettában, amelynek eredményeként az amlodipin/valsartan fix dózisú kombináció (FDC: fixed-dose combination) egyesíti a kálcium-csatorna blokkoló (CCB: calcium channel blocker) amlodipin és az angiotenzin II receptor blokkoló (ARB: angiotensin II receptor blocker) valsartan előnyeit. Az új kombináció használatát jelentős klinikai és gazdasági igény jellemzi, mivel a magas vérnyomás betegség egy krónikus progresszív folyamat, amely kezeletlenül, illetve nem megfelelően kezelve az időben előre haladva a különböző szervek megbetegedését és korai halálozást von maga után (1. ábra), Magyarországon pedig még mindig jelentős azon betegek száma, akik nincsenek célvérnyomás értéken. Egy tanulmány szerint 10 betegből 6 nem éri el a 140/90 alatti célértéket a jelenleg alkalmazott ACEi alapú kombinációs kezeléssel [1]. 1. ábra Kardiovaszkuláris tünetek kifejlődésének folyamata [2] A megfelelő antihipertenzív kezelés célja az 1. ábrán vázolt folyamat lassítása, illetve megállítása és ezzel a következményes célszerv-károsodások elkerülése. A megfelelő vérnyomáskontroll kritikus tényező, hiszen a rosszul beállított vérnyomás a morbiditási rizikón túl többszörös halálozási kockázatot is jelent, már fiatal életkorban is. 2. ábra A kardiovaszkuláris halálozási kockázat és a magas vérnyomás összefüggése [3] Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja a felnőttkori hipertónia betegség háziorvosi ellátásának gyógyszeres kezelésében kalciumantagonista + (ACE-gátló, vagy angiotenzin II receptor antagonista) kombinációk alkalmazását javasolja. A leírás és az alkalmazási előírat szerinti indikáció pontosan határozza meg az Exforge helyét a gyógyszeres terápiában, vagyis a készítmény a kalciumantagonista amlodipint és az angiotenzin II receptor antagonista valsartant egyidejűleg szedő betegek gyógyszere lesz. HATÁSOSSÁG A fix dózisú kombinációk (FDC) alkalmazásának észszerű magyarázatai közé az alábbiak tartoznak: nagyobb hatásososág, azonos vagy jobb biztonsági/tolerálhatósági sajátságok, a kezeléssel kapcsolatos jobb compliance és IME VI. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2007. OKTÓBER 45 EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN FARMAKOÖKONÓMIA tartósabb gyógyszerszedés (perzisztálás). Két vagy több olyan készítmény kombinálása, amelyek mechanizmusa komplementer, szignifikánsan jobb vérnyomáscsökkentő hatásosságot eredményez, mint a hasonló hatásmódú összetevők együtt történő alkalmazása. Összefoglalóan: • az Exforge hatásosabbnak bizonyult a 80 mg valsartan hatóanyaggal összehasonlítva, mivel vérnyomáscsökkentő, így kardiovaszkuláris protektív hatása szignifikánsan nagyobb [4]. • az Exforge hatásosabbnak és biztonságosabbnak bizonyult a 5 mg amlodipin (Norvasc) hatóanyaggal szemben, mivel mind vérnyomást csökkentő, mind mellékhatásprofilja jobb [4]. • az Exforge, mint fix dózisú kombináció feltehetően hatásosabb lesz, mint a monokomponensek szabad kombinációja. Az összeadódó klinikai előnyök mellett az egyetlen tabletta alkalmazásával jobb betegcompliance és perzisztálás, így nagyobb hatásosság érhető el [5]. A megfelelő vérnyomáskontroll kritikus tényező, hiszen a rosszul beállított vérnyomás többszörös halálozási kockázatot jelent, mint ahogy azt a 2. ábrán bemutattuk. egészségügyi költségeket, mint pl. az elégtelen vérnyomáscsökkentés következményeként bekövetkező kardiovaszkuláris események kezelésének költségeit, kórházi-, járóbeteg és egyéb, pl. mellékhatások kezeléséhez kapcsolódó gyógyszerköltségeket. Feltételezzük, hogy mindezen egyéb költségek számításba vétele további kedvező hatású lett volna az Exforge költséghatékonyságát tekintve. Elemzésünket a biztosító perspektívájából készítettük, így a gyógyszerköltségeknek csak a társadalombiztosítás által fizetett részét vettük figyelembe. Az 1. táblázat az OEP-adatok szerinti amlodipin és valsartan forgalmat mutatja. Sajnos arra vonatkozóan nem álltak rendelkezésre adatok, hogy a mindkét gyógyszert szedő betegek vajon melyik amlodipin készítményt és milyen megoszlásban használják, ezért feltételeztük, hogy a valsartan + amlodipint szedő betegek esetében az amlodipin készítmények megoszlása megegyezik az összes amlodipin fogyasztás esetében tapasztalt megoszlással, amely alapján egy átlag amlodipin ár volt számolható (1. táblázat). MÓDSZEREK A költségszámítás részletes adatait a következő táblázat tartalmazza, ahol az új, Exforge terápia és a már támogatott Diovan, valamint a forgalomarányos részesedésű amlodipin készítmények támogatásának, vagyis a kasszakiáramlásnak mértékét hasonlítottuk össze egyhavi (30 napos) terápia vonatkozásában. A havi gyógyszerköltség megállapításakor a napi terápiás költség harmincszorosát vettük alapul. Az OEP kiadásainak költséghányadosát a következő formula segítségével számítottuk ki: Költséghatékonysági elemzésünkben az Exforge tabletta komparátorának a valsartan és amlodipin hatóanyagok azonos dózisú szabad kombinációját választottuk. Olyan betegekről van szó, akiknek a vérnyomását nem lehet megfelelően beállítani és a valsartan mellé még kiegészítőleg amlodipin terápiát is kapnak. Mivel az Exforge jobb compliance-t és perzisztálást biztosít, mint a komparátor szabad kombináció, így hatásossága is jobb, de legalább ugyanolyan, ezért elegendő volt költség-minimalizációs elemzést végezni, ahol az összehasonlítás alapját elsődlegesen a költségek jelentik. Költségek tekintetében konzervatív megközelítést alkalmaztunk, és a farmakoterápia költségén túl nem vettünk figyelembe más EREDMÉNYEK Az új terápia az OEP számára költségmegtakarító, amennyiben az új terápia alacsonyabb költséget jelent a már támogatott terápiás kombinációnál. 1. táblázat Gyógyszerárak és támogatási mértékek 2007. júniusi OEP-adatok alapján 46 IME VI. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2007. OKTÓBER EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN FARMAKOÖKONÓMIA Számításaink szerint az Exforge egy havi adagjának támogatása 3 954,6 Ft-ba kerülne a biztosítónak, amíg a hatóanyagok kombinációja átlagosan 144,8 Ft-tal többe, azaz 4 099,4 Ft-ba kerül. Így az említett költséghányados, ami 1-nél kisebb, azaz az Exforge társadalombiztosítási támogatása költségmegtakarító az OEP számára. Az Exforge filmtabletta alkalmazásával egyhavi vérnyomáscsökkentő terápia az amlodipin készítmények forgalomarányos átlagának megfelelően a biztosítónak 144,82 Ft-tal kerül kevesebbe, mint ha valsartan/valsartan HTC és amlodipin szabadkombinációjának együttes adásával, ami egy doboz Exforge-ra számolva 135,2 Ft megtakarítást jelent. A 2. táblázat a különböző Exforge dobozszámok esetében elérhető megtakarításokat mutatja. 2. táblázat Az Exforge használatával elérhető megtakarítások Számításaink robusztusságát bizonyítja, hogy a fenti költségmegtakarítás volumene akkor is megmarad, ha az összes regisztrált amlodipin készítmény közül kiszűrjük az 1%-os forgalmi részesedést el nem érő (valószínűsíthetően fantom) készítményeket. Ebben az esetben az Exforge alkalmazásával a havi terápiás megtakarítás 145,3 Ft. Természetesen az említett megtakarítások is jelentősebbek lennének, ha elemzésünkben a közvetlen gyógyszerköltségeken túl, az Exforge-terápia eredményeként jelentkező egyéb megtakarításokat is figyelembe vettünk volna. ÖSSZEGZÉS A magas vérnyomásban szenvedő betegek magasabb kardivaszkuláris megbetegedés (infarktus, stroke) és halálozás kockázatának vannak kitéve, amelyet egy hatékony és célzott terápia jelentősen csökkenthet. A makacs hipertenzió esetében gyakran csak kettő vagy több gyógyszer együttes adásával érhető el eredmény, amelyet azonban az elégtelen compliance és perzisztáció eredmények ronthatnak le. Az Exforge készítmény eredményességét az jelenti, hogy kettős hatóanyagtartalma révén a vérnyomás-szabályozásba két külön hatásmechanizmuson keresztül avatkozik be, ráadásul egyetlen tablettában tartalmazza mindezt, ezért a betegegyüttműködés a kedvező hatások miatt jelentősen javítható. Klinikai programok bizonyították az Exforge hatásosságát, alkalmazásával jobb vérnyomáscsökkentő hatás, kevesebb mellékhatás és jobb betegcompliance, valamint perzisztálás érhető el. A biztosítónak is kevesebbe kerül, mint a monoterápiák együttes finanszírozása. Az Exforge költségmegtakarító, domináns terápiának bizonyult a szabad terápiás kombinációval összehasonlítva. Kasszahatás szempontjából is kedvező az Exforge társadalombiztosítási támogatásba vonása, hiszen alkalmazásával havonta és betegenként átlagosan 145 Ft megtakarítást érhető el. Az Exforge alkalmazásának megtakarító hatása tovább nőne, ha a közvetlen gyógyszerköltségekben elérhető megtakarításokon túl figyelembe vennének olyan további elmaradt költségeket is, mint az elkerült mellékhatások kezelésének gyógyszeres és intézményi költségei, az elmaradt kardiovaszkuláris események szekunder és tercier prevenciójának direkt és indirekt költségei, az idő előtti kardiovaszkuláris halálozásból adódó életév-veszteség és annak társadalmi költségei, termelékenységi veszteségei. IRODALOMJEGYZÉK [1] Kékes E, Schanberg Zs, Pál L, de Châtel R, Farsang Cs, Kiss I.: Kardiovaszkuláris rizikó a magyarországi hipertóniás betegekben – A Magyar Hypertonia Társaság „Éljen 140/90 Hgmm alatt“ mozgalmának első eredményei. Háziorvos Továbbképző Szemle 2006; 11: 27-33. [2] Adaptálva: Dzau V, Braunwald E.: Resolved and unresolved issues in the prevention and treatment of coronary artery disease: a workshop consensus statement. Am Heart J. 1991;121:1244-1263. [3] Adaptálva: Lewington S, Clarke R, Qizilbash N, Peto R, Collins R: Prospective Studies Collaboration. Age-specific relevance of usual blood pressure to vascular mortality: a meta-analysis of individual data for one million adults in 61 prospective studies. Lancet. 2002 Dec 14;360(9349):1903-1913. [4] Philipp T, Smith TR, Glazer R, Wernsing M, Yen J, Jin J, Schneider H, Pospiech R.: Two multicenter, 8-week, randomized, double-blind, placebo-controlled, parallelgroup studies evaluating the efficacy and tolerability of amlodipine and valsartan in combination and as monotherapy in adult patients with mild to moderate essential hypertension. Clin Ther. 2007 Apr;29(4):563-580. [5] Bangalore S, Kamalakkannan G, Parkar S, Messerli FH.: Fixed-dose combinations improve medication compliance: a meta-analysis. Am J Med. 2007 Aug; 120(8):713-719. Dr. Kósa József bemutatása lapunk VI. évfolyamának 5. számában olvasható. IME VI. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2007. OKTÓBER 47