IME - INTERDISZCIPLINÁRIS MAGYAR EGÉSZSÉGÜGY

Tudományos folyóirat - Az egészségügyi vezetők szaklapja

   +36-30/459-9353       ime@nullimeonline.hu

   +36-30/459-9353

   ime@nullimeonline.hu

Informatikai szolgáltatóközpontok evolúciója az egészségügyben

  • Cikk címe: Informatikai szolgáltatóközpontok evolúciója az egészségügyben
  • Szerzők: Simon Instone
  • Intézmények: Oracle EMEA
  • Évfolyam: VII. évfolyam
  • Lapszám: 2008. / 10
  • Hónap: december
  • Oldal: 34-35
  • Terjedelem: 2
  • Rovat: INFOKOMMUNIKÁCIÓ
  • Alrovat: NEMZETKÖZI KITEKINTÉS, EURÓPAI UNIÓ

Absztrakt:

Az egészségügyi intézmények Európa szerte hasonló gondokkal küzdenek: a költségcsökkentés, hatékonyságnövelés, egészségpénztári finanszírozás, szakképzett munkaerő hiánya, modern technológiák alkalmazása körüli kihívások stb. ugyanúgy érintik az intézményeket az egész kontinensen. Számos intézmény azonban már elindult egy olyan úton, amelynek alapját az ún. megosztott adminisztrációs szolgáltatások jelentik. Ezek mára olyan kiváló eredményeket értek el, melyeket példaként állíthatunk a megoldást még csak keresgélő intézmények elé.

Angol absztrakt:

Healthcare organisations face similar problems all over Europe, the challenges regarding cutting costs, increase efficiency, reimbursement from health insurance, workforce shortage, lack of adequate technology effect all institutions on the continent. At the same time several organisations already started a journey to implement shared administration services, and reached significant results which can be put as an example for the ones still looking for a solution.

A cikk további részleteihez előfizetői regisztráció és belépés szükséges! Belépéshez kattintson ide
INFOKOMMUNIKÁCIÓ NEMZETKÖZI KITEKINTÔ Informatikai szolgáltatóközpontok evolúciója az egészségügyben Simon Instone, Oracle EMEA Az egészségügyi intézmények Európa szerte hasonló gondokkal küzdenek: a költségcsökkentés, hatékonyságnövelés, egészségpénztári finanszírozás, szakképzett munkaerő hiánya, modern technológiák alkalmazása körüli kihívások stb. ugyanúgy érintik az intézményeket az egész kontinensen. Számos intézmény azonban már elindult egy olyan úton, amelynek alapját az ún. megosztott adminisztrációs szolgáltatások jelentik. Ezek mára olyan kiváló eredményeket értek el, melyeket példaként állíthatunk a megoldást még csak keresgélő intézmények elé. Healthcare organisations face similar problems all over Europe, the challenges regarding cutting costs, increase efficiency, reimbursement from health insurance, workforce shortage, lack of adequate technology effect all institutions on the continent. At the same time several organisations already started a journey to implement shared administration services, and reached significant results which can be put as an example for the ones still looking for a solution. Az Economist Intelligence Unit gazdasági kutatóintézet már egy 2004-es tanulmányában [1] megállapította, hogy Európában a működési hatékonyság növelése áll a kórházak prioritási listájának élén. A legnagyobb kihívások között a következők szerepeltek: kormányzati nyomás a költségek csökkentésére, a betegek elégedetlensége a növekvő költségek miatt, korlátozott egészségpénztári finanszírozás, munkaerőhiány, megfelelő technológia hiánya, növekvő adminisztráció hatékony elvégzése. Ugye ismerősen hangzik? Az Egyesült Királyságban úgyszintén 2004-ben jelent meg az államigazgatás hatékonyságát vizsgáló „Gershon Review”. Ebben az egészségügyre vonatkozóan az az ajánlás olvasható, mely szerint az egészségügyi intézmények háttértevékenységeiket megosztott (kiszervezett) szolgáltatásokkal racionalizálhatják, elsősorban a pénzügyi adminisztráció, a beszerzések, az informatika és a humán erőforrás kezelés terén. A megosztott szolgáltatások kifejezés természetesen több mindent jelenthet, a megoldások széles skálán mozoghatnak. Ide érthetünk minden olyan informatikai megoldást, ami az információk egymás közti megosztásától a szoftverek külső üzemeltetésén (hosting) át a teljes outsourcing megoldásig tart, amely utóbbinál a szoftvert, a folyamatokat és az azt működtető embereket is egy külső szolgáltatóra bízzuk. Mindezek megvalósításához ma már nemcsak a szolgáltatók szerint kiforrott informatikai megoldások állnak ren- 34 IME VII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2008. DECEMBER delkezésre, hanem számos ágazatban már megállták a helyüket ezek a megoldások. Mivel a lehetőségek széles skálán mozognak, így az intézmények saját maguk választhatják meg, hol szeretnének belépni ebbe a folyamatba és meddig hajlandók elmenni a feladatok kiszervezésében. Az is igaz ugyanis, hogy az egészségügyi intézmények nemcsak hasonló kihívásokkal küzdenek, de a megosztott szolgáltatásokkal kapcsolatos félelmeik is azonosak. Az információk megosztása, új technológiák bevezetése, sőt, esetleg bizonyos tevékenységek kiszervezése mindenhol aggodalmakat vet fel: • Biztonságban lesznek az adataim? • Ellenőrzésem alatt tudom még tartani a saját működésem? • Nem leszek túlságosan ráutalva egy külső forrásra? • Meg fogják tudni tanulni az új működést az alkalmazottaink? Szerencsére rendelkezésre állnak már működőképes példák, melyek alapján megismerhetjük az olyan intézmények tapasztalatait, akik már sikeresen elindultak ezen az úton. NEMZETKÖZI PÉLDÁK A brit NHS (National Health Service) a világ egyik legnagyobb, államilag finanszírozott egészségügyi szolgáltatója, kb. másfél millió alkalmazottal az egész Egyesült Királyság területén. Bár az NHS angol, észak-ír, walesi és skót régiója külön menedzsmenttel rendelkezik, mégis egy átfogó rendszer részét képezik. Az 1990-es években az NHS intézményeiben számtalan különféle pénzügyi, bérszámfejtési, beszerzési és személyzeti szoftver működött, sok kis, helyi fejlesztésű megoldás, nem léteztek egységes folyamatok vagy információ megosztás. Ezeket természetesen mind külön-külön kellett fejleszteni, karbantartani, az alkalmazottaknak – amennyiben munkahelyet váltottak – újra megtanulni, és nem tette lehetővé például a beszerzési információk megosztását. A Gershon Review megjelenése után fogott hozzá az NHS, hogy a megosztott szolgáltatások lehetőségét megvizsgálja. 2005-től kezdve az NHS régiói, alszervezetei ugyan más-más mértékben, de mind hozzáfogtak működésük hatékonyabbá tétele érdekében a kiszervezett és megosztott informatikai szolgáltatások bevezetéséhez. A walesi régió (NHS Wales) úgy döntött, hogy első körben egységes technológiát vezet be a pénzügyi és beszerzési funkciók támogatására. Így Wales-ben minden egészségügyi intézményben az Oracle E-Business Suite Financials és INFOKOMMUNIKÁCIÓ NEMZETKÖZI KITEKINTÔ E-Business Suite Advanced Procurement alkalmazásait vezették be, 4 év alatt 4 millió fontot megtakarítva. Az egységes megoldást egy központi IT csoport működteti, így nem kell minden intézménynek külön részleget fenntartania erre a célra, nem beszélve arról, hogy ebben a formában az intézmények világszínvonalú, megbízható informatikai megoldást alakíthattak ki. Ennek eredményeként jelentősen csökkent a kimenő és beérkező számlák feldolgozási ideje, megnőtt a pénzügyi kontroll, az intézmények folyamatosan gyorsabb és pontosabb képet kaphatnak helyzetükről, továbbá a beszerzések területén is jelentős mértékű megtakarítások jelentkeztek. Az egységes beszerzési rendszer ugyanis lehetővé tette a legkedvezőbb beszerzési árak és az egységes fellépésből adódó jelentős kedvezmények elérését. Anglia észak-keleti régiójának (NHS North-East Patches) intézményei a munkaerővel kapcsolatos feladatok ellátására szintén egy közös Oracle HR rendszert vezettek be. Ez az összes intézmény számára egységes személyzeti nyilvántartást, bérszámfejtést, trénig adminisztrációt, toborzási és karrier menedzsment rendszert biztosít különös tekintettel az egészségügyi szakmák speciális elvárásaira. Voltak azonban intézmények, amelyek ennél is tovább léptek, és nemcsak egységes technológiát vezettek be, hanem különálló szolgáltatóközpontra bízták a technológia, a folyamatok és az azt működtető szakemberek biztosítását. Az angliai NHS Shared Business Services 110 intézmény beszerzési, számlázási, pénzügyi beszámolási és bérszámfejtési feladatait látja el teljesen kiszervezett formában célirányos alkalmazásokat igénybe véve. Ezzel tíz év alatt, előreláthatólag 224 millió fontot takarítanak meg, melyet a betegellátásba fordíthatnak vissza. Ám nemcsak az Egyesült Királyságban váltottak egészségügyi intézmények megosztott informatikai szolgáltatásokra. A 17 kórházat tömörítő francia konzorcium, a Hopitaux de Lyon szintén egy közös Oracle megoldást vezetett be, hogy az adminisztrációs terhek csökkentésével minél több időt és energiát fordíthasson a tényleges gyógyításra és nem mellékesen 1,1 millió eurót takarítson meg a központosított eszköz-, gyógyszer- és műszerbeszerzések által. TAPASZTALATOK A számos egészségügyben megvalósult projektből az Oracle munkatársai értékes tapasztalatokra tettek szert, melyeket érdemes megfontolni a feladat sikere érdekében. Az emberi tényező és a változás megfelelő kezelése a sikernek legalább olyan meghatározó eleme, mint az informatikai megoldás bevezetése. A fejlesztést támogató menedzsment, az újtól, változástól ódzkodó munkatársak megfelelő kezelése elengedhetetlen, főképp azért, mert sor kerülhet a folyamatok újraszervezésére, egyes munkakörök és tevékenységek megváltoztatására. Az Oracle integrált humánpolitikai megoldásai a munkatársak ilyen irányú kezelésében és képzésében is segítenek, a humán erőforrás gazdálkodási munka teljes életciklusát tekintve megvalósulhat a gyorsabb, átláthatóbb szervezeti működés. A nemzetközi tapasztalatok egyébként azt mutatják, hogy a megtakarítás leghamarabb és legnagyobb mértékben a beszerzésnél jelentkezik. A projekt megvalósítása szempontjából a lépcsős bevezetés a legajánlatosabb. Fontos, hogy a szervezet kitűzzön egy távlati célt maga elé, valamint a tervezett lépéseket ennek eléréséhez. Ilyen lépcső lehet a program kiterjesztése különböző részlegekre (HR, beszerzés), de a kiszervezés lépcsős bevezetése is képezheti az egyes fázisokat: először csak az informatikai üzemeltetés, később a szolgáltatások kiszervezése. IRODALOMJEGYZÉK [1] Efficiency cure, Finding cost savings in healthcare administration’ March 2004, Economist Intelligence Unit SZERZÔ BEMUTATÁSA Simon Instone egészségügyi szakértő, Oracle EMEA. Jelenleg az Oracle egészségügyi megoldásokra szakosodott részlegében dolgozik vezető tanácsadóként. Pályafutása során számos egészségügyi fejlesztési projektben vett részt, többek között folyamatmenedzsment, változáskezelés, outsourcing területeken. Először 1990-ben vett részt outsourcing projektben, amikor az akkori munkahelye – egy sörgyár – kiszervezte disztribúciós tevékenységét. Azóta elsősorban az államigazgatásban és az egészségügyben dolgozott, egészségügyi intézményeknek segített folyamataik standardizálásában, hatékonyságot növelő informatikai megoldások és vezetői információs rendszerek bevezetésében. IME VII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2008. DECEMBER 35