IME - AZ EGÉSZSÉGÜGYI VEZETŐK SZAKLAPJA

Tudományos folyóirat

   +36-30/459-9353       ime@nullimeonline.hu

   +36-30/459-9353

   ime@nullimeonline.hu

Reflexió Dr. Szummer Csaba „Egy-ügyû miniszterektôl a nonzéró játszmákig” címû cikkére

  • Cikk címe: Reflexió Dr. Szummer Csaba „Egy-ügyû miniszterektôl a nonzéró játszmákig” címû cikkére
  • Szerzők: Dr. Ari Lajos
  • Intézmények: Egészségügyi Gazdasági Vezetôk Egyesülete
  • Évfolyam: VII. évfolyam
  • Lapszám: 2008. / 8
  • Hónap: október
  • Oldal: 33-34
  • Terjedelem: 2
  • Rovat: EGÉSZSÉGPOLITIKA
  • Alrovat: EGÉSZSÉGPOLITIKA

Absztrakt:

Néhány nappal ezelőtt eljutott hozzám egy felmérés, amely az egészségügyi rendszer és a kórházak menedzsmentjének témakörében publikáló lapokat minősíti. Örömmel tapasztaltam, hogy a Magyar Kórházszövetség, az Egészségügyi Gazdasági Vezetők Egyesülete lapjai, valamint a Larix Kiadó gondozásában megjelenő IME – Az egészségügyi vezetők szaklapja a legjobbak közé került. Informatikában nem jártas, attól kicsit tartó emberként rendkívül nagyra becsülöm az IME-t és véleményem szerint nem véletlen a jó szereplése. Betudható ez a helyezés a nagyon gondos kiállításnak, a jól felkészült, nagy tapasztalatú szerkesztő bizottságnak, és ebből következően a jól kiválasztott szerzők által megírt kitűnő publikációknak.

Cikk Író(k) Státusz
Beköszöntő Dr. Ari Lajos
A magyar egészségügy tiszta Amerika? Az OECD szerint pocsékol, de nem pazarol a magyar egészségügy Vitrai József
Prioritásképzés és a finanszírozási küszöb alkalmazásának kérdései Magyarország, 2008. Dr. Gulácsi László
Egészségbiztosítási rendszerek modellezése az egészségügy finanszírozásában Dr. Bacskai Miklós, Lang Zsolt
A Regionális Egészségügyi Tanácsok által készítendô kapacitástanulmányok metodikája – az egészségügyi szakellátó rendszerek bemutatása és javaslat a fejlesztési irányvonalakra Dr. Dózsa Csaba, Borcsek Barbara , Malbaski Nikoletta, Krenyácz Éva
Háziorvosi tételes betegforgalmi jelentések elemzése 2007. június – 2008. május Pál László, Kiss Zsolt, Falusi Zsófia, Dr. Kőrösi László
Reflexió Dr. Szummer Csaba „Egy-ügyû miniszterektôl a nonzéró játszmákig” címû cikkére Dr. Ari Lajos
Új tudományos folyóirat a Debreceni Egyetemen IME Szerkesztőség
Trendek az inkontinencia ápolásában és gondozásban Salczerné Dr. Hok Mária
Cirkadián ritmus, depresszió és testi betegségek Dr. Purebl György
Az iskolás kor kihat a gyermekre? Az iskolaorvosi rendszernek is szembe kell-e néznie a bepisiléssel? Orvosi felmérés Dr. Gombos Éva
Paradigmaváltás a preventív egészségügyi befektetések gazdasági megítélésében – Hogyan mérjük egy védôoltás költséghatékonyságát? Dr. Nagy Bence, Prof. Dr. Kaló Zoltán
Az aszpirin (acetilszalicilsav) egészség-gazdaságtani elemzése atheroszklerotikus betegségek primer prevenciójában Herczeg Balázs , Dr. Gerencsér Zsolt , Rózsa Péter
Létrejöhet Európa első akkreditált gyermek alváscentruma Tamás Éva
A magyar egészségügy számára is elérhetővé válnak az információ-technológia alkalmazásából eredő előnyök A BT (British Telecom) Sajtótájékoztatója Dévényi Dömötör
Kutatás és fejlesztés egy gyártó szemszögéből Interjú Dévai Endrével Nagy András László

Szerző Intézmény
Szerző: Dr. Ari Lajos Intézmény: Egészségügyi Gazdasági Vezetôk Egyesülete
EGÉSZSÉGPOLITIKA Reflexió Dr. Szummer Csaba „Egy-ügyű miniszterektől a nonzéró játszmákig” című cikkére Néhány nappal ezelőtt eljutott hozzám egy felmérés, amely az egészségügyi rendszer és a kórházak menedzsmentjének témakörében publikáló lapokat minősíti. Örömmel tapasztaltam, hogy a Magyar Kórházszövetség, az Egészségügyi Gazdasági Vezetők Egyesülete lapjai, valamint a Larix Kiadó gondozásában megjelenő IME – Az egészségügyi vezetők szaklapja a legjobbak közé került. Informatikában nem jártas, attól kicsit tartó emberként rendkívül nagyra becsülöm az IME-t és véleményem szerint nem véletlen a jó szereplése. Betudható ez a helyezés a nagyon gondos kiállításnak, a jól felkészült, nagy tapasztalatú szerkesztő bizottságnak, és ebből következően a jól kiválasztott szerzők által megírt kitűnő publikációknak. krónikus fekvőbeteg ellátás kedvezményezett helyzete a költségvetésben is megjelenik (azt, hogy mennyi az annyi, azt ne firtassuk, a reflexió szempontjából indifferens). Fenti következetéssel ellentétesen azonban, a valóságot részletesebben kibontva más következtetésre is juthatunk (2. táblázat). Ezen gondolatok előrebocsátása mellett szeretnék reagálni Dr. Szummer Csaba, az ez évi IME 5. számában, a fenti címen megjelent publikációjára, illetve annak egy kicsi szeletére, annak hangsúlyozásával, hogy a cikkben leírtakkal egyetértek, és az egész publikációt igen magasra értékelem. Ugyanis a jó szándékú közlés ellenére is megtévesztheti az átlagos olvasót, az összefüggéseket kevésbé ismerő szakembereket, politikusokat a cikkben publikált 1. táblázat, amely a finanszírozás változásait mutatja be 2006 és 2007 között. Lássuk tehát az eredeti táblázatot (1. táblázat)! 2. táblázat Az egy kórházi ágyra jutó bevétel, 2003-2007 Forrás: ÁSZ jelentés 2008 július „Az önkormányzati kórházak és bentlakásos szociális intézmények ápolásra, gondozásra fordított pénzeszközei felhasználásának ellenőrzéséről” 1. táblázat A finanszírozás változása 2006 és 2007 között (ezer forintban) Hol van a hiba a táblázat interpretálásban, annak ellenére, hogy minden adata pontos? A felületes szemlélő csak azt látja, hogy a forráselosztás során a fekvő kassza nominálértéken 11%-os csökkenést szenved el, amely oly módon lett végrehajtva, hogy az aktív fekvőbeteg szakellátás az előző évhez képest csak 87%-nyi forráshoz jut, míg a krónikus fekvőbeteg ellátás az intézkedés nyertese – hiszen a kassza 105%-ra nőtt. Ez a két szám azt a képzetet keltheti, hogy a szakmapolitikai deklarációknak megfelelően a A fajlagos adatokból egyértelműen az látszik, hogy a 20062007 évi szakmapolitikai beavatkozások egyértelmű vesztesei a krónikus intézmények, és azon belül is a rehabilitációt végző szakkórházak, osztályok, mert az aktív ágyszám csökkenés nyomán jelentősen csökkent az egy ágyra jutó fajlagos bevételük. Ez még akkor is elmondható, ha az átalakulást követően a krónikus ágyak kihasználtsága nagyon rossz volt a legtöbb, újonnan létrehozott kapacitáson, így a teljesítményfinanszírozás miatt finanszírozásuk is alacsony volt, amely rontja a fenti kimutatásban a krónikus és rehabilitációs ágyak átlagos bevételét. A régóta működő intézményekre forrás allokáció, illetve ágyszám növelés kumulált hatása ennyire nem volt kedvezőtlen, de azért a 2. táblázat fajlagos bevételeiből jól látható, hogy a két nagy fekvőbeteg ellátó területen ellentétes eredményt hozott a struktúramódosítás. A következő táblázatok adatai az általam írt megjegyzéseket tovább árnyalják és el kell, hogy gondolkoztassák a szakmapolitikai döntéshozókat a korábbi intézkedés helyességéről, megalapozottságáról, illetve a jövőbeni intézkedésekről. A figyelmes olvasó a két táblázat adatai között némi különbséget is észrevehet, melynek magyarázata módszertani okokra vezethető vissza: • a 3. táblázat az OEP adatai lapján készült. Az összes krónikus, illetve rehabilitációs finanszírozott ágy szerepel benne. • a 4. táblázatban nem szerepelnek a pszichiátriai rehabilitációs, krónikus, illetve azok az ágyak, melyekről a működtető a kötelezettség ellenére nem adott jelentést. IME VII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2008. OKTÓBER 33 EGÉSZSÉGPOLITIKA Zárójelben jegyzem meg, hogy a kötelező jelentés elmulasztása sajnálatos módon semmifajta következménnyel nem jár. Vajon miért? 4. táblázat Rehabilitációs osztályok ágykihasználása (1995-2007) Forrás: OSAP jelentés: feldolgozta dr. Till Attila, Kéménczy Jánosné 2008. március 3. táblázat Ágykihasználás, 2003-2007 Forrás: ÁSZ jelentés 2008. július. „Az önkormányzati szociális intézmények ápolásra, gondozásra fordított pénzeszközei felhasználásának ellenőrzéséről Megjegyzésemmel csak azt kívántam jelezni, hogy nagyon óvatosan kell számszerű adatokat, különösen pénzügyi adatokat publikálni, mert minden szándék ellenére homlokegyenest más következtetéseket is levonhatunk belőle, mint ami a valóság, a szerző szándékai ellenére is. Egyébként a cikk összefoglalójával teljes mértékben egyetértek, és külön kiemelném utolsó mondatát: „Befejezésképpen arra világítok rá, hogy a stratégiai változtatásokhoz az egészségügyben és a többi nagy elosztó- és szolgáltató rendszerben (oktatás, nyugdíj, közigazgatás, tömegközlekedés etc.) szükség lesz a mindenkori ellenzék konstruktív módon való kezelésére, a pártokon és választási ciklusokon átívelő, ideológiamentes, magas színvonalú szakértői munkára, végül az országnak a nehézségekre való mielőbbi felkészítésére”. Szeretettel gratulálok a Szerzőnek. Dr. Ari Lajos EGVE elnöke OORI gazdasági igazgatója Új tudományos folyóirat a Debreceni Egyetemen A Debreceni Egyetem és a Magyar Biomechanikai Társaság gondozásában 2008 júliusában megjelent a Biomechanica Hungarica magyar-angol nyelvű folyóirat első száma. A szakmai lap különleges szerepet tölt be a rendkívül szerteágazó nemzetközi szakirodalom berkein belül is, hiszen ez az egyetlen olyan fórum, ahol főként magyar szerzők vehetnek részt egy folyóirat életében. A Biomechanica Hungarica folyóirat létrehozásának gondolata a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum (DE OEC) elismert szaktekintélyéhez, Dr. Csernátony Zoltán professzorhoz fűződik, aki 2006 óta egyben a Magyar Biomechanikai Társaság elnöki posztját is betölti. A lap az orvosi és mérnöki tudományok határmezsgyéjén mozgó tudománnyal, a biomechanika témakörével foglalkozik, amely az orvosi felhasználású, zömében műszaki tartalmú innovációk tudományos alapját képezi. A folyóirat elsősorban azokhoz az alapkutatásban résztvevő orvosokhoz, klinikusokhoz, illetve mérnökökhöz szól, akik biomechanikai tárgyú fejlesztésekkel foglalkoznak. A szakmai lap legnagyobb olvasótábora pedig várhatóan a mozgásszervi sebészethez kötődő szakemberekből tevődik majd össze. „A Biomechanica Hungarica egyediségét az adja, hogy lehetőséget teremt a magyar szakemberek számára tudományos tevékenységük publikálásához, továbbá, hogy segít egymásra találni annak a maréknyi klinikusnak és kutatónak, akik akár a gyógyító munka mellett is nagy hangsúlyt fektetnek a szakmai innovációra. Ennek szellemében külön rovatot foglalkozik a különböző biomechanikai laboratóriumok, illetve biomechanikai társaságok bemutatásával.” – tájékoztat Dr. Csernátony Zoltán, DE OEC Ortopédiai Klinika igazgatója, a Magyar Biomechanikai Társaság elnöke, egyben a szakmai folyóirat szülőatyja. A lap kiadását a Debreceni Egyetem Ortopédiai Klinikájának Biomechanikai Laboratóriuma, valamint a Magyar Biomechanikai Társaság közösen gondozza, az első szám megjelenéséhez pedig a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal Apponyi Albert program pályázata biztosított anyagi forrást. A folyóirat augusztus végétől elektronikus formában is elérhető lesz a www.biomechanica.hu weboldalon, ahol a témában született PhD munkák is in extenso elérhetők lesznek. 34 IME VII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2008. OKTÓBER