IME - AZ EGÉSZSÉGÜGYI VEZETŐK SZAKLAPJA

Tudományos folyóirat

   +36-30/459-9353       ime@nullimeonline.hu

   +36-30/459-9353

   ime@nullimeonline.hu

A HEFOP 4.4 a Dél-Dunántúli Régióban

  • Cikk címe: A HEFOP 4.4 a Dél-Dunántúli Régióban
  • Szerzők: Prof. Dr. Kollár Lajos, Dr. Szekeres Péter
  • Intézmények: PTE Klinikai Központ, PTE Klinikai Központ Pályázati Igazgatóság
  • Évfolyam: VIII. évfolyam
  • Lapszám: 2009. / 3
  • Hónap: április
  • Oldal: 53-55
  • Terjedelem: 3
  • Rovat: INFOKOMMUNIKÁCIÓ
  • Alrovat: PÁLYÁZATI PROJEKTEK

Absztrakt:

A 2004-2006 közt zajló Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerőforrás Operatív Programjának 4.4. intézkedése „Egészségügyi információ-technológia fejlesztés az elmaradott régiókban” a magyar egészségügyi informatika és információ-technológia legnagyobb, több, mint 4 milliárd Ft-os beruházását eredményezte a három nyertes konzorcium 38 intézményében. A Dél-Dunántúli Konzorcium a projekt sikeres megvalósítását követően a működtetési tapasztalatok alapján tervezi a rendszerek továbbfejlesztését

Angol absztrakt:

Human Resources Operative Programme Intervention 4.4 „ Healthcare information-technology development in underdeveloped regions” of the National Development Plan 2004-2006 resulted in the largest, more than 4 billion HUF investment in healthcare informatics and information technology at the 38 institutions of the three winning consortium. After the successful development phase the South-Transdanubian Consortium plans further development based on the experiences of running the systems.

Cikk Író(k) Státusz
Beköszöntő Prof. Dr. Kozmann György
Az egészségügy 2008-ban: bukott reformkísérlet után I. Dr. Sinkó Eszter
Le La Fontaine-nel! A 43/1999-es újabb metamorfózisáról Dr. Fendler Judit
Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény által szabályozott kapacitások változásának, valamint az ellátási területek módosításának lehetőségei Dr. Malárik Edit, Hollósy Emília
Az egészségügyi igazgatás rendszerének regionális átszervezése, a minimumfeltételek szerepe Dr. Pintér Melinda
Ügymenetkövető rendszer kiépítése az Országos Gyógyszerészeti Intézetben Dr. Haraszti Csaba, Somody Gertrud
A betegellátás valós költségei - Tételes ráfordítási adatgyűjtés tapasztalatai Dr. Csiba Gábor, Dr. Zétényi Ágnes
Beszámoló az IME IV. Regionális Konferenciájáról IME Szerkesztőség
A dohányzás visszaszorítása, mint kiemelt népegészségügyi prioritás Dr. Vokó Zoltán
Rivasztigmin hatóanyagú transzdermális tapasz költséghatékonyságának vizsgálata enyhe és középsúlyos Alzheimer-betegség kezelésében Skultéty László, Dr. Nagy Balázs, Dr. Alan Brennan, Dr. Nagy József , Dr. Szentesi Annamária, Dessewffy Zoltán, Dr. Kalotai Zoltán
Stratégia és fejlesztés a Mátrai Gyógyintézetben Tamás Éva
Az egészségügyi adatkommunikáció hatékony eszköz a robbanásszerű iparági fejlesztésre Szabadhegyi Csaba, Dr. Englert Zoltán, Kertész Liliána
e-MedSolution - Intelligens kórlap Hadházi-Borsos Balázs
A HEFOP 4.4 a Dél-Dunántúli Régióban Prof. Dr. Kollár Lajos, Dr. Szekeres Péter
„Jó finanszírozási alternatívákat rendkívül nehéz kitalálni” Interjú Kiss Zsolttal Bánky Bea

Szerző Intézmény
Szerző: Prof. Dr. Kollár Lajos Intézmény: PTE Klinikai Központ
Szerző: Dr. Szekeres Péter Intézmény: PTE Klinikai Központ Pályázati Igazgatóság
INFOKOMMUNIKÁCIÓ HEFOP 4.4. A HEFOP 4.4. a Dél-Dunántúli Régióban Dr. Kollár Lajos, Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Dr. Szekeres Péter, PTE Klinikai Központ Pályázati Igazgatóság A 2004-2006 közt zajló Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerőforrás Operatív Programjának 4.4. intézkedése „Egészségügyi információ-technológia fejlesztés az elmaradott régiókban” a magyar egészségügyi informatika és információ-technológia legnagyobb, több, mint 4 milliárd Ft-os beruházását eredményezte a három nyertes konzorcium 38 intézményében. A Dél-Dunántúli Konzorcium a projekt sikeres megvalósítását követően a működtetési tapasztalatok alapján tervezi a rendszerek továbbfejlesztését. Human Resources Operative Programme Intervention 4.4 „ Healthcare information-technology development in underdeveloped regions” of the National Development Plan 2004-2006 resulted in the largest, more than 4 billion HUF investment in healthcare informatics and information technology at the 38 institutions of the three winning consortium. After the successful development phase the South-Transdanubian Consortium plans further development based on the experiences of running the systems. ményi fejlesztések közbeszerzése műszaki dokumentációjának elkészítéséhez. Mint ismeretes a HEFOP pályázati kiírás a fejlesztések 100%-os támogatását tartalmazta, de a résztvevőknek vállalniuk kellett a megrendelő oldali projektmenedzsment és az öt éves működtetés költségeit. Ezt a 14 tagú PEA konzorciumból 9 intézmény tudta vállalni, így szűkült le a HEFOP pályázatban részt vevők köre. (A konzorcium megállapodott abban, hogy az egyes partnerek a megvalósuló intézményi fejlesztés értékének arányában járulnak hozzá a költségekhez.) Mind az intézményközi, mind pedig az intézményi fejlesztések esetében un. funkcionalitásokra lehetett pályázni, amelyek magukba foglalták az adott funkció megvalósításához szükséges szoftver-, hardver- és hálózati elemeket is. Az intézményi fejlesztések esetében az intézményi funkcionalitás-rangsorokból egy abszolút prioritási listát kellett készíteni becsült költség-összegekkel. A pályázat elkészítése az intézményi partnerek, informatikusok és külső szakértők együttműködése révén sikeres volt, az eredményről 2004 nyarán értesültünk. HEFOP 4.4. – DÉL-DUNÁNTÚLI KONZORCIUM ELÔZMÉNYEK Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium által a 2003. évben a Nemzeti Fejlesztési Terv egészségügyi információ-technológia fejlesztési projektjének előkészítésére kiírt pályázat tájékoztatójára 2003 november 26-án a PTE OEC meghívására a Dél-Dunántúli Régió 14 egészségügyi intézményének vezetői gyűltek össze. Konszenzus alakult ki abban, hogy az intézmények mind a Pályázat Előkészítő Alap (PEA), mind pedig az ERFA pályázatban részt kívánnak venni. A jelenlevők egyetértettek abban is, hogy a PEA pályázatban a pályázó szervezet (és a később megalakítandó konzorcium vezetője) a Pécsi Tudományegyetem Orvostudományi és Egészségtudományi Centruma legyen. A megbeszélést követően az intézményvezetők ill. a PEA pályázat előkészítésével megbízott intézményi informatikusok közreműködésével határidőre elkészült a sikeres pályázati anyag. Az elnyert támogatást felhasználva közbeszerzéssel került kiválasztásra az a külső szakértő csapat, akik elkészítették a tervezett intézményközi rendszer és a régió 5 nagy egészségügyi intézménye informatikai fejlesztésének megvalósíthatósági tanulmányait és a tervezett konzorcium együttműködési szerződését. Ezek az anyagok biztos alapul szolgáltak a későbbiekben mind a HEFOP/ ERFA pályázat kidolgozásakor, mind pedig később az intéz- A nyertes konzorcium: A konzorcium felkért vezetője: Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ A konzorcium tagjai: Baranya megye: Baranya Megyei Kórház-Rendelőintézet Pécs Szigetvár Városi Kórház Somogy megye: Barcs Városi Rendelőintézet Kaposi Mór Oktató Kórház – Kaposvár, Mosdós Kaposvári Egyetem Diagnosztikai és Onkoradiológiai Intézet Tolna megye: Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János KórházRendelőintézet Paks Városi Rendelőintézet valamint 32 háziorvos Komló, Kaposvár, Szekszárd és Paks körzeteiből. A konzorcium első közgyűlésére 2004 szeptember 1-én került sor, ahol a résztvevők Felügyelő Bizottságot és Szak- IME VIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2009. ÁPRILIS 53 INFOKOMMUNIKÁCIÓ HEFOP 4.4. mai Bizottságot választottak, tisztázódtak a szavazati arányok és a fejlesztési/működtetési költségek arányai, döntés született a projektmenedzsment struktúráról és a külső szakértők közbeszerzés szerinti kiválasztásáról. E szakértők októbertől már részt vettek az intézményközi rendszer műszaki specifikációjának elkészítésében. A konzorcium a projektzárásig szükség szerint összesen 20 közgyűlést tartott, melyeken megtárgyalták a projekt előrehaladását, az aktuális problémákat, az éves költségvetést és annak felhasználását. HEFOP 4.4. – KÖZBESZERZÉSEK 2004 szeptemberében kezdődött a három régió nyertes konzorciumai szakembereinek, valamint a STRAPI által biztosított szakemberek közreműködésével az intézményközi rendszer funkcióinak definiálásával a közbeszerzés műszaki dokumentációjának elkészítése. A hosszas szakmai egyeztető munka 2005 márciusában fejeződött be. Időközben a projekt Támogatási Szerződésének aláírására ugyanebben a hónapban került sor. 2005 április 20-án került kiírásra az intézményközi rendszer közbeszerzése, amely többfordulós tárgyalásos eljárásként került lebonyolításra. A tender nyertese a BT Limited lett, a vállalkozói szerződés aláírására 2006 február 7-én került sor a három konzorcium és a BT képviselői között. Az intézményközi projekt első feladata a Projekt Alapító Dokumentum, valamint Logikai-Fizikai Rendszerterv elkészítése volt, melyek előrehaladását heti rendszerességgel az Inter-Regionális Bizottság tárgyalta. Ezeken a három konzorcium és a BT szakemberei vettek részt. Ugyancsak a BT feladata volt az intézményközi rendszer számára a hardver- és hálózati környezet specifikációja, melyet szintén a három nyertes konzorcium szakembereivel egyeztetve végzett el. A szükséges hálózati eszközöket nyílt eljárás keretében 2006 decemberében szereztük be, az intézményközi rendszerhez szükséges hardver eszközök beszerzése 2007 januárjában központosított közbeszerzéssel történt. Az IKIR szerverei a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézetben kerültek elhelyezésre. Az intézményközi rendszer közbeszerzésének elhúzódásán okulva a Dél-Dunántúlon célul tűztük ki, hogy mielőbb induljon az intézményi rendszerek közbeszerzése is. Ekkor térült meg az a komoly erőfeszítés, amelyet az intézményközi rendszer műszaki dokumentációja elkészítésébe fektettünk, hiszen az intézményi tender előkészítéséhez kilenc intézmény rendszer-specifikációit kellett elkészíteni. A konzorcium úgy döntött, hogy az intézményi projektet fővállalkozóval fogja megvalósíttatni, és így a tender is ennek megfelelően került kiírásra 2005 novemberében. A tárgyalásos eljárás itt 2006 júliusban zárult, a nyertes fővállalkozó a HumanSoft Kft. lett. Ettől kezdve még nagyobb feladat hárult a projektmenedzsmentre és a megrendelő oldali szakemberekre: az 54 IME VIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2009. ÁPRILIS intézményi rendszerek bevezetése is folyamatosan igényelte külső szakértők bevonását. HEFOP 4.4. – MEGVALÓSÍTÁS Összességében talán megfogalmazható, hogy a HEFOP 4.4. projekt megvalósítása a három kedvezményezett régió 38 intézményében nagy kihívás elé állította azokat az egészségügyi informatikai megoldásszállítókat, akiknek a bevezetés feladataival egymással párhuzamosan több színhelyen kellett megbirkózniuk. A Dél-Dunántúlon több nagy intézményben pl. új medikai rendszerek kerültek bevezetésre; ez az intézményi projektvezetőkre és az informatikai team-ekre is nagy terhelést rótt, csakúgy, mint az egészségügyi szakemberekre, akiknek az átállás nehézségeit, az új rendszerek beállításának, tesztelésének, javításának terheit is viselniük kellett napi munkájuk mellett. Az intézményközi rendszer fejlesztése – a megrendelő oldali szakembereken kívül – hosszú időn át „láthatatlan” volt a konzorciumi partnerek számára; úgy tűnt, hogy kezdetben a BT Limited kevés humán erőforrást rendelt a projekthez; a felelős szakemberek személye is időről időre változott. Mentségükre szólva változtak a projekt külső feltételei is: kiderült, hogy az Egészségügyi Minisztérium nem tudja biztosítani a pályázatban ígért külső aláírás-hitelesítést, viszont előírta az Ügyfélkapu használatát; nehezen haladtak az OEP-el folyó tárgyalások, nem került megvalósításra az eRecept funkció. Kiderült a pályázati konstrukció azon problémája is, hogy a BT Limited és az intézményi megoldásszállítók közt nem volt szerződéses kapcsolat, így az IKIR illesztések megvalósítása nehezen haladt. 2006 szeptemberében az IKIR fejlesztés kb. két hónapos csúszása miatt a STRAPI szakértőjének jelzésére megbeszélésre hívta Dr. Horváth Ágnes államtitkár aszszony a BT Limited és a régiók képviselőit. Ennek eredményeként intézkedési terv született további erőforrások bevonására, a projekt felgyorsítására. Az Egészségügyi Minisztérium kérésére ettől kezdve heti jelentések készültek és kerültek benyújtásra az IKIR és intézményi fejlesztések előrehaladásáról. A projekt követelményeiben beállt változások vállalkozói ill. támogatási szerződés-módosításokat eredményeztek csakúgy, mint pl. régiónkban az intézmények átalakulása (a mosdósi kórház a Kaposi Mór Oktató Kórház szervezeti egysége lett; a szigetvári kórház jogutód nélkül megszűnt, szerepét a projektben Szigetvár Város Önkormányzata vette át.) 2007-ben mindkét területen megfeszített munka folyt; a hardver- és hálózati eszköz szállításokat követően a rendszerek telepítése, tesztelése, beüzemelése zajlott. Rendszeres Projekt Irányitó-bizottsági ülések elé kerültek a megoldandó feladatok és a felmerült problémák. Jelentős túlmunka terhelte mind külső szakértőinket, mind pedig az intézményekben dolgozó kollégáinkat. INFOKOMMUNIKÁCIÓ HEFOP 4.4. A Dél-Dunántúlon az intézményi fejlesztések 2007 december 15-én zárultak le, az intézményközi rendszer átadása 2008 március 31-én történt. A projektzárás határidőre megtörtént. A projekt zárójelentését 2008 június 16-án nyújtottuk be, a sikeres záró monitoring látogatásra 2008 július 31-én került sor. Az üzemeltetésre átvett rendszereket – szerződés szerint – 2013 március 31-ig kell működtetni a konzorciumnak. HEFOP 4.4. – ÜZEMELTETÉS ÉS TOVÁBBFEJLESZTÉS Míg az intézményi rendszerek üzemeltetése az ottani informatikus team-ek feladata, addig a három kedvezményezett konzorcium az intézményközi rendszer üzemeltetésére a BT Limiteddel kötött szerződést. A BT üzemeltető csapata havonta szolgáltatási jelentésben tájékoztatja a konzorciumokat a szolgáltatási szintek teljesüléséről, a rendszer használatáról, a felmerült esetleges hibajelzésekről és azok megoldásáról. A BT Limited és a konzorciumok közt létrejött vállalkozói szerződés a rendszer működtetésének 5 éve alatt 500 embernap fejlesztési lehetőséget tartalmaz, melynek felhasználásáról a projektvezetők javaslatára a konzorciumok döntenek. Ugyanez érvényes az intézményi rend- szerek esetére is, itt az alapgondolat az IKIR változtatásoknak megfelelő intézményi fejlesztési igény biztosítása volt. A megrendelő oldali üzemeltetés biztosítására a Dél-Dunántúli és az Észak-Alföldi Konzorcium közbeszerzési eljárásban választotta ki a vállalkozót. Az IKIR rendszer betegregiszterének feltöltése folyamatosan történik. A konzorciumok intézményeihez érkező betegek megfelelő tájékoztatás után nyilatkoznak arról, hogy egészségügyi adataikhoz, dokumentumaikhoz kiknek legyen hozzáférési jogosultsága. Az Ügyfélkapun történő regisztrációt követően a betegek is elérhetik saját dokumentumaikat, módosíthatják korábbi rendelkezéseiket ill. nem beutaló köteles szakrendeléseken előjegyzést foglalhatnak. Természetesen jól tudjuk, hogy az IKIR rendszer használatának előnyeit a régióban teljes körű lefedettség, azaz valamennyi egészségügyi szolgáltatónak a rendszerhez történő csatlakozása esetén érhetjük el. Ezért a konzorcium célul tűzte ki újabb partnerek bevonását. Ennek érdekében szorgalmazzuk a BT Limitednél a különböző egészségügyi szolgáltatók „méreteihez” szabott szolgáltatási csomagok kidolgozását, hogy a csatlakozás forrás-igényéről az intézmények tájékozódni tudjanak. Az elsődleges célcsoport a régió TIOP 2.1.2, 2.1.3. nyertes önkormányzatai, ill. járóbeteg szakrendelései; valamint a fekvőbeteg-ellátó intézmények. A SZERZÔK BEMUTATÁSA Dr. Kollár Lajos 1974-ben végzett a Pécsi Orvostudományi Egyetemen. Sebész és érsebész szakorvos. 1995-ben kandidált. Egyetemi tanárrá 1999-ben nevezték ki. 1995 szeptemberétől a Baranya Megyei Kórház Sebészeti és Érsebészeti Osztályának, a POTE Sebé- szeti Tanszékének igazgatója. 1996-2002 között a Baranya Megyei Kórház orvosigazgatója. 2006 szeptemberétől a PTE Általános Orvostudományi Karának klinikai dékánhelyettese, majd a PTE Klinikai Központjának orvosigazgatója. 2007 áprilisától a PTE Klinikai Központjának megbízott főigazgatója. 2007 szeptembere óta a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központjának főigazgatója. Dr. Szekeres Péter megbízott igazgató 1980-ban végzett a Pécsi Orvostudományi Egyetemen. Sebész és traumatológus szakorvos, 1996-ig a POTE Balesetsebészeti és Kézsebészeti Kliniká- ján dolgozott, 1996-tól a megalakított Pályázati Iroda vezetője, az egyetem több TEMPUS, Leonardo ill. külföldi és hazai K+F pályázatának résztvevője, menedzsere. A HEFOP 4.4. pályázat konzorciumi projekt-koordinátora. X. Outsourcing Konferencia 2009. november 4. (szerda) Helyszín: Best Western Hotel Hungaria (1074 Budapest, Rákóczi út 90.) IME VIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2009. ÁPRILIS 55