IME - AZ EGÉSZSÉGÜGYI VEZETŐK SZAKLAPJA

Tudományos folyóirat

   +36-30/459-9353       ime@nullimeonline.hu

   +36-30/459-9353

   ime@nullimeonline.hu

A kardiovaszkuláris betegségek aktuális epidemiológiai adatai, trendjei és prevenciós stratégiája Magyarországon

  • Cikk címe: A kardiovaszkuláris betegségek aktuális epidemiológiai adatai, trendjei és prevenciós stratégiája Magyarországon
  • Szerzők: Prof. Dr. Kékes Ede
  • Intézmények: Magyar Hypertonia Társaság Regiszter Munkabizottság
  • Évfolyam: VIII. évfolyam
  • Lapszám: 2009. / 4
  • Hónap: május
  • Oldal: 26-28
  • Terjedelem: 3
  • Rovat: EGÉSZSÉG - TÁRSADALOM, NÉPEGÉSZSÉGÜGY
  • Alrovat: EGÉSZSÉG – TÁRSADALOM

Absztrakt:

2003 és 2007 között a több, mint 60 000 magas vérnyomásban szenvedő beteg adatait tartalmazó Magyar Hypertonia Regisztert elemeztük. Kórosan magas hasi körfogatot 70,6%ban találtunk. A magas vérnyomásban szenvedő betegeknél 61%-ában volt 5,2 mmol/l felett az összkoleszterin szint, és 54%-ban volt a triglicerid szint 1,7 mmol/l felett. 2005-ben a metabolikus szindróma 47,4%-ban fordult elő férfiaknál és 70,1%ban a nők között. A magas vérnyomáshoz társult három leggyakoribb betegség az iszkémiás szívbetegség, II. típusú diabétesz, és perifériás érbetegség. A WHO és az Európai Unió által támogatott Európai Kardiológiai Társaság létrehozta az European Health Charter-t, mely ajánlja a szakmai társaságok által meghirdetett irányelveket, propagálja az európai egészségügyi prevenciós stratégiát, méréseket és módszereket (nemzeti, regionális és lokális szinten) annak érdekében, hogy elősegítse a szív-érrendszeri egészség állapot javítását és megelőzze a kardiovaszkuláris betegségek megjelenését. Jelen cikkben a szerző kiemeli a leginkább fenyegetett népességcsoportot és a kockázatbecslés indikációját.

Angol absztrakt:

Current epidemiological data and trends of cardiovascular diseases in Hungary. Between 2003 and 2007 we analyzed data of more than 60 000 hypertension patients based on the Hungarian Hypertension Register. We found pathological abdominal circumference in 70.6%. In 61% of hypertension patients total cholesterol was above 5.2 mmol/L, and the incidence of triglyceride levels above 1.7 mmol/L was 54.7%. In 2005 the incidence of metabolic syndrome was 47.4% in men and a really high 70.1% in women. Most frequently the following three diseases were associated with hypertension disease: ischemic heart disease, type 2. diabetes mellitus and peripheral vascular disease. Supported by the WHO and the European Union, the European Society of Cardiologists (ESC) established the European Health Charter that recommends guidelines proposed by professional societies, propagates European health prevention strategy, measurements and methods (at national, regional and local level) in order to facilitate the improvement of cardiovascular health and to prevent the development of cardiovascular diseases. In this article we highlight the most threatened populations, and the indications of risk assesment.

Cikk Író(k) Státusz
Beköszöntő Dr. Battyáni István
Az egészségügy 2008-ban: bukott reformkísérlet után II. Dr. Sinkó Eszter
Hatékonyabbá tehetők-e a magyar generikus gyógyszerpiacok? Németh Gergely, Szentes Balázs, Szigeti Szabolcs, Dr. Molnár Márk Péter
Az év gyógyszere 2008-ban IME Szerkesztőség
A betegszállítás kapacitás és teljesítmény adatai 2007. január - 2008. július I. rész Kiss Zsolt, Pázmány Krisztina, Falusi Zsófia, Dr. Kőrösi László
Bevezető az Egészség-társadalom rovathoz Dr. Pásztélyi Zsolt
Csökkenő kardiovaszkuláris mortalitás, javuló életkilátások, új epidemiológiai korszak kezdete Magyarországon Józan Péter
A kardiovaszkuláris betegségek aktuális epidemiológiai adatai, trendjei és prevenciós stratégiája Magyarországon Prof. Dr. Kékes Ede
A hipertónia mint kardiovaszkuláris kockázati tényező Dr. Alföldi Sándor
A diszlipidémia rizikófaktor szerepe napjainkban Dr. Császár Albert
Szívügyeink - megéri-e a megelőzés? Dohányzás, a kardiovaszkuláris rizikótényező Dr. Kovács Gábor
A szívkoszorúér-betegség korai észlelésének gazdasági szimulációs modellje Pharm.D. M. S. Pankaj A. Patel, M. Sc. Daniel Jackson, Ph.D. M. B. A. Erdogan Cesmeli
Tudományos bizonyítékok alkalmazása és értékelése a ritka betegségek gyógyszeres kezelésében az egészségügyi döntéshozatal szempontjából Prof. Dr. Boncz Imre
Betegadatok lekérdezése mobiltelefonon keresztül Fésüs Péter, Molnárné Nagy Mária
Az ágazati elvárások és az informatikai megoldásokBeszámoló az IME VII. Infokommunikációs Konferenciájáról, 1. rész Dévényi Dömötör

Szerző Intézmény
Szerző: Prof. Dr. Kékes Ede Intézmény: Magyar Hypertonia Társaság Regiszter Munkabizottság
EGÉSZSÉG – TÁRSADALOM A kardiovaszkuláris betegségek aktuális epidemiológiai adatai, trendjei és prevenciós stratégiája Magyarországon Prof. Dr. Kékes Ede 2003 és 2007 között a több, mint 60 000 magas vérnyomásban szenvedő beteg adatait tartalmazó Magyar Hypertonia Regisztert elemeztük. Kórosan magas hasi körfogatot 70,6%ban találtunk. A magas vérnyomásban szenvedő betegeknél 61%-ában volt 5,2 mmol/l felett az összkoleszterin szint, és 54%-ban volt a triglicerid szint 1,7 mmol/l felett. 2005-ben a metabolikus szindróma 47,4%-ban fordult elő férfiaknál és 70,1%ban a nők között. A magas vérnyomáshoz társult három leggyakoribb betegség az iszkémiás szívbetegség, II. típusú diabétesz, és perifériás érbetegség. A WHO és az Európai Unió által támogatott Európai Kardiológiai Társaság létrehozta az European Health Charter-t, mely ajánlja a szakmai társaságok által meghirdetett irányelveket, propagálja az európai egészségügyi prevenciós stratégiát, méréseket és módszereket (nemzeti, regionális és lokális szinten) annak érdekében, hogy elősegítse a szív-érrendszeri egészség állapot javítását és megelőzze a kardiovaszkuláris betegségek megjelenését. Jelen cikkben a szerző kiemeli a leginkább fenyegetett népességcsoportot és a kockázatbecslés indikációját. Current epidemiological data and trends of cardiovascular diseases in Hungary. Between 2003 and 2007 we analyzed data of more than 60 000 hypertension patients based on the Hungarian Hypertension Register. We found pathological abdominal circumference in 70.6%. In 61% of hypertension patients total cholesterol was above 5.2 mmol/L, and the incidence of triglyceride levels above 1.7 mmol/L was 54.7%. In 2005 the incidence of metabolic syndrome was 47.4% in men and a really high 70.1% in women. Most frequently the following three diseases were associated with hypertension disease: ischemic heart disease, type 2. diabetes mellitus and peripheral vascular disease. Supported by the WHO and the European Union, the European Society of Cardiologists (ESC) established the European Health Charter that recommends guidelines proposed by professional societies, propagates European health prevention strategy, measurements and methods (at national, regional and local level) in order to facilitate the improvement of cardiovascular health and to prevent the development of cardiovascular diseases. In this article we highlight the most threatened populations, and the indications of risk assesment. 26 IME VIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2009. MÁJUS BEVEZETÉS Az európai legutolsó epidemiológiai vizsgálat során lehetőség nyílt 8 európai országban az alapvető rizikótényezők felmérésére. Ebben a felmérésben Magyarország is szerepelt. Az Euroaspire I-II-III (1995-2007 közötti három felmérés) bizonyos változási trendek felismerését tette lehetővé. Az európai népességben a testsúlytöbblet illetve elhízás jelentős mértékben növekedett, másrészt a cukorbetegek előfordulási aránya szignifikánsan emelkedett. A magyar adatok teljes mértékben egyeztek az átlagos változásokkal, sőt elhízás tekintetében a legmagasabb előfordulás hazánkban volt. Eredményt értünk el a magas vérnyomás kezelése terén, mert a vizsgált 8 ország közül nálunk érték el a legnagyobb arányban a kezelt betegek a 140/90 Hgmm-es célértéket. Kedvező volt, hogy a kóros teljes koleszterin előfordulása is határozottan csökkent az elmúlt években. Saját munkacsoportunk az Országos Alapellátási Intézet közreműködésével vizsgálta a magyar általános populációban a rizikófaktorok, valamint a szív-és érrendszeri legfőbb betegségek előfordulását. Cikkünk ennek a vizsgálatnak az eredményeit mutatja be. EPIDEMIOLÓGIAI HELYZET A magyar felnőtt populációban igen magas a hipertónia és a cukorbetegség, valamint a kóros koleszterin szint előfordulása. (1. táblázat.) Amint az a táblázatban látható, a kor előrehaladásával egyre nagyobb az előfordulási gyakoriság. A magas vérnyomás vonatkozásában ez 60 év felett már meghaladja a vizsgált populáció 50%-át. 1. táblázat A magyar háziorvosi praxisokban a hipertónia, diabétesz valamint a kóros koleszterin érték (5 mmol/l felett) előfordulása. EGÉSZSÉG – TÁRSADALOM A 2. táblázat a rizikó státusz (hipertónia, összkoleszterin és BMI alapján megállapított) és a koronária rizikó összefüggését mutatja. 10 éves időtávon normális rizikófaktor értékek mellett szignifikánsan kisebb a koronária rizikó. 2. táblázat A kóros elhízást jellemző megemelkedett haskörfogat férfiaknál és nőknél igen magas előfordulást mutat. Férfiaknál 62,7%-ban fordult elő 94 cm feletti érték, míg nőknél 79,6%-ban volt 80 cm feletti. Mindez azt jelenti, hogy a viszcerális obezitás igen komoly népegészségügyi probléma. Nem meglepő, hogy az ATP III (Adult Treatment Panel III.), illetve IDF (International Diabetes Foundation) kritériumok alapján értékelt metabolikus szindróma jelenléte rendkívül magas előfordulást mutatott a praxisokban megjelent egyének között (3. táblázat). A GLOBÁLIS KOCKÁZATBECSLÉS CÉLJA, LÉPÉSEI ÉS A PREVENCIÓS FOLYAMAT ELEMEI Európában új prevenciós stratégiát kellett kidolgozni, amelynek a következők az okai: • A kardiovaszkuláris (CV) betegségek eredményezik leginkább a munkaképtelenséget és emelik az egészségügyi kiadásokat. A korai hirtelen halál leggyakoribb okai. • A betegségek mögött az ateroszklerózis áll, mely alattomosan halad előre hosszú éveken keresztül, míg a tünetek megjelennek. • Sokszor az események váratlanul jelentkeznek, nincs lehetőség beavatkozásra, illetve az intervenció nem oldható meg, vagy csak palliatív az ellátás. • A betegségek túlnyomó többsége szorosan összefügg az életmóddal és a befolyásolható fiziológiai és biokémiai faktorokkal. • A rizikófaktorok befolyásolása csökkenti a kardiovaszkuláris (CV) morbiditást és mortalitást, különösen a még tünetmentes nagy rizikójú egyénekben. Az Európai Kardiológus Társaság (ESC) a WHO és az Európai Unió támogatásával létrehozta az European Health Charter-t, mely ajánlja a szakmai társaságok által meghirdetett irányelveket, propagálja az európai egészségügyi prevenciós stratégiát, méréseket és módszereket (nemzeti, regionális és lokális szinten) annak érdekében, hogy elősegítse a szív-érrendszeri egészség állapot javítását és megelőzze a CV betegségek megjelenését. A PREVENCIÓS MÓDSZEREK • • 3. táblázat A három legfontosabb kritérium (hipertónia, viszcerális obezitás és kóros triglicerid szint) által meghatározott metabolikus szindróma előfordulása (%) a magyar praxisokban 20 és 70 év között, férfiakban és nőkben. (Az előfordulást százalékban adtuk meg az ATP III illetve IDF kritérium beosztása szerint.) 2003-2007 között több, mint 60 000 hipertóniás beteg adatait elemeztük a Magyar Hypertonia Regiszter alapján. Kóros haskörfogatot 70.6%-ban találtunk. A hipertóniás betegek 61%-ában az összkoleszterin 5,2 mmol/ l felett volt, triglicerid szint esetében az 1,7 mmol/l felett érték előfordulása 54,7%. A metabolikus szindróma előfordulása férfiaknál 47,4%, nőknél igen magas, 70,1% volt 2005-ben. Hipertónia betegséghez leggyakrabban az alábbi három betegség társult: iszkémiás szívbetegség, 2-es típusú diabetes mellitus és perifériás érbetegség. Nem cukorbeteg hipertóniás egyénekben kb. 40% körül lehetett a 140/90 Hgmm-es célértéket elérni. A cukorbeteg hipertóniásoknál a 130/80 Hgmm-es célérték elérése igen alacsony, 9-10% körüli. • A népességből kiemelt figyelmet igényelnek: Azon betegek, akiknél igazolt ateroszklerotikus eredetű kardiovaszkuláris betegség áll fenn Tünetmentes egyének, akiknél megnövekedett a CV betegség megjelenésének veszélye • Több rizikófaktor együttes jelenléte, vagy 5% feletti Heart Score • Diabetes 2-es típus vagy 1-es típus mikroalbuminuriával • Kiemelten jelentős mértékű egyedi rizikófaktor, különösen, ha szervi károsodással társul Kiemelten kell azon egyének rokonaival foglalkozni, akiknél korán jelent meg ateroszklerotikus eredetű CV betegség, vagy halmozott a rizikófaktorok száma. Megváltozott a rizikó értelmezése is. Ma globális kardiometabolikus kockázatról beszélünk, mely a hagyományos kockázat jelentős kiterjesztését jelenti. (1. ábra) • • Mikor végezzünk kockázatbecslést ? Ha a beteg kéri a rizikóbecslést Ha az orvosi vizit során • középkorú dohányzó egyénnel találkozunk • egy vagy több rizikófaktor van jelen IME VIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2009. MÁJUS 27 EGÉSZSÉG – TÁRSADALOM Az életmód és a táplálkozás célszerű megváltoztatása elegendő lehet 5% alatti rizikó score esetén. 5%-nál nagyobb érték (időseknél 10%) felett gyógyszeres kezelés is javasolt (4. táblázat). 1. ábra A globális kardiometabolikus kockázat mai értelmezése • • • korai családi CV esemény ismert kiemelt nagy rizikó jelenléte CV betegség klinikai gyanúja áll fenn (2. ábra) 4. táblázat Az állapotnak megfelelő terápia. Röviditések RF = rizikófaktor alb= albuminuria DM2 = 2. tipusú diabetes mellitus, DM1 = 1 tipuisú diabetes mellitus BMI= testtömegindex, IHD =ischemiás szivbetegség ÖSSZEFOGLALÁS A rizikó felmérés és az állapot követése, valamint az illeszkedő megfelelő terápia meghatározó fontosságú a magas mortalitású és morbiditású szív- és érrendszeri betegségek elleni minél sikeresebb küzdelemben, amely az egyik legjelentősebb kihívás mind a társadalom, mind az egészségügy számára. A rizikó felmérés és a cselekvési terv összehangolását részletezi a 3. ábra döntési fája. 2. ábra Kockázatfelmérés • • • • 28 Hogyan végezzük a kockázatbecslést? Előzmény: előző betegség, családi anamnézis, dohányzás, fizikai aktivitás, táplálkozás Vizsgálat: Magasság, testsúly, BMI, haskörfogat, vérnyomás, szív és tüdő vizsgálat Labor: lipid profil, vércukor, kreatinin, vizelet cukor, fehérje. EKG, terheléses AP (angina gyanúnál), hipertóniás betegnél echokardiogram. Mérlegelés: hs CRP (high sensity C-reaktiv protein) Heart Score: az európai rizikóbecslő tábla alkalmazása a rizikóbecslésre és az ezt követő stratégia felállítására. A közepes kockázatú betegnél a szubklinikus ateroszklerózisra vonatkozó vizsgálatok döntik el a nagy kockázatú kategóriába való átsorolást, ami a terápia szempontjából jelent változást. Nagy kardiovaszkuláris kockázatú egyénnél az életmód terápia mellett gyógyszeres prevenció is indokolt. IME VIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2009. MÁJUS 3. ábra Rizikó felmérés és cselekvési terv