IME - INTERDISZCIPLINÁRIS MAGYAR EGÉSZSÉGÜGY

Tudományos folyóirat - Az egészségügyi vezetők szaklapja

   +36-30/459-9353       ime@nullimeonline.hu

   +36-30/459-9353

   ime@nullimeonline.hu

Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet járóbeteg szakrendelő alapkő-letétel

  • Cikk címe: Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet járóbeteg szakrendelő alapkő-letétel
  • Szerzők: IME Szerkesztőség
  • Intézmények: IME Szerkesztőség
  • Évfolyam: IX. évfolyam
  • Lapszám: 2010. / 6
  • Hónap: július-augusztus
  • Oldal: 49
  • Terjedelem: 1
  • Rovat: KISHÍREK
  • Alrovat: KISHÍREK
A cikk további részleteihez előfizetői regisztráció és belépés szükséges! Belépéshez kattintson ide
INFOKOMMUNIKÁCIÓ ADATBIZTONSÁG ló ilyen fokú bizalmatlanság, vagy ha mégis, akkor az egészségügyi adatok jelentenék a legkisebb problémát egy diktatórikus vagy anarchistán szétesett rendszerben. A legfontosabb ellenérv: magának a titkos táblának a megszerzése totálisan értelmetlen erőfeszítés lenne egy rosszakaró részéről. A kapcsolati tábla tudniillik az OEP-ben van, és a TAJ törzzsel azonos szigorúságú biztonsággal őrzik. A tábla természetesen elvben ennek ellenére megszerezhető (nincs feltörés-biztos szerver a világon), és ezáltal elvben alkalmas arra, hogy az ESKI-ben tárolt adatokat valaki ennek a táblának a segítségével visszafejtse, azaz az ESKI-ben kezelt adatokat személyek azonosítására alkalmassá tegye. De kérdezem: ha már valaki egyszer bejutott az OEP rendszerébe, miért bíbelődne dupla betöréssel és az adatok visszafejtésével, amikor ott van az összes „eredeti” adat? Azt is tudom, hogy a jogsertés hiánya még nem indok a cselekvésre. Pár szót tehát arról, hogy miért is fontos a személy-azonosításra alkalmatlan adatok közkinccsé tétele. Az első: az egészségbiztosítás adatvagyona közös vagyonunk, így ezt kötelességünk közkinccsé, bárki számára használhatóvá tenni. Ez nem a Hivatalé, nem a finanszírozóé, hanem a miénk, tízmilliónké. A második: mert használják, mert valóban és dokumentáltan hasznos. Ez az egyetlen nyilvános, ingyenes, hasznosítható időn belül elérhető adatbázis, amely megalapozza a pályázók oldaláról az Uniós források értelmes, a szükséglethez igazított elköltését, lehetővé teszi, hogy a szak-főorvosok elemezzék szakterületük munkáját, eredményeit, megalapozza a helyi önkormányzati vagy intézményi tervezést, a szakemberek költséganalízisét, de a felsőoktatás szakmai – közgazdasági elemzéseit is ez tudja segíteni, ahogy a gyártók is az üzleti tervüknél vagy ártámogatási kérelmüknél is ezt az adatbázist használhatják közvetlenül legálisan. Az adatbázis tehát széles körben használt, és azt a gondolatkísérletet le se folytassuk, hogy ha valaki nem tud legálisan adathoz jutni, akkor az másként fog, és hogyan érvényesül a kilopott adatoknál a személyiségi jogok védelme... Az ESKI által ingyenesen hozzáférhető adattár tehát nemcsak adataink közcélú hasznosulását szolgálja, de bizonyos adatvédelmi veszélyeket is csökkent. Azt gondolom, senki nem vitatja, hogy Magyarországon méltatlanul, az ország gazdasági – kulturális fejlettségével nem magyarázható mértékben rossz a lakosság egészségi állapota. Azt is tudjuk, hogy az egyes szolgáltatók eredményessége is igen eltérő, de az is nyilvánvaló, hogy egészségügyi rendszerünkben időről időre újra kell gombolni a mellényt, azaz az ellátórendszer méretét, szerkezetét a megváltozott szükségletekhez kell igazítani. Ha azt szeretnénk, hogy ezek a döntések ne csupán politikai döntések legyenek, hanem szakmailag is megalapozottak, akkor el kell fogadnunk, hogy ehhez adatok kellenek. Saját magunk, és a jövőnk érdekében. Azt gondolom, sok mindent újra kell értelmeznünk, és húsz év után le kell vetnünk a rendszerváltás félelmeit. Igen, a Nagy Testvér figyel. Minden lépésünk nyilván van tartva. Ilyen korban élünk. Aki ettől fél, az ne használjon mobiltelefont, e-mailt, dobja el a távirányítót, tartsa szalmazsákban a pénzét. Vagy: tanuljon meg ezzel együtt élni, és élvezze ezen technikák, szolgáltatások előnyeit, és legyen résen. A szolgáltató állam csak korszerű eszközökkel tudja életünket jobbá és egyszerűbbé tenni, és ennek elengedhetetlen feltétele adataink szabályozott kezelése. Nem ez ellen kell küzdenünk, hanem a szabálytalanságokat kell szigorúan büntetnünk. Ezért tisztelettel kérném Alexin Zoltánt, hogy tudását, energiáit ne az életünk minőségét javító adatkezelések elleni harcba fektesse, hanem az esetleges visszaélések felderítésében legyen ilyen aktív. Mert egy élhető világban mégiscsak abból kell kiindulnunk, hogy az állam értünk van, de nekünk kell hatalmában kontrollálnunk. Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet járóbeteg szakrendelő alapkő-letétel Ünnepélyes keretek között helyezte el Talabér Márta országgyűlési képviselő, Ottó Péter Zirc Városi Önkormányzat polgármestere, Vörös Kálmán Zirc Városi Önkormányzat EüSzB elnöke, valamint Dr. Tótth Árpád, Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet főigazgatója a szakrendelő alapkövét. Egyúttal felavatták a kórház új főépületének tetőterében kialakított rendelőket, ahová a régi épület bontása miatt költöztek át átmenetileg a szakrendelések. Mintegy 30 ezer ember magas színvonalú ellátását biztosítja majd 2010 végétől a modern, nappali kórházi és egynapos sebészeti beavatkozások ellátását is nyújtó járóbeteg-szakellátó Zircen. A „Zirc Városi Erzsébet Kórház- Rendelőintézet új, emelt szintű (R1) járó- beteg szakrendelőjének kialakítása” projekt az ÚMFT Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP-2.1.3/08/1.), az „Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szolgáltatások fejlesztése” konstrukció keretében az Európai Unió Támogatásával, az Európai Regionális Alap társfinanszírozásával valósul meg. A projekt kapcsán a Közreműködő Szervezet a Strukturális Alapok Programiroda. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség döntése alapján a Kedvezményezett (Zirc Városi Önkormányzat) a projektfeladatok végrehajtásához vissza nem térítendő támogatásban részesül. A beruházás teljes költsége: 888 888 889 Ft. A támogatás mértéke a projekt költségének 90%-a. A Projekt megvalósításának kezdete: 2009. év június hó 1., tervezett befejezése: 2010. év december hó 31. (Szerk) IME IX. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2010. JÚLIUS – AUGUSZTUS 49