IME - INTERDISZCIPLINÁRIS MAGYAR EGÉSZSÉGÜGY

Tudományos folyóirat - Az egészségügyi vezetők szaklapja

   +36-30/459-9353       ime@nullimeonline.hu

   +36-30/459-9353

   ime@nullimeonline.hu

Beszámoló Central European Congresson Noninvasive Cardiovascular Imaging Pécs, 2010. Szeptember 24-26.

 • Cikk címe: Beszámoló Central European Congresson Noninvasive Cardiovascular Imaging Pécs, 2010. Szeptember 24-26.
 • Szerzők: Dr. Miklós Krisztina
 • Intézmények: IME Szerkesztőség
 • Évfolyam: IX. évfolyam
 • Lapszám: 2010. / Különszám
 • Hónap: Különszám
 • Oldal: 40-42
 • Terjedelem: 3
 • Rovat: KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKA
 • Alrovat: KONFERENCIA
 • Különszám: IX./Képalkotó különszám

Absztrakt:

2010. Szeptember 24-26. között az Európai Kulturális Főváros, Pécs egy rendkívül magas szakmai színvonalú programnak adott otthont „Central European Congress on Noninvasive Cardiovascular Imaging” címmel, mely az új építésű, impozáns Corso Hotelben került megrendezésre.

A cikk további részleteihez előfizetői regisztráció és belépés szükséges! Belépéshez kattintson ide
KÉPALKOTÓ KÜLÖNSZÁM Beszámoló Central European Congress on Noninvasive Cardiovascular Imaging Pécs, 2010. Szeptember 24-26. 2010. Szeptember 24-26. között az Európai Kulturális Főváros, Pécs egy rendkívül magas szakmai színvonalú programnak adott otthont „Central European Congress on Noninvasive Cardiovascular Imaging” címmel, mely az új építésű, impozáns Corso Hotelben került megrendezésre. Thomas Flohr a különböző technikai színvonalú CT készülékekről beszél. Dr. Battyány István, a kongresszus főszervezője és házigazdája a kiemelkedően magas színvonalú rendezvény lezárásaként reményeink szerint csak rövid időre köszön el a vendégelőadóktól és a hallgatóságtól. Arthur Stillman a koronária betegségek legmodernebb noninvazív képalkotó diagnosztikai módszereit összegzi. Robert Steiner összefoglalja több évtizedes tapasztalatait. Joseph Schoepf kiváló összefoglalókat tár a közönség elé a koronária CT-angiográfiáról. 40 Alan Maurer ismerteti a PET-CT által nyújtott előnyöket. IME IX. ÉVFOLYAM KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKAI KÜLÖNSZÁM 2010. OKTÓBER KÉPALKOTÓ KÜLÖNSZÁM A kongresszus főszervezője Dr. Battyány István és Dr. Robert Steiner voltak, az intézményi hátteret pedig a Pécsi Tudományegyetem Radiológiai Klinikája és a Magyar Radiológusok Társasága biztosította. Ez a kongresszus kiemelkedő jelentőségű és különleges rendezvény a noninvazív kardiológiai képalkotó diagnosztikában elkötelezett közép-európai radiológusok és kardiológusok szakmai fejlődését illetően. A pécsi és a philadelphia-i radiológiai élet két prominens vezetője közös munkával egy olyan lehetséges kurzus-sorozat alapkövét tették le, mely ötvözi az U.S.A. és Európa legkiemelkedőbb szakembereinek előadásait, iránymutatásait. A noninvazív kardiológiai képalkotó diagnosztika, ezek között is elsősorban a CT, MR és PET diagnosztika egyre inkább előtérbe kerül, és kiemelkedő helyen áll a modern betegellátásban. A technika fejlődése megköveteli a folyamatos tanulást a színvonalas gyógyító munka érdekében. A konferencián a világ legnevesebb előadói garantálták előadásaikkal a kiemelkedően magas szakmai színvonalat, így a középeurópai radiológusok részére lehetővé vált, hogy alacsony költségen világszínvonalú képzésben vehessenek részt. A 3 napos rendezvényt Prof. Dr. Kovács L. Gábor rektorhelyettes, Prof. Dr. Ertl Tibor az ÁOK dékánhelyettese, Dr. Battyány István és Dr. Robert Steiner nyitották meg, majd a noninvazív kardiológiai képalkotó diagnosztika számos területét felölelő témakörökben hangzottak el előadások. Az alapvető témakörök: kardiológiai CT vizsgálatok, kardiológiai MRI vizsgálatok és kardiológiai PET-CT vizsgálatok voltak. Az előadásokhoz kapcsolódóan számos izgalmas eset ismertetésére és megvitatására is sor került. Robert Steiner előadásaiban a felnőttkorban manifesztálódó kongenitális szívbetegségek esetén alkalmazandó legmodernebb képalkotó módszerekről, illetve a cardiomyopathiák során alkalmazott MRI technikákról tájékoztatta a hallgatóságot. Joseph Schoepf kiváló összefoglalókat tárt elénk a koronária CT-angiográfia során ajánlott legújabb technikai eljárásokról, protokollokról, melyeket a CT-technikák nagy léptékű fejlődése tesz lehetővé. Thomas Flohr a különböző technikai színvonalú CT készülékek esetében használatos paramétereknek a diagnosztikai hatékonyságra és a biztonságosságra gyakorolt hatásaival ismertette meg a hallgatóságot. Előadásaiban érintette az dual-source CT készülékekkel végezhető perfúziós vizsgálatok és az Adenosin Stress DECT vizsgálatok számos előnyét és a legújabban kidolgozott vizsgálati protokollokat. Arthur Stillman és Joseph Schoepf előadásaiból kiderült, hogyan változott a mellkasi fájdalomra vonatkozó diagnosztikai algoritmus a sürgősségi betegellátásban a kardiológiai CT-technikák rohamos fejlődése következtében. Számos esetben, mikor a terápia egyértelműen gyógyszeres kezelést jelent, nagy előny a noninvazív diagnosztikai módszer (koronária CT-angiográfia) a régebbi invazív katéteres beavatkozáshoz (koronarográfia) képest. Szó esett az új, fejlett módszerek komoly gazdasági előnyeiről is. A kongresszus előadói: IME IX. ÉVFOLYAM KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKAI KÜLÖNSZÁM 2010. OKTÓBER 41 KÉPALKOTÓ KÜLÖNSZÁM Alan Maurer ismertette a szívizom életképességének vizsgálati lehetőségeit a különböző képalkotó eljárásokkal, kiemelve a PET-CT által nyújtott előnyöket, a szívizom metabolizmusának detektálhatóságát és ennek jelentőségét koronária betegségekben. Továbbá hallhattuk az összefoglalót az onkológiai betegek és a koronária betegek esetében végzendő PET vizsgálatok közötti technikai különbségekről. Rainer Rienmüller, aki az Európai Kardio-diagnosztikai Társaság alapítója, előadásával lenyűgözte a hallgatóságot. Téma- és kérdésfelvetései, szempontrendszerének sokoldalúsága kiemelkedő színvonalú előadóvá teszik. Elénk tárta a technikai vívmányok által valóra váló képalkotó módszerek során alkalmazott számítások hátterében álló patofiziológiai folyamatok sokrétűségét és individualitását, továbbá a statisztikai adatok és a valós kórélettani folyamatok korrelációját, melynek a terápiás protokollok meghatározásában is fontos szerepe van. Egy teljesen komplex gondolkodásmódra hívta fel a résztvevők figyelmét, ami burkoltan magában foglalta a figyelmeztetést, mennyire jelentőségteljes a magas színvonalú betegellátásban a multidiszciplináris együttműködés az egyes szakmák között. Simor Tamás és Ruzsics Balázs prezentációi a kardiológiai képalkotó diagnosztikában alkalmazható MRI technikákat ismertették meg a hallgatósággal, összefoglalva az MRI technikák fejlődési stációit, továbbá helyét a szívbetegségek diagnosztikájában. Ruzsics Balázs a Pécsi Tudományegyetem Radiológiai Klinikáján végzett kardiológiai DECT-vizsgálatok során szerzett tapasztalatait is összegezte. A tudományos szempontból is világszínvonalú előadások sorát az első nap estéjén egy korhű reneszánsz vacsora tarkította a Bikali Élménybirtok középkori stílusú palotájában. Továbbá mind a külföldi előadóknak, mind a résztvevőknek alkalmuk volt az Európa Kulturális Fővárosa címet viselő hangulatos városunk és festői szépségű környezete megismerésére. A résztvevő radiológus és kardiológus szakemberek visszajelzéseikben elsőrangúnak értékelték a rendezvényt mind kiváló tudományos színvonalát, mind a rendezést illetően. Reményüket fejezték ki arra vonatkozóan, hogy létrejöhessen egy egyedülálló kurzus-sorozat, ahol számukra elérhető módon, magas szinten lehetőség nyílik a közép-európai noninvazív kardiológiai képalkotó diagnosztikai képzésre, a már megszerzett ismeretek színvonalának to váb bi eme lé sé re. A kong resszus fő szer ve zői, Dr. Battyány István és Dr. Robert Steiner fáradhatatlan munkájukkal az Európai Kardio-diagnosztikai Társasággal együttműködésben kívánnak létrehozni egy közép-európai iskolát a noninvazív kardiológiai képalkotó diagnosztika fejlődéséért, melynek célja, hogy a különböző országok radiológusai elsajátíthassák a legmagasabb technikai színvonalú módszereket, és ennek köszönhetően kiváló szakmai felkészültséggel tudjanak ezen a szakterületen tevékenykedni a jelen és a jövő nagy léptékű technikai fejlesztései által nyújtott lehetőségeket megfelelően alkalmazva a napi klinikai gyakorlatban. Dr. Miklós Krisztina Folytatás a 28. oldalról Nincs jelentős változás a gyümölcs- és zöldségfogyasztás tekintetében sem, így az életmód változás szegmens a vizsgálat szempontjából elhanyagolható. Ugyanakkor az egészségügyi beavatkozás révén elért „elkerülhető halálozás” mutatója azt bizonyítja, hogy a vizsgált időszakban a gyógyszeres kezeléssel elkerülhető szív- és érrendszeri halálozás 43%-kal csökkent Magyarországon, és a teljes mortalitás arányában kifejezve, ez 22%-ról 16%-ra való csökkenést jelent! Számos szerző szerint a javulás az egyre szélesebb körben használt olyan eredményes terápiáknak tulajdonítható: mint a trombolízis, az aszpirin, az ACE gátlók, a statinok, és a koronária bypass műtétek. Az OALI tanulmány megállapítja, hogy a kiválasztott gyógyszeres terápia alkalmazása, a gyógyszerfogyasztás növekedése, jótékonyan befolyásolja a kardiovaszkuláris eseményeket. Az is egyértelmű, hogy a kardiometabolikus kezelésben részesülő betegek száma megnőtt. Ezt egyébként a Magyar Hipertóniai Társaság által készített vizsgálat is igazolja. E szerint 2005-ben a kezelés alatt álló magas vérnyomásos betegek 39,3%-ánál mértek 140/90 Hgmm-nél alacsonyabb értéket. Ezek az eredmények arra utalnak, hogy a krónikus megbetegedések kezelése területén az alapellátási szakemberek képzése jobb ellátáshoz vezetett. A dolgozatból az is kiderül, hogy a születéskor várható élettartam 4,14 életévvel történő növekedésének egyik magyarázata a háziorvosok eredményes és szakmailag is igényes munkája. 2010. szeptember 29. 42 IME IX. ÉVFOLYAM KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKAI KÜLÖNSZÁM 2010. OKTÓBER