IME - AZ EGÉSZSÉGÜGYI VEZETŐK SZAKLAPJA

Tudományos folyóirat

   +36-30/459-9353       ime@nullimeonline.hu

   +36-30/459-9353

   ime@nullimeonline.hu

Egészségközpontú egészségügy

  • Cikk címe: Egészségközpontú egészségügy
  • Szerzők: IME Szerkesztőség
  • Intézmények: IME Szerkesztőség
  • Évfolyam: X. évfolyam
  • Lapszám: 2011. / 10
  • Hónap: december
  • Oldal: 13
  • Terjedelem: 1
  • Rovat: EGÉSZSÉGPOLITIKA
  • Alrovat: PROGRAMALKOTÁS

Absztrakt:

A Terápiás Együttműködésért az Egészségügyben Közhasznú Egyesület (TEREK Egyesület) újfajta szemléletet kíván meghonosítani a hazai egészséggazdaságban, mely elsődleges haszonélvezője az egészségéért egyre többet tenni akaró hazai lakosság. Az egyesület célja, hogy – egységes egészséggazdasági hálózatban gondolkodva – segítse az egészségügy és a kapcsoló- dó adminisztratív, finanszírozó, beszállítói, stb. alrendszerek közti munkamegosztás megújulását és támogassa az összes érdekeltet az egészségértéket megteremtő együttműködésében.

Cikk Író(k) Státusz
Beköszöntő
Az egészségügyi ellátórendszer új struktúrájának kialakítása- szakmai alapok, a tervezési folyamat és nehézségei Dr. Kövi Rita , Dr. Tóth Árpád
Egészségközpontú egészségügy IME Szerkesztőség
Az első kapavágások- megkezdődött a Korányi Projekt megvalósítása Nagy András László
Komplex módszertan a kórházi gyógyszerfelhasználás szakmai-finanszírozói-kontrolling monitorizálására, ellenőrzésére Dr. Csiba Gábor, Dr. Kőrösiné Dr. Kőhegyi Andrea, Dr. Mike László
NEFMI összefogás a médiumokkalAIDS ELLENI VILÁGNAP – december 1. IME Szerkesztőség
Outsourcing lehetőségek, átszervezési receptek az átalakuló intézmények számára IME Szerkesztőség
Betegbiztonsággal kapcsolatos felmérés eredménye a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórházában Pap-Szekeres Anita, Dr. Fáy Tamásné
Új terápiás lehetôség meddôség kezelésében: Elonva® IME Szerkesztőség
A Clostridium difficile terjedésének megelőzésére szolgáló protokoll Tóth Zsuzsanna
Beszámoló a második EUROTERV –ritka betegségek konferenciárólű IME Szerkesztőség
A jelent, a jövőt szolgáló érték… Fazekas Erzsébet
A Magyar Hypertonia Társaság éves kongresszusáról jelentjük IME Szerkesztőség
A kezeletlen gyermekkori ADHD okozta társadalmi-gazdasági kockázatok típusainak, a kezeletlen betegség okozta járulékos kiadások körének elemzése Mór Zoltán, Dr. Dankó Dávid
A telemedicina szolgáltatások elterjedési lehetőségei a közeljövőben Dr. Bacskai Miklós, Köő Zsolt, Frigyesy Róbert
Melanóma kerekasztal IME Szerkesztőség
Orvos szakmai regiszterek: Mérlegelési szempontok az NJSZT Orvos-biológiai Szakosztály Workshop alalpján Nagy István, Dr. Kósa István , Merth Gabriella
Szakmai regiszterek koncepcionális kérdéseiegy HIS fejlesztô szemszögébôlHozzászólás az NJSZT OBSZ által szervezett Szakmai regiszterek Workshop-hoz Király Gyula
Innovatív információtechnológiai megoldás az otthoni és klinikai beteg ápolás szolgálatában Fehér András , Dr. Élő Gábor , Zsiros Attila
Infocommunication Research – Development Innovative IT solution in the service of home and clinical care Dr. Élő Gábor , Fehér András , Zsiros Attila
A határon átnyúló egészségügyi ellátás és sürgető aktualitásai Esztergomban Dr. Kollár Zoltán

Szerző Intézmény
Szerző: IME Szerkesztőség Intézmény: IME Szerkesztőség
EGÉSZSÉGPOLITIKA PROGRAMALKOTÁS Egészségközpontú egészségügy A Terápiás Együttműködésért az Egészségügyben Közhasznú Egyesület (TEREK Egyesület) újfajta szemléletet kíván meghonosítani a hazai egészséggazdaságban, mely elsődleges haszonélvezője az egészségéért egyre többet tenni akaró hazai lakosság. Az egyesület célja, hogy – egységes egészséggazdasági hálózatban gondolkodva – segítse az egészségügy és a kapcsolódó adminisztratív, finanszírozó, beszállítói, stb. alrendszerek közti munkamegosztás megújulását és támogassa az összes érdekeltet az egészségértéket megteremtő együttműködésében. A szétdarabolt, csaknem függetlenül működő rendszerelemek emberközpontú egységesítésével az együttműködések olyan rendszerét kell létrehozni, melyet az intenzív, nyílt kommunikáció és a közös alapvető értékrend határoz meg. A terápiás együttműködések ilyen rendszerének gondolata jegyében szervezték az „Egészségközpontú egészségügy” konferenciát az egységes egészséggazdaság hálózatának elve mentén, hogy ezzel valamennyi érdekelt, így az egészségéért egyre többet tenni akaró lakosság számára is lényegi segítséget tudjanak nyújtani. Az új egészségügyben az interaktivitás és a kétoldali felelősség előtérbe kerül. A beteg saját „hozzáadott terápiás haszna” felértékelődik. Az orvosok egyéni felelőssége helyett a terápiás együttműködések, szakemberek, beszállítók, „civilek” közti értéke a mérvadó. A sikeres kezelés, ellátás, rehabilitáció és prevenció eredményessége végeredményben valóban nem csupán az elemi gyógyítási folyamatok sorrendjén, hanem a terápiás szakemberek és a beteg aktív részvételén, felelősségvállalásán múlik. A személyhez igazodó betegtájékoztatás, az így megalapozott közös döntési lehetőség a kezelési folyamat céljához képest vállalt kockázatokról, a plusz együttműködéssel elérhető plusz eredményekről már ma sem egy, a gyakorlat számára elérhetetlen utópia. FENNTARTHATÓSÁG AZ EGÉSZSÉGSZEKTORBAN A fenntarthatóságot külön is érdemes kiemelni, hiszen napi visszatérő téma a hazai egészségügyi ellátórendszer kritikus helyzete, esetleges összeomlása. Az, hogy a reálgazdasághoz tartozó egészségszolgáltatási rendszer hogyan tehető fenntarthatóvá és termelékenyebbé, alapvetően a reáltudományok (közgazdaságtan, orvosi tudományok, műszaki tudományok, informatika, kémia, stb.) alkalmazási szintjével függ össze. Nemzeti szinten mindezt a nemzetközileg egyre elfogadottabb „investment for health” – egészség-befektetés megközelítéssel sikerül a legjobban biztosítani. Ebben a megközelítésben, a reáltudományok gyakorlati alkalmazásával ad a közösség stratégiai konzultáció jellegű segítséget. A reálgondolkodással azt kívánja közvetíteni, hogy a beruházások hasznosulásán, a meglévő tartalékok feltárásán, a reálismeretek alkalmazási szintjén kell jelentősen és közösen javítani. Egy reálágazatnak nem támogatásra, hanem összehangolt befektetésre van szüksége! A hazai egészségügy állandó és komoly gondokkal terhelt időszakában, egy dologban mindenki egyetért, a hazai egészségügyi rendszerben meglévő szétdaraboltság és ellenérdekeltség megszüntetése nélkül nincs ágazati jövő. A TEREK az „Egészségközpontú egészségügy” jelmondattal e szemléletet kívánja útnak indítani. A TEREK EGYESÜLETRÔL A 2010. december 15-én alakult Terápiás Együttműködésért az Egészségügyben Közhasznú Egyesület (TEREK Egyesület) fő célkitűzése a terápiamenedzsment fejlesztésének elősegítése. Szándékuk és törekvésük a különböző szakmák, tudományágak és érintettek közötti együttműködés, valamint az ügyfélközpontú szemlélet fejlesztése hazánkban, mely magasabb minőségi szintű szolgáltatásokat eredményez az egészségügyben. Az egyesület elnöke dr. Lantos Zoltán, a tagok sokféle szakterületet képviselnek: orvosok, gyógyszerészek, közgazdászok, jogászok, mérnökök számos szféra, így a civil szervezetek, egyetemek, vállalatok, államigazgatás, egészségügy, egészségipar, szolgáltatói szektor képviseletében. Az elmúlt egy évben az egyesület a most közreadott Terápiás együttműködések rendszere című Fehér Könyv kidolgozásával foglalkozott, különböző szakterületek képviselőinek szoros együttműködésében. IME X. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2011. DECEMBER 13