IME - AZ EGÉSZSÉGÜGYI VEZETŐK SZAKLAPJA

Tudományos folyóirat

   +36-30/459-9353       ime@nullimeonline.hu

   +36-30/459-9353

   ime@nullimeonline.hu

A Medicina 2000 Poliklinikai és Járóbeteg Szakellátási Szövetségállásfoglalása – 2012. szeptember

  • Cikk címe: A Medicina 2000 Poliklinikai és Járóbeteg Szakellátási Szövetségállásfoglalása – 2012. szeptember
  • Szerzők: Medicina 2000 Poliklinikai és Járóbeteg Szakellátási Szövetség
  • Intézmények: ---
  • Évfolyam: XI. évfolyam
  • Lapszám: 2012. / 8
  • Hónap: október
  • Oldal: 31
  • Terjedelem: 1
  • Rovat: MENEDZSMENT
  • Alrovat: JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁS

Absztrakt:

rövid helyzetértékelés: az elmúlt két esztendő a járóbeteg szakellátásban nem hozott változást, bár a járóbeteg ellátás erősítése – a nyilatkozatok szintjén – továbbra is prioritást élvez. a kúraszerű ellátások még mindig nem kerültek ki a kórházi osztályokról, sőt az ez irányú jogalkotás is megfeneklett. szövetségünk tudatában van annak, hogy költségvetési súlya, a jelentkező problémák komplexitása és a humán erőforrás krízis nyomasztó terhe a kórházi szektor felé tolta az ágazatvezetés figyelmét, és a beavatkozás fő irányát. Mindazonáltal ismételten felhívjuk a figyelmet arra, hogy a fekvő ellátási struktúra átalakítá- sa a fekvő ellátásokat kiváltó járóbeteg szakellátások preferenciájával, a motiváló tényezők (finanszírozás) helyes irányba állításával könnyebb, és segíti a jelenleg szakértői és konzultatív úton lezajló struktúramódosí- tást. Nem láthatóak azonban a rendszerszerű szabályozás körvonalai, amelyek ösztönzőkön keresztül vinnék jó irányba az ellátórendszert.

Cikk Író(k) Státusz
Beköszöntő Molnár Attila
Baleset – hetedhét határon túl Ha külföldön elmarad a sérült orvosi ellátása… Fazekas Erzsébet
A magánbiztosítás lehetséges szerepe a hazai egészségügy többlet forrásainak megteremtéséhez Dr. Rékassy Balázs
A klinikai turizmus nemzetközi jelentősége és sikertényezői Sziva Ivett, Dr. Hargittai Mária, Dr. Kincses Gyula, Dr. Simor Randy
A klinikai epidemiológia beépítése a népegészségügyi ellenőr képzésbe Prof. Dr. Domján Gyula , Dr. Barcs István
Négy cég egyesítésével megalakulhazánk vezető infokommunikációs vállalata IME Szerkesztőség
Rövid összefoglaló a Nemzeti Nozokomiális Surveillance Rednszer 2011- évi eredményeiről Dr. Böröcz Karolina
Az infekciókontroll jelentősége a betegellátásban Dr. Prinz Gyula
Baktérium térkép az infekciókontroll tevékenység szolgálatában Restásné Fogarasi Emese, Dévai Andrea, Dr. Madai Ágnes, Dr. Győri Csilla
Az úton végig kell menni Molnár Attila
A Medicina 2000 Poliklinikai és Járóbeteg Szakellátási Szövetségállásfoglalása – 2012. szeptember Medicina 2000 Poliklinikai és Járóbeteg Szakellátási Szövetség
Partnerség a kórházi energiaköltségek csökkentésére Fernezelyi Ferenc
„Kulcslyuk” sebészetkevesebb fájdalom, nagyobb gyógyulási esély IME Szerkesztőség
Költséghatékonyság és döntéshozatal Borsi András
Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg szakellátásban IME Szerkesztőség
Vesedaganatok termoablációs kezelése Dr. Doros Attila
IHE (Integrating the Healthcare Enterprise) Mérföldkő az egészségügyi informatikában Hahn István
Népegészségügyi problémák számítógépes modellezése Dr. Kovács Levente, Ferenci Tamás, Sápi Johanna, Szalay Péter
Urológiai Hét 2012 – nem csak a prosztatáról IME Szerkesztőség
A múlt eredményei helyetta jövő igényei szabják meg a fejlődés irányát - Interjú Dr. Jakab Zoltánnal, az Abbott Laboratories ügyvezető igazgatójával Fazekas Erzsébet

MENEdzsMENt JÁróbETEg A Medicina 2000 Poliklinikai és Járóbeteg Szakellátási Szövetség állásfoglalása – 2012. szeptember rövid helyzetértékelés: az elmúlt két esztendő a járóbeteg szakellátásban nem hozott változást, bár a járóbeteg ellátás erősítése – a nyilatkozatok szintjén – továbbra is prioritást élvez. a kúraszerű ellátások még mindig nem kerültek ki a kórházi osztályokról, sőt az ez irányú jogalkotás is megfeneklett. szövetségünk tudatában van annak, hogy költségvetési súlya, a jelentkező problémák komplexitása és a humán erőforrás krízis nyomasztó terhe a kórházi szektor felé tolta az ágazatvezetés figyelmét, és a beavatkozás fő irányát. Mindazonáltal ismételten felhívjuk a figyelmet arra, hogy a fekvő ellátási struktúra átalakítása a fekvő ellátásokat kiváltó járóbeteg szakellátások preferenciájával, a motiváló tényezők (finanszírozás) helyes irányba állításával könnyebb, és segíti a jelenleg szakértői és konzultatív úton lezajló struktúramódosítást. Nem láthatóak azonban a rendszerszerű szabályozás körvonalai, amelyek ösztönzőkön keresztül vinnék jó irányba az ellátórendszert. • • Javaslataink: • • Elodázhatatlan a járóbeteg ellátás fejlesztése érdekében az egynapos sebészet, a kúraszerű ellátások költséghatékony és méretgazdaságos finanszírozása a járóbeteg szakellátóknál. Ezzel a drága és veszélyes fekvőbeteg ellátás helyett az olcsóbb és biztonságosabb járóbeteg ellátásba lehetne a betegeket gyógyítani. Ennek egy konkrét formája akár egyes konkrét betegségcsoportok járóbeteg szakellátásba történő átcsoportosítása lehetne, megfelelő ösztönzőkkel. Ez további kórházi ágyszám csökkentést tudna támogatni. A kódkarbantartás revíziója sem halasztható tovább, és a járóbeteg ellátás kódrendszerét ki kellene egészíteni a befogadásra váró beavatkozásokkal (infúziós kúrák finanszírozása). A kódkarbantartás azért is fontos, mert jelenleg egyes szakmák nem működtethetők, csak veszteségesen, ez az adott szakma devalválódásával jár, amelyet a kiegyensúlyozott orvosi és szakdolgozói team munka érdekében el kell kerülni. • • Finanszírozási oldalról kérjük a járóbeteg ellátás TVK kereteinek felülvizsgálatát, javasoljuk a hosszú várakozási idővel igénybe vehető szakmák esetében célzott többlet TVK keretek meghatározását. Erre jó alapot szolgáltathat a betegfogadási listák OEP által történő vizsgálata, amelyről semmilyen információval nem rendelkezünk. A degresszió hiányában a járó kasszában megmaradó TVK a járó kasszában legyen kiosztva, illetve a felszabaduló fekvő kapacitások finanszírozásának legalább egy jelentős részét (30%) a járó kassza felé szükséges átirányítani. A járó kassza 70%-a úgyis kórházakhoz jut, ugyanaz a forrás más formában, hatékonyabb ellátásra ösztönözve a szolgáltatókat jutna el az intézményekhez. Jelentős és fontos lépés volt a 2012. augusztusi központi ágazati visszamenőleges bérkiegészítés, amelyet üdvözlünk. Nem maradt azonban elég forrás az intézményeknek az infláció, az ÁFA emelkedés kompenzációjára. A munkatársak bérezése kettészakadt, a közreműködő partnerek régóta nem képesek érvényesíteni az inflációt. Az orvosok itthon tartásának nem csak a bérek emelése a záloga: a megfelelő körülmények éppoly fontosak, amelyeket a jelen forrásokkal nem lehet biztosítani. Az ágazat alulfinanszírozottsága immár régiós összehasonlításban is közhelynek számít. Ugyan a média nem harsogott a rendelőintézetek adósságától, orvosi vérveszteségéről, azonban ez nem jelenti azt, hogy ne folyna csendes leépülés az intézményekben, nem lenne perspektívahiány a munkatársak számára. Megoldásért kiált a minimumfeltétel-rendszer és a finanszírozás diszkrepanciája. Példaként említhetjük az éves minimális cataracta műtét számot, amely jelenleg 400/év. Ha a 2007-es évtől működő, járóbeteg bázisán kialakított egynapos szolgáltatók a rendelkezésre álló összes TVK-t erre használnák, akkor sem lenne teljesíthető a műtéti szám. Ha ez így marad, hiába ruháztak be az infrastruktúrába, kútba megy a betegközeli ellátások szempontja, és a szakmai paletta is szűkülni fog. Látszik, hogy az ilyen típusú döntésekből is kimaradt a járóbeteg szakellátás. Ezen pedig változtatni szükséges. A Medicina 2000 Poliklinikai és Járóbeteg Szakellátási Szövetség közgyűlése IME XI. évfolyaM 8. száM 2012. októbEr 31