IME - INTERDISZCIPLINÁRIS MAGYAR EGÉSZSÉGÜGY

Tudományos folyóirat - Az egészségügyi vezetők szaklapja

   +36-1/786–9268       ime@nullimeonline.hu

   +36-1/786–9268

   ime@nullimeonline.hu

IV. Infekciókontroll Konferencia (2015. október 14-15. szerda-csütörtök)

  • Cikk címe: IV. Infekciókontroll Konferencia (2015. október 14-15. szerda-csütörtök)
  • Szerzők: IME Szerkesztőség
  • Intézmények: IME Szerkesztőség
  • Évfolyam: XIV. évfolyam
  • Lapszám: 2015. / 4
  • Hónap: május
  • Oldal: 34
  • Terjedelem: 1
  • Rovat: KISHÍREK
  • Alrovat: KISHÍREK

Absztrakt:

IV. Infekciókontroll Konferencia
2015. október 14-15. szerda-csütörtök
Helyszín: Best Western Hotel Hungaria (1074 Budapest, Rákóczi út 90.)

A cikk további részleteihez előfizetői regisztráció és belépés szükséges! Belépéshez kattintson ide
KÉPALKOTÓ NUKLEÁRIS MEDICINA száma elmarad még az ország gazdasági lehetőségeitől is. A SPECT berendezések jelentős aránya elavult [2]. Ahhoz, hogy a molekuláris képalkotás fejlődéséből származó előnyökben – korai, pontos diagnózis, személyre szabott kezelés – a magyar betegellátás is részesüljön, az állami hozzájárulás (a beruházásban és a működtetésben egyaránt) a meglévő és ismételten megerősített országos szakmai koncepció [7] alapján nélkülözhetetlen. Egyébként helyi, ill. üzleti érdekek torzítják el a hazai betegellátás szerkezetét. Örülünk annak, hogy a hazai PET/CT diagnosztika (az OEPfinanszírozott vizsgálatok száma) fejlődött az elmúlt években. De azért az még sem dicséretes, hogy a négy orvosképzést folytató magyar egyetem – a progresszív betegellátás csúcsintézményei, az orvosképzés és továbbképzés, valamint az orvos-biológiai kutatás centrumai – közül mindössze egy, a progresszív ellátás nyolc térségi centruma közül is csak egy rendelkezik ezzel – a korszerű betegellátásban mára rutin eljárássá vált – vizsgálati lehetőséggel. Örvendetes, hogy a SPECT vizsgálatok közül néhány, klinikailag igen hasznos diagnosztikai eljárás – köztük több korszerű, molekuláris SPECT vizsgálat – OEP finanszírozása javult, de összességében a finanszírozás nem elégséges. A szakma fejlődésének iránya ismert. Az útirány megvan. Ahhoz, hogy ezen az úton mi is, – ha nem is szuper sebességgel, de előre haladjunk, – jó járművekre (műszerpark), jó sofőrökre (szakemberek), együttműködő útitársakra (társszakmák) és elegendő üzemanyagra (finanszírozás) van szükség. A döntéshozók, az egészségügyi vezetők döntsenek okosan, a nukleáris medicina szakemberek pedig tegyék jól a dolgukat. Dum spiro, spero. (A publikáció az IME Képalkotó konferencián elhangzott előadás formájában.) IRODALOMJEGYZÉK [1] Mankoff DA: A definition of molecular imaging, J Nucl Med, 2007, 48: 18N, 21N. [2] Varga J: A kamera-karbantartás felmérése, http://www.nmc.dote.hu/nmszk/allasfoglalas/2013_12_ Kamera_karbantartas_%20felmerese.pdf (2015.04.30). [3] Szilvási I: A molekuláris képalkotás, Kik is vagyunk mi? IME – Az egészségügyi vezetők szaklapja, 2013, 12: 50-52. [4] 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól, http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A060028 7.KOR (2015.04.30). [5] Baum RP, Kulkarni HR, Carreras C: Peptides and receptors in image-guided therapy: theranostics for neuroendocrine neoplasms, Semin Nucl Med, 2012, 42: 190207. [6] Schelbert HR: Nuclear medicine at a crossroads. J Nucl Med, 2011, 52 Suppl 2: 10S-5S. [7] A Szakmai Kollégium Nukleáris Medicina Tagozat és Tanács Állásfoglalása a hazai PET/CT telepítés koncepciójáról, http://www.nmc.dote.hu/nmszk/allasfoglalas/ Allasfoglalas_a_PET-CT_telepitesrol_2011.pdf (2015. 04.30). A SZERZŐ BEMUTATÁSA Prof. Dr. Szilvási István 1967-ben Budapesten általános orvosi diplomát, 1972-ben belgyógyász, 1980-ban izotópdiagnosztika (ma nukleáris medicina) szakképesítést szerzett. 1978 óta az azóta sok elnevezést megért Szabolcs utcai klinikán, 2007 óta a hasonlóan sok néven említhető (jelenlegi neve MH EK) Honvédkórházban dol- gozik osztályvezető főorvosként. Részfoglalkozásban a Semmelweis Egyetem Nukleáris Medicina Tanszékén és elődeinél is dolgozott, itt jelenleg egyetemi tanár. 1985-ben szerzett kandidátusi címet, 2000-ben habilitált. Fontosabb szakmapoliti-kai funkciói: a MONT elnöke, szakfelügyelő főorvos, a MOK alelnöke. Jelenleg az Egészségügyi Szakmai Kollégium alelnöke, a Nukleáris Medicina Tagozat vezetője, a UEMS/EBNM nemzeti delegátusa és az European School of Nuclear Medicine dékánhelyettese. IV. Infekciókontroll Konferencia 2015. október 14-15. szerda-csütörtök Helyszín: Best Western Hotel Hungaria (1074 Budapest, Rákóczi út 90.) 34 IME XIV. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2015. MÁJUS