IME - AZ EGÉSZSÉGÜGYI VEZETŐK SZAKLAPJA

Tudományos folyóirat

   +36-30/459-9353       ime@nullimeonline.hu

   +36-30/459-9353

   ime@nullimeonline.hu

XVI. Szolgáltatásmenedzsment – Outsourcing Konferencia

  • Cikk címe: XVI. Szolgáltatásmenedzsment – Outsourcing Konferencia
  • Szerzők: IME Szerkesztőség
  • Intézmények: IME Szerkesztőség
  • Évfolyam: XIV. évfolyam
  • Lapszám: 2015. / 4
  • Hónap: május
  • Oldal: 15
  • Terjedelem: 1
  • Rovat: KISHÍREK
  • Alrovat: KISHÍREK

Absztrakt:

XVI. Szolgáltatásmenedzsment – Outsourcing Konferencia
2015. november 11. szerda
Helyszín: Best Western Hotel Hungaria (1074 Budapest, Rákóczi út 90.)

Cikk Író(k) Státusz
Beköszöntő Prof. Dr. Domján Gyula
Tartalom IME Szerkesztőség
Az 1-es típusú diabétesz társbetegségei gyermekkorban: egy teljes körű magyar populációs vizsgálat Lakatos Csenge, Dr. Surján György
Civil szervezetek bevonásának szükségessége a népegészségügyi programok tervezésébe Prof. Dr. Simon Tamás
A hálapénz szabályozásának büntetőjogi és etikai kérdései Dr. Berecz János Tamás, Dr. Fülöp Botond
XVI. Szolgáltatásmenedzsment – Outsourcing Konferencia IME Szerkesztőség
Új korszak az akut stroke ellátásában - Interjú Prof. Dr. Nagy Zoltánnal Boromisza Piroska
Személyre szabott kardiovaszkuláris rizikóbecslés koronária CT-vel – Strukturált leletezés és az OPeRA (Országos Plaque Regiszter és Adatbázis) Projekt Dr. Merkely Béla, Dr. Bagyura Zsolt, Kolossváry Márton, Dr. Maurovich-Horvat Pál
A diabétesz betegségterhe Magyarországon Dr. Kósa József
Hipertónia világnap 2015. május 11. IME Szerkesztőség
Az IME X. Jubileumi Képalkotó Diagnosztikai Továbbképzés és Konferencia összefoglalója, I. rész IME Szerkesztőség
Dr. Balogh Ildikó emlékére Dr. Zámbó Katalin
Merre tart a nukleáris medicina? Prof. Dr. Szilvási István
IV. Infekciókontroll Konferencia (2015. október 14-15. szerda-csütörtök) IME Szerkesztőség
Csontmetasztázisok vizsgálata 18F-NaF PET/CT-vel Dr. Lengyel Zsolt
A neuroendokrin daganatok molekuláris vizsgálata a nukleáris medicinában Dr. Dabasi Gabriella
Az OGYÉI felhívása a DNP (dinitrofenol) illegális fogyasztószerrel kapcsolatban IME Szerkesztőség
A szívbetegségek genetikai örökletessége Prof. Dr. Kárpáti Pál
Júniusban ismét lesz Mozgás Éjszakája – Mert a tested megér egy estet! IME Szerkesztőség
„Big data” az egészségügyi ellátásban Szöts Miklós, Gergely Tamás
A D-vitamin-hiányról és megelőzésének jelentőségéről Dr. Lakatos Péter

Szerző Intézmény
Szerző: IME Szerkesztőség Intézmény: IME Szerkesztőség
MENEDZSMENT KÓRHÁZMENEDZSMENT sen a munkahelyi visszaélés-bejelentési rendszer kiépítésének lehetőségét. Az ilyen rendszert létrehozó és működtető foglalkoztatóknál dolgozó munkavállalók, illetve a foglalkoztatóval kapcsolatba került személyek szabályozott és biztonságos keretek között jelenthetik be az általuk jogellenesnek vélt, vagy a munkáltatónál érvényben lévő magatartási szabályokat sértő cselekményeket. A munkáltató – a bejelentő védelmének, anonimitásának lehető legteljesebb védelme érdekében – tőle független, vele alá-fölérendeltségi viszonyban nem álló és általa nem utasítható, ún. bejelentővédelmi ügyvédet is megbízhat a bejelentések fogadásával. A megfelelően felépített, jól működő munkahelyi visszaélésbejelentési rendszer alkalmas eszköz lehet a hálapénzzel kapcsolatos visszásságok, jogsértések felderítésére is. Ennek feltétele azonban a hálapénzre vonatkozó munkahelyi magatartási szabályok megalkotása. HÁLAPÉNZ ÉS ADÓZÁS Végül, a teljesség kedvéért szükséges megjegyezni, hogy a hálapénznek még egy további büntetőjogi vonatko- zása lehet. A hálapénz ugyanis, mint a munkaviszonyra tekintettel kapott díjazás, a személyi jövedelemadó szempontjából adóköteles bevételnek minősül, ezért az adóalanynak az ezen a címen kapott összeget – egyéb jövedelemként – be kell vallania és az arra eső közterheket meg kell fizetnie. (A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. Mellékletének 7.2. pontja kifejezetten kiveszi a hálapénzt az egyéb indokkal adómentes bevételek közül.) Következésképpen, az az egészségügyi dolgozó, aki a hálapénzből származó jövedelmét nem vallja be és az ezen jövedelmére eső közterheket nem fizeti meg, elkövetheti a Btk. 396.§-ában foglalt költségvetési csalás bűncselekményét, feltéve, hogy az ezen magatartásával okozott vagyoni hátrány a százezer forintot meghaladja (Btk. 452.§ (3)). Kiemelendő, hogy a hálapénz utáni adóbevallási és adófizetési kötelezettség szempontjából nincs jelentősége annak, hogy a hálapénz elfogadása jogszerűen történt-e, mivel az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 1.§ának (9) bekezdése értelmében az adókötelezettséget nem befolyásolja az, hogy a magatartás törvényi rendelkezésbe ütközik, vagy sérti a jó erkölcsöt. A SZERZŐK BEMUTATÁSA Dr. Berecz János 1999-ben végzett a Pécsi Egyetem jogi karán. 2000-től 2002-ig a Budapesti Műszaki és Közgazdaságtudományi Egyetem Közgazdasági Továbbképző Intézetében folytatta tanulmányait ingatlangazdálkodási szakon. 1999-től a PVV Pécsi Városüzemeltetési- és Vagyonkezelő Zrt.-nél csoportvezetőként, osztályve- zetőként, főosztályvezetőként tevékenykedett 2008-ig, 2009-től Pécsi Tudományegyetem Gazdasági Főigazgatóságán szakértőként, majd vagyongazdálkodási igazgatóként dolgozott. 2009-től a Pécsi Vízműveket Működtető és Vagyonkezelő Zrt. igazgatósági tagja. 2010-tól a Pannonklinika, majd a da Vinci Klinika igazgatója. 2011-től a Szigetvári Távhő Szolgáltató Kft. ügyvezetője. Jelenleg a Szigetvári Kórház igazgatója. Dr. Fülöp Botond 1994-ben végzett Budapesti Műszaki Egyetem, Közlekedésmérnöki Karán okleveles gépészmérnökként. Pályafutását előbb tervezőmérnökként kezdte, majd 1996 és 2001 között elvégezte a Pécsi Egyetem jogi karát. Jogi egyetemi tanulmányai során „A nemzeti parlamen- tek szerepe az európai integrációban" című dolgozatával nyert a Magyar Köztársaság Országgyűlésének elnöke és a külügyminiszter által egyetemi és főiskolai hallgatók számára kiírt pályázaton. 2005-ben az uniós alkalmazotti versenyvizsgát sikeresen letette, így 2005 és 2012 között Európai Unió Bíróságán dolgozott tanácsosként Luxemburgban. 2012-ben hazatért, azóta ügyvédként tevékenykedik. XVI. Szolgáltatásmenedzsment – Outsourcing Konferencia 2015. november 11. szerda Helyszín: Best Western Hotel Hungaria (1074 Budapest, Rákóczi út 90.) IME XIV. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2015. MÁJUS 15