IME - INTERDISZCIPLINÁRIS MAGYAR EGÉSZSÉGÜGY

Tudományos folyóirat - Az egészségügyi vezetők szaklapja

   +36-1/786–9268       ime@nullimeonline.hu

   +36-1/786–9268

   ime@nullimeonline.hu

XVI. Szolgáltatásmenedzsment – Outsourcing Konferencia

  • Cikk címe: XVI. Szolgáltatásmenedzsment – Outsourcing Konferencia
  • Szerzők: IME Szerkesztőség
  • Intézmények: IME Szerkesztőség
  • Évfolyam: XIV. évfolyam
  • Lapszám: 2015. / 4
  • Hónap: május
  • Oldal: 15
  • Terjedelem: 1
  • Rovat: KISHÍREK
  • Alrovat: KISHÍREK

Absztrakt:

XVI. Szolgáltatásmenedzsment – Outsourcing Konferencia
2015. november 11. szerda
Helyszín: Best Western Hotel Hungaria (1074 Budapest, Rákóczi út 90.)

A cikk további részleteihez előfizetői regisztráció és belépés szükséges! Belépéshez kattintson ide
MENEDZSMENT KÓRHÁZMENEDZSMENT sen a munkahelyi visszaélés-bejelentési rendszer kiépítésének lehetőségét. Az ilyen rendszert létrehozó és működtető foglalkoztatóknál dolgozó munkavállalók, illetve a foglalkoztatóval kapcsolatba került személyek szabályozott és biztonságos keretek között jelenthetik be az általuk jogellenesnek vélt, vagy a munkáltatónál érvényben lévő magatartási szabályokat sértő cselekményeket. A munkáltató – a bejelentő védelmének, anonimitásának lehető legteljesebb védelme érdekében – tőle független, vele alá-fölérendeltségi viszonyban nem álló és általa nem utasítható, ún. bejelentővédelmi ügyvédet is megbízhat a bejelentések fogadásával. A megfelelően felépített, jól működő munkahelyi visszaélésbejelentési rendszer alkalmas eszköz lehet a hálapénzzel kapcsolatos visszásságok, jogsértések felderítésére is. Ennek feltétele azonban a hálapénzre vonatkozó munkahelyi magatartási szabályok megalkotása. HÁLAPÉNZ ÉS ADÓZÁS Végül, a teljesség kedvéért szükséges megjegyezni, hogy a hálapénznek még egy további büntetőjogi vonatko- zása lehet. A hálapénz ugyanis, mint a munkaviszonyra tekintettel kapott díjazás, a személyi jövedelemadó szempontjából adóköteles bevételnek minősül, ezért az adóalanynak az ezen a címen kapott összeget – egyéb jövedelemként – be kell vallania és az arra eső közterheket meg kell fizetnie. (A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. Mellékletének 7.2. pontja kifejezetten kiveszi a hálapénzt az egyéb indokkal adómentes bevételek közül.) Következésképpen, az az egészségügyi dolgozó, aki a hálapénzből származó jövedelmét nem vallja be és az ezen jövedelmére eső közterheket nem fizeti meg, elkövetheti a Btk. 396.§-ában foglalt költségvetési csalás bűncselekményét, feltéve, hogy az ezen magatartásával okozott vagyoni hátrány a százezer forintot meghaladja (Btk. 452.§ (3)). Kiemelendő, hogy a hálapénz utáni adóbevallási és adófizetési kötelezettség szempontjából nincs jelentősége annak, hogy a hálapénz elfogadása jogszerűen történt-e, mivel az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 1.§ának (9) bekezdése értelmében az adókötelezettséget nem befolyásolja az, hogy a magatartás törvényi rendelkezésbe ütközik, vagy sérti a jó erkölcsöt. A SZERZŐK BEMUTATÁSA Dr. Berecz János 1999-ben végzett a Pécsi Egyetem jogi karán. 2000-től 2002-ig a Budapesti Műszaki és Közgazdaságtudományi Egyetem Közgazdasági Továbbképző Intézetében folytatta tanulmányait ingatlangazdálkodási szakon. 1999-től a PVV Pécsi Városüzemeltetési- és Vagyonkezelő Zrt.-nél csoportvezetőként, osztályve- zetőként, főosztályvezetőként tevékenykedett 2008-ig, 2009-től Pécsi Tudományegyetem Gazdasági Főigazgatóságán szakértőként, majd vagyongazdálkodási igazgatóként dolgozott. 2009-től a Pécsi Vízműveket Működtető és Vagyonkezelő Zrt. igazgatósági tagja. 2010-tól a Pannonklinika, majd a da Vinci Klinika igazgatója. 2011-től a Szigetvári Távhő Szolgáltató Kft. ügyvezetője. Jelenleg a Szigetvári Kórház igazgatója. Dr. Fülöp Botond 1994-ben végzett Budapesti Műszaki Egyetem, Közlekedésmérnöki Karán okleveles gépészmérnökként. Pályafutását előbb tervezőmérnökként kezdte, majd 1996 és 2001 között elvégezte a Pécsi Egyetem jogi karát. Jogi egyetemi tanulmányai során „A nemzeti parlamen- tek szerepe az európai integrációban" című dolgozatával nyert a Magyar Köztársaság Országgyűlésének elnöke és a külügyminiszter által egyetemi és főiskolai hallgatók számára kiírt pályázaton. 2005-ben az uniós alkalmazotti versenyvizsgát sikeresen letette, így 2005 és 2012 között Európai Unió Bíróságán dolgozott tanácsosként Luxemburgban. 2012-ben hazatért, azóta ügyvédként tevékenykedik. XVI. Szolgáltatásmenedzsment – Outsourcing Konferencia 2015. november 11. szerda Helyszín: Best Western Hotel Hungaria (1074 Budapest, Rákóczi út 90.) IME XIV. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2015. MÁJUS 15