IME - INTERDISZCIPLINÁRIS MAGYAR EGÉSZSÉGÜGY

Tudományos folyóirat - Az egészségügyi vezetők szaklapja

   +36-30/459-9353       ime@nullimeonline.hu

   +36-30/459-9353

   ime@nullimeonline.hu

A teleradiológia előnyei, korlátai, haszna és költségei – tapasztalatok a Zuglói Egészségügyi Szolgálatnál

  • Cikk címe: A teleradiológia előnyei, korlátai, haszna és költségei – tapasztalatok a Zuglói Egészségügyi Szolgálatnál
  • Szerzők: Dr. Czinkóczi Sándor, Dr. Révai Tamás
  • Intézmények: Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet vezetési tanácsadó, Zuglói Egészségügyi Szolgálat
  • Évfolyam: XIV. évfolyam
  • Lapszám: 2015. / 7
  • Hónap: szeptember
  • Oldal: 53-54
  • Terjedelem: 2
  • Rovat: KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKA
  • Alrovat: TELEMEDICINA

Absztrakt:

A Zuglói Egészségügyi Szolgálat 2014. szeptember 19-én indította el (az Országos Teleradiológiai Rendszer 19. számú telephelyeként) teleradiológiai szolgáltatását, mind az Örs vezér téri, mind a Hermina úti telephelyén. Jelen tanulmány célja, hogy ismertesse a teleradiológiai szolgáltatással kapcsolatos tapasztalatokat, az ellátási forma előnyeit, korlátait, hasznát és költségeit.

Angol absztrakt:

Zugló Outpatient Health Services started its teleradiological service on 19. September, 2014 (as the site No.19. of the National Teleradiological System) at both Specialized outpatient centers of Őrs vezér square, and also at the Hermina street. The aim of this study is to present the experiences with the teleradiologi cal service, its benefits, limits, and utility versus expenses.

A cikk további részleteihez előfizetői regisztráció és belépés szükséges! Belépéshez kattintson ide
KÉPALKOTÓ TELEMEDICINA A teleradiológia előnyei, korlátai, haszna és költségei – tapasztalatok a Zuglói Egészségügyi Szolgálatnál Dr. Czinkóczi Sándor, Dr. Révai Tamás, Zuglói Egészségügyi Szolgálat A Zuglói Egészségügyi Szolgálat 2014. szeptember 19-én indította el (az Országos Teleradiológiai Rendszer 19. számú telephelyeként) teleradiológiai szolgáltatását, mind az Örs vezér téri, mind a Hermina úti telephelyén. Jelen tanulmány célja, hogy ismertesse a teleradiológiai szolgáltatással kapcsolatos tapasztalatokat, az ellátási forma előnyeit, korlátait, hasznát és költségeit. röntgentechnika megújítása is. Integráltuk a medikai és a PACS-rendszert a Hermina úton és az Örs vezér téren is, ezért mindenki mindent lát, valamint a lelet is pontosan és gyorsan jut el a klinikusokhoz. Számunkra garanciát jelent, hogy a Béker-Soft Informatika vállalja az eszközök szervizét és támogatási hátteret. RÖVID STATISZTIKAI ÁTTEKINTÉS Zugló Outpatient Health Services started its teleradiological service on 19. September, 2014 (as the site No.19. of the National Teleradiological System) at both Specialized outpatient centers of Őrs vezér square, and also at the Hermina street. The aim of this study is to present the experiences with the teleradiological service, its benefits, limits, and utility versus expenses. Az 1. táblázat szemlélteti a 2014 utolsó negyedévében végzett, napokra lebontott távleletezési esetszámokat. A táblázatból kiolvasható magas esetszámok is azt jelzik, hogy folyamatos szükséglet jelenik meg a radiológiai vizsgálatokra. A betegek teleradiológiával kapcsolatos elégedettségét indokolják az 1. ábra grafikonján jól látható igen kedvező leletelkészülési idők. A TELERADIOLÓGIA ELŐNYEI Az emberi erőforrás – mint az egészségügy egyik legszűkösebb erőforrása – tekintetében kiemelendő, hogy sikerült optimalizálni a radiológus szakorvosi kapacitások elosztását. Ehhez kapcsolódóan további előny, hogy lehetőség nyílt a kihasználatlan radiológiai kapacitások bevonására is. A kellő tapasztalati háttérrel rendelkező közreműködő cégek (Iconomix Kft., Béker-Soft Kft.) biztosítják a szakmai támogatás lehetőségét, ezáltal a minőségi diagnosztika megerősítését. További pozitívumként említhető a folyamatos konzultáció és a szupervízió rendelkezésre állása. AZ ELSŐ HÓNAPOK TAPASZTALATAI 1. táblázat A távleletezés napokra lebontott esetszámai 2014. IV. negyedév A grafikonról leolvasható, hogy az esetek 70%-ában a leletátjutási idő 10-20 perc, további 25% esetében is csupán 20-30 perc. A teleradiológiai ellátásunk hatékonyságát, minőségét betegelégedettségi vizsgálattal mértük 2014. október végén. A betegelégedettségi kérdőíven a következő oldalon felsorolt szempontok szerepeltek. Mint minden változás, a teleradiológiai rendszer bevezetése is kezdetben idegenkedést vált ki a korábbi metódusokhoz szokott munkatársakból, azonban érzékelve az új rendszer érdemi hozzájárulását a munka hatékonyságának javulásához, valamint a felhasználóbarát alkalmazáskörnyezet minőségét, a dolgozók is elfogadják az új rendszert. Elmondható tehát, hogy a fejlesztés elnyerte mind a betegek, mind az egészségügyi dolgozók tetszését. Időt takarítunk meg a betegeknek, munkatársaink munkaerejét magunknak, meglevő radiológus kollégáink pedig nyugodtabb körülmények között tudnak dolgozni, nem beszélve a távleletezést végző szakorvosokkal kialakuló komoly szakmai kapcsolatokról. INFORMATIKAI FEJLESZTÉSEK Meg kellett újítanunk eszközparkunkat, üzembe helyeztük a DIVAS PACS-rendszert, és időszerű volt a foszforlemezes 1. ábra Leletek átjutási ideje 100 eset alapján IME XIV. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2015. SZEPTEMBER 53 KÉPALKOTÓ TELEMEDICINA 2. táblázat 2015. január és február teleradiológiai szolgáltatás bevétele és a szolgáltatás díja • • • • • • • Betegirányító munkatárs felkészültsége és segítőkészsége; A felvételt készítő asszisztens segítőkészsége, együttérző-képessége; A lelet elkészülési ideje; A betegellátás során kapott tájékoztatás részletessége; A gyors diagnózis lehetősége; A várakozás körülményei; Más szakrendelésen való megjelenéstől a lelet elkészültéig tartó várakozási idő. Valamennyi értékelési szempont esetében 80% fölötti elégedettségi indexet mértünk, ami jól reprezentálja, hogy a teleradiológiai szolgáltatásunk valódi hozzáadott értékként jelentkezik a járóbeteg szakellátási folyamatunk tekintetében. A 2. táblázat alapján elmondható, hogy a teleradiológiai szolgáltatásunk OEP finanszírozása jelentős mértékben meghaladja a szolgáltatás díját. Jelenleg radiológus szakorvost alkalmazni közalkalmazotti bérért lehetetlen. A szakorvosok közreműködőként kívánnak elhelyezkedni óránként 50007000, Ft díjazásért. Az összes szerződött órára vetített esetszám intézeti szinten 3,3 eset, ünnepnapokat is számolva kb. 4 eset. Közreműködő esetében az előzőekben jelzett óradíjakkal számolva esetenként 1250-1750 Ft szakorvosi díjjal számolhatunk. A teleradiológiai szolgáltatás esetenként 800 Ft-ba kerül, azaz óránként 3200 Ft a költség. Látható, hogy esetenként 450-950 Ft-tal, óránként 1800-3800 Ft-tal kerül kevesebbe a teleradiológia, mint a direkt közreműködői díjazás. ÖSSZEGZÉS A teleradiológiai szolgáltatás elindítása a Zuglói Egészségügyi Szolgálatnál valamennyi működőképességi területen (szabályozott piaci; gazdasági; humán-szervezeti, műszakitechnikai) pozitív hatásokat generált. A szolgáltatással kapcsolatos betegelégedettségi index magas, amely alapvetően a gyors leletelkészülési időknek köszönhető. Humán-szervezeti oldalról jelentős munkaszervezési hatékonyságjavulást értünk el, a – szűkös erőforrásként jelentkező – radiológus kapacitások elosztásának optimalizálásával. A teleradiológia bevezetése megoldást jelentett az igen jelentős szakemberhiányra, csökkentette szakorvosaink leterheltségét, a munkaidő átcsoportosításával az UH vizsgálatoknál a várakozási idő csökkent. A teleradiológia lehetőséget teremtett a szubspecialitás leletezéshez való hozzáférésre, azaz bizonyos területeken nagyobb jártasságú, tapasztalatú radiológus által történő értékelésre. Műszaki-technikai működőképesség szempontjából kiemelendő a standardizált protokollal és felkészült szakértői teammel működő informatikai rendszer kiépítése, amely kellő adatbiztonságot, és átlagosan igen jónak mondható leletelkészülési időt garantál. Gazdasági szempontból pozitívum, hogy a teleradiológiai ellátás OEP finanszírozása jelentős mértékben meghaladja a szolgáltatás díját. Fentieket összefoglalva a teleradiológia bevezetése jelenleg a legköltséghatékonyabb megoldás a humánerőforrás hiány feloldására, az ellátás biztonságának megőrzésére, javítására, a várólisták rövidítésére és ezen keresztül az ellátási színvonal emelésére. A SZERZŐK BEMUTATÁSA Dr. Czinkóczi Sándor PhD humán szervezőként végzett 2000-ben a Janus Pannonius Tudományegyetemen. Menedzserként, minőségmenedzsment szakirányon a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen 2004-ben szerzett diplomát. A közgazdaságtudományok Doktora (PhD) summa cum laude minősítéssel, amelyet a Pécsi Tudományegyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskoláján szerzett 2013-ban. Dr. Révai Tamás bemutatása lapunk 16. oldalán olvasható. 54 IME XIV. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2015. SZEPTEMBER Pályafutását a Dunaferr Rt. Kontrolling igazgatóság kontrolling munkatársaként kezdte 1995-ben. 1998-2000 között szervező a Dunaferr Rt. Stratégiai igazgatóságon. Szakértőként dolgozott a Dunaferr Qualitest Lab. Minőségügyi Kft.-nél 2000-2003 között; Minőségirányítási főmunkatárs az ISD POWER Kft-nél 2008-2014 között. Főiskolai adjunktus a Dunaújvárosi Főiskola Vezetés-, és vállalkozástudományi Intézetében 2004-2010 között. 2014-től a Zuglói Egészségügyi Szolgálat minőségügyi vezetője. Kutatási területe a stratégiai menedzsment egyik legújabb irányzata, a „Dinamikus szervezeti képességek érvényesülése irányítatlan változások idején”.