IME - INTERDISZCIPLINÁRIS MAGYAR EGÉSZSÉGÜGY

Tudományos folyóirat - Az egészségügyi vezetők szaklapja

   +36-30/459-9353       ime@nullimeonline.hu

   +36-30/459-9353

   ime@nullimeonline.hu

ASSECO – Innováció az egészségügyi informatikában - interjú Dr. Pásztohai Sándorral

  • Cikk címe: ASSECO – Innováció az egészségügyi informatikában - interjú Dr. Pásztohai Sándorral
  • Szerzők: IME Szerkesztőség
  • Intézmények: IME Szerkesztőség
  • Évfolyam: XV. évfolyam
  • Lapszám: 2016. / 10
  • Hónap: december
  • Oldal: 61-62
  • Terjedelem: 2
  • Rovat: INFOKOMMUNIKÁCIÓ
  • Alrovat: INFOKOMMUNIKÁCIÓ

Absztrakt:

Évközben értesülhettünk róla, hogy az ASSECO vállalat egyesítette magyarországi érdekeltségeit ASSECO Central Europe Magyarország Zrt. néven, amelyben a GlobeNet ezentúl, mint üzletág jelenik meg. Felmerül a kérdés, mi változik a GlobeNet és a MedWorkS életében. Erről kérdeztük Dr. Pásztohai Sándor vezérigazgató- helyettest, az Egészségügyi megoldások – GlobeNet üzletág igazgatóját, és Ignácz Mónika üzletág igazgatóhelyettest.

A cikk további részleteihez előfizetői regisztráció és belépés szükséges! Belépéshez kattintson ide
INFOKOMMUNIKÁCIÓ ASSECO – Innováció az egészségügyi informatikában Évközben értesülhettünk róla, hogy az ASSECO vállalat egyesítette magyarországi érdekeltségeit ASSECO Central Europe Magyarország Zrt. néven, amelyben a GlobeNet ezentúl, mint üzletág jelenik meg. Felmerül a kérdés, mi változik a GlobeNet és a MedWorkS életében. Erről kérdeztük Dr. Pásztohai Sándor vezérigazgatóhelyettest, az Egészségügyi megoldások – GlobeNet üzletág igazgatóját, és Ignácz Mónika üzletág igazgatóhelyettest. Mit jelent a GlobeNet jövőképét tekintve ez a változás? Az egységessé vált hazai ASSECO kereteket úgy is tekinthetjük, hogy megerősödött a hazai csapat, és erőteljes fejlesztési és szemléletbeli kihívásokat célzott meg, felhasználva azt a tudásbázist és piacismeretet, amelyet nemzetközi méretekben és tapasztalatokban képvisel a vállalat. Nagyon örülünk, hogy elérkezett az a korszak, amikor a GlobeNet nemzetközi szintű innovációval fordulhat a magyar felhasználók és partnerintézmények felé. Mit értenek e nagymérvű innováció alatt? Véleményünk szerint a medikai rendszerek szemléletének alapvetően új irányban kell továbbfejlődnie. Jelenleg a piaci normák és igények mentén olyan komplex megoldások születtek, amelyek elsősorban az intézmény és az ellátás adminisztratív, leíró követelményeire, dokumentálására és finanszírozási feladatainak támogatására fókuszálnak. A jelenlegi rendszerek információkezelése egyoldalú, működésük szigetszerű, a begyűjtött adatok feldolgozása, hasznosítása alacsony szintű. Az orvos-szakmai tevékenység oldaláról nézve pedig nem folyamat-, és tevékenység orientáltak, nem szolgáltatásközpontúak, alacsony szinten van a döntéstámogatás. A jövő innovatív megoldásait alkalmazó rendszert úgy is tekinthetjük, hogy: „rendszer, határok nélkül.” Milyen új szolgáltatásokat várhatunk a medikai rendszer fejlődésével? A kialakult igények, technológiai lehetőségek és az ellátás szemléletváltása folytán a medikai rendszerfejlesztés új területeken, új szolgáltatásokat kell, hogy nyújtson, alapvetően innovatív megközelítéssel, folyamatos fejlődéssel. Nem a funkcionalitások mennyiségén, és a rendszer erre alapozott komplexitásán lesz a hangsúly, hanem a rendszer által hatékony módon nyújtott szolgáltatások biztosításán, legyen szó adatszolgáltatásról, vagy valamilyen külső szolgáltatás megrendelésről, távkonzultációról. Hatásos segítséget kell nyújtani a túlterhelt orvosi munkához, egyszerűsíteni az adatbe- IME – INTERDISZCIPLINÁRIS MAGYAR EGÉSZSÉGÜGY vitelt és gyorsabb áttekintést nyújtani a betegről és állapotának jellemzőiről, felhasználva a rendelkezésre álló sok adatot, amely már nemcsak a rendszeren belül keletkezik, hanem külső adatszolgáltatásokon keresztül is bekerül a rendszerbe. Olyan szabványos eszközöket, műszereket és szolgáltatásokat kell integrálni, amelyek akkreditáltak, tanúsítvánnyal és megfelelőségi garanciával rendelkezve megbízható információt és szolgáltatásokat nyújtanak. Meg kell valósulnia a tényeken alapuló orvoslásnak, és az orvos beteg együttműködés gyakorlatába be kell vonni a korszerű informatikai eszközöket, telemedicina támogatást. Ki kell alakítani az ellátó rendszerek közötti interoperabilitást, azaz az intézmények, ellátó helyek és szolgáltatók közötti horizontális és vertikális együttműködés sokrétű támogatását, amely idővel nemzetközi méreteket fog ölteni. A mobileszközök segítségével nem csak az osztályos munka, a napi vizit, a gyógyszerelés kap támogatást, hanem az eltávozott, majd kontrollra visszarendelt páciens telemetrikus adatai is követhetők a mobileszközzel folyamatosan továbbított és feldolgozott információkból. Az országhatárokon átnyúló Web és Cloud alapú (eHealth) megoldások mellett a mobil eszközök (mHealth) széleskörű alkalmazása is kézenfekvő követelmény. Hogy egy példával illusztráljuk az orvosi munka támogatását: a páciens rendelőbe való belépésével már automatikusan megjelenik a képernyőn annak kiértékelt és feldolgozott előtörténete, lényeges státuszjellemzői. Nem kell különböző leleteket és adatokat keresni, összehasonlítani, kiértékelni, ezt különböző szakmai indikátorok, kalkulátorok elvégzik a korábban bevitt adatokból. Megfelelő algoritmusok biztosíthatják a jellemző mutatók, trendek akár grafikus ábrázolását is, melynek bármely pontját megnyitva mélyebbre tekinthetünk a konkrét diagnosztikai leletek, értékek elemzéséhez. Így célirányosan és gyorsan juthat el az ellátó orvos a lényeges információkhoz és döntési pontokhoz. A szakmai protokolloknak megfelelő hazai és nemzetközi tudásbázisok becsatornázásával pedig széleskörű rálátást biztosíthatunk mind a korszerű diagnosztika, mind a fejlett ellátás és terápiás gyakorlat internetes tárházaihoz. Az egészségügyi ellátás a sokrétű technológiai fejlődése mellett egyre hatékonyabb, komplex együttműködő informatikai rendszerek és tudásbázisok összességét fogja alkotni, ahol intelligens alkalmazások hatékonyan szolgálják ki nemcsak az orvos, hanem a páciens igényeit és a fejlődő társadalmi követelményeket egyaránt. A különböző mobil kommunikációs eszközökkel kétirányú szakmai kapcsolat alakítható ki, melyen keresztül információcsere, adatszolgáltatás valósulhat meg közvetlenül vagy közvetetten orvos és páciens között. Ennek segítségével hitünk szerint a prevenciós, valamint életmód programok hatékonysága is javítható lesz. XV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2016. DECEMBER 61 INFOKOMMUNIKÁCIÓ Az elhangzottakhoz képest mi az, ami már megvalósult a MedWorkS-nél? Elmondhatjuk, hogy már elindultunk ebbe az irányba, és megszülettek az első termékek, mint például a MobiWorkS – eLázlap, tablet alapú megoldás, amely APP elnyerte a Microsoft 2014. évi Windows 8 Fejlesztői Versenyén a „Legjobb Egészségügyi Alkalmazás” címet. Az eMedWorkS – webes partnerkapcsolati modul, közvetlen, kétirányú kapcsolatot teremt a különböző egészségügyi szolgáltatók között. Ezzel lényegesen hatékonyabb együttműködést és gyors, megbízható adatcserét szolgáltat az intézmények és szolgáltatók között, az alapellátástól a szakorvosi intézményeken keresztül a diagnosztikai szolgáltatókig, ahol több oldalról is támogatja az együttműködést. A PatientWorkS mobil alkalmazás segítségével az egészségügyi szolgáltatók és a páciens közti kétirányú információ és adatcsere innovatív platformja valósult meg. Az ASSECO Egészségügyi megoldások – GlobeNet üzletágban hogyan tekintenek az innovációra? Az innovációra eddig is hangsúlyt fektettünk a lehetőségeinkhez képest, mint a felsorolt példák is mutatják. Az elmúlt időszakban is folyamatosan törekedtünk az innovációs tevékenység erősítésére, melynek eredményeként ma a MedWorkS a legteljesebb funkcionalitással bír és új, egyedülálló megoldásokkal rendelkezik. A jövőre nézve az innovációs tevékenységet kiemelt stratégiai területként definiáltuk a vállalat életében, amely konkrét célok megvalósításán dolgozik, dedikált erőforrásokkal, és önálló költségvetéssel. Hogyan valósítható meg ez a koncentrált innovációs stratégia? Lépésről lépésre, következetes kitartó munkával haladunk céljaink megvalósítása felé. Folyamatosan értékeljük és felhasználjuk a külső és belső kezdeményezéseket, a rendelkezésünkre álló technológiai és nemzetközi trendeket. Figyelnünk kell arra, hogy milyen léptékű a piac igénye és felvevő képessége, mivel a magyar egészségügy igényes, de rendkívül költségérzékeny. Ugyanakkor alkalmazni kívánjuk a kor technológiai eredményeit és a felhalmozódott értékes tapasztalatokat egyaránt, mert ezt várják tőlünk a felhasználóink is. Innovációs stratégiánk a következő elemekre, illetve célkitűzésekre épül, melyek végrehajtását már megkezdtük. Ez év augusztusban megnyertünk egy nagy kutatás-fejlesztési projektet, amely a következő 3 évre komoly külső forrásbevonással is támogatja az innovációs tevékenységünket. Létrehoztuk az Innovációs Tudásközpontot, ahol dedikált csapat dolgozik új szemlélettel és új motivációs keretek között a projektek megvalósításán, és egyben újabb és újabb projektek létrehozásán. Fejlesztjük és szorosabbra fűzzük az egyetemekkel való partneri együttműködésünket. Fokozott figyelmet fordítunk és forrást biztosítunk a kisebbnagyobb belső innovációk felkarolására. Célirányos kompetenciaépítést, -fejlesztést valósítunk meg. Jelentős erőforrásokkal olyan alkalmazásfejlesztésen dolgozunk, amelynek eredménye egy egyedülálló, globális termék lesz. Köszönjük az interjút, gratulálunk az elért eredményekhez és további sok sikert kívánunk a stratégiai célok megvalósításához! – kgl – NÉVJEGY Dr. Pásztohai Sándor az ELTE Államés Jogtudományi Karán végzett, jogászként és ügyvédjelöltként kezdte a pályafutását. Az ügyvédi iroda keretében személyiségjogi ügyekkel, egészségügyi műhibaperekkel és társadalombiztosítási jogi ügyekkel foglalkozott. A társadalombiztosítás és az egészségügy rendszer érdeklődésének homlokterébe került, ezért második diplomaként a SZTE Állam- és Jogtudományi Karán elvégezte a társadalombiztosítási szervező szakot. Mindeközben az ügyvédi irodából az egészségügyi informatikába került. Ezen a területen töltött el 15 évet különböző vállalatoknál középvezetőként és felsővezetőként, ahol elsősorban az üzletépítéssel és vállalatépítéssel foglalkozott. Jelenleg az Asseco Central Europe Magyarország Zrt. vezérigazgató-helyetteseként az Egészségügyi megoldások – GlobeNet üzletág igazgatója. Hisz abban, hogy az egészségügy jövőjének alakításában az informatika nagyon fontos szerepet fog játszani. Ignácz Mónika 2004 óta dolgozik a GlobeNetnél, előtte a Synergon Informatika Zrt-nél az egészségügyi üzletág kereskedelmi tanácsadója volt. A GATE Gazdaság és Társadalomtudományi Karán végzett humán területen, munkavállalási tanácsadóként, amely beállítottságát is jól tükrözi. A GlobeNetben, munkatársaival együtt, – hasonlóan az egészségügyi intézményekhez – az elmúlt időszakban rengeteg változáson ment át, amelyet az ágazati jellemzők indukálnak, de a megélt több mint 10 évben azt tapasztalta, hogy a stabil csapattagok és a képviselt értékek mégis egyben és feltörekvően tartják a társaságot. Jelenleg az Asseco Central Europe Magyarország Zrt. Egészségügyi megoldások – GlobeNet üzletág igazgató-helyetteseként irányítja a kereskedelem és marketing, valamint projektmenedzsment területeket. 62 IME – INTERDISZCIPLINÁRIS MAGYAR EGÉSZSÉGÜGY XV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2016. DECEMBER