IME - INTERDISZCIPLINÁRIS MAGYAR EGÉSZSÉGÜGY

Tudományos folyóirat - Az egészségügyi vezetők szaklapja

   +36-30/459-9353       ime@nullimeonline.hu

   +36-30/459-9353

   ime@nullimeonline.hu

Tartalom

Tartalom Interdiszciplináris Magyar Egészségügy Tudományos folyóirat Főszerkesztő Felelős szerkesztő Olvasó szerkesztő Kishír szerkesztő Prof. Dr. Kozmann György Dr. Pásztélyi Zsolt Nagy Anna Mária Tamás Éva Rovatvezetők Dr. Kósa József Dr. Ajzner Éva Dr. Kovács Gábor Dr. Barcs István Prof. Dr. Melegh Béla Dr. Battyány István Prof. Dr. Nagy Zoltán Dr. Dank Magdolna Prof. Dr. Nyírády Péter Dévényi Dömötör Prof. Dr. Domján Gyula Novákné Dr. Pékli Márta Prof. Dr. Kerpel-Fronius Dr. Rákay Erzsébet Dr. Valent Sándor Sándor Király Gyula Szerkesztőbizottsági tagok Dr. Bánsághi Zoltán Prof. Dr. Barkai László Dr. Dózsa Csaba Dr. Gaál Péter Dr. Horváth Lajos Dr. Kósa István Nagy István Dr. Németh Attila Őri Károly Puskás Zsolt Raffai Sándor Remete Gergő Dr. Sinkó Eszter Skultéty László Smrcz Ervin Prof. Dr. Tóth Kálmán Dr. Tótth Árpád Dr. Varga Imre Vártok Józsefné Dr. Weltner János Prof. Dr. Zámbó Katalin Szerkesztőbizottság Tanácsadó Testülete Elnök Prof. Dr. Vokó Zoltán Prof. Dr. Naszlady Attila Alföldi István Dr. Rauth Erika Dr. Ivády Vilmos Dr. Rácz Jenő Dr. Kaló Zoltán Dr. Stubnya Gusztáv Prof. Dr. Kékes Ede Dr. Tamás László János Králik György Dr. Vassányi István Prof. Dr. Merkely Béla Dr. Velkey György Dr. Nagy Kamilla Szerkesztőség / Hirdetésfelvétel Lapkiadó Larix Kiadó Kft. Felelős kiadó Tamás Éva lapigazgató Szerkesztőség címe 1089 Budapest, Kálvária tér 3. II. em. 29. Telefon / fax 36 1 333 2434 Telefon 36 1 210 2682 Mobil 36 30 9319 857 e-mail ime@imeonline.hu larix@larix.hu Honlap www.imeonline.hu www.larix.hu Megjelenik havonta 5000 példányban Előfizetési díj egy évre 10 500 Ft (10 szám) Terjesztés, előfizetés LARIX Kiadó Kft. Nyomdai előkészítés Rózsa 44 Repró Stúdió Nyomdai munka KORREKT Kft. Az e számban megjelent cikkek reprodukálása bármely módon és bármely nyelven, egészben vagy részben a Larix Kiadó Kft. előzetes írásos engedélye nélkül szigorúan tilos. A Kiadó fenntartja magának a jogot a hirdetések elfogadására. Szerkesztőségünk a lapban közölt hirdetéseket a legnagyobb körültekintéssel gondozza, de a hirdetések tartalmáért nem vállal felelősséget. ISSN 1588-6387 (Nyomtatott) ISSN 1789-9974 (Online) 4 Dr. Lehoczky Péter Gábor Beköszöntő ______________________________________________3 A Magyar Járóbeteg Szakellátási Szövetség állásfoglalása ______________________________________________5 Dr. Kincses Gyula Lesznek-e útjelzők az információk Bábelében? __________________7 Dr. Hajdú Edit Graduális infektológia oktatás a Szegedi Tudományegyetemen – múlt és jelen ______________________________________________11 Szabó Rita A kézhigiéné története I. rész________________________________13 Boromisza Piroska Orvos-gyógyszerész kooperáció a legjobb terápiás döntésekért Szakmai kiadvánnyal segíti a klinikusok munkáját a Péterfy Sándor utcai Kórház ________________________________18 Kaposi Ádám, Dr. Orosz Márta, Dr. Takács Péter A Clostridium difficile fertőzések rizikótényezőinek retrospektív eset-kontroll vizsgálata ________________________23 Dr. Pásztélyi Zsolt Labortevékenység kiszervezés – szolgáltatásmenedzsment kicsit másképp ____________________27 Varga Tünde Emese, Rajki Veronika, Abonyi-Tóth Zsolt Standardfejlesztés és betegbiztonság járóbeteg szakrendelőben __________________________________32 Dr. Barcs István Mi egy vérből vagyunk… Arányi Napok a szlovákiai Révkomáromban______________________37 Jánosi András, Ofner Péter, Ferenci Tamás Regionális különbségek a betegek prognózisában a Nemzeti Szívinfarktus Regiszter adatainak elemzése alapján____38 Dr. Makara Mihály, Prof. Dr. Hunyady Béla HepReg: az építőelem ______________________________________42 Dombrádi Viktor, Dr. Gődény Sándor, Dr. Dózsa Csaba Tanúsítások, klaszterek és heveny szívinfarktust követő 30 napon belüli halálozások aránya a magyar kórházi ellátásban – egy előzetes vizsgálat eredményei ________________45 Dr. Brasnyó Pál Folyamatos glükóz monitor szerepe a diabetológiai járóbeteg-szakellátásban ______________________50 Szálka Brigitta, Dr. Kósa István, Dr. Vassányi István, Dr. Mák Erzsébet Táplálkozási trendek, szakmai ajánlások. Mi a jövő útja? Életmód-támogató mobil alkalmazás szerepe a dietoterápiában ______54 IME – INTERDISZCIPLINÁRIS MAGYAR EGÉSZSÉGÜGY XV. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2016. SZEPTEMBER