IME - INTERDISZCIPLINÁRIS MAGYAR EGÉSZSÉGÜGY

Tudományos folyóirat - Az egészségügyi vezetők szaklapja

   +36-1/786–9268       ime@nullimeonline.hu

   +36-1/786–9268

   ime@nullimeonline.hu

Az ILKA képzései, a képzés adminisztrációja

  • Cikk címe: Az ILKA képzései, a képzés adminisztrációja
  • Szerzők: Gábri Annamária
  • Intézmények: Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK)
  • Évfolyam: XVI. évfolyam
  • Lapszám: 2017. / 1
  • Hónap: január
  • Oldal: 17-19
  • Terjedelem: 2
  • Rovat: ÁPOLÁSMENEDZSMENT
  • Alrovat: OKTATÁS

Absztrakt:

Az ILKA mozaikszó az „Ilias Képzés Adminisztráció” szóösszetételből származik. A portál fő funkciója a személyes és az e-learning továbbképzések szervezése, lebonyolítása és különböző tájékoztató anyagok közzététele. Az ILKA elsődlegesen az egészségügyi szférában dolgozó szakemberek számára készült, hogy az ÁEEK továbbképzései könnyen elérhetőek legyenek, számukra, és minél egyszerűbb legyen a jelentkezés, ill. a tovább képzés teljesítése. A portál informatív, a mai trendeknek megfelelő arculatot biztosít asztali számítógép, laptop, mobil és tablet böngészésnél is a legtöbb operációs rendszeren keresztül. A portálon bárki tájékozódhat regisztráció nélkül, de továbbképzésre jelentkezni csak regisztrációt, bejelentkezést követően lehet.

Angol absztrakt:

ILKA is an acronym in Hungarian for “ILIAS Képzés Adminisztráció” (Ilias Formation Administration). The main function of the portal is the organization and execution of personal and e-learning trainings/courses and publication of various information materials. The ILKA portal is mainly for professionals of the health sector in order to reach easily ÁEEK’s trainings, simplifying the application and the execution of the course. ILKA is informative, provides unified image according to today’s trends, runs on most operating systems and it can be used without any difficulties on personal computer, notebook, mobile and tablet devices. The basic information of the trainings and courses are available without regist ration on the portal, to apply for any training or course registration is required.

A cikk további részleteihez előfizetői regisztráció és belépés szükséges! Belépéshez kattintson ide
ÁPOLÁSMENEDZSMENT OKTATÁS Az ILKA képzései, a képzés adminisztrációja Gábri Annamária, Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK) Az ILKA mozaikszó az „Ilias Képzés Adminisztráció” szóösszetételből származik. A portál fő funkciója a személyes és az e-learning továbbképzések szervezése, lebonyolítása és különböző tájékoztató anyagok közzététele. Az ILKA elsődlegesen az egészségügyi szférában dolgozó szakemberek számára készült, hogy az ÁEEK továbbképzései könnyen elérhetőek legyenek, számukra, és minél egyszerűbb legyen a jelentkezés, ill. a továbbképzés teljesítése. A portál informatív, a mai trendeknek megfelelő arculatot biztosít asztali számítógép, laptop, mobil és tablet böngészésnél is a legtöbb operációs rendszeren keresztül. A portálon bárki tájékozódhat regisztráció nélkül, de továbbképzésre jelentkezni csak regisztrációt, bejelentkezést követően lehet. ILKA is an acronym in Hungarian for “ILIAS Képzés Adminisztráció” (Ilias Formation Administration). The main function of the portal is the organization and execution of personal and e-learning trainings/courses and publication of various information materials. The ILKA portal is mainly for professionals of the health sector in order to reach easily ÁEEK’s trainings, simplifying the application and the execution of the course. ILKA is informative, provides unified image according to today’s trends, runs on most operating systems and it can be used without any difficulties on personal computer, notebook, mobile and tablet devices. The basic information of the trainings and courses are available without registration on the portal, to apply for any training or course registration is required. BEVEZETÉS A magyar egészségügyben dolgozók számára elfogadott és megszokott dolog, hogy szakmai pályájuk folyamatos, élethosszig tartó tanulásból is áll. A kötelező és szabadon választott képzések változatos, rendszeresen frissülő, az aktuális kihívásokhoz igazodó sora áll rendelkezésre jó ideje minden egészségügyben dolgozó munkatárs részére, azonban a hagyományos tanulási struktúrákhoz képest eleddig kevéssé volt jellemző az internetalapú képzések térnyerése. Az ILKA portál és oktatási keretrendszer ezen a helyzeten változtat: élve a digitális kor eszközeivel, az elektronikus egészségügyi fejlesztések részeként új, interaktivitásra is épülő komplex oktatásmenedzsment keretrendszert vezetett be az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK) a TÁMOP 6.2.7. projekt egyik eredményeként. IME – INTERDISZCIPLINÁRIS MAGYAR EGÉSZSÉGÜGY CÉLOK Az ILKA rendszer fejlesztésének alapozási időszakában, 2015. tavaszán, a projekt szakértői informatikai tudásfelmérő kérdőív segítségével mérték fel az egészségügyi ágazatban az informatikai tudás és eszközhasználat jellemzőit. A kérdőívet több mint 3000 egészségügyben dolgozó kolléga töltötte ki, és az eredmények kiértékelése jelentős mértékben határozta meg a képzési portál fejlesztését (lásd 1. és 2. ábra). A 2015 őszén elindult ILKA Portál új, internet alapú e-learning képzési rendszert biztosít az egészségügyben dolgozók számára, már konkrét tematikákkal, képzési programokkal. Használatával egy integrált, komplex oktatási rendszerbe léphetnek be az egészségügyben dolgozó munkatársak, széleskörű képzési, továbbképzési lehetőségek sorát elérve, személyes adataik kapcsán az adatvédelemre vonatkozó jogszabályok maximális betartásával. A MEGVALÓSÍTÁS A program az ILKA portálon, a https://ilka.aeek.hu webhelyen áll minden egészségügyi és egészségügyben dolgozó rendelkezésére, mely párhuzamosan akár 1000 főt is képes kiszolgálni. A képzéseket választó egészségügyi dolgozók a regisztrációt követően egyéni kóddal kapcsolódnak a portálhoz (authentikáció és biztonságos elérés). Képzésre jelentkezésük a rendszer használatával történhet. Hasonlóképp az ILKA rendszeren keresztül értesülnek a képzésszervezési lépésekről, majd juthatnak hozzá az oktatási anyagokhoz, jegyzetekhez, és szintén a rendszer használatával történhet a vizsgázás, a képzői/oktatói értékelés, illetve mindennemű kommunikáció egymás közt és a képzőkkel, a legtöbb operációs rendszer támogatásával. A projekt 2015 őszétől több internetalapú e-learning képzést indított el a portálon. Papíralapú tankönyvek helyett az internetről letölthető az ábrákban, képekben gazdag ismeretanyag. Az egyébként is egyszerűen tanulható, átlátható tananyag elsajátítása még a megszokottnál is könnyebbé válik, mert egy részük akár hangos tananyagként is elérhető lesz a tanulni vágyók számára. A részletes magyarázatok mellett a könnyebb megértés és tudás-elsajátítás érdekében minden anyagrészhez konkrét megoldandó feladatok állnak rendelkezésre, az elsajátított tudásukról a hallgatók tesztekkel tudnak számot adni. A képzési kínálatban három típusú anyag található. Vannak tájékoztató kiadványok, amelyek az Állami Egészségügyi Ellátó Központ projektjeinek eredménytermékeit foglalják össze, részletesen informálva az érdeklődőt az adott témáról. Vannak a portálon minősített és akkreditált képzé- XVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2017. JANUÁR 17 ÁPOLÁSMENEDZSMENT OKTATÁS 1. ábra A felhasználói szokások felmérése 2. ábra A felhasználói igények felmérése 3. ábra A képzés jellegének felmérése sek, illetve olyanok is, amelyek elvégzése az egészségügyben dolgozóknak nem járnak továbbképzési pont elnyerésével. Vannak továbbá olyan belső képzések is a portálon, melyekkel az ÁEEK szervezi a belső képzéseit (pl. orientációs képzés az új belépőknek, sharepoint alapok stb.). 18 IME – INTERDISZCIPLINÁRIS MAGYAR EGÉSZSÉGÜGY EREDMÉNYEK Az ILKA egészségügyi e-learning oktatási portál nemcsak az otthoni tanulást teszi lehetővé, hanem kiválóan használható a munkahelyi (belső) képzésekben is. Annak érdekében, XVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2017. JANUÁR ÁPOLÁSMENEDZSMENT OKTATÁS 4. ábra A képzések csoportosítása hogy a „központi” ILKA rendszer keretében intézményenként saját, az intézményi képzési tevékenységet támogató elektronikus alrendszer jöhessen létre, az elmúlt időszakban az ÁEEK elkészítette a fenntartásában lévő intézmények külön intézményi aloldalait is. Az aloldalak címei a kórházak honlap címeiből generáltak (pl.: askhatvan-korhaz.aeek.hu). Jelenleg mind a 98 ÁEEK fenntartású intézmény külön aloldalon, önálló struktúrában tud belső, és az ÁEEK által menedzselt külső képzéseket is lebonyolítani. A közeljövőben különálló, az ILKA portálhoz kapcsolt elektronikus rendszert kínál a járóbeteg-szakellátók részére is az ÁEEK – elsősorban egy igen fontos integrációs aktualitás, az EESZT bevezetéséhez kötődő képzések professzionális „hordozó felületének” megteremtése érdekében. Az ILKA alapja az ILIAS (Integriertes Lern-, Informationsund Arbeitskooperations System = Integrált Oktatási, Információs és Csoportmunka Rendszer) nyílt forráskódú (open source), internetes felületen működő e-learning keretrendszer (LMS). Az ILIAS a NATO magas fokú biztonsági elvárásainak is megfelel, így a NATO tisztjei/katonái képzésinél használja (https://jadl.act.nato.int/NATO/) (amerikai, német, dán, lengyel, észt, magyar stb. honvédelem), de többek között a francia posta és a német McDonald's is használja képzéseinél. Magyarországon például az NKE Vezető- és továbbképző Intézete és a Katonai Vizsgaközpont, a Debreceni Egyetem, a NAV, a Belügyminisztérium, az Igazságügyi minisztérium, az Állami Egészségügyi Ellátó Központ használja képzéseinél. Az ILIAS-sal kapcsolatos információk elérhetőek a http://www.ilias.de, illetve a http://ilias.hu honlapon. Az ILIAS „köré” épített ILKA rendszer azon túl, hogy teljes körű megoldást kínál az egyes taneszközök (tananyagok, tesztek stb.) online használatára, lehetőséget biztosít virtuális iskola kialakítására is, mellyel az egyes csoportok, kurzusok illetve taneszközök karbantartása egy keretrendszeren belül valósul meg. Az ILIAS keretrendszer számos szolgáltatást nyújt az online tanuláshoz. A felhasználók a bejelentkezés után a keretrendszer egy olyan privát területére érkeznek, amely testre szabható, így kényelmes és hatékony rendszerhasználatot biztosít. A TOVÁBBLÉPÉS LEHETŐSÉGEI Az ÁEEK az ILKA rendszer folyamatos fejlesztését tervezi: például a tanulássegítő webkamerás rendszer létrehozását, mely segítségével lehetővé válik újabb fajta online kommunikáció. Előadásokat, konzultációkat lehet az interneten lebonyolítani, így újabb lehetőség nyílik a távtanulásra: a tanulni vágyóknak és az oktatóknak nem kell személyesen találkozniuk előadások alkalmával, helyette webkamera, mikrofon illetve hangfal segítségével tudnak majd kommunikálni. Érdemes hangsúlyozni, hogy az elmúlt másfél évben az ILKA portálra több mint 10 000 egészségügyi és egészségügyben dolgozó kolléga regisztrált és végzett el képzéseket. Az intézményi, járóbeteg-szakellátók részére készített aloldalak rendszerével az a cél, hogy a teljes intézményrendszer valamennyi munkatársa számára biztosított legyen az elektronikus képzéseken való részvétel lehetősége – minden intézmény egyre több témakörben, egyre nagyobb számban fejleszt elektronikus tananyagokat, s az intézményi aloldalak birtokában intézményenként mindenki szervezetten csatlakozhat ezen képzésekhez, illetve készíthetnek saját elektronikus képzési programokat. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS A szerző köszönetét fejezi ki Borbás Krisztinának, Surguta Andrásnak és Kiss-Kálmán Dánielnek a cikk összeállításához nyújtott segítségért. A SZERZŐ BEMUTATÁSA Gábri Annamária az Állami Egészségügyi Ellátó Központ Projektfenntartási Igazgatóság Oktatási Munkacsoportjának Kontakt Center vezetője. Menedzserasszisztens, pályázatíró, projektmenedzser végzettségekkel rendelkezik. 1996 és 2012 között az Emberi Erőforrások Minisztériuma, Egészségügyért Felelős IME – INTERDISZCIPLINÁRIS MAGYAR EGÉSZSÉGÜGY Államtitkárság, Miniszteri Kabinet, Lakossági Tájékoztatási Osztályon dolgozott, az Államtitkárság ügyfélszolgálatához érkezett lakossági megkeresések írásbeli és szóbeli megválaszolásában vett részt. 2012 óta a GyEMSZI, majd az AEEK munkatársa, a projekt által lebonyolított személyes és e-learning-es képzések felügyelete, kontakt center vezetése, az ILKA portál kialakítása, szakmai és informatikai menedzselése a feladata. XVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2017. JANUÁR 19