IME - INTERDISZCIPLINÁRIS MAGYAR EGÉSZSÉGÜGY

Tudományos folyóirat - Az egészségügyi vezetők szaklapja

   +36-1/786–9268       ime@nullimeonline.hu

   +36-1/786–9268

   ime@nullimeonline.hu

Munkacsoport alakul az anyai halálozás csökkentésének érdekében

  • Cikk címe: Munkacsoport alakul az anyai halálozás csökkentésének érdekében
  • Szerzők: IME Szerkesztőség
  • Intézmények: IME Szerkesztőség
  • Évfolyam: XVI. évfolyam
  • Lapszám: 2017. / 10
  • Hónap: november-december
  • Oldal: 10
  • Terjedelem: 1
  • Rovat: KISHÍREK
  • Alrovat: KISHÍREK

Absztrakt:

Hazánkban is elindul az MSD az Anyákért elnevezésű kezdeményezés Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár fővédnökségével. A program célja, hogy kevesebb anya veszítse életét a várandósság és a szülés körüli időszakban.

A cikk további részleteihez előfizetői regisztráció és belépés szükséges! Belépéshez kattintson ide
EGÉSZSÉGPOLITIKA EGÉSZSÉGSTRATÉGIA tokat. Az informatikai, infrastrukturális és egyéb szükséges fejlesztésekhez kapcsolódó elemzési kapacitások segítségével koordinációs és végrehajtási feladatokat végez. Érvényesíti, illetve érvényesítteti a közfeladatok ellátására vonatkozó követelményeket, és az erőforrásokkal való szabályszerű és hatékony gazdálkodás követelményeit, továbbá számon kéri, ellenőrzi e követelmények érvényre juttatását. Az ÁEEK előkészíti, és a miniszternek megküldi az egészségügyi intézmény vezetőjének, gazdasági igazgatójának kinevezését. Előkészíti és a miniszternek jóváhagyásra megküldi a tíz százalékot meghaladó kapacitásátcsoportosítást. Az elmondottakból kiderül – fogalmazott a főigazgató –, hogy az ÁEEK-hoz tartozó feladatok igen komplexek és széleskörűek. Ehhez igazodóan került kialakításra az ÁEEK szervezete, melynek legfőbb egységei a területi igazgatóságok, a stratégiai igazgatóság, a gazdasági igazgatóság, az EESZT igazgatósága, az emberi erőforrások fejlesztésének főigazgatósága, valamint a projektirányítási és fenntartási igazgatóság. Az ÁEEK tulajdonosa az ESZ Zrt-nek, amely jogszabályban rögzített módon végzi a fertőtlenítőszerek és gyógyszerek hatóanyag szerinti beszerzését. Az ÁEEK részt vesz a forrásteremtésben és allokációban, uniós és állami finanszírozású projekteket bonyolít le, biztosítja a fejlesztéseket – jelenleg körülbelül 57 milliárd forintnyi EU-forrás pályáztatásán és elosztásán dolgozik – és a fenntartható fejlődést. Mindemellett szabályozott vagyonkezelést és gazdálkodást folytat, megfelelő szintű és számú humánerőforrást biztosít, térségi szervezési feladatokat lát el, monitorozza a kórházak gazdasági teljesítményét és a betegellátást, és módszertani támogatást nyújt a fenntartásában működő intézményeknek. A fenntartó legfontosabb célja, hogy a beteg elégedetten távozzon a rendszerből – húzta alá a főigazgató. Ha erre nem koncentrálunk eléggé – tette hozzá –, akkor hiába létesítünk új építményeket, hiába helyezzük ki a legkorszerűbb diagnosztikai és terápiás eszközöket. A beteg ugyanis azt tudja megítélni, hogy tisztaság volt-e, hogyan bántak vele, mennyit kellett várni. Nem utolsósorban azt is figyelembe kell venni, hogy a kórházak, elhelyezkedésük miatt fontos szerepet töltenek be az adott településeken: sok esetben a legnagyobb munkáltatóként, innovációs és fejlesztési húzópontként lépnek fel. Jelenleg száz körüli intézmény tartozik az ÁEEK fenntartása alá. A strukturális és forgalmi adatokból kitűnik, hogy az ÁEEK fenntartású rendszer az országos intézetek, bizonyos megyei és fővárosi kórházak magas progresszivitású szintű működésével megközelítőleg két egyetem feladatait is ellátja. Ezen túl ez a rendszer adja azt az országos hálózatot, amely a lakosság jó része számára biztosítani tudja az egyenlő szintű elérhetőséget, illetve hozzáférést. Mind a kapacitáselosztásban, mind az ágyak elosztásában és a betegutak koordinálásában „karmesteri pálcával” lép színre. Az ÁEEK hálózatnak meghatározó szerepe van a járóbeteg ellátásban, továbbá a krónikus ellátások nagy hányadában is, legtöbbször a betegek lakóhelyének viszonylagos közelségében. Az ÁEEK alapellátással kapcsolatos ágazati feladatokat is ellát: nyilvántartást vezet a praxisjogokról és a tartósan betöltetlen körzetekről, továbbá regisztrálja a praxisjogra vonatkozó adásvételeket, közzéteszi és hirdeti a megvásárolható praxisjogokat, szakmai módszertani támogatást nyújt. További küldetése az állami egészségügyi tartalékkészlettel való gazdálkodás, amelyet 41 telephelyen és raktárban folytat. Ágazati szintű HR feladatok lát el: működési nyilvántartásokat vezet, működteti a felsőfokú szakirányú szakképzést és az egészségügyi szakdolgozók képzését. Ehhez a feladatkörhöz tartozik a Nemzeti Vizsgabizottság, a Rezidens Támogatási Program, a Mihalicza non-doktori ösztöndíj, a bizonyítványok és oklevelek elismertetése és az ágazati HR monitoring rendszer működtetése. Mindez jól illusztrálja, hogy az ÁEEK tevékenysége milyen széles. Azzal, hogy a területi igazgatóságok révén sikerült közelebb vinnie a feladatokat a „végekhez”, szoros, előremutató kooperáció és hatékony párbeszéd alakult ki a fenntartásában lévő intézményekkel. Munkatársunktól Munkacsoport alakul az anyai halálozás csökkentésének érdekében Hazánkban is elindul az MSD az Anyákért elnevezésű kezdeményezés Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár fővédnökségével. A program célja, hogy kevesebb anya veszítse életét a várandósság és a szülés körüli időszakban. Az MSD az Anyákért (MSD for Mothers) egy 10 évre szóló globális kezdeményezés, amelynek célja, hogy világszerte kevesebb várandós-, illetve kisgyermekes anya haljon meg. A kezdeményezés illeszkedik az ENSZ Fenntartható Fejlesztési Céljaihoz (SDG 3.1) az anyai halálozás csökkentésére és az anyai egészség javítására. A WHO adatai alapján Európában 2015-ben 1800, míg hazánkban 15 anya halt meg a várandósság kezdete és a szülést követő 42. nap közötti kritikus hónapokban. Jelenleg a hazai statisztikák ennél kedvezőbb számot mutatnak, de a probléma Magyarországon is valós. Folytatás a 21. oldalon 10 IME – INTERDISZCIPLINÁRIS MAGYAR EGÉSZSÉGÜGY XVI. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2017. NOVEMBER-DECEMBER