IME - AZ EGÉSZSÉGÜGYI VEZETŐK SZAKLAPJA

Tudományos folyóirat

   +36-30/459-9353       ime@nullimeonline.hu

   +36-30/459-9353

   ime@nullimeonline.hu

Észlelt munkahelyi stressz összefüggése az egészséggel és az életmóddal orvosok körében

  • Cikk címe: Észlelt munkahelyi stressz összefüggése az egészséggel és az életmóddal orvosok körében
  • Szerzők: Dr. Németh Anikó
  • Intézmények: Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar Egészségmagatartás és -fejlesztés Szakcsoport
  • Évfolyam: XVI. évfolyam
  • Lapszám: 2017. / 5
  • Hónap: május
  • Oldal: 8-12
  • Terjedelem: 5
  • Rovat: MENEDZSMENT
  • Alrovat: HUMÁN ERÔFORRÁS

Absztrakt:

A munkahelyi stressz minden ember életében jelen van, különösen igaz ez az egészségügyi dolgozókra, akiknek számos stresszforrással kell szembenézniük. A vizsgálat célja orvosok körében felmérni az észlelt munkahelyi stressz szintjét a testi és lelki egészséggel, valamint az életmóddal. A kvantitatív keresztmetszeti vizsgálat online kérdőívvel, 186 orvos részvételével történt. Az adatelemzés az adatok típusainak megfelelően Khi2-, Welch-próbával, Fisher Exact, független kétmintás T- (Fpróbával), Kolmogorov-Smirnov-, és Mann-Whitney teszt - tel készült, p<0,05. A vizsgált orvosok körében az észlelt munkahelyi stressz összefüggést mutatott az egészség szubjektív önértékelésével (p=0,029), a kiégéssel (p=0,001), a pozitív (p=0,012) és a negatív (p<0,001) jóllét érzésével, az élettel való elégedettséggel (p=0,007), a pszichoszomatikus tünetek előfordulásának gyakoriságával (p<0,001), a nehéz elalvással (p=0,037), a rossz alvásminőséggel (p=0,003), az étkezés körülményeivel (p=0,001).

Angol absztrakt:

The relationship of perceived job-related stress with health and lifestyle among doctors. Job-related stress is present in everybody’s life, especially among health-care workers facing numerous stressors. The study aimed at assessing the level of perceived job-related stress and its correlation with somatic and psychic health and lifestyle. The quantitative cross-sectional online questionnaire was administered with 186 doctors. Data were analysed with Chi square, Welch, Fischer Exact, independent samples T-, Kolmogorov-Smirnov and Mann- Whitney tests where appropriate (p<0.05). Among the involved doctors there was a correlation between jobrelated stress and self-rated health (p=0.029), and also with burn-out (p=0.001), with positive (p=0.012) and negative (p<0.001) well-being furthermore with life-satisfaction (p=0.007), with the frequency of psychosomatic symptoms (p<0.001), with struggle of falling asleep (p=0.037), with poor sleep quality (p=0.003), and with the circumstances of meals (p=0.001).

Cikk Író(k) Státusz
Beköszöntő - 15 éves az IME Dévényi Dömötör
Tartalom IME Szerkesztőség
Ötmilliárd forint szakrendelő-fejlesztésre Haiman Éva
Modernitás a mentőszolgálatban: Mitől lesz modern egy egészségügyi intézmény? Dr. Csató Gábor
Észlelt munkahelyi stressz összefüggése az egészséggel és az életmóddal orvosok körében Dr. Németh Anikó
Járványkórháztól a modern intézetig – 50 éves az Orosházi Kórház Dr. Duray Gergő, Greksza Lászlóné, Melega Krisztián
Új műtéti módszert vezettek be az SZTE Sebészeti Klinika Mellkassebészeti Osztályán Szegedi Tudományegyetem
A járóbeteg szakellátás felelőssége az otosclerotikus nagyothallók (beteg)irányításában: Stapedectomia vagy hallókészülék legyen a hallás-rehabilitáció?* Dr. Szendi László, Dr. Hellényi Éva, Dr. Rencz Katalin, Dr. Révai Tamás, Dr. Czigner Jenő
Egyszerű megoldás egy összetett kihívásra IME Szerkesztőség
A Magyar Uroonkológus Társaság VII. Kongresszusának margójára - Interjú Prof. Dr. Romics Imre elnökkel Boromisza Piroska
Újdonságok az urológiai daganatok gyógyszeres kezelésében - Interjú Dr. Géczi Lajossal, az Országos Onkológiai Intézet klinikai igazgatóhelyettesével Boromisza Piroska
Új lehetőségek a perifériás idegrendszeri megbetegedések diagnózisában Semmelweis Egyetem
XI. IME-META Egészség-Gazdaságtani Továbbképzés és Konferencia IME Szerkesztőség
Az onkopszichológia holisztikus megközelítése: rákbetegek pszichoszociális támogatása saját tapasztalatok alapján Dr. Varga Imre
VI. Országos Infekciókontroll Továbbképzés és Konferencia IME Szerkesztőség
„Nem mondhatok mást, csak mi lényege: teranosztikum” Prof. Dr. Szilvási István
Hipertónia Világnap május 17. Sajtóiroda MM
Peptid receptor radionuklid terápia neuroendokrin daganatokban Dr. Dabasi Gabriella
Nagysebességű EEG feldolgozás Dr. Juhász Zoltán
Új lehetőségek a perifériás idegrendszeri megbetegedések diagnózisában Semmelweis Egyetem
A Jahn Ferenc Délpesti Kórház élelmezési üzemének informatikai irányítása Molnár-Gallatz Zsolt, Dr. Dohányosné Tenkes Erzsébet, Váradi László, Pócsikné Orosz Krisztina
Huszonötször magasabb a vakok aránya a cukorbetegek körében IME Szerkesztőség

Szerző Intézmény
Szerző: Dr. Németh Anikó Intézmény: Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar Egészségmagatartás és -fejlesztés Szakcsoport

[1] Selye J: Stressz distressz nélkül, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1983.
[2] Kopp M: Egészséglélektan. In: Kopp M., Berghammer R. (szerk.): Orvosi Pszichológia, Medicina Könyvkiadó Zrt., Budapest, 2008.
[3] Stauder A: Stressz és stresszkezelés. In: Kállai J., Oláh A., Varga J. (szerk.): Egészségpszichológia a gyakorlatban, Medicina Könyvkiadó Zrt., Budapest, 2007, 153- 176.
[4] Juhász Á: Munkahelyi stressz, munkahelyi egészségfejlesztés, Budapest, 2002. http://www.abpk.szie.hu/files/docs/nevelestudomanyi/ munkapszichologia/munkahelyistressz.pdf Elérés ideje: 2016.12.01. [5] Győrfi Zs, Ádám Sz: Az egészségi állapot, a munkastressz és a kiégés alakulása az orvosi hivatásban, Szociológiai Szemle, 2004, 14 (3), 107-127.
[6] Siegrist J, Shackelton R, Link C, Marceau L, von dem Knesebeck O, McKinlay J: Work stress of primary care physicians in the US, UK and German health care system, Social Science and Medicine, 2010, 71, (2), 298- 304.
[7] Sehlen S, Vordermark D, Schäfer C, Herschbach P, Bayer A, Pigorsch S, Rittweger J, Dormin C, Bölling T, Wypior HJ, Zehentmay F, Schulze W, Geinitz H: Job stress and job satisfaction of physicians, radiographers, nurses and physicists working in radiotherapy: a multicenter analysis by the DEGRO Quality of Life Work Group, Radiation Oncology, 2009, 4, (1), 6-14.
[8] Lee FJ, Stewart M, Brown JB: Stress, burnout, and strategies for reducing them. What’s the situation among Canadian family physicians? Canadian Family Physician, 2008, 54, 234-5.e1-5
[9] Sabo BM: Compassion fatigue and nursing work: Can we accurately capture the consequences of caring work? International Journal of Nursing Practice, 2006, 12, (3), 136-142.
[10] Williams S, Cooper CL: Elméleti és gyakorlati kézikönyv a munkahelyi stresszkezelés helyes gyakorlatának kialakításához, http://www.ommf.gov.hu/letoltes.php?d_id =5580 Elérés ideje: 2017.02.10.
[11] Balch CM, Freischlag JA, Shanafelt TD: Stress and Burnout Among Surgeons. Understanding and Managing the Syndrome and Avoiding the Adverse Consequences, Archives of Surgery, 2014, 144, (4), 371-376.
[12] Abdulghani HM, AlKanhal AA, Mahmoud ES, Ponnam - peruma GG, Alfaris EA: Stress and its effects on medical students: A cross-sectional study at a College of Me - dicine in Saudi Arabia, Journal of Health, Population, and Nutrition, 2011, 29, (5), 516-522.
[13] Deutsch Sz., Gergely É.: A munkahelyi stressz és elégedettség tényezőinek feltárása egészségügyi dolgozók körében. Acta Medicina et Sociologica, 2015, 6, 101-126.
[14]Wang M-J, Mykletun A, Møyner EI, Øverland S, Henderson M, Stansfeld S, Hotopf M, Harvey SB: Job Strain, Health and Sickness Absence: Results from the Hordaland Health Study, PLoS ONE, 2014, 9, (4), e96025.
[15] Pines AM, Aronson E: Burnout: from Tedium to personal growth, New York City: The Free Press, 1981, 17-20.
[16] Kopp M, Skrabski Á, Réthelyi J, Kawachi I, Adler NE: Self related health, subjective social status and middle-aged mortality in a changing society, Behavioral Medicine, 2004, 30, (2), 65-72.
[17] Kopp M, Skrabski Á: A gyermekvállalás pszichológiai és szociális háttértényezői a magyar népesség körében, Demográfia, 2003, 46, (4), 383-395.
[18] Piko B, Barabás K, Boda K: Frequency of common psychosomatic symptoms and its infuence on self-perceived health in a Hungarian student population, Euro - pean Journal of Public Health, 1997, 7, (3), 243-247.
[19] Badburn NM: The structure of Psychological Well-Being, Chicago: Aldine, 1969
[20] Diener E, Emmons ER, Larsen RJ Griffin S: The Satisfaction With Life Scale. Journal of Personality Assessment, 1985, 49, (1), 71-75.
[21] Schiszler B, Karamánné PA, Szabó Z, Raposa LB, Pónusz R, Randnai B, Endrei D: Munkahelyi stressz és megküzdési stratégiák vizsgálata földi és légi mentésben dolgozók körében, Orvosi Hetilap, 2016, 157, (45), 1802- 1808.
[22] Regehr C, Glancy D, Pitts A, LeBlanc VR: Interventions to reduce the consequences of stress in physicians. A review and Meta-analysis, Journal of Nervous and Men - tal Disease, 2014, 202, (5), 353-359.
[23] Isaksson KE, Tyssen R, Hoffart A: A three-eyear cohort study of the relationships between coping, job stress and burnout after a counselling intervention for help-seeking physicians, BMC Public Health, 2010, 10, 213-226.

MENEDZSMENT HUMÁN ERŐFORRÁS Észlelt munkahelyi stressz összefüggése az egészséggel és az életmóddal orvosok körében Dr. Németh Anikó, Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar Egészségmagatartás és -fejlesztés Szakcsoport A munkahelyi stressz minden ember életében jelen van, különösen igaz ez az egészségügyi dolgozókra, akiknek számos stresszforrással kell szembenézniük. A vizsgálat célja orvosok körében felmérni az észlelt munkahelyi stressz szintjét a testi és lelki egészséggel, valamint az életmóddal. A kvantitatív keresztmetszeti vizsgálat online kérdőívvel, 186 orvos részvételével történt. Az adatelemzés az adatok típusainak megfelelően Khi2-, Welch-próbával, Fisher Exact, független kétmintás T- (Fpróbával), Kolmogorov-Smirnov-, és Mann-Whitney teszttel készült, p<0,05. A vizsgált orvosok körében az észlelt munkahelyi stressz összefüggést mutatott az egészség szubjektív önértékelésével (p=0,029), a kiégéssel (p=0,001), a pozitív (p=0,012) és a negatív (p<0,001) jóllét érzésével, az élettel való elégedettséggel (p=0,007), a pszichoszomatikus tünetek előfordulásának gyakoriságával (p<0,001), a nehéz elalvással (p=0,037), a rossz alvásminőséggel (p=0,003), az étkezés körülményeivel (p=0,001). The relationship of perceived job-related stress with health and lifestyle among doctors. Job-related stress is present in everybody’s life, especially among health-care workers facing numerous stressors. The study aimed at assessing the level of perceived job-related stress and its correlation with somatic and psychic health and lifestyle. The quantitative cross-sectional online questionnaire was administered with 186 doctors. Data were analysed with Chi square, Welch, Fischer Exact, independent samples T-, Kolmogorov-Smirnov and MannWhitney tests where appropriate (p<0.05). Among the involved doctors there was a correlation between jobrelated stress and self-rated health (p=0.029), and also with burn-out (p=0.001), with positive (p=0.012) and negative (p<0.001) well-being furthermore with life-satisfaction (p=0.007), with the frequency of psychosomatic symptoms (p<0.001), with struggle of falling asleep (p=0.037), with poor sleep quality (p=0.003), and with the circumstances of meals (p=0.001). ben kiemelten fontos a munkahelyi stressz [3]. A munkahelyi stresszforrások között megemlíthetjük a feladattal, a munkakörnyezettel, a szervezetben betöltött szereppel kapcsolatos, valamint a szervezeten kívüli stresszorokat [4]. Orvosok esetében a munkahelyi stressz okozói lehetnek: hosszú munkaidő, fizikai és pszichés túlterheltség, gyakori krízis-helyzetek, alacsony jövedelem, adminisztratív terhek, gyógyszerekhez való könnyű hozzájutás, a munka és a magánélet nehéz összeegyeztethetősége [5], alacsony önállóság a munkában [6], telefoncsörgés, kollégákkal való probléma, betegek szenvedése [7]. A tartósan fennálló stressz testi és lelki betegségeket okozhat, krónikus fáradtság, fejfájás, alvászavar [9], kiégés [8], magas vérnyomás, fekélybetegségek, váz és izomrendszeri megbetegedések jelenhetnek meg. Fokozott dohányzás, alkoholfogyasztás, alvási nehézségek, étkezési problémák alakulhatnak ki [10], valamint sebészek körében gyakori a szorongás, depresszió, alkoholizmus, szerhasználat, öngyilkosság [11]. Egy, az orvostanhallgatók körében végzett felmérés igazolta, hogy a stressz jelentősen összefügg a fizikai problémák, tünetek észlelésével [12]. Deutsch és Gergely (2015) szerint a stressz leggyakrabban ingerlékenységet, fejfájást, szívpanaszokat és alvászavart okoz. A stresszel való megküzdésre pedig leginkább a sport, a problémák másokkal történő megosztása és a kirándulás a leggyakrabban alkalmazott módszer [13]. A munkahelyi stressz egyik következménye lehet a munkahelyi hiányzások időtartamának megnövekedése is [14]. CÉLKITŰZÉS A vizsgálat célja volt feltárni az észlelt munkahelyi stressz szintjét, összefüggésben a testi és lelki egészséggel, valamint az életmóddal orvosok körében. A testi egészségen belül vizsgáltam a saját egészség megítélését, a krónikus betegségek meglétét, valamint betegség esetén az orvos felkeresésének gyakoriságát és a táppénzes napok számát. A lelki egészségen belül fel kívántam mérni a kiégést, a jóllétet, az élettel való elégedettséget, valamint az alvás körülményeit és a pszichoszomatikus tüneteket. Az életmód vizsgálatán belül kitértem az élvezeti szerekre, a testmozgásra és a táplálkozási szokások megítélésére. BEVEZETÉS MEGVALÓSÍTÁS, ALKALMAZOTT MÓDSZER A stressz a szervezet nem specifikus válasza bármilyen igénybevételre [1], összetevői közé tartoznak a stresszorok (a szervezetre ható külső erők), a stresszreakciók, és az egyén pszichológiai adottságai, jellemzői [2]. Beszélhetünk akut és krónikus stresszt okozó forrásokról, ez utóbbi eseté- 8 IME – INTERDISZCIPLINÁRIS MAGYAR EGÉSZSÉGÜGY A kvantitatív keresztmetszeti vizsgálat 2015. októberdecember hónapokban történt egy saját szerkesztésű online kérdőívvel, mely az egészségi állapotra, gyógyszerszedési szokásokra, élvezeti szerekre vonatkozó kérdéseken túl tar- XVI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2017. MÁJUS MENEDZSMENT HUMÁN ERŐFORRÁS talmazta a kiégés [15], az egészségi állapot szubjektív megítélésére szolgáló skálát [16], a kortársakhoz viszonyított egészség értékelésére szolgáló skálát [17], a pszichoszomatikus tüneti skálát [18], a jól-létet [19] és az élettel való elégedettséget [20] vizsgáló kérdéseket is. A mérőeszközt több, orvosokat tömörítő közösségi oldalon, e-mail-en keresztül, valamint a WebDoki hírlevelének, és a Magyar Orvosok Szövetségének segítségével terjesztettem. A 193 beérkezett válaszból 186 bizonyult értékelhetőnek. Hét válaszadó kizárása történt nem orvosi végzettség, illetve dupla válaszadás miatt. Az adatelemzést IBM SPSS 22.0 for Windows statisztikai programmal, Fisher Exact teszttel, Khi2-próbával (nominális adatoknál), független kétmintás T-teszttel (F-próbával), Welch-próbával, Kolmogorov-Smirnov- és Mann-Whitney teszttel (ordinális változók esetén) végeztem. A szignifikancia kritérium határa p<0,05. EREDMÉNYEK A kérdőívet kitöltő 186 orvos 66,7%-a nő, 33,3%-a férfi, átlag életkoruk 51,14 év (medián=53; SD=12,93; min=25; max=82). Vas megye kivételével mindenhonnan érkeztek válaszok, Pest megyeiek teszik ki a válaszadók 27,4%-át, a Csongrád megyeiek 21%-át, a többi megyéből 1,1-8,6% a válaszadók megoszlása, illetve négy külföldön élő orvos is kitöltötte a kérdőívet. A fogorvosok száma (7 fő) elenyésző a mintában. A családi állapotot tekintve, 62,4% házas; 13,4% egyedülálló; 9,1% él kapcsolatban; 7,5% elvált; 4,8% élettársi kapcsolatban él; 2,7% özvegy. Az egészségügyben átlag 26,63 éve dolgoznak (medián=29; SD=13,43; min=1 hónap; max=57 év). Az egészségügyi ellátás szintjét vizsgálva megállapítható, hogy 41,9%-uk dolgozik alapellátásban, 22,6% járóbeteg, 35,5% fekvőbeteg ellátásban. Az észlelt munkahelyi stressz mértékét az alábbi kérdéssel kutattam: „Mennyire ítéli stresszesnek a mindennapi munkáját?” A válaszokat 1-4-ig terjedő skálán lehetett bejelölni: 1=egyáltalán nem; 2=kissé; 3=nagyon; 4=teljes mértékben. A megkérdezettek 4,3%-a jelölte az egyáltalán nem, 23,7%a a kissé, 42,5%-a a nagyon és 29,5%-a a teljes mértékben válaszlehetőséget. A válaszok megoszlása alapján dichotomizáltam a stressz mértéke alapján a munkahelyi stressz kategóriáit. Az alacsony munkahelyi stressz csoportba kerültek az egyáltalán nem és a kissé válaszlehetőséget megjelölők (a válaszadók 28%-a), míg a magas munkahelyi stressz csoportba a nagyon és a teljes mértékben választ megjelölők, tehát a válaszadók 72%-a. A további eredményeket ezen két csoport összehasonlításával mutatom be. A nem (p=0,340), a családi állapot (p=0,573) és az egészségügyi ellátás szintje (p=0,088) jelen felmérésben nem mutatott összefüggést a megélt munkahelyi stresszel, azonban a túlóra szignifikáns kapcsolatot jelzett (p=0,008). A havonta valamennyi túlórát végzők 22,3%-a, míg a túlórát nem végzők 41,5%-a került az alacsony munkahelyi stressz csoportba. IME – INTERDISZCIPLINÁRIS MAGYAR EGÉSZSÉGÜGY MUNKAHELYI STRESSZ ÖSSZEFÜGGÉSE A FIZIKÁLIS EGÉSZSÉGGEL Az alacsony munkahelyi stressz csoportba tartozók jelentősen jobbnak ítélték meg saját egészségi állapotukat (rangpontszám átlag – továbbiakban MR: 106,37; átlag: 3,63; SD=0,687), mint a magas munkahelyi stressz csoportba tartozó válaszadók (MR: 88,51; átlag: 3,36; SD=0,808) (p=0,029; U=2815). A magas munkahelyi stresszről beszámolók átlag 3,32-re (MR=89,46; SD=0,898), míg az alacsony munkahelyi stresszes csoport átlag 3,56-ra (MR=103,91; SD=0,752) értékelte saját egészségét a kortársaihoz viszonyítva, a különbség nem szignifikáns (p=0,079; U=2942,5). A fizikális egészség kapcsán a krónikus betegségek meglétét is elemeztem. Az alacsony munkahelyi stressz csoportba tartozók 59,6%-a, míg a magas munkahelyi stressz csoportba tartozók 72,4%-a jelezte, hogy van legalább egy szervrendszert érintő krónikus megbetegedése, de a különbség a két csoport között nem jelentős (p=0,067). Betegség esetén a kérdőív kitöltését megelőző 12 hónapban az alacsony munkahelyi stresszesek átlag 1,38 (SD=2,643) alkalommal kerestek fel orvost, a magas munkahelyi stresszesek pedig 1,22 (SD=2,411) alkalommal, de a különbség a két csoport között nem jelentős (p=0,692; t=0,397). A felmérést megelőző 12 hónapban az alacsony munkahelyi stressz csoportba tartozók átlag 3,08 (SD=11,916) napot, míg a magas stressz csoportba tartozók átlag 1,54 (SD=6,415) napot voltak táppénzen betegség miatt. Ennél a kérdésnél az F-próba szignifikanciát mutatott (p=0,027), ezért a két átlag különbözőségének megállapítására Welch-próbát alkalmaztam, mely alapján megállapítható, hogy a két csoport átlag táppénzes napjainak számában nincs szignifikáns különbség (p=0,380; t=0,883). MUNKAHELYI STRESSZ ÖSSZEFÜGGÉSE A LELKI EGÉSZSÉGGEL A lelki egészség egyik megítélési módszere a kiégés vizsgálata. Erre Pines és Aronson „Kiégésleltár”-ját alkalmaztam, mely megbízható (Cronbach α=0,902) [15]. A válaszadók 25,3%-a tartozik az „örökös eufória”, 37,1%-a a „jól csinálja”, 14,5%-a a „változtatás szükséges”, és 23,1%-a a „kezelés szükséges” csoportba. A „változtatás szükséges” csoportba tartozók esetében már jelentkeznek a kiégés tünetei, a „kezelés szükséges” csoport tagjai már kiégetteknek tekinthetők. Az elvégzett Khi2-próba alapján megállapítható, hogy a kiégés szignifikáns összefüggést mutat az észlelt munkahelyi stressz mértékével (p=0,001). A magas munkahelyi stresszről beszámolók közül jelentősen többen tartoznak a „változtatás szükséges” és a „kezelés szükséges” csoportokba (1. ábra). A jól-lét [19] vizsgálata során a pozitív és negatív jól-léti skálán elért összpontszámok nem mutattak normál eloszlást a vizsgált mintán, mivel az elvégzett Kolmogorov–Smirnovteszt mindkét alskálán szignifikanciát mutatott (p<0,001), ezért a kérdés elemzéséhez nemparaméteres statisztikai próbát alkalmaztam (Mann-Whitney-teszt). Az észlelt mun- XVI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2017. MÁJUS 9 MENEDZSMENT HUMÁN ERŐFORRÁS 1. ábra Kiégés összefüggése a munkahelyi stresszel (N=186) kahelyi stressz jelentős összefüggést mutat a pozitív és a negatív jól-lét érzésével. A pozitív jól-lét esetében az alacsony munkahelyi stressz csoport átlag 10,62 pontot ért el (SD=1,682; MR=109), a magas munkahelyi stressz csoport pedig átlag 9,84 pontot (SD=1,928; MR=87,49), p=0,012; U=2678. A negatív jól-lét érzése a magas munkahelyi stressz csoportnál kifejezettebb, mint az alacsony munkahelyi stressz csoportba tartozó válaszadóknál. A magas munkahelyi stressz csoport tagjai átlag 5,57 pontot (SD=1,422; MR=103,41), az alacsony munkahelyi stressz csoport tagjai átlag 4,6 pontot (SD=1,192; MR=67,96) értek el ezen a skálán, p<0,001; U=2156. Az élettel való elégedettség [20] esetében az elvégzett Kolmogorov–Smirnov-teszt szintén szignifikanciát mutatott (p=0,012), ezért itt is ugyan úgy jártam el, mint az előző kérdésnél. Az alacsony munkahelyi stressz csoportba tartozó válaszadók (átlag: 24,65; SD=6,296; MR=110,7) szignifikánsan elégedettebbek életükkel, mint a magas munkahelyi stressz csoport (átlag: 21,5; SD=7,297; MR=86,82) válaszadói (p=0,007; U=2589,5). A lelki egészség egyik meghatározója a pszichoszomatikus tünetek megléte [18]. A normalitásvizsgálat eredménye szintén szignifikanciát mutatott (p<0,001), ezért ennél a kérdésnél is nemparaméteres statisztikai próbát alkalmaztam. Az alacsony munkahelyi stressz csoportba tartozó válaszadók átlag 7,21 pontot (SD=3,274; MR=70,53), míg a magas munkahelyi stressz csoportba tartozó válaszadók átlag 9,54 pontot (SD=4,203; MR=102,41) értek el ezen a skálán, a különbség szignifikáns (p<0,001; U=2289,5). Külön elemezve az egyes pszichoszomatikus tüneteket, megállapítható, hogy a fejfájás és a hát- és derékfájás kivételével a másik öt tünetet jelentősen gyakrabban észlelik a magas munkahelyi stressz csoportba tartozó válaszadók (2. ábra). Ezek közül kiemelkedik az alvási probléma, így ezt a kérdéskört részletesebben is megvizsgáltam, mivel a kérdőívben voltak kifejezetten alvásra vonatkozó kérdések is. Az észlelt munkahelyi stressz mértéke nem függ össze az alvással töltött órák számával (p=0,322). Az alacsony munkahelyi stressz csoportba tartozók 21,2%-a alszik naponta 8 vagy több, 75%-a 5-7, 3,8%-a 4 vagy annál kevesebb órát. A magas munkahelyi stressz csoportba tartozók esetében az arányok: 12,7% – 84,3% – 3%. 10 IME – INTERDISZCIPLINÁRIS MAGYAR EGÉSZSÉGÜGY 2. ábra Pszichoszomatikus tünetek átlagpontjainak összehasonlítása (N=186) Az alvás minőségét elemezve megállapítható, hogy a magas munkahelyi stressz csoport válaszadói körében a nehéz elalvás szignifikánsan gyakrabban (p=0,037) fordul elő problémaként, mint az alacsony munkahelyi stressz csoport válaszadói körében. A többszöri felébredés és a fáradt ébredés is körükben gyakoribb (3. ábra). Az alvásminőség megítélésére egy saját készítésű, négy- 3. ábra Alvásminőség összehasonlítása (N=186) fokozatú Likert-skálát is alkalmaztam: „Milyennek ítéli meg alvását?” (1=nagyon rossz; 2=rossz; 3=jó; 4=kiváló). Az alacsony munkahelyi stressz csoport válaszadói (MR=110,28) szignifikánsan jobbnak ítélik meg alvásminőségüket, mint a másik csoport (MR=86,99) válaszadói (p=0,003; U=2611,5). MUNKAHELYI STRESSZ ÖSSZEFÜGGÉSE AZ ÉLETMÓDDAL A munkahelyi stresszel kapcsolatban az életmódon belül kitértem az élvezeti szerek, valamint a sport és az étkezés vizsgálatára is. Soha nem fogyaszt kávét az alacsony streszszesek 13,5%-a és a magas stresszesek 18,7%-a, naponta kettőnél többször pedig az alacsony stresszesek 15,4%-a és a magas stresszesek 23,1%-a, de a különbség a két csoport között nem jelentős (p=0,412). Soha nem dohányzott az alacsony stresszesek 59,6%-a, a magas stresszesek 64,2%-a. Rendszeresen dohányzik az alacsony stresszes csoport 7,7%-a, a magas stresszes csoport 10,4%-a, de a különbség itt sem jelentős (p=0,462). XVI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2017. MÁJUS MENEDZSMENT HUMÁN ERŐFORRÁS Soha nem fogyaszt alkoholt az alacsony stresszesek 21,2%-a és a magas stresszesek 15,7%-a. Figyelemre méltó eredmény azonban, hogy a naponta legalább egyszer alkoholtartalmú italt fogyasztók aránya majdnem háromszorosa (17,3%) az alacsony munkahelyi stressz csoportban, mint a magas munkahelyi stresszről beszámolók csoportjában (6,7%), de ez a különbség sem jelentős (p=0,122). Izzadással, kipirulással járó sporttevékenységet hetente legalább egy alkalommal végez az alacsony munkahelyi stresszesek 48,1%-a, a magas munkahelyi stresszesek 56%a, de a különbség a két csoport között nem jelentős (p=0,432). Az étkezés körülményeinek vizsgálata figyelemre méltó eredményt hozott. A lassú, nyugodt étkezés az alacsony munkahelyi stresszes csoport tagjainak jelentős többségére jellemző (59,6%), míg a magas munkahelyi stressz csoport tagjai közül jelentősen többen vannak azok, akik csak hétvégente tudnak nyugodtan étkezni (42,5%) (p=0,001). A saját táplálkozási szokások megítélését a következő kérdéssel vizsgáltam: „Mennyire jellemző Önre a rendszeres táplálkozás?” (1=egyáltalán nem; 4=teljes mértékben). Az alacsony munkahelyi stressz csoport tagjaira jellemző inkább a rendszeres táplálkozás saját megítélésük szerint (MR=108,19), a magas munkahelyi stressz csoportra ez kevésbé jellemző (MR=87,8), a különbség jelentős (p=0,013; U=2720). ÖSSZEGZÉS, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK Orvosok körében végzett, nem reprezentatív felmérésem célja volt összefüggésben elemezni az észlelt munkahelyi stressz szintjét a testi és lelki egészséggel, valamint az életmóddal. A felmérésben résztvevő 186 orvos esetében az észlelt munkahelyi stressz szintje összefüggést mutatott a saját egészség szubjektív önértékelésével, a kiégéssel, a pozitív és a negatív jól-lét érzésével, az élettel való elégedettséggel, a pszichoszomatikus tünetek meglétével, a nehéz elalvással, az alvásminőség megítélésével, az étkezés körülményeivel és a rendszeres táplálkozással. Az alacsony munkahelyi stressz csoportba tartozók pozitívabban vélekednek saját egészségükről, jobbnak ítélik azt meg, mint a magas munkahelyi stressz csoportba tartozó orvosok. Levonható az a következtetés, hogy jelen felmérésben a munkahelyi stressz szintje összefüggést mutat a lelki egészséggel is, mely megnyilvánul abban, hogy a munkahelyi stressz mértékét magasra értékelő válaszadók körében gyakoribb a kiégés, alacsonyabb a pozitív-, és magasabb a negatív jól-lét mértéke, valamint az élettel való elégedettségük sem olyan mértékű, mint az alacsony munkahelyi stressz csoportba tartozó válaszadóké. Ezekhez társul még a pszichoszomatikus tünetek gyakoriságának növekedése körükben, különösen igaz ez az alvási problémákra, gyengeség- és fáradtságérzésre, hasmenésre, gyomorégésre és a gyors szívdobogásra. Az alvás tüzetesebb vizsgálata után megállapítható, hogy a magas munkahelyi stressz csoportba tartozó orvosok szenvednek a nehéz elalvástól, és rosszabbnak ítélik meg alvásminőségüket is. A munkahelyi stressz kiégést [8] és alvászavart [9; 10; 13] okozó hatását korábban már többen is bizonyították. Az életmód vizsgálata során megállapítható, hogy az élvezeti szerek fogyasztása és a rendszeres sporttevékenység nem függ össze a stressz szintjével jelen felmérésben. A magas munkahelyi stressz csoportban látható ugyan, hogy többen végeznek hetente legalább egy alkalommal izzadással járó sporttevékenységet, mely valószínűsítheti a stressz levezető szándékot. A táplálkozás alaposabb vizsgálata változó eredményeket hozott. Lassú, nyugodt, valamint rendszeres étkezés az alacsony stresszes csoportra jellemző inkább. Nem sikerült bizonyítani a munkahelyi stressz krónikus betegségekkel, táppénzes napokkal való összefüggését. A munkahelyi stressz csökkentése nagyon fontos. Erre szolgálhat a munkával való elégedettség növelése, melynek számos módja lehetséges: a megbecsülés növelése, méltányos fizetés, szakmai elismerés, vezetés nagyobb figyelme, munkakörülmények javítása, munkaterhek csökkentése [13]. A stressz csökkentéséért nem csak a munkahelynek kell tenni, hanem a munkavállalóra is nagy feladat hárul. Erre alkalmas módszerek lehetnek az egészséges táplálkozás, a családdal töltött idő, sport [8; 21], relaxáció, meditáció, testedzés, biofeedback, időmenedzselés elsajátítása [13], kognitív- és viselkedési terápiák [22]. Ezeken kívül a vágyálmok teljesítése, a pozitív jövőkép csökkentik az érzelmi kimerültség kockázatát, ezáltal segítik megelőzni a stressz expozíciót. Mindezek által a munkahelyi stressz csökkentése hozzájárul a kiégés mértékének csökkenéséhez is [23]. A kutatás korlátai között meg kell említeni a nem reprezentatív jelleget, valamint a válaszadók magas életkorát. IRODALOMJEGYZÉK [1] Selye J: Stressz distressz nélkül, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1983. [2] Kopp M: Egészséglélektan. In: Kopp M., Berghammer R. (szerk.): Orvosi Pszichológia, Medicina Könyvkiadó Zrt., Budapest, 2008. [3] Stauder A: Stressz és stresszkezelés. In: Kállai J., Oláh A., Varga J. (szerk.): Egészségpszichológia a gyakorlat- IME – INTERDISZCIPLINÁRIS MAGYAR EGÉSZSÉGÜGY ban, Medicina Könyvkiadó Zrt., Budapest, 2007, 153176. [4] Juhász Á: Munkahelyi stressz, munkahelyi egészségfejlesztés, Budapest, 2002. http://www.abpk.szie.hu/files/docs/nevelestudomanyi/ munkapszichologia/munkahelyistressz.pdf Elérés ideje: 2016.12.01. XVI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2017. MÁJUS 11 MENEDZSMENT HUMÁN ERŐFORRÁS [5] Győrfi Zs, Ádám Sz: Az egészségi állapot, a munkastressz és a kiégés alakulása az orvosi hivatásban, Szociológiai Szemle, 2004, 14 (3), 107-127. [6] Siegrist J, Shackelton R, Link C, Marceau L, von dem Knesebeck O, McKinlay J: Work stress of primary care physicians in the US, UK and German health care system, Social Science and Medicine, 2010, 71, (2), 298304. [7] Sehlen S, Vordermark D, Schäfer C, Herschbach P, Bayer A, Pigorsch S, Rittweger J, Dormin C, Bölling T, Wypior HJ, Zehentmay F, Schulze W, Geinitz H: Job stress and job satisfaction of physicians, radiographers, nurses and physicists working in radiotherapy: a multicenter analysis by the DEGRO Quality of Life Work Group, Radiation Oncology, 2009, 4, (1), 6-14. [8] Lee FJ, Stewart M, Brown JB: Stress, burnout, and strategies for reducing them. What’s the situation among Canadian family physicians? Canadian Family Physician, 2008, 54, 234-5.e1-5 [9] Sabo BM: Compassion fatigue and nursing work: Can we accurately capture the consequences of caring work? International Journal of Nursing Practice, 2006, 12, (3), 136-142. [10] Williams S, Cooper CL: Elméleti és gyakorlati kézikönyv a munkahelyi stresszkezelés helyes gyakorlatának kialakításához, http://www.ommf.gov.hu/letoltes.php?d_id =5580 Elérés ideje: 2017.02.10. [11] Balch CM, Freischlag JA, Shanafelt TD: Stress and Burnout Among Surgeons. Understanding and Managing the Syndrome and Avoiding the Adverse Consequences, Archives of Surgery, 2014, 144, (4), 371-376. [12] Abdulghani HM, AlKanhal AA, Mahmoud ES, Ponnamperuma GG, Alfaris EA: Stress and its effects on medical students: A cross-sectional study at a College of Medicine in Saudi Arabia, Journal of Health, Population, and Nutrition, 2011, 29, (5), 516-522. [13] Deutsch Sz., Gergely É.: A munkahelyi stressz és elégedettség tényezőinek feltárása egészségügyi dolgozók körében. Acta Medicina et Sociologica, 2015, 6, 101-126. [14] Wang M-J, Mykletun A, Møyner EI, Øverland S, Henderson M, Stansfeld S, Hotopf M, Harvey SB: Job Strain, Health and Sickness Absence: Results from the Hordaland Health Study, PLoS ONE, 2014, 9, (4), e96025. [15] Pines AM, Aronson E: Burnout: from Tedium to personal growth, New York City: The Free Press, 1981, 17-20. [16] Kopp M, Skrabski Á, Réthelyi J, Kawachi I, Adler NE: Self related health, subjective social status and middle-aged mortality in a changing society, Behavioral Medicine, 2004, 30, (2), 65-72. [17] Kopp M, Skrabski Á: A gyermekvállalás pszichológiai és szociális háttértényezői a magyar népesség körében, Demográfia, 2003, 46, (4), 383-395. [18] Piko B, Barabás K, Boda K: Frequency of common psychosomatic symptoms and its infuence on self-perceived health in a Hungarian student population, European Journal of Public Health, 1997, 7, (3), 243-247. [19] Badburn NM: The structure of Psychological Well-Being, Chicago: Aldine, 1969 [20] Diener E, Emmons ER, Larsen RJ Griffin S: The Satisfaction With Life Scale. Journal of Personality Assessment, 1985, 49, (1), 71-75. [21] Schiszler B, Karamánné PA, Szabó Z, Raposa LB, Pónusz R, Randnai B, Endrei D: Munkahelyi stressz és megküzdési stratégiák vizsgálata földi és légi mentésben dolgozók körében, Orvosi Hetilap, 2016, 157, (45), 18021808. [22] Regehr C, Glancy D, Pitts A, LeBlanc VR: Interventions to reduce the consequences of stress in physicians. A review and Meta-analysis, Journal of Nervous and Mental Disease, 2014, 202, (5), 353-359. [23] Isaksson KE, Tyssen R, Hoffart A: A three-eyear cohort study of the relationships between coping, job stress and burnout after a counselling intervention for help-seeking physicians, BMC Public Health, 2010, 10, 213-226. A SZERZŐ BEMUTATÁSA Dr. Németh Anikó 2001-ben végzett a Szegedi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Karán diplomás ápolóként, majd 2005-ben okleveles ápoló képesítést szerzett a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Karán, ahol 2013 decemberében sikeresen 12 IME – INTERDISZCIPLINÁRIS MAGYAR EGÉSZSÉGÜGY megvédte PhD értekezését is. 2007 júniusa óta a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Csongrád Megyei Területi Szervezet Területi Oktatási Bizottságának elnöke, 2009 augusztusa óta dolgozik a Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Karán, jelenleg docensként. Kutatási területe: ápolók, egészségügyben dolgozók egészségi állapota. XVI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2017. MÁJUS