IME - AZ EGÉSZSÉGÜGYI VEZETŐK SZAKLAPJA

Tudományos folyóirat

   +36-30/459-9353       ime@nullimeonline.hu

   +36-30/459-9353

   ime@nullimeonline.hu

A hagyományos kínai orvosképzés követelményrendszere

  • Cikk címe: A hagyományos kínai orvosképzés követelményrendszere
  • Szerzők: Oravecz Márk, Dr. Mészáros Judit, Dr. Yu Funian
  • Intézmények: Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar Budapest, Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar Ápolástan Tanszék
  • Évfolyam: XVI. évfolyam
  • Lapszám: 2017. / 8
  • Hónap: szeptember
  • Oldal: 54-57
  • Terjedelem: 4
  • Rovat: KÖZÉRTHETŐ-N
  • Alrovat: KÖZÉRTHETŐ-N

Absztrakt:

A hagyományos kínai orvoslás (HKO) oktatásának meghatározott kritériumrendszere és tantárgyi struktúrája van. Tanulmányunkban bemutatjuk a kínai orvoslás oktatásának meghatározott kritériumrendszerét. Az e kritériumrendszerhez illeszkedő HKO oktatás a kulcs az autentikus ismeretekkel bíró hagyományos kínai orvosi szakemberek képzéséhez. Magyarországon is ebben az irányban volna ésszerű a HKO oktatást fejleszteni.

Angol absztrakt:

Traditional Chinese medicine (TCM) education has standardized educational criteria and thematic structure. In our study, we present the educational standards of TCM. Standardized TCM education is the key to training TCM professionals with authentic skills and knowledge. It would be rational to develop Hungarian TCM education in this direction.

Szerző Intézmény
Szerző: Oravecz Márk Intézmény: Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar Budapest
Szerző: Dr. Mészáros Judit Intézmény: Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar Ápolástan Tanszék
Szerző: Dr. Yu Funian Intézmény: Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar Budapest

[1] Oravecz M, Mészáros J, Yu F, Horváth I: A hagyományos kínai orvoslás magyarországi szabályozásának egyes problémái és lehetséges megoldásai az Egyesült Királyság példáján keresztül, Orvosi Hetilap, 155:(15) 2014, pp. 576–582.
[2] Central Committee of the Chinese Communist Party, State Council. Concerning public health reform and development. 1997, Az Asian Legal Information Institute honlapja, URL: http://www.asianlii.org/cn/legis/cen/ laws/dotccotcpocatsccphrad1148/ (utolsó letöltés: 2017. 01. 24.).
[3] China Statistical Yearbook 2014. Number of Visits and Inpatients in Medical Institutions, A Kínai Országos Sta - tisztikai Hivatal honlapja, URL: http://www.stats.gov.cn /tjsj/ndsj/ 2015/indexeh.htm (utolsó letöltés: 2017. 01. 24.).
[4] Ministry of Education of the People’s Republic of China. 2016 Quanguo gaodeng xuexiao mingdan. [Felsőokta - tási intézmények országos névsora 2016]. 2016, A kínai Oktatási Minisztérium honlapja, URL: http://www.moe. edu.cn/srcsite/A03/moe_634/201606/t20160603_24826 3.html (utolsó letöltés: 2017. 01. 26).
[5] Ministry of Education of the People’s Republic of China. Benke yixue jiaoyu biaozhun – zhongyi xue zhuanye. [Alapfokú orvosképzések szabványa – hagyományos kínai orvoslás szak]. 2012. A kínai Oktatási Minisztérium honlapja. URL: http://www.moe.gov.cn/publicfiles/business/ htmlfiles/moe/s3864/201301/147172.html (utolsó letöltés: 2017. 01. 26).
[6] Ministry of Education of the People’s Republic of China. Benke jiaoyu zhongyixue zhuanye zhongyiyao lilun zhishi yu jineng jiben biaozhun. [HKO elméleti ismeretek és gyakorlati készségek alapszabványa hagyományos kínai orvos szakos alapképzéseken]. 2008. A kínai Oktatási Minisztérium honlapja. URL: http://www.moe. edu.cn/publicfiles/business/htmlfiles/moe/s3864/201010 /109607.html (utolsó letöltés: 2017. 01. 25).
[7] World Federation of Chinese Medicine Societies. World Standard of Chinese Medicine undergraduate (Pre- CMD) Education. 2009. A WFCMS honlapja. URL: http://en.wfcms.org/Englishpage/NoPicdetalils.jsp?id=3 762 (utolsó letöltés: 2017. 01. 26).

KÖZÉRTHETŐ-N A hagyományos kínai orvosképzés követelményrendszere Oravecz Márk, Dr. Mészáros Judit, Dr. Yu Funian Semmelweis Egyetem, Egészségtudományi Kar, Budapest A hagyományos kínai orvoslás (HKO) oktatásának meghatározott kritériumrendszere és tantárgyi struktúrája van. Tanulmányunkban bemutatjuk a kínai orvoslás oktatásának meghatározott kritériumrendszerét. Az e kritériumrendszerhez illeszkedő HKO oktatás a kulcs az autentikus ismeretekkel bíró hagyományos kínai orvosi szakemberek képzéséhez. Magyarországon is ebben az irányban volna ésszerű a HKO oktatást fejleszteni. Traditional Chinese medicine (TCM) education has standardized educational criteria and thematic structure. In our study, we present the educational standards of TCM. Standardized TCM education is the key to training TCM professionals with authentic skills and knowledge. It would be rational to develop Hungarian TCM education in this direction. BEVEZETÉS 2014-ben Kína és Magyarország miniszterelnökei együttműködési megállapodást írtak alá, melyben egy magyarországi hagyományos kínai orvosi oktató és gyógyító központ közös létrehozása is szerepelt. Tekintettel arra, hogy egy ilyen jellegű oktató, módszertani központ létrehozása már évek óta visszatérő témája a különféle nemzetközi együttműködésekkel kapcsolatos híradásoknak, érdemes pontosan tisztázni, hogy miből áll a hagyományos kínai orvoslás (HKO) oktatása, hogy a leendő szakemberek képzése milyen követelményrendszer szerint történik. Különösen fontosnak látszik e kérdés tisztázása annak fényében, hogy nemzetközi viszonylatban a kínai orvosláshoz köthető képzések meglehetősen heterogén képet mutatnak: a száz órás tanfolyamoktól a több éves, fokozattal záruló egyetemi képzésekig, mely problémakört egy korábbi közleményünkben már érintettük [1]. Tanulmányunkban bemutatjuk a hagyományos kínai orvosképzés Kínában használatos szabványosított struktúráját és követelményrendszerét. HAGYOMÁNYOS KÍNAI ORVOSI FELSŐOKTATÁS RENDSZERE KÍNÁBAN A Kínai Népköztársaság kikiáltása (1949) óta van érvényben az az egészségügyi rendszer, amelyben a hagyományos kínai orvoslás egyenrangú a modern orvostudománnyal [2]. Ennek megfelelően Kínában vannak kínai orvoslásra specializálódott kórházak és egyetemek. A hagyományos kínai orvoslás az egészségügyi szolgáltatások 1020%-át biztosítja [3]. 54 IME – INTERDISZCIPLINÁRIS MAGYAR EGÉSZSÉGÜGY Kínában jelenleg 45 önálló hagyományos kínai orvosi felsőoktatási intézmény működik, melyből 24 egyetem (17 „university” és 7 „college”). Ezen felül még 58 orvostudományi vagy általános egyetemen van hagyományos kínai orvosi kar, szak, vagy program. Az egyetemek mellett 45 önálló hagyományos kínai orvosi szakközépiskola működik és 184 egyéb egészségügyi iskolában van még HKO oktatás [4]. Kínában jelenleg 270 000 diák vesz részt hagyományos kínai orvosi oktatásban, ebből 150 000 hallgató vesz részt egyetemi alapképzésben, 23 000 hallgató graduális vagy posztgraduális képzésekben [3]. Hagyományos kínai orvosoknak a baccalaureusi fokozatot adó egyetemi, felsőfokú alapképzés 5 éves. Ezt követhetik az egyenként 3-3 éves mester- és PhD képzések. Léteznek 7 éves osztatlan alap- és mesterképzések is. A hagyományos kínai orvoslásban az alapképzés szakirányosan történik. A hagyományos kínai orvosképzés három fő szakiránya: „hagyományos kínai orvos” szak, „akupunktúra-manuálterápia szakirányú hagyományos kínai orvos szak” illetve a „kínai-nyugati integrált medicina orvosa” szak. A HAGYOMÁNYOS KÍNAI ORVOSKÉPZÉS KÖVETELMÉNYRENDSZERE Kínában az Oktatási Minisztérium és a Nemzeti Hagyományos Kínai Orvosi Hivatal által közösen kiadott Alapfokú orvosképzések szabványa – hagyományos kínai orvoslás szak [5] és a HKO elméleti ismeretek és gyakorlati készségek alapszabványa hagyományos kínai orvos szakos alapképzéseken [6] című szabványok rögzítik a hagyományos kínai orvosképzés céljait és kritériumrendszerét. E dokumentumok legalapvetőbb cél gyanánt olyan, a HKO elméleti rendszerét alaposan ismerő, a kínai orvoslás diagnosztikai és terápiás módszereiben szakirányúan jártas, komplex és ésszerűen felépített ismeretrendszerrel bíró, alkalmazkodó képes, innovatív és gyakorlatias hagyományos kínai orvosok képzését fogalmazza meg, akik képesek hagyományos kínai orvosi feladatok ellátására a betegellátásban, az oktatásban és a kutatásban. A hagyományos kínai orvosok öt éves képzése során általános követelmény, hogy a hallgatók rendszerezetten elsajátítsák a kínai orvoslás elméleti alapjait, alapvető ismereteit és technikáit, a modern orvostudomány terápiás és diagnosztikai módszereivel kapcsolatos ismeretek egy részét, továbbá hogy megismerjék a kínai orvoslást meghatározó klinikai gondolkodást. Elvárás, hogy gyakorlatot szerezzenek a klinikai készségekből, hogy képesek legyenek a hagyományos kínai orvoslás és a modern orvostudomány módszereit a gyakori betegségek kezelésében és prevenci- XVI. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2017. SZEPTEMBER KÖZÉRTHETŐ-N ójában alkalmazni, hogy a gyakori sürgősségi eseteket képesek legyenek alapszinten ellátni, hogy rendelkezzenek bizonyos fokú önálló ismeretszerzési és kutatói készségekkel és végül, hogy viszonylag magas szintű idegen nyelvi és számítógép-felhasználói ismeretekkel rendelkezzenek. Az ilyen hallgatók, ha a záróvizsgán megfelelnek, megkapják az „orvostudományok baccalaureusa” fokozatot. • • • • • • • • • • A hagyományos kínai orvosképzés szakismereti céljai: Elsajátítani a hagyományos kínai kultúrát meghatározó filozófiai, filológiai, történettudományi ismereteket a későbbi tanulmányok és a klinikai gyakorlat során történő alkalmazás céljából. Elsajátítani a hagyományos kínai orvoslás elméleti alapjait valamint a kínai orvoslás vizsgálati módszereinek, gyógyszertanának, recepttanának, akupunktúrájának és manuális terápiájának alapvető ismereteit. Elsajátítani a kínai orvoslás klasszikus szövegeinek elméletét, megismerni a kínai orvoslás tudományos szellemiségének fejlődéstörténetét és főbb tudományos nézeteit. Elsajátítani a kínai orvoslás alapvető diagnosztikai és terápiás ismereteit és azoknak a gyakori betegségek kezelésében való alkalmazását. Elsajátítani a kínai orvoslás egészségmegőrző, prevenciós és rehabilitációs ismereteit. Elsajátítani a modern medicina alapvető elméleti és klinikai ismereteit. Elsajátítani a (modern) farmakológia alapvető ismereteit és az ésszerű klinikai gyógyszerhasználat alapelveit. Megismerni a pszichológia és az orvosi etika alapvető ismereteit. Megismerni a preventív medicina és az általános medicina ismereteit. Megismerni a fertőző betegségek kialakulásának, fejlődésének és terjedésének alapvető szabályszerűségeit illetve megelőzésük alapelveit, valamint a hagyományos kínai orvosnak, mint általános orvosnak a munkafeladatait és munkamódszerét. Megismerni az egészségügyi törvényeket és szabályozást. Megismerni a nemzeti egészségügyi irányelveket. A hagyományos kínai orvosképzésben a klinikai készségeket illetően olyan szakemberek képzése a cél, akik: • Képesek a kínai orvoslás elméletrendszerét és gyakorlati módszereit teljes körűen, rendszerezetten és pontosan alkalmazni a betegek vizsgálata, az anamnézis felvétele, a kórlapvezetés és verbális kommunikáció során. • Képesek a kínai orvoslás fitoterápiás, akupunktúrás és manuálterápiás módszereit gyakori betegségek szindróma-differenciáláson alapuló kezelésében alkalmazni. • Képesek a klinikai orvostudomány ismereteire és módszereire épülő, rendszerezett fizikális vizsgálatokat kivitelezni. • Képesek ésszerűen megválogatni a modern orvostudomány diagnosztikai és terápiás módszereit gyakori betegségek kezdeti diagnózisa és alapellátása során. IME – INTERDISZCIPLINÁRIS MAGYAR EGÉSZSÉGÜGY • • • • • • Képesek a gyakori életveszélyes sürgősségi esetekben döntést hozni és alapvető ellátást biztosítani. Képesek a betegekkel és hozzátartozóikkal hatékony kommunikációt folytatni. Képesek kollégáikkal és a többi egészségügyi szakdolgozóval kommunikálni és együttműködni. Képesek a betegeknek és a laikus lakosságnak egészségmegőrző, prevenciós jellegű ismeretterjesztő tájékoztatást és képzést tartani. Képesek a modern adatkezelésre. Képesek nyomtatott és digitális adatbázisok, internetes források felhasználásával az orvostudománnyal kapcsolatos kérdésekben való tájékozódásra és a legújabb ismeretek megszerzésére. Képesek a hagyományos kínai orvoslás klasszikus szövegeit olvasni, valamint klinikai esettanulmányokat és egyéb tudományos forrásokat kikeresni, rendszerezni és elemezni. Képesek egy idegen nyelven tudományos kiadványokat olvasni és eszmecserét folytatni. A HAGYOMÁNYOS KÍNAI ORVOSKÉPZÉS TANTÁRGYI STRUKTÚRÁJA A HKO elméleti ismeretek és gyakorlati készségek alapszabványa hagyományos kínai orvos szakos alapképzéseken című szabvány szerint [6] a hagyományos kínai orvosok öt éves egyetemi alapképzésének tananyagát a következő tematika szerint lehet felosztani: 1. bölcsészeti és társadalomtudományi tárgyak, melyek nem képezik a szakismeretek részét, 2. a hagyományos kínai orvoslás szakismereti tantárgyai és 3. a modern orvostudomány szakismereti tárgyai. A hagyományos kínai orvoslás szakismereti tantárgyait további csoportokra bontva megkülönböztethetőek: 1. alapozó HKO tantárgyak, 2. klasszikus HKO szövegek tantárgyai és 3. klinikai HKO tantárgyak. Az alapozó HKO tárgyakhoz a következők tartoznak: „a kínai orvoslás elméleti alapjai, HKO diagnosztika, hagyományos kínai gyógyszertan, hagyományos kínai recepttan és azon integratív tantárgyak, melyek a fenti tárgyak ismereteit tartalmazzák.” A Klasszikus szövegolvasás tantárgyai: „Sárga Császár belső könyve, Értekezés a hideg sérülésről, Az aranyszelence receptjei” című szövegek klinikai vonatkozásait, valamint az ún. „meleg betegségek iskoláját bemutató tárgyak és azon integratív tantárgyak, melyek a fenti tárgyak ismereteit tartalmazzák.” A hagyományos kínai orvoslás klinikai tantárgyai: „HKO belgyógyászat, HKO sebészet, HKO nőgyógyászat, HKO gyermekgyógyászat, akupunktúra, manuális terápia (tui na), HKO ortopédia és traumatológia.” Az alábbiakban felvázoljuk e fő HKO szaktantárgyak tartalmát. A tantárgyak tartalmi ismertetését a HKO elméleti ismeretek és gyakorlati készségek alapszabványa hagyományos kínai orvos szakos alapképzéseken című szabvány [6] alapján készült A kínai orvoslás felsőfokú („HKO előtti”) alapképzésének világszabványa nevű dokumentumban leírtak szerint közöljük [7]. XVI. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2017. SZEPTEMBER 55 KÖZÉRTHETŐ-N ALAPOZÓ HKO TANTÁRGYAK A kínai orvoslás elméleti alapjai A tantárgy célja: az emberi szervezet rendes működését és a megbetegedést értelmező alapvető elméleti modellek rendszerezett elsajátítása. • Hagyományos kínai diagnosztika A tantárgy célja: elsajátítani a kínai orvoslás alapvető vizsgálati, diagnosztikai ismereteit, a HKO vizsgálati módszerek gyakorlott alkalmazását, valamint a kínai orvoslás szindróma-differenciáláson alapuló diagnosztikájának alapvető ismereteit. • Hagyományos kínai gyógyszertan A tantárgy célja: elsajátítani a hagyományos kínai gyógyszertan elméleti alapvetéseit, valamint a klinikumban gyakran használt hagyományos kínai gyógyszerek hatásaival és klinikai alkalmazásaival kapcsolatos ismereteket. • Hagyományos kínai recepttan A tantárgy célja: elsajátítani a HKO recepttan kombinációs alapelveit és reprezentatív receptjeit. Klinikai HKO tantárgyak • Hagyományos kínai belgyógyászat A tantárgy célja: Elsajátítani a HKO belgyógyászathoz sorolt kórképekhez kapcsolódó alapvető diagnosztikai és terápiás ismereteket és technikákat, valamint a gyakori HKO belgyógyászati betegségek kóroktanát, kórfolyamatait és szindróma-differenciáláson alapuló kezelését. Elsajátítani HKO vizsgálati módszerek és a klinikai receptírás gyakorlott alkalmazását gyakori HKO belgyógyászati esetekben. • Hagyományos kínai nőgyógyászat A tantárgy célja: elsajátítani a négy vizsgálati módszer és a szindróma-differenciálás HKO nőgyógyászatban történő alkalmazását, illetve a HKO nőgyógyászat kezelési elveit, valamint gyógyszer- és recepthasználatát. Elsajátítani a gyakori HKO nőgyógyászati betegségek kóroktanát, kórfolyamatait és szindróma-differenciáláson alapuló kezelését. • Hagyományos kínai gyermekgyógyászat A tantárgy célja: elsajátítani a négy vizsgálati módszer és a szindróma-differenciálás HKO gyermekgyógyászatban történő alkalmazását, illetve a HKO gyermekgyógyászat kezelési elveit és gyógyszerhasználatát. Elsajátítani a gyakori HKO gyermekgyógyászati betegségek kóroktanát, kórfolyamatait és szindróma-differenciáláson alapuló kezelését. • Akupunktúra A tantárgy célja: elsajátítani az ún. csatornák és hálózatok (más fordításban „meridiánok”), az akupontok, az akupunktúra és moxibuszció technikáinak alapvető elméletét és ismereteit, illetve az akupunktúra klinikumában alkalmazott diagnosztikai eljárások, szindróma-differenciálás és kezelési elvek sajátosságait, valamint a gyakori betegségek akupunktúrás kezelését. 56 IME – INTERDISZCIPLINÁRIS MAGYAR EGÉSZSÉGÜGY • • Kínai manuálterápia (tui na) A tantárgy célja: elsajátítani az alapvető manuálterápiás technikák végrehajtási követelményeit, valamint a manuálterápiás klinikumban alkalmazott diagnosztikai és terápiás elvek alkalmazását gyakori kórképek kezelésében. Hagyományos kínai ortopédia és traumatológia A tantárgy célja: elsajátítani a HKO ortopédia és traumatológia alapvető diagnosztikai és terápiás ismereteit, valamint a gyakori ortopédiai és traumatológiai betegségek diagnosztikáját és alapvető ellátását. Klasszikus HKO szövegek tantárgyai A tantárgyak céljai: elsajátítani A Sárga Császár belső könyve, az Értekezés a hideg sérülésről, Az aranyszelence fontos receptjei című klasszikusokban, valamint a meleg betegségek iskolájához kapcsolódó szövegekben leírt gondolkodásmódot, elméleti rendszereket és alapvető tartalmakat. Megismerni a fontosabb szövegrészeket. Lefektetni az alapokat a klasszikus szövegekben leírt elméletek alapján végzett klinikai munka számára. A klasszikus szövegolvasás és az alapszintű szövegelemzés képességének kifejlesztése. A hagyományos kínai orvosképzés tananyagának csak egy részét teszik ki a HKO szaktantárgyak. Az alábbiakban az 1-3. táblázatok mutatják be a hagyományos kínai orvosképzés számára előírt valamennyi tantárgyat és gyakorlatot [5]. 1. táblázat A hagyományos kínai orvosképzés általános, nem szakmai tantárgyai 2. táblázat A hagyományos kínai orvosképzés szaktantárgyai 3. táblázat Klinikai gyakorlat a hagyományos kínai orvosképzésben XVI. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2017. SZEPTEMBER KÖZÉRTHETŐ-N A hagyományos kínai orvoslás oktatásában hangsúlyos a korán megkezdett klinikai képzés, a folyamatos gyakorlat, melynek célja, hogy a hallgatók elsajátítsák a hagyományos kínai orvoslásra jellemző klinikai gondolkodásmódot. Ennek jegyében már az első évtől minden tantárgynak van gyakorlati komponense. A harmadéves hallgatók egy negyed tanévet, ötödévesek pedig egy egész tanévet töltenek klinikai gyakorlaton. A klinikai gyakorlat mellett a klasszikus szövegek tantárgyai szintén fontos elemei a tanrendnek, hiszen ez adja a HKO klinikai módszereinek alkalmazásához szükséges elméleti hátteret. Az öt éves hagyományos kínai orvosképzés óraszámát tekintve a kínai oktatási minisztérium szabványán alapuló, Kínán kívüli képzések számára ajánlott WFCMS képzési szabvány [7] a „hagyományos kínai orvos” titulushoz vezető képzések számára minimum 4900 kontakt tanórát határoz meg, melyből legalább 1250 tanórának kell jutnia a kínai orvoslás szaktantárgyaira és szintén minimum 1250 tanórának megfelelő HKO klinikai gyakorlatot is kell tartalmazzon. KÖVETKEZTETÉS A hagyományos kínai orvosképzés követelményrendszere és szabványai jól definiáltak. Ennek ellenére a nemzetközi gyakorlatban gyakoriak az attól elmaradó képzések is, ami a képzésekből kikerülő szakemberek ismereteinek nem megfelelőségét vetheti fel. Felmerülhet a kérdés, hogy a nem szabványos képzésekből kikerülő szakemberek képesek-e a kínai orvoslás terápiás eljárásait pontosan kivitelezni az ellátásban és a kutatásban? A kínai orvoslás oktatása területén óriási versenyelőnyre tehetünk szert, ha hazánkban nemzetközi együttműködés révén létrejön egy olyan hagyományos kínai orvosi központ, ahol a kínai orvoslás autentikus és szabványoknak megfelelő oktatása zajlik. IRODALOMJEGYZÉK [1] Oravecz M, Mészáros J, Yu F, Horváth I: A hagyományos kínai orvoslás magyarországi szabályozásának egyes problémái és lehetséges megoldásai az Egyesült Királyság példáján keresztül, Orvosi Hetilap, 155:(15) 2014, pp. 576–582. [2] Central Committee of the Chinese Communist Party, State Council. Concerning public health reform and development. 1997, Az Asian Legal Information Institute honlapja, URL: http://www.asianlii.org/cn/legis/cen/ laws/dotccotcpocatsccphrad1148/ (utolsó letöltés: 2017. 01. 24.). [3] China Statistical Yearbook 2014. Number of Visits and Inpatients in Medical Institutions, A Kínai Országos Statisztikai Hivatal honlapja, URL: http://www.stats.gov.cn /tjsj/ndsj/ 2015/indexeh.htm (utolsó letöltés: 2017. 01. 24.). [4] Ministry of Education of the People’s Republic of China. 2016 Quanguo gaodeng xuexiao mingdan. [Felsőoktatási intézmények országos névsora 2016]. 2016, A kínai Oktatási Minisztérium honlapja, URL: http://www.moe. edu.cn/srcsite/A03/moe_634/201606/t20160603_24826 3.html (utolsó letöltés: 2017. 01. 26). [5] Ministry of Education of the People’s Republic of China. Benke yixue jiaoyu biaozhun – zhongyi xue zhuanye. [Alapfokú orvosképzések szabványa – hagyományos kínai orvoslás szak]. 2012. A kínai Oktatási Minisztérium honlapja. URL: http://www.moe.gov.cn/publicfiles/business/htmlfiles/moe/s3864/201301/147172.html (utolsó letöltés: 2017. 01. 26). [6] Ministry of Education of the People’s Republic of China. Benke jiaoyu zhongyixue zhuanye zhongyiyao lilun zhishi yu jineng jiben biaozhun. [HKO elméleti ismeretek és gyakorlati készségek alapszabványa hagyományos kínai orvos szakos alapképzéseken]. 2008. A kínai Oktatási Minisztérium honlapja. URL: http://www.moe. edu.cn/publicfiles/business/htmlfiles/moe/s3864/201010 /109607.html (utolsó letöltés: 2017. 01. 25). [7] World Federation of Chinese Medicine Societies. World Standard of Chinese Medicine undergraduate (PreCMD) Education. 2009. A WFCMS honlapja. URL: http://en.wfcms.org/Englishpage/NoPicdetalils.jsp?id=3 762 (utolsó letöltés: 2017. 01. 26). A SZERZŐK BEMUTATÁSA Dr. Mészáros Judit a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Karának volt dékánja. Feladata az egészségtudományi képzések kialakítása, menedzselése, új képzések bevezetése a Karon, mindenkor előtérbe helyezve az oktatásmódszertan szempontjait. Oravecz Márk a Heilongjiang University of Chinese Medicine-en szerzett akupunktúra-manuálterápia szakos hagyományos kínai orvosi diplomát 2009-ben. Ösztöndíjjal tanult a Beijing University of Chinese Medicine-en és a Nanjing University of Chinese Medicine-en. A Semmelweis Egyetem Doktori Iskolájának doktorjelöltje. A Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Karán működő hagyományos kínai orvoslás képzés óraadója. IME – INTERDISZCIPLINÁRIS MAGYAR EGÉSZSÉGÜGY Dr. Yu Funian hagyományos kínai orvos, belgyógyász. A Heilongjiang University of Chinese Medicine magyarországi tagozatának vezetője. A Hagyományos Kínai Orvoslás Magyarországi Egyesületének alapító, volt elnöke. A World Federation of Chinese Medicine Societies tanácstagja. XVI. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2017. SZEPTEMBER 57