IME - INTERDISZCIPLINÁRIS MAGYAR EGÉSZSÉGÜGY

Tudományos folyóirat - Az egészségügyi vezetők szaklapja

   +36-1/786–9268       ime@nullimeonline.hu

   +36-1/786–9268

   ime@nullimeonline.hu

Bariátriai műtétek költség-hasznosság elemzése Magyarországon

Absztrakt:

Háttér: Az elhízás az utóbbi 30 évben jelentős népegészségügyi problémává vált Magyarországon. A lakosság kétharmada túlsúlyosnak vagy e lhízottnak számít, és az életmóddal kapc solatos krónikus betegségek és halálozási adatok a legrosszabbak közé tartoznak Euró - pában. A bariátriai sebészeti eljárások közelmúltban közzétett más országokban elvégzett gazdasági értékelései szerint pénzm egtaka rítás és jobb gyógyul ási er edmények érhetők el a konzervatív terápiákhoz képest. Cél: A tanulmány célja bemutatni a bariátriai műtétek költségszerkezetét Magyarországo n; javaslatot tenni a társadalombiztosítás lehetséges módjára és értékelni a laparoszkópos Roux-en-Y gyomor bypass (LRYGB) és a laparoszkópos sleeve gasztrektómia (LSG) költséghatékonyságát a konzervatív kezeléshez képest. Módszer: A z elem zést eg észsé gügyi f inanszírozói szemszögből végeztük el, 10 éves időhorizontú Markov modellt és 3,7% -os diszkontrátát (költség és egészség) a lkalmazva. A QALY adatok eu rópai populációra össz - pontosító szakirodalomból származnak. Az egyéb betegségi, ellátási és finanszírozási paraméterek hazai publikációkon és adatbázisokon alapultak, kiegészítve európai adatokkal, ahol szükséges. Eredmények: Az át lagos költségek egy főre vetít ve rendre 3.240.316 forint (€ 10.479) és 5.453.095 forint (€ 17.635), valamint az átlagos QALY nyereség 10 év távlatában 5,35 és 3,28 volt a bariátriai műtét és a konzervatív kezelés esetében. A ba riátriai műtét hatékonyab b és kevésbé költséges, mint a konzervatív kezelés a modell 4. évétől, így domináns stratégiának bizonyul. Konklúzió: Magyarországon megfelelő betegpopulációban a bariátriai műtét jobb egészségügyi eredményt és alacsonyabb költségeket eredményez, mint a konzervatív kezelés. Az elhízás és az ezzel összefüggő betegségek magas prevalenciája miatt a laparoszkópos Rouxen- Y gyomor bypass és a laparos zkópos sleeve gasztrektómia közfinanszírozása néhány éven belül jelentős megtakarítást eredményezne a Nemzeti Eg észség biztosítási Alapkezelő számára, és növelné a betegek életminőségét.

A cikk további részleteihez előfizetői regisztráció és belépés szükséges! Belépéshez kattintson ide