IME - AZ EGÉSZSÉGÜGYI VEZETŐK SZAKLAPJA

Tudományos folyóirat

   +36-30/459-9353       ime@nullimeonline.hu

   +36-30/459-9353

   ime@nullimeonline.hu

Fürdőgyógyászati információk elektronikus elérhetősége Magyarországon

  • Cikk címe: Fürdőgyógyászati információk elektronikus elérhetősége Magyarországon
  • Szerzők: Hojcska Ágnes
  • Intézmények: Békés Megyei Központi Kórház
  • Évfolyam: XIX. évfolyam
  • Lapszám: 2020. / 4
  • Hónap: október-december
  • Oldal: 11-16
  • Terjedelem: 6
  • Rovat: EGÉSZSÉGPOLITIKA
  • Alrovat: EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS

Absztrakt:

Az internet napjainkra meghódította a világot és tömegesen használt kommunikációs eszközzé vált. Kiemelten fontos ez az egészség felértékelődésével a gyógyító, egészségmegőrző, vagy rekreációs szolgáltatások elérésében a vendégek és a szolgáltatók számára egyaránt. Magyarország előnyös hidrogeológiai helyzetének köszönhetően, hazánkban számos gyógyturisztikai szolgáltató áll a vendégek rendelkezésére gyógyító, rehabilitációs eljárásokkal egyaránt. A tanulmány célja szekunder adatgyűjtés alapján feltárni a hazánkban elérhető gyógyfürdők előfordulási gyakoriságát régiónként, valamint primer kutatással megvizsgálni az intézmények honlapjainak tartalmát és elérhetőségét, ezzel feltárva a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) által támogatott gyógykezelésekkel kapcsolatos információk elektronikus elérhetőségének különbségeit.

Angol absztrakt:

Nowadays the Internet has conquered the world and has become a widely used means of communication. This is especially important with the general appraisal of health, in accessing to healing, health-preserving, or recreational services, reaching guests and providers as well. Since the hydrogeological situation is advantageous in Hungary, many medical tourism providers dispose of both healing and rehabilitation services. The aim of the present study is to explore the frequency of spas available in Hungary by region based on secondary data collection, and to examine the content and availability of the institutions' websites with primary research, thus revealing the differences in the electronic availability of information on treatments supported by the National Health Insurance Fund Administration (NEAK).

Szerző Intézmény
Szerző: Hojcska Ágnes Intézmény: Békés Megyei Központi Kórház

[1] Phocuswright: Tours and Activities Come of Age [Online] 2016. Forrás: http://www.phocuswright.com/Special-Projects/2016/Tours-and-Activities-Come-of-Age
[2] Hojcska ÁE: Az ásványvizektől a támogatott fürdőgyógykezelésekig. In: Szabó, Z. (szerk.): Fürdővárosok környezete. 2016. Túrkeve, pp. 133-152.
[3] Baker W, Mara M, Zawada C: „Price Smarter on the Net”. Harvard Business Review, 2001. 79(2) pp.122-127.
[4] Törőcsik M: Fogyasztói magatartás. Budapest, Aka - démia Kiadó Zrt., 2011.
[5] Kiss F: A magyarországi online turizmus piaca – gyors áttekintés. Universitas Budapestiensis De “Metropo litan”, 2015. 142.
[6] Law R, Leung K, Wong J: Az internet hatása az utazási irodákra, International Journal of Contemporary Hos - pitality Management, 2004. 16(2) pp.100–107.
[7] Várhelyi T: A turizmus fejlesztése. Líceum Kiadó, 2009. 170 p.
[8] Géring Zs: Tartalomelemzés: A virtuális és a ’valós’ világ határán. Egy vállalati honlap-elemzés bemutatása, Kultúra és Közösség, 2014. 5. [9] Inversini A, Masiero L: Selling rooms online: the use of social media and online travel agents. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 2014.
[10] Russell J: Evaluate the effectiveness of social media marketing on hotels. Hospitality Management Review Student Journal at Sheffield Hallam University, 2010. 1.
[11] Tom Dieck MC, Jung TH, Kim WG, Moon Y: Hotel guests’ social media acceptance in luxury hotels. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 2017.
[12] OTH (2019): https://www.antsz.hu/felso_menu/ugyintezes/ hatosagi_nyilvantartas/termeszetes_gyogytenyezok_ nyt/gyogyfurdo_megyenkent.html Letöltés: 2020. 04. 20. [13] 74/1999. (XII. 25.) EüM rendelet a természetes gyógytényezőkről.