IME - AZ EGÉSZSÉGÜGYI VEZETŐK SZAKLAPJA

Tudományos folyóirat

   +36-30/459-9353       ime@nullimeonline.hu

   +36-30/459-9353

   ime@nullimeonline.hu

UD MED elektronikus egészségügyi szolgáltatások a Debreceni Egyetemen

  • Cikk címe: UD MED elektronikus egészségügyi szolgáltatások a Debreceni Egyetemen
  • Szerzők: Dr. Berényi Ervin , Dr. Bács Zoltán, Dr. Vincze Szilvia
  • Intézmények: Debreceni Egyetem Klinikai Központ Elnöki Hivatal, DE Klinikai Központ, Debreceni Egyetem Kancellária, DE Gazdaságtudományi Kar Számviteli és Pénzügyi Intézet, Debreceni Egyetem Kancellária, Webportál-, Alkalmazásfejlesztés és VIR Központ
  • Évfolyam: XIX. évfolyam
  • Lapszám: 2020. / 4
  • Hónap: október-december
  • Oldal: 35-40
  • Terjedelem: 6
  • Rovat: INFOKOMMUNIKÁCIÓ
  • Alrovat: KLINIKAI ALKALMAZÁS

Absztrakt:

A Debreceni Egyetem Magyarország legnagyobb egészségügyi szolgáltatójaként, az EIT Health egészségügyi innovációs hálózat tagjaként úgy döntött, hogy saját fejlesztésű elektronikus egészségügyi szolgáltatásokat vezet be az európai színvonalú, innovatív és példaértékű betegellátás biztosításának céljából. Ez az UD MED, mely innováció az alábbi alapokra épül:
• Egy új, saját fejlesztésű betegadminisztrációs rendszer, amely a jelenleg használt – elsősorban finanszírozási szempontok alapján készült – betegadminisztrációs rendszerektől jelentősen különbözik. Mind tervezésében, fejlesztésében, mind alkalmazott megoldásaiban kiemelt szempont volt az UD MED szolgáltatások adat és workflow szintű kiszolgálása, illetve olyan funkciók implementálása, amelyek az orvosi és szakdolgozói feladatokhoz kapcsolódó igényeket is lefedik (pl. e-lázlap, ápolási modul, orvosi és szakdolgozói workflow támogatás).
• Saját üzemeltetés a teljes UD MED szolgáltatási körben, mind az infokommunikációs infrastruktúra, mind a ráépülő egészségügyi, kontrolling, minőségbiztosítási stb. szolgáltatások körében.
• UD MEDhead Center, amely kompetencia központként támogatja az UD MED szolgáltatások kialakítását és üzemeltetését. A központban jelentős digitalizációs és szakmai kompetenciákkal felvértezett szakemberek a legmodernebb technológiák birtokában dolgozzák fel a rendelkezésre álló adatokat a klinikai orvosszakmai döntések, egészségügyi kontrolling és vezetői döntéstámogatás segítése érdekében.
• UD Health Services, az UD MED páciensek számára nyújtott elektronikus egészségügyi szolgáltatásai, amelyeket egyre inkább igényelnek az egyre jobb digitális kompetenciákkal rendelkező páciensek, és amelyeket már készségszinten használnak egyéb banki, kereskedelmi, vagy e-közigazgatási ügyeikben.
Hisszük azt, hogy az UD MED modellben alkalmazott innovatív technológia, az annak segítségével elérhető tartalom és szolgáltatások, valamint a humán ismeretek egyesítése biztosítja a gyógyulást, a minél nagyobb egészségnyereséget pácienseink számára és nem utolsósorban előremutató megoldásokat eredményezhet a magyar egészségügyben.

Angol absztrakt:

As the largest healthcare provider in Hungary and a member of the EIT Health network, the University of Debrecen decided to develop its own e-health services to be able to provide innovative and exemplary patient care of a European standard. This is the UD MED, which is based on the following concepts:
• A new patient administration system developed in-house which differs significantly from currently available patient administration systems, which mostly address financial considerations. In its de - sign, development as well as its applied solutions, servicing the UD MED services on a data and work - flow level, and implementing functions that cater to the needs of physicians and healthcare professionals in general (e.g.: e-fever chart, nursing module, phy - sician and HCP workflow), were key considerations.
• In-house operation of the entire UD MED servicing, as well as the infocommunication infrastructure and the dependent healthcare, educational, controlling and quality-management services.
• UD MEDhead Center, a competency centre, which supports the implementation and operation of UD MED services. The Center encompasses professionals with a high proficiency in their respective fields, as well as in digitalization, who process the available data using the latest technology in order to assist professional (i.e. clinical) decisions, healthcare controlling and executive decision-making.
• UD Health Services, electronic healthcare services provided for the UD MED patients, which are in in - creasing demand by patients of an increasing digital competency. Similar services are already popular for financial, trade and e-administration matters.
We believe that the innovative technology utilized in the UD MED model, as well as the content and services accessible through the model, combined with human knowledge ensures the recovery and increasing healthgain and, not least, provide progressive solutions for Hungarian healthcare as a whole.

Szerző Intézmény
Szerző: Dr. Berényi Ervin Intézmény: Debreceni Egyetem Klinikai Központ Elnöki Hivatal, DE Klinikai Központ
Szerző: Dr. Bács Zoltán Intézmény: Debreceni Egyetem Kancellária, DE Gazdaságtudományi Kar Számviteli és Pénzügyi Intézet
Szerző: Dr. Vincze Szilvia Intézmény: Debreceni Egyetem Kancellária, Webportál-, Alkalmazásfejlesztés és VIR Központ

[1]: https://unideb.hu/node/4015; 2020.01.02