IME - AZ EGÉSZSÉGÜGYI VEZETŐK SZAKLAPJA

Tudományos folyóirat

   +36-30/459-9353       ime@nullimeonline.hu

   +36-30/459-9353

   ime@nullimeonline.hu

Célcsoport

CÉLCSOPORT

• Kórházi / intézményi menedzsment: intézményvezetők, főigazgatók, gazdasági igazgatók, pénzügyi vezetők, orvosigazgatók, ápolási igazgatók, vezető főorvosok, kardiológusok, radiológusok, nőgyógyászok, tűdőgyógyászok, labororvosok, pato lógusok, onkológusok, urológusok, infektológusok, fő gyógy szerészek, az egészséggazdaságtan iránt nyitott orvosok, szak emberek, informatikai vezetők, kontrolling és minőségbiztosítási vezetők, marketing és PR vezetők, könyvtárak

• Rendelőintézeti / szakorvosi ellátás menedzsmentje – szakorvosok

• Tulajdonosok, egészségügyi biztosítók: önkormányzatok, magánbefektetők, egyházi és egyéb tulajdonosok

• Egészségügyi beszállítók

• Szakmai döntéshozó szervek: az egészségpolitikát befolyásoló, irányító szervek (EMMI, OEP, ÁEEK, szakmai egyesületek, országgyűlési képviselők stb.)

• Egészségügyi képző intézmények: orvosi egyetemek, főiskolák, SE EMK stb.

• Szakmai együttműködések: Semmelweis Egyetem, SE Menedzserképző Központ, BCE, BME, DE, ELTE, Pannon Egye tem, PTKE, PTE, SZTE, az EGVE, a Magyar Infekciókontroll Tár sa ság, a Magyar Kórházszövetség, a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság, a Magyar Sebkezelő Tár sa ság és a Magyar Egészség-gazdaságtani Társaság (META), Magyar Tüdőgyógyász Társa ság, Medicina 2000 Országos Járóbeteg Szövetség.