IME - AZ EGÉSZSÉGÜGYI VEZETŐK SZAKLAPJA

Tudományos folyóirat

   +36-30/459-9353       ime@nullimeonline.hu

   +36-30/459-9353

   ime@nullimeonline.hu

Szerzőinknek

SZERZŐINKNEK

Az IME tudományos folyóirat – hasonlóan más hazai és nemzetközi lapokhoz – ismerteti azokat a követelményeket, amelyeket a szerzőkkel szemben támaszt. E szempontoknak megfelelően várjuk eredeti, ezen formájában még nem közölt írásaikat közzétételre.

 

2021. október 1-jétől az IME tudományos folyóirathoz a cikkeket az Open Journal Systems (OJS) publikációs felületén keresztül lehetséges benyújtani.

 

Általános közlési feltételek

Az IME folyóirat teljesen open access folyóirat, a szerző(k) a tanulmány(ok) beküldésével elfogadja(ák), hogy a szakmai bírálat (lektorálás, peer-review) utáni elektronikus (pdf) és nyomtatott kiadói változat a "Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0 license" (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/) feltételei szerint jelenjenek meg. A licence alapján a művek szabadon megoszthatóak, az alábbi feltételekkel: a szerzőre és a megjelenésre, valamint a licencere megfelelően kell hivatkozni, az üzleti célú felhasználás nem engedélyezett, a közlemény csak az eredeti formában terjeszthető, nem módósítható, nem átdologozható.

Szerzők neve és munkahelye

Szerzőként lehet és kell felsorolni mindazokat, akik az adott cikkhez alkotó módon hozzájárultak, beleértve azokat, akik a szakmai előkészítésben és a végső változat elkészítésében részt vettek. (Azok részére, akik rutinszerűen járultak hozzá a munka elkészítéséhez, inkább köszönetnyilvánítást javasolunk.)

A cikk címe alatt szerepel(nek) a szerző(k) és a munkahely(ek) nevei. A szerzői nevek mellett kérjük, tüntessék fel az egyes szerzők ORCID azonosítóját is. Amennyiben a szerző nem rendelkezik ORCID azonosítóval, az alábbi felületen tud regisztrálni: https://orcid.org/.

Önéletrajz

A lap fontos küldetésének tartja a szakmai műhelyek és személyek megismertetését, a szakmai kiválóságok bemutatását. Ezért kérjük szerzőinket, hogy rövid formában (max. 5-10 sor) számoljanak be szakirányú végzettségükről, tudományos munkájukról, korábbi és jelen kinevezésükről, munkahelyükről, szakmai és tudományos társaságokban betöltött főbb pozícióikról. Egyúttal kérjük arcképük megküldését is elektronikus (JPG) formában.

Logikai felépítés

Kérjük a szerzőket, hogy a téma kifejtése során tartsák szem előtt az alábbi szerkesztési szempontokat:

• A mondanivaló kötődjék a kórházi vezetéshez, az intézményi működtetéshez.

• A publikáció cég független és pártpolitikai befolyástól mentes legyen.

Amennyire a téma engedi, a cikk mondanivalója az alábbi tartalmi elemekből épüljön fel:

• Bevezetés, célkitűzés (esetleg az előzmények és a helyzet bemutatása is).

• Témakifejtés, megvalósítás, alkalmazott módszer (pl. elméleti gazdasági vagy orvos-biológiai háttér, tudományos módszerek vagy technikák, matematikai-statisztikai eljárások).

• Eredmények (adatok, összefüggések).

• Összegzés, következtetések, a továbblépés lehetőségei (előnyök és korlátok).

Cím, absztrakt, kulcsszavak

A tanulmány címét, az absztraktot és a kulcsszavakat kérjük, hogy magyar és angol nyelven is adják meg.

Absztraktként 5-8 soros összefoglalót kérünk a tanulmány lényeges elemeiről.

A szerzők a közleményhez kapcsolódó, kereshetőséget biztosító 5 legfontosabb kulcsszót adják meg magyar és angol nyelven.

Irodalomjegyzék

A cikkben található szakirodalmi utalásokat sorszámozva, szögletes zárójelbe [ ] kell tenni, és a publikáció végén az irodalomjegyzéket a hivatkozási sorrendben, szögletes zárójeles számozással ellátva, mindegyiket új sorban kezdve, az alábbi információkkal – melyeket egymástól vesszővel választunk el – együtt kérjük feltüntetni:

  • Szerző(k) vezetéknévvel és keresztnévvel, ha többen vannak vesszővel elválasztva, az utolsó szerző keresztneve után kettőspontot téve.

  • A hivatkozott mű (pl. könyv, publikáció, szakcikk, tanulmány) címe.

  • Folyóirat, vagy könyv neve (az idézett cikkekhez hasonlóan).

  • Évszám, kötetszám, a hivatkozás első és utolsó oldal száma kötőjellel elválasztva.

  • Az olyan hivatkozásoknál (folyóirat cikk, könyv, könyvfejezet), amik rendelkeznek DOI számmal, kötelező a DOI szám megadása. A DOI (Digital Object Identifier) számot az alábbi formában kérjük megadni: https://doi.org/10.12345/XY.2016.1-2.15. A DOI szám az https://search.crossref.org/ és https://doi.crossref.org/simpleTextQuery keresőfelületen vagy a közlemény saját internetes elérhetőségénél megtalálható.

  • Webes hivatkozások esetén a nemzetközi gyakorlatban az interneten megtekintett elektronikus oldalak esetében kötelező megjelölni a megtekintés dátumát, ugyanis a weblapok tartalma idővel változhat csakúgy, mint egy könyv második vagy harmadik kiadása.

Lektorálás

A beküldött kéziratot a témát jól ismerő szakemberek lektorálják. A szakvélemény alapján a megjelenő változatot a Szerkesztőbizottsággal és a Szerzővel történő egyeztetés alapján véglegesítjük.

Terjedelem

A publikáció terjedelme a lapban 2-4 oldal, ami megfelel a kéziratban 4-8 A/4 oldalnak, beleértve a cikkhez tartozó illusztrációkat és az irodalomjegyzéket is.

Karakterek:

Címoldalon a folyó szöveg: 5000 karakter (a címen, szerzőkön kívül)

Tele oldal: 5300-5400 karakter (1-2 alcímmel)

2 db 1 hasáb széles képpel: 3300 karakter

Technikai követelmények

A kéziratot WORD szövegszerkesztővel, A4-es méretben, másfeles sortávolsággal, 12 pontos Times New Roman betűtípussal, 2.5 cm-es lapszegéllyel tördelés nélkül kérjük elkészíteni.

Az ábrákat és táblázatokat külön oldalon, számozva; minden ábra szegélyén a helyes állást felfelé nyíllal jelölni, az ábraszövegeket külön oldalonkérjük. Az ábrákat és képeket kérjük JPG, TIF, vagy Illustrator formátumban, a jobb képi minőség érdekében 300 DPI felbontásban megküldeni.

A kéziratot elektronikus formában (e-mail: ime@imeonline.hu) kérjük elküldeni.

Helyesírás

A helyesírás szempontjából két kihívással kell megküzdeni lapunknak. Egyrészt az orvosi terminológia latinos és köznyelvi változatainak keveredésével, másrészt a menedzsment és az informatika szóhasználatában elterjedt, főként angolszász eredetű kifejezésekkel. Az előbbi problémát illetően iránymutatóként az Orvosi Hetilap (1988, 129., 1325-25) közleménye és az Orvosi Helyesírási Szótár (Dr. Fábián Pál és Dr. Magosi Péter, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1992) az iránymutató. A második szempontot illetően lapunk igyekszik egységes elveket alkalmazni, erről olvasószerkesztőink gondoskodnak. E ponton kérni fogjuk a szerzők kooperációját a lektorokkal.

Adatvédelem

Tájékoztatjuk tisztelt szerzőinket, hogy a részünkre átadott műveket megőrizzük, és azokat külön, hozzáférés alapján kutatható adatbázisban tároljuk. A művekkel összefüggő (részünkre megküldött) személyes adatok kezelése a Magyar Egészségügyi Menedzsment Társaság honlapján közzétett adatkezelési szabályzat és a mindenkor hatályos jogszabályok alapján történik. A művek beküldése a fentiekhez hozzájáruló jognyilatkozatnak minősül.