IME - INTERDISZCIPLINÁRIS MAGYAR EGÉSZSÉGÜGY

Tudományos folyóirat - Az egészségügyi vezetők szaklapja

   +36-30/459-9353       ime@nullimeonline.hu

   +36-30/459-9353

   ime@nullimeonline.hu

Szerzőinknek

SZERZŐINKNEK

Az IME – Interdiszciplináris Magyar Egészségügy – tudományos folyóirat – hasonlóan más hazai és nemzetközi lapokhoz – ismerteti azokat a követelményeket, amelyeket a szerzőkkel szemben támaszt. E szempontoknak megfelelően várjuk eredeti, ezen formájában még nem közölt írásaikat közzétételre.

Szerzők neve és munkahelye

A cikk címe alatt szerepel(nek) a szerző(k) és a munkahely(ek) nevei. Szerzőként lehet és kell felsorolni mindazokat, akik az adott cikkhez alkotó módon hozzájárultak, beleértve azokat, akik a szakmai előkészítésben és a végső változat elkészítésében részt vettek. (Azok részére, akik rutinszerűen járultak hozzá a munka elkészítéséhez, inkább köszönetnyilvánítást javasolunk.)

Önéletrajz

A lap fontos küldetésének tartja a szakmai műhelyek és személyek megismertetését, a szakmai kiválóságok bemutatását. Ezért kérjük szerzőinket, hogy rövid formában (max. 5-10 sor) számoljanak be szakirányú végzettségükről, tudományos munkájukról, korábbi és jelen kinevezésükről, munkahelyükről, szakmai és tudományos társaságokban betöltött főbb pozícióikról. Egyúttal kérjük arcképük megküldését is elektronikus (JPG) formában.

Logikai felépítés

Kérjük a szerzőket, hogy a téma kifejtése során tartsák szem előtt az alábbi szerkesztési szempontokat:

• A mondanivaló kötődjék a kórházi vezetéshez, az intézményi működtetéshez.

• A publikáció cég független és pártpolitikai befolyástól mentes legyen.

Amennyire a téma engedi, a cikk mondanivalója az alábbi tartalmi elemekből épüljön fel:

• Bevezetés, célkitűzés (esetleg az előzmények és a helyzet bemutatása is).

• Témakifejtés, megvalósítás, alkalmazott módszer (pl. elméleti gazdasági vagy orvos-biológiai háttér, tudományos módszerek vagy technikák, matematikai-statisztikai eljárások).

• Eredmények (adatok, összefüggések).

• Összegzés, következtetések, a továbblépés lehetőségei (előnyök és korlátok).

Absztrakt és kulcsszavak

Kérjük, hogy a kézirat tartalmazzon egy 3-4 mondatos, magyar és angol nyelvűrövid összefoglalót (5- 8 soros absztrakt).

Mivel az IME szaklap minden publikációja az interneten, a www.imeonline.hu honlapon is elérhető, ezért a cikk legvégén kérjük, hogy a szerzők saját megítélésük szerinti 5 legfontosabb kulcsszót adják meg.

Irodalomjegyzék

A cikkben található szakirodalmi utalásokat sorszámozva, szögletes zárójelbe [ ] kell tenni, és a publikáció végén az irodalomjegyzéket a hivatkozási sorrendben, szögletes zárójeles számozással ellátva, mindegyiket új sorban kezdve, az alábbi információkkal – melyeket egymástól vesszővel választunk el – együtt kérjük feltüntetni:

• Szerző(k) vezetéknévvel és keresztnévvel, ha többen vannak vesszővel elválasztva, az utolsó szerző keresztneve után kettőspontot téve.

• A hivatkozott mű (pl. könyv, publikáció, szakcikk, tanulmány) címe.

• Folyóirat, vagy könyv neve (az idézett cikkekhez hasonlóan).

• Évszám, kötetszám, a hivatkozás első és utolsó oldal száma kötőjellel elválasztva.

• Webes hivatkozások esetén a nemzetközi gyakorlatban az interneten megtekintett elektronikus oldalak esetében kötelező megjelölni a megtekintés dátumát, ugyanis a weblapok tartalma idővel változhat csakúgy, mint egy könyv második vagy harmadik kiadása.

Lektorálás

A beküldött kéziratot a témát jól ismerő szakemberek lektorálják. A szakvélemény alapján a megjelenő változatot a Szerkesztőbizottsággal és a Szerzővel történő egyeztetés alapján véglegesítjük.

Terjedelem

A publikáció terjedelme a lapban 2-4 oldal, ami megfelel a kéziratban 4-8 A/4 oldalnak, beleértve a cikkhez tartozó illusztrációkat és az irodalomjegyzéket is.

Karakterek:

Címoldalon a folyó szöveg: 5000 karakter (a címen, szerzőkön kívül)

Tele oldal: 5300-5400 karakter (1-2 alcímmel)

2 db 1 hasáb széles képpel: 3300 karakter

Technikai követelmények

A kéziratot WORD szövegszerkesztővel, A4-es méretben, másfeles sortávolsággal, 12 pontos Times New Roman betűtípussal, 2.5 cm-es lapszegéllyel tördelés nélkül kérjük elkészíteni.

Az ábrákat és táblázatokat külön oldalon, számozva; minden ábra szegélyén a helyes állást felfelé nyíllal jelölni, az ábraszövegeket külön oldalonkérjük. Az ábrákat és képeket kérjük JPG, TIF, vagy Illustrator formátumban, a jobb képi minőség érdekében 300 DPI felbontásban megküldeni.

A kéziratot elektronikus formában (e-mail: larix@larix.hu) kérjük elküldeni. Amennyiben a képek mérete nem engedi meg az e-mail-es küldést, akkor a CD-t vagy a pendrive-ot kérjük a szerkesztőségbe küldje meg (Larix Kiadó Kft. 1089 Budapest,Kálvária tér 3.

Helyesírás

A helyesírás szempontjából két kihívással kell megküzdeni lapunknak. Egyrészt az orvosi terminológia latinos és köznyelvi változatainak keveredésével, másrészt a menedzsment és az informatika szóhasználatában elterjedt, főként angolszász eredetű kifejezésekkel. Az előbbi problémát illetően iránymutatóként az Orvosi Hetilap (1988, 129., 1325-25) közleménye és az Orvosi Helyesírási Szótár (Dr. Fábián Pál és Dr. Magosi Péter, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1992) az iránymutató. A második szempontot illetően lapunk igyekszik egységes elveket alkalmazni, erről olvasószerkesztőink gondoskodnak. E ponton kérni fogjuk a szerzők kooperációját a lektorokkal.

Adatvédelem

Tájékoztatjuk tisztelt szerzőinket, hogy a részünkre átadott műveket megőrizzük, és azokat külön, hozzáférés alapján kutatható adatbázisban tároljuk. A művekkel összefüggő (részünkre megküldött) személyes adatok kezelése a Larix Kiadó Kft. honlapján közzétett adatkezelési szabályzat és a mindenkor hatályos jogszabályok alapján történik. A művek beküldése a fentiekhez hozzájáruló jognyilatkozatnak minősül.