IME - AZ EGÉSZSÉGÜGYI VEZETŐK SZAKLAPJA

Tudományos folyóirat

   +36-30/459-9353       ime@nullimeonline.hu

   +36-30/459-9353

   ime@nullimeonline.hu

Alapellátási modellkísérlet és annak lehetséges következményei

  • Előadás címe: Alapellátási modellkísérlet és annak lehetséges következményei
  • Konferencia: IME - IX. Regionális Egészségügyi Konferencia
  • Előadó(k): Dr. Sinkó Eszter
  • Előadás kezdő időpontja: 2014-02-27 10:10:00
  • Előadás záró időpontja: 2014-02-27 10:30:00

Dokumentum neve Dokumentum letöltése

Nincs dokumentum az előadáshoz

Előadás neve Előadó(k)

Elmozdulás a történeti alapú TVK felől a területi és progresszivitás elv szerint meghatározott TVK felé

Dr. Imre László

A kórházi ellátások finanszírozása, belső regionális forráselosztás Észak-Norvégiában (Élő közvetítés Norvégiából)

Jann-Georg Falch
Dr. Tótth Árpád

Alapellátási modellkísérlet és annak lehetséges következményei

Dr. Sinkó Eszter

Active and Healthy Ageing – Európai Uniós programok és pályázati lehetőségek az idősellátás fejlesztése érdekében

Dr. Dózsa Csaba

„Skills for future” - szektorközi együttműködések elősegítése ukrán-magyar határon átnyúló projekt keretében

Pénzes Mariann
Ujváriné Siket Adrienn

Az MH EK progresszivitásban és területi ellátásban betöltött szerepe a térségi együttműködés a szülészet-PIC területén

Dr. Demeter János
Dr. Fendler Judit

Artritisz Centrumok Magyarországon

Prof. Dr. Poór Gyula

Az otthoni szakápolás jelene és fejlesztésének lehetőségei

Virágné Kaló Ágnes

Népegészségügy a XXI. században

Léder László

Az Egészségfejlesztési Iroda tevékenysége Hódmezővásárhelyen

Gyurisné Pethő Zsuzsanna
Dr. Kallai Árpád

Egészségfejlesztési Iroda Keszthelyen

Hegedűs Mária

Egészségfejlesztési Iroda Mosonmagyaróváron

Dr. Bertalanné Gáncs Zsófia

Egészségfejlesztési programok megvalósítása a Veszprémi kistérségben

Freidler Andrea

Az egészégügyi rendszer közfinanszírozásának terjedelme (kényszerek és lehetőségek)

Dr. Dózsa Csaba

A magánfinanszírozás terjedelme. Hogyan emelhető társfinanszírozó partnerré a háztartás?!

Péteri János

Kerekasztal - „Piacok, törekvések, korlátok”

Dr. Dózsa Csaba
Hevesi Attila
Péteri János
Dr. Takács Zoltán
Dr. Váradi Péter
Dr. Zsolnai Gábor