IME - AZ EGÉSZSÉGÜGYI VEZETŐK SZAKLAPJA

Tudományos folyóirat

   +36-30/459-9353       ime@nullimeonline.hu

   +36-30/459-9353

   ime@nullimeonline.hu

Egészség-gazdaságtani irányelvek- hazai és nemzetközi megfontolások

  • Előadás címe: Egészség-gazdaságtani irányelvek- hazai és nemzetközi megfontolások
  • Konferencia: IME - VI. IME-META Országos Egészség-gazdaságtani Továbbképzés és Konferencia
  • Előadó(k): Bundschu Anna
  • Előadás kezdő időpontja: 2012-06-20 14:15:00
  • Előadás záró időpontja: 2012-06-20 16:00:00

Dokumentum neve Dokumentum letöltése

Nincs dokumentum az előadáshoz

Előadás neve Előadó(k)

Az észt és a magyar egészségügyi reform kapcsolódási pontjai, törekvései

Borbás Fanni
Dr. Kövi Rita

Az Eurotransplanthoz való csatlakozás egészség-gazdaságtani szempontjai Magyarországon

Kocsis Tímea

Egészség-gazdaságtan felértékelődése forrásszűke idején: Álom vagy valóság?

Dr. Dózsa Csaba

A Transzparencia Direktíva implementálásának kérdései a hazai gyógyszerbefogadásban

Dr. Nagyjánosi László
Veres Imre

A 2010-ben engedélyezett klinikai vizsgálatokkal járó elkerült gyógyszerköltségek

Prof. Dr. Kaló Zoltán
Pénzes Miklós Tamás

Addressing the EU diabetes epidemic – Partnership opportunities between Authorities & Pharma

Christophe Gourlet

A biológiai hatóanyagok eredményessége a metasztatikus colorectalis daganatok kezelésében

Bécsi Rita
Ecseki Adrienn
Dr. Gerencsér Zsolt
Rózsa Péter
Dr. Tóth Ildikó

Makrogazdasági helyzetkép és kilátások, 2012

Prof. Bod Péter Ákos

A Kompartment Forrásallokációs Modell (CREAM) szerepe a kockázatarányos finanszírozás fejlesztésében

Dr. Polyvás György

A Nemzetközi Pető Intézet gazdálkodási kihívásai a megváltozott szabályozói környezetben

Babos János
Karácsony Tünde
Dr. Polyvás György
Schaffhauser Ferenc

A cukorbetegség problémái és megoldásai a gyakorló orvos szemével – a diabetológia XXI. századi kihívásai

Dr. Winkler Gábor

A gyógyszergazdaságossági törvény hatása a patikák számára 2007-2010. között

Prof. Dr. Boncz Imre
Donkáné Verebes Éva
Dr. Oberfrank Ferenc

A cukorbetegség bizonyítékokon alapuló népegészségügyi megközelítése

Dr. Vokó Zoltán

A kórházi gyógyszerforgalom és elosztás átláthatóságának fejlesztési lehetősége

Bécsi Rita
Ecseki Adrienn
Dr. Gerencsér Zsolt
Péter Rózsa

Kontrasztanyagos UH vizsgálatok egészség-gazdasági elemzése

Dr. Dózsa Csaba
Dr. Nagy József

Egészségpolitikai aktualitások – különös tekintettel a gyógyszeriparra

Dr. Nagy László

A laparoszkópos kolorektális sebészet esélye

Benedek Zsófia
Krenyácz Éva

A dohányzásnak tulajdonítható direkt és indirekt költségek, valamint az állami bevételek alakulása Magyarországon 2010-ben

Bakacs Márta
Demjén Tibor
Joó Tamás
Vitrai József
Dr. Vokó Zoltán

Sebészeti betegek tápláltsági állapotának, életminőségének és ápolási napok számának vizsgálata a Semmelweis Egyetem I. Sz. Sebészeti Klinikáján

Bóta Adrienn
Csomós Dániel
Gerő András
Gerő Zsuzsanna
Dr. Harsányi László
Horvátics Barbara
Kleiner Dávid
Komáromy Éva
Dr. Lovas Kornélia

Egészséggazdaságtani elemzések, az egészségügyi ellátás optimalizálására – a Tufts Medical Center Költséghatékonyság (CEA) Regiszter tükrében

Dr. Joseph Menzin
Dr. Marton Jenő

Jogi és etikai szempontok a diagnosztikai eszközök értékelésében

Dr. Vittay Pál

Az életnek értéke, az egészségnek ára van...

Dr. Szalay Annamária

Az ellátásszervezés, mint a hatékonyságnövelés egy lehetséges eszköze

Csordás Péterné

Biztosítási csomagok csődkockázati és alkusz modellje

Dr. Bacskai Miklós
Lang Zsolt
Rakonczai Pál

Pricing and reimbursement of pharmaceuticals in Central-Eastern European countries

Prof. Dr. Kaló Zoltán

International reference pricing and individual price agreements- Czech Republic 2012

Phd. Tomáš Doležal MD

Modellek alkalmazása az egészég-gazdaságtanban

Borsi András
Németh Bertalan

A magyar kórházi ellátórendszer fejlődéstörténete a felvilágosult abszolutizmustól a II. világháború végéig

Dr. Ágoston István
Prof. Dr. Boncz Imre
Cs. Horváth Zoltán
Dr. Endrei Dóra
Molics Bálint
Szarka Evelin
Dr. Vas Gábor
Zemplényi Antal

A magyarországi ispotályok kialakulásának és fejlődésének történelmi áttekintése a 11. – 18. század kezdete közötti időszakban

Dr. Ágoston István
Prof. Dr. Boncz Imre
Cs. Horváth Zoltán
Dr. Endrei Dóra
Molics Bálint
Szarka Evelin
Dr. Vas Gábor
Zemplényi Antal

Egészség-gazdaságtani irányelvek- hazai és nemzetközi megfontolások

Bundschu Anna

Megyei kórházak teljesítményének összehasonlító elemzése 2006/2010

Dr. Dózsa Csaba
Kalló Andrea

A Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központja és a Baranya Megyei Kórház 2010-ben megvalósított integrációja

Prof. Dr. Boncz Imre
Dr. Endrei Dóra
Zemplényi Antal

A népegészségügyi program újragondolása

Dr. Kuti Vilma

A minimális térítési díj bevezetésének újabb lehetséges koncepciója és várható hatása a gyógyszerkasszára

Sinkovits Balázs

A mérsékelt-súlyos tünetekkel járó méhfibrómák preoperatív kezelésére alkalmazott Esmya tabletta egészség-gazdaságtani elemzése

Dr. Ágh Tamás
Józwiak-Hagymásy Judit
Prof. Dr. Kaló Zoltán
Kovács Gábor
Merész Gergő
Tímár György
Vámossy István
Dr. Vokó Zoltán

A cukorbetegség szűrési, kezelési és gondozási stratégiáit vizsgáló egészség-gazdaságtani modell belső validálációja

Dessewffy Zoltán
Prof. Dr. Kaló Zoltán
Merész Gergő
Dr. Nagy Balázs
Dr. Nagyjánosi László
Dr. Vokó Zoltán

Költségek és hasznok mérése a cukorbetegség szűrési, kezelési és gondozási stratégiáit vizsgáló egészség-gazdaságtani modellben

Dessewffy Zoltán
Józwiak-Hagymásy Judit
Prof. Dr. Kaló Zoltán
Dr. Marton Imelda
Merész Gergő
Dr. Nagy Balázs
Nagyistók Szilvia
Dr. Nagyjánosi László
Dr. Vokó Zoltán

A Ceravix nemzetközi költséghatékonysági eredményeinek transzferabilitása

Prof. Dr. Kaló Zoltán
Mészáros Kinga
Dr. Nagyjánosi László

A magyar egészség-gazdaságtani irányelv összehasonlítása nemzetközi egészség-gazdaságtani irányelvekkel

Dr. Huszti Zoltán
Nagy Z. Bence

Boceprevir költséghatékonysági elemzése 1-es genotípusú (G1) hepatitisz C (HCV) által okozott krónikus vírusfertőzött betegek kezelésében Magyarországon

Odhiambo Raymond

A follicularis lymphoma elsővonalas fenntartó kezelésére alkalmazott MabThera egészség-gazdaságtani elemzése

Józwiak-Hagymásy Judit
Prof. Dr. Kaló Zoltán
Dr. Marton Imelda

A gyógyszergazdaságossági törvény hatása a patikák ellátási körére 2007-2010. között

Prof. Dr. Boncz Imre
Donkáné Verebes Éva

A gyógyszergazdaságossági törvény hatása a patikák átlagos forgalmára 2007-2010. között

Prof. Dr. Boncz Imre
Donkáné Verebes Éva
Dr. Oberfrank Ferenc

A GYEMSZI részvétele az EUnetHTA Joint Action 2010-2012 projektben

Daróczy Zita
Nagy Z. Bence
Vincziczki Áron

Hatékonysági mutatók szerepe a kórházban

Dr. Baráth Lajos

A bárányhimlő betegségterhe Magyarországon

Érsek Katalin
Dr. Kulcsár Andrea
Dr. Mészner Zsófia
Nagy Bence
Tóth Ágnes

Mi a megfelelő threshold a gyógyszer technológiák egészség-gazdaságtani elemzéséhez?

Horváth Margit

Clofarabin költséghatékonysági elemzése a gyerekkori akut limfoid leukémia kezelésében

Dr. Bacskai Miklós
Hegyi Ramóna
Dr. Kósa József
Tóth Emese

Clofarabin költséghatékonysági elemzése a gyerekkori akut limfoid leukémia kezelésében

Erős László

A szakmai irányelveknek megfelelően végzett és betegoktatással egybekötött diabétesz gondozás tapasztalatai és egészséggazdaságtani vonatkozásai a kelet-magyarországi régióban

Harsányi Zsolt
Dr. Kósa József

Elektronikus adatmenedzsment rendszerek alkalmazásának lehetőségei a kinikai vizsgálatok költség-hatékonyabb kivitelezésében

Bálint Bence
Kovács Eszter
Rák László
Richter István

Sebészeti betegek tápláltsági állapotának vizsgálata a Semmelweis Egyetem I. Sz. Sebészeti Klinikáján

Bóta Adrienn
Csomós Dániel
Gerő András
Gerő Zsuzsanna
Dr. Harsányi László
Horvátics Barbara
Kleiner Dávid
Komáromy Éva
Dr. Lovas Kornélia

A lapatinib + capecitabine kombinációs kezeléssel elérhető progressziómentes túlélés eredményességének elemzése hazai betegpopuláción

Bécsi Rita
Bidló Judit
Dr. Gerencsér Zsolt
Katona Lajos
Rózsa Péter

Vakcina-specifikus jellemzők megjelenítése az egészségügyi technológia-értékelésekben

Brandtmüller Ágnes
Erdész Diána
Dr. Nagy László

Táplálkozási tanácsadás informatikai rendszere

Dr. Gaál Balázs
Prof. Dr. Kozmann György
Nemes Márta
Pintér Balázs
Dr. Vassányi István


Vladimir Zah

International reference pricing in the Slovak Republic

assoc. prof. Tomas Tesar

International price agreements and reference pricing in pharmaceutical policy. The polish experience

MD Phd Bochenek Tomasz

Szívelégtelenség Magyarországon

Dr. Horváth Lajos
Dr. Tomcsányi János

Kerekasztal

Brázay André
Dr. Feller Antal
Dr. Jakab Zoltán
Dr. Molnár Márk Péter
Dr. Sinkó Eszter
Dr. Sohajda Attila
Dr. Szabó László

2012 évi változások a reumatológiai biológiai terápiás gyógyszerek rendelésében

Dr. Héjj Gábor

Egyedi méltányosság keretében finanszírozott ritka betegségek valamint a nagyértékű gyógyszeres terápiák áttekintése

Molnár Gábor
Rózsa Péter
Szabados Márta
Szőkéné Süveges Piroska
Tóth Gergely Balázs

Mennyit költ az állam gyógyszerre? A valós állami gyógyszerköltés meghatározásának nehézségei

Gyáni Gergely
Dr. Komáromi Tamás

Gazdálkodj okosan, vagy inkább ki nevet a végén? – A vaklicittel és preferált referencia-ársávval fémjelzett generikus program eddigi tapasztalatai

Sinkovits Balázs

Költséghatékonyság és döntéshozatal

Borsi András

A magyar gyógyszerár-támogatási rendszer dilemmái

IFI META munkacsoport

Az asthma, a COPD és a reumatoid artritisz okozta egészségtőkeveszteség Magyarországon

Dr. Ágh Tamás
Dr. Inotai András
Dr. Mészáros Ágnes

A krónikus betegségek közvetett költségmérésnek miértjei, mikéntjei a reumatoid artritisz betegség példáján keresztül

Kovács Eszter
Dr. Nagy Bence