IME - AZ EGÉSZSÉGÜGYI VEZETŐK SZAKLAPJA

Tudományos folyóirat

   +36-30/459-9353       ime@nullimeonline.hu

   +36-30/459-9353

   ime@nullimeonline.hu

IN MEMORIAM TAMÁS ÉVA

IN MEMORIAM TAMÁS ÉVA

Megtörtént, amitől mindenki félt, de aminek a bekövetkeztét senki nem tudta elképzelni. Tamás Éva – az IME alapítója és lapigazgatója, a Larix Kiadó Kft. ügyvezető igazgatója, a magyar egészségügyi média nagyasszonya – 2020. január 22-én mindörökre itt hagyott minket.

Talán nem véletlen egybeesés, hogy ez a megrendítő esemény a Magyar Kultúra Napján következett be, hiszen Éva sajátosan figyelmes, határozott és autonóm személyiségével egyfajta többletet adott az egészségügyi szakírás kultúrájához. Óriási energiával, érzelemmel telítetten, a kitűzött célokat mindig szem előtt tartva dolgozott. Az Állami Iparművészeti Vállalat külkereskedelmi területéről érkezett az egészségügybe. Előbb a „Kórház” c. szaklapnál tevékenykedett, ám a kereteket hamar szűknek érezte, ezért 2002-ben létrehozta az egészségügyi szakemberek mindennapi munkáját segítő IME Interdiszciplináris Magyar Egészségügy – Az egészségügyi vezetők szaklapja c. tudományos folyóiratot, melyet azóta is folyamatosan kiadott.

Tamás Éva szívügyének tekintette az általános egészségpolitikai kérdésektől a gyakorlati orvosi információkig terjedő, széles körű ismeretek interdiszciplináris közvetítését. Ennek szellemében rendszeresen szervezte a kiadó magas színvonalú, szakmai fórumot biztosító konferenciáit, amelyek száma 2020-ra már meghaladta a száztízet. Az egészségügy problémáira érzékenyen reagálva fáradhatatlanul dolgozott, a média sajátos eszközeivel javítva az egészségügyi ellátás minőségét, segítve az orvosok és szakdolgozók mindennapi munkáját. Igyekezett mindig új tudományterületek felé nyitni, bevonzani új szemléletű kollégákat. Személyisége képessé tette arra, hogy szaktekintélyeket nyerjen meg a lap Szakmai Tanácsadó Testületének, és önálló véleménnyel rendelkező munkatársakat toborozzon a szerkesztőségbe. A www.imeonline.hu honlappal megvalósította a szaklap online kiadását. Létrehozta a megjelent publikációkat tartalmazó és összetett szűrőfeltételek szerint kereshető cikkarchívumot, amely az ágazati publikációk legaktuálisabb tárgybéli adatbázisa lett. Ez a honlap hiánypótló az egészségtudományok és határterületein publikáló és kutató szakemberek számára.

Rendkívül széles látókörű, alkotó személyiség volt, ritkán születik ilyen. Bár kívülről érkezett, a zsigereiben érezte az egészségügy problémáit, és lépésről-lépésre gazdagította a lap spektrumát. Hihetetlen érzékkel egy lépéssel mindig a napi aktualitások előtt járt, ezeken túlmenően fontosnak tartotta az előremutató kezdeményezések bemutatását a lapszámokban és a konferenciákon. Nagy hangsúlyt fektetett munkatársai elkötelezettségének és hitének ébrentartására is. Így végül Ő egy sajátos úton egészségpolitikussá is vált. Szerepéhez, teljesítményéhez viszonyítva sajnos kevesebb elismerést kapott, mint amennyit érdemelt volna, bár jelentős alkotók esetében ez nem ritka.

Első lapszámunk 2002 júniusában kelt beköszöntőjében Dr. Naszlady Attila professzor, szerkesztőségünk Tanácsadó Testületének örökös elnöke így fogalmazott: „… az IME olyan ismereteket (= információ) ad közre, amelyek a mindennapi munkának magas tudáson alapuló gyakorlatát segítik. Jó munkához segíteni az képes, aki (vagy ami) helyesen tudja és úgy is adja tovább az Egyetemes Valóság alkotó elemeit: a GONDOLATOKAT, a DOLGOKAT, ESEMÉNYEKET.” Tamás Éva megtette mindezt. Hitt a gondolat teremtő erejében, és bízott abban, hogy képes lesz létrehozni mindazt, ami szükséges az események elindításához. Kivételes szervezőképességgel irányította az eseményeket, s mindeközben ugyanolyan gondoskodással vett körbe minket – az IME csapatot –, mint ahogyan azt a kezdetektől tette. Mert a csapat, amelyet ő kovácsolt össze, mindennél fontosabb volt számára. A szerkesztőségi értekezletek valóságos szellemi műhellyé nőtték ki magukat, amely nem csupán az együtt gondolkodásról szólt, hanem a közös munka talaján szövődő barátságról is. Az IME szerkesztőségi ülések híresen jó hangulatúak voltak, és ez tart mind a mai napig: az üléseken mindig lehetőség nyílt és nyílik az egészségpolitikai, egészséggazdasági trendek átbeszélésére, az aktualitások értékelésére.

Köszönet illeti Tamás Évát, akiben megfogalmazódott a GONDOLAT, aki vállára vette a DOLGOKAT és szinkronba hozta az ESEMÉNYEKET. Akinek fáradozása nyomán hónapról hónapra újabb nívós cikkeket, pro és kontra véleményeket, előrevivő gondolatokat juttathattunk el olvasóinknak. 2017-ben a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Tarján-emlékéremmel ismerte el az egészségügyi informatika területén az új ismeretek elterjesztéséhez való hozzájárulását. Az egészségügy területén végzett magas színvonalú szakmai munkájáért2018-ban, a Semmelweis Napon EMMI Miniszteri Elismerő Oklevélben részesült. Ugyanebben az évben, a Magyar Ápolók Napján a Magyar Ápolók Egyesületétől Kossuth Zsuzsanna emlékdíjat vehetett át.

Döbbenten, kissé irányvesztetten állunk Éva halála előtt: ki fogja koordinálni mostantól ezt az egyébként összetartó szakmai közösséget? Hogyan tudjuk továbbvinni küldetésünket, a magyar egészségügy folyamatos fejlesztését mozgásban tartó információáramlást? Mert erre kötelez minket a lapigazgatónk által megteremtett kultúra: „The show must go on!”

Tamás Éva

Készült: 2020-01-31 19:16:49

Vissza a hirek oldalhoz