IME - AZ EGÉSZSÉGÜGYI VEZETŐK SZAKLAPJA

Tudományos folyóirat

   +36-30/459-9353       ime@nullimeonline.hu

   +36-30/459-9353

   ime@nullimeonline.hu

Stratégiai együttműködési az IME és a Semmelweis Egyetem között


STRATÉGIAI EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ IME ÉS A SEMMELWEIS EGYETEM KÖZÖTT

Stratégiai együttműködési megállapodást írt alá 2019. május 13-án Prof. Dr. Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora és Tamás Éva, az IME Interdiszciplináris Magyar Egészségügy tudományos folyóiratot kiadó Larix Kiadó Kft. igazgatója.

Az ünnepélyes eseményre a Semmelweis Egyetem Rektori Hivatalában került sor Dr. Ferdinandy Péter tudományos és innovációs rektorhelyettes, valamint Dr. Gaál Péter dékán és Dr. Sinkó Eszter dékánhelyettes (Egészségügyi Közszolgálati Kar) – az IME Szerkesztőbizottságának tagjai –, egyetemi notabilitások, valamint Prof. Dr. Kozmann György főszerkesztő, Dr. Pásztélyi Zsolt felelős szerkesztő, Prof. Dr. Domján Gyula, az Egészség-Társadalom Rovat vezetője és Dr. Szabó Rita, az IME kommunikációs igazgatója jelenlétében.

Mint Dr. Merkely Béla rektor elmondta, a Semmelweis Egyetem egészségügyben betöltött közszolgálati szerepvállalásának elengedhetetlen eleme az interdiszciplinaritás. Az egészségügyi ellátórendszer átalakulóban van, amiben az egyetem tevőlegesen kíván részt venni. „Számunkra fontos, hogy mit gondol a szerepvállalásunkról az IME – jelentette ki Dr. Merkely Béla – ezért úgy döntöttünk, hogy stratégiai együttműködésre lépünk a kiadóval.” Hozzátette: a Semmelweis Egyetem életében új negyedévezred kezdődik 2019-ben. Azzal, hogy az intézmény fennállásának 250. évfordulója alkalmából megrendezésre kerülő ünnepélyes eseményekről rendszeresen tudósít az IME folyóirat, elősegíti az egészségügyben dolgozók még szélesebb körű tájékoztatását. „Az egyetemi curriculum most induló reformja hatására várhatóan át fog alakulni az egészségügyi humán erőforrások piaca. Örömmel fogadjuk, hogy az IME szaklap helyet ad ezeknek a rendkívül nagy érdeklődésre számot tartó információknak, az ezzel kapcsolatos cikkeknek és véleményeknek.” – fogalmazott Dr. Merkely Béla.

„Tizennyolc évvel ezelőtt az volt a célkitűzésünk, hogy az egészségügyi szakemberek mindennapi munkáját segítő független szakmai lapot indítsunk” – tekintett vissza a lap megalapítására Tamás Éva lapigazgató. Mint elmondta, az évek során az IME olyan tudományos folyóirattá vált, amely széles körű ismereteket közvetít az általános egészségpolitikai kérdésektől az irányítási feladatokon keresztül, a gyakorlati orvosi és klinikai-technikai információkig terjedően. „Interdiszciplináris szemlélettel közelítjük meg nem csak az egészségügyi ellátórendszert, hanem magát az embert is, ezért a menedzsment, egészségpolitika, egészség-gazdaságtani és egyéb rovataink mellett több, a klinikum kérdéseivel foglalkozó rovatot is indítottunk. A kezdetben húszfős szerkesztőség az évek során kibővült, ma már ötven főt meghaladó szakembergárda segíti a munkánkat, akiknek soraiban a Semmelweis Egyetem számos munkatársa is jelen van.” A Larix Kiadó és a Semmelweis Egyetem közötti kiváló kapcsolatot jelzi az is, hogy az egyetem kötelékében dolgozó szakemberek nagy számban publikálják tudományos eredményeiket a lapban és vesznek részt az IME szakmai konferenciáin. A lapnak alapítása óta stratégiai partnere a Semmelweis Egyetem, és annak Egészségügyi Menedzserképző Intézete – hangsúlyozta Tamás Éva. Az együttműködés tovább erősödött az egyetem előző rektorával, Dr. Szél Ágostonnal kötött szóbeli megállapodás mentén, és a mai napon a stratégiai együttműködési megállapodás aláírásával csúcsosodik ki. Dr. Tamás Éva leszögezte, hogy a kiadó minden rendelkezésére álló eszközzel támogatni kívánja a Semmelweis Egyetemet. Tekintettel arra, hogy az IME szaklap az összes kórház és rendelőintézet menedzsmentjének tagjaitól kezdve, a szakmai egyesületeken és a döntéshozókon át a miniszterelnökig eljut, a folyóirat igen széles publicitást biztosít a benne közölt üzeneteknek. Tovább növeli az olvasottságot, hogy a lap nagyszámú országos orvos-szakmai konferencián is jelen van, amelyek résztvevői – orvosok, gyógyszerészek, egészségügyi szakdolgozók – első kézből informálódhatnak az ágazatban jelentkező új trendekről, kutatás-fejlesztési eredményekről, infokommunikációs megoldásokról, s mindazon újdonságokról, amelyek segíthetik a munkájukat.

A Larix Kiadó Kft. kiemelt tevékenysége a lapkiadáson túl az egészségügyi szakmai konferenciák rendezése. A soron következő, 2019. május 21-ére meghirdetett XVIII. Infokommunikációs Konferenciát 2019. június 19-20-án követi Dr. Merkely Béla rektor fővédnökségével az IME XIII. Egészség-gazdaságtani konferenciája. A szervezőbizottság – emelte ki Tamás Éva – nemcsak a konferenciákon való térítésmentes részvételre, hanem a poszterrel, illetve előadással való bemutatkozásra is lehetőséget biztosít az ország tehetséges egyetemistái számára, akiknek soraiban örömmel fogadja a Semmelweis Egyetem hallgatóit is.

Készült: 2019-05-15 19:25:33

Vissza a hirek oldalhoz