IME - AZ EGÉSZSÉGÜGYI VEZETŐK SZAKLAPJA

Tudományos folyóirat

   +36-30/459-9353       ime@nullimeonline.hu

   +36-30/459-9353

   ime@nullimeonline.hu

XVIII. IME Vezetői Eszköztár Konferencia - Rövid összefoglaló

kontrolling_konferencia_hir.jpg

RÖVID ÖSSZEFOGLALÓ

Az 2018. december 5-én megrendezett XVIII. IME Vezetői eszköztár – Kontrolling Konferenciájának megnyitóján Tamás Éva lapigazgató, Prof. Dr. Kozmann György főszerkesztő és Dr. Pásztélyi Zsolt felelős szerkesztő köszöntötte a résztvevő szakembereket.

Prof. Dr. Horváth Ildikó egészségügyért felelős államtitkár nyitóelőadásában beszámolt az Emberi Erőforrások Minisztériumának (EMMI) 2014 és 2020 közötti ciklusban elkezdődött fejlesztési folyamatairól (pl. az intézményi infrastruktúra és a minőségi egészségügyi közszolgáltatások fejlesztése, a betegbiztonság növelése, az infekciókontroll megerősítése, bérfejlesztés). Az államtitkár asszony hangsúlyozta a partnerség fontosságát a minisztérium és az intézmények között, hiszen a lakosság egészségi állapotának javítása közös érdek.

Őri Károly, az ILEX Vezetési Tanácsadó Kft. ügyvezető igazgatója előadásában visszatekintést nyújtott a 2018. évi egészségpolitikai, kórházi gazdálkodási és kontrolling tevékenységekben történt főbb történésekről (pl. súlyponti változások, fejlesztési programok, évközi gazdálkodási veszteségek), továbbá vázolta a következő évben várható eseményeket (pl. a magánegészségügy fokozódó térnyerése, érdekeltségi rendszerek reneszánsza).

Dr. Sinkó Eszter, a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Közszolgálati Kar Egészségügyi Menedzserképző Központ igazgatóhelyettese a köz- és magánegészségügy aktualitásairól, valamint ezek szétválasztásának fontosságáról beszélt. A szakember fontosnak tartja, hogy a kormányzat mielőbb határozza meg egy stratégiai döntés keretein belül az állami- és a magánegészségügy feladatait.

Dr. Tamás László főigazgató főorvos ismertette az egynapos ellátás hátterét, valamint az ezzel kapcsolatos tényeket, hiteket, tévhiteket, előnyöket, kihívásokat és fejlődési lehetőségeket. Előadásának második felében a győri Petz Aladár Megyei Kórházban 1997 óta működő egynapos ellátás tapasztalatairól számolt be.

A Szigetvári Kórház főigazgatója, Dr. Berecz János a 2010 és 2017 között született jogerős ítéletekben szereplő kórházi műhibaperek okairól tájékoztatta a résztvevőket. A statisztikai módszerekkel végzett jogi elemzés eredményei szerint az elmarasztaló ítéletek nagy aránya nem az orvosszakmai tévedésekre, hanem a megfelelő dokumentáció hiányára vezethető vissza.

Az Elektronikus Egészségügyi Tér (EESZT) egy évre visszamenő tapasztalatairól (pl. több mint kétmillió regisztrált orvos, oktatóprogramok tartása az orvosképzésben) és a további fejlődés irányairól (pl. a receptkiadás finomhangolása, döntéstámogatás, telemedicina eszközök bevonása) Szabó Bálint, az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK) főosztályvezetője tartott előadást.

Légrádi Gábor, a Novodata Számítástechnikai Zrt. elnök-vezérigazgatója gyógyszerészi szempontból áttekintést nyújtott az e-recept 2017. évi indulásának tapasztalatairól, a szakmai észrevételeikről, a fejlesztési mérföldkövekről, a szervizelés és az üzemeltetés problémáiról, az aktuális feladataikról és az új megoldásokról (pl. az osztott képernyő által a beteg is látja a felírt gyógyszereket).

Az Egészségügyi Gazdasági Vezetők Egyesületének (EGVE) leköszönő elnöke, Molnár Attila ismertette az Európai Bizottság által meghatározott, kötelezően alkalmazandó egészségügyi termék azonosítási és nyomon követési szabványokra vonatkozó szabályozást, valamint az alkalmazásának előnyeit (pl. vezetői eszköztár bővülése, kontrolling tevékenység támogatása) az érintett hatóságok és intézmények vonatkozásában.

Ifj. Bakallár Sándor, a BSoft Informatikai Kft. ügyvezetője beszámolt a kontrolling rendszerekben megjelenő, főkönyvi rendszerekből származó bér költséghelyi allokációjának problémáiról (pl. költséghelyenkénti hiányosságok, manuális és pontatlan korrigáció), valamint az általuk kifejlesztett kontrolling szemléletű bérfeldolgozó és bérfelosztó rendszerről, melynek segítségével transzparenssé válhatnak a béradatok.

A Miskolci Egyetem docense, Dr. Dózsa Csaba ismertette az epizód-alapú finanszírozás (amerikai modell) definícióját, az alkalmazás területeit (pl. az ellátási folyamatosságának fenntartása és koordinálása a háziorvosi gyakorlatban), az USA Medicare rendszerének ezzel kapcsolatos tapasztalatait (pl. költség- és mortalitáscsökkenés), valamint a hazai alkalmazásának kihívásait (pl. többlet dokumentáció) és alkalmazási területeit (pl. stroke ellátás a rehabilitációval együtt).

Dr. Kiss Norbert, a Budapesti Corvinus Egyetem Vezetéstudományi Intézetének adjunktusa a holland egészségügyi ellátást és az alapellátási kötegelt finanszírozás (holland modell) technikai működését (pl. koordinációs díj), az eddigi eredményeket (pl. több egyéni kezelési terv), valamint a magyarországi adaptáció előnyeit (pl. javuló finanszírozási pozíció) és lehetőségeit (pl. a kibővített alapellátási funkciók és kompetenciák kihasználása) mutatta be.

A szakmai útmutatókat és az egyes programok végzéséhez szükséges működési feltételeket leíró Rehabilitációs Ellátási Programok (REP) szakmai céljairól (pl. áttekinthető rendszer létrehozása), a vizsgálati próbaszakaszok tapasztalatairól (pl. adminisztrációs többletterhelés) és a változtatásokról (pl. átlátható tevékenységek) Dr. Boros Erzsébet, az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet (OORI) osztályvezető főorvosa számolt be.

Sipos Júlia, az OORI osztályvezetője előadásában a rehabilitációs ellátás teljesítmény alapú finanszírozására történő áttérének folyamatáról, valamint a szervezői és az intézetfinanszírozási tapasztalatokról beszélt. Munkájuk eredményeként 2019. áprilisától kötelezővé válik a REP szerinti kódolás, 2020. novemberétől pedig a REP-alapú finanszírozás.

A Healthware Tanácsadó Kft. ügyvezető igazgatója, Dr. Bacskai Miklós szerint az onkológiai ellátásban az új evidenciák és az innovatív fejlesztések nagy száma miatt a speciális információkezelés és vezetett döntéstámogatás alapvető fontosságú. Ezek segítségével megfelelő finanszírozás-megosztási szerződések alakíthatók ki.

Dr. Kozma Gábor Imre, a Magyar Orvosi Kamara országos titkára az alapellátás jelenlegi helyzetét mutatta be, részletesen ismertetve a háziorvosi korfát, a szakorvos-képzést, az utánpótlás helyzetét, a praxisok közötti együttműködések jogszabályi kereteit és a megoldásra váró problémákat (pl. finanszírozás).

A magán egészségügy jelenleg nem szabályozott fejlődéséről, az orvosok és a tulajdonosok motivációiról, a magán- és a közfinanszírozott rendszer különbségeiről, a finanszírozási anomáliákról, a szabályozatlanság követelményeiről, valamint az együttműködés lehetőségeiről (pl. állami szerepvállalás, egyértelműbb szabályrendszer, fokozottabb ellenőrzés) Dr. Rékassy Balázs, a Mesopharma Kft. ügyvezető igazgatója tartott előadást.

Dr. Pásztélyi Zsolt ügyvezető áttekintést nyújtott a Vasútegészségügyi Nonprofit Közhasznú Kft. gazdasági formájának működőképességéről, valamint az elért eredményekről a gazdasági mutatókon és a szakmai fejlődésen keresztül. A gazdasági társasági forma biztosítja számukra a transzparenciát, a maradványok megtartásának lehetőségét, a több évre tervezhető gazdálkodást és a stratégiai szemléletet.

A konferencián Tamás Éva lapigazgató és Dr. Pásztélyi Zsolt felelős szerkesztő adta át az idén hetedik alkalommal meghirdetett „Az év IME előadója” pályázat nyerteseinek járó díjakat. Gratulálunk Dr. Cserháti Péter miniszteri biztosnak (ÁEEK), Dr. Peták István tudományos igazgatónak (Oncompass Medicine Hungary Kft.) és Prof. Dr. Bodoky György elnöknek (Magyar Klinikai Onkológiai Társaság).

Készült: 2020-03-07 14:05:26

Vissza a hirek oldalhoz