IME - AZ EGÉSZSÉGÜGYI VEZETŐK SZAKLAPJA

Tudományos folyóirat

   +36-30/459-9353       ime@nullimeonline.hu

   +36-30/459-9353

   ime@nullimeonline.hu

IME - VI. IME-META Országos Egészség-gazdaságtani Továbbképzés és Konferencia

Általános információ
  • Konferencia neve: IME - VI. IME-META Országos Egészség-gazdaságtani Továbbképzés és Konferencia
  • Konferencia alcíme: Az egészség-gazdaságtan felértékelődése forrásszűke idején
  • Konferencia helyszín: Hotel Hungária City Center 1074 Budapest, Rákóczi út 90.
  • Konferencia dátuma: 2012 június 20-21
  • Konferencia kezdő dátuma: 2012.06.20.
  • Konferencia záró dátuma: 2012.06.20.
  • Konferencia típusa: IME konferencia

Dokumentum Letöltés

Előadás neve Előadó(k)

Az észt és a magyar egészségügyi reform kapcsolódási pontjai, törekvései

Borbás Fanni, Dr. Kövi Rita

Az Eurotransplanthoz való csatlakozás egészség-gazdaságtani szempontjai Magyarországon

Kocsis Tímea

Egészség-gazdaságtan felértékelődése forrásszűke idején: Álom vagy valóság?

Dr. Dózsa Csaba

A Transzparencia Direktíva implementálásának kérdései a hazai gyógyszerbefogadásban

Dr. Nagyjánosi László, Veres Imre

A 2010-ben engedélyezett klinikai vizsgálatokkal járó elkerült gyógyszerköltségek

Prof. Dr. Kaló Zoltán, Pénzes Miklós Tamás

Addressing the EU diabetes epidemic – Partnership opportunities between Authorities & Pharma

Christophe Gourlet

A biológiai hatóanyagok eredményessége a metasztatikus colorectalis daganatok kezelésében

Dr. Tóth Ildikó, Rózsa Péter, Ecseki Adrienn , Bécsi Rita, Dr. Gerencsér Zsolt

Makrogazdasági helyzetkép és kilátások, 2012

Prof. Bod Péter Ákos

A Kompartment Forrásallokációs Modell (CREAM) szerepe a kockázatarányos finanszírozás fejlesztésében

Dr. Polyvás György

A Nemzetközi Pető Intézet gazdálkodási kihívásai a megváltozott szabályozói környezetben

Dr. Polyvás György, Schaffhauser Ferenc, Babos János, Karácsony Tünde

A cukorbetegség problémái és megoldásai a gyakorló orvos szemével – a diabetológia XXI. századi kihívásai

Dr. Winkler Gábor

A gyógyszergazdaságossági törvény hatása a patikák számára 2007-2010. között

Donkáné Verebes Éva, Dr. Oberfrank Ferenc, Prof. Dr. Boncz Imre

A cukorbetegség bizonyítékokon alapuló népegészségügyi megközelítése

Dr. Vokó Zoltán

A kórházi gyógyszerforgalom és elosztás átláthatóságának fejlesztési lehetősége

Péter Rózsa, Ecseki Adrienn , Bécsi Rita, Dr. Gerencsér Zsolt

Kontrasztanyagos UH vizsgálatok egészség-gazdasági elemzése

Dr. Nagy József , Dr. Dózsa Csaba

Egészségpolitikai aktualitások – különös tekintettel a gyógyszeriparra

Dr. Nagy László

A laparoszkópos kolorektális sebészet esélye

Benedek Zsófia, Krenyácz Éva

A dohányzásnak tulajdonítható direkt és indirekt költségek, valamint az állami bevételek alakulása Magyarországon 2010-ben

Joó Tamás, Demjén Tibor, Bakacs Márta, Dr. Vokó Zoltán , Vitrai József

Sebészeti betegek tápláltsági állapotának, életminőségének és ápolási napok számának vizsgálata a Semmelweis Egyetem I. Sz. Sebészeti Klinikáján

Dr. Lovas Kornélia, Bóta Adrienn, Gerő András, Gerő Zsuzsanna, Horvátics Barbara, Kleiner Dávid, Komáromy Éva, Csomós Dániel, Dr. Harsányi László

Egészséggazdaságtani elemzések, az egészségügyi ellátás optimalizálására – a Tufts Medical Center Költséghatékonyság (CEA) Regiszter tükrében

Dr. Marton Jenő, Dr. Joseph Menzin

Jogi és etikai szempontok a diagnosztikai eszközök értékelésében

Dr. Vittay Pál

Az életnek értéke, az egészségnek ára van...

Dr. Szalay Annamária

Az ellátásszervezés, mint a hatékonyságnövelés egy lehetséges eszköze

Csordás Péterné

Biztosítási csomagok csődkockázati és alkusz modellje

Dr. Bacskai Miklós, Lang Zsolt, Rakonczai Pál

Pricing and reimbursement of pharmaceuticals in Central-Eastern European countries

Prof. Dr. Kaló Zoltán

International reference pricing and individual price agreements- Czech Republic 2012

Phd. Tomáš Doležal MD

Modellek alkalmazása az egészég-gazdaságtanban

Németh Bertalan, Borsi András

A magyar kórházi ellátórendszer fejlődéstörténete a felvilágosult abszolutizmustól a II. világháború végéig

Zemplényi Antal, Dr. Vas Gábor, Cs. Horváth Zoltán, Prof. Dr. Boncz Imre, Szarka Evelin, Molics Bálint, Dr. Ágoston István, Dr. Endrei Dóra

A magyarországi ispotályok kialakulásának és fejlődésének történelmi áttekintése a 11. – 18. század kezdete közötti időszakban

Zemplényi Antal, Dr. Vas Gábor, Cs. Horváth Zoltán, Prof. Dr. Boncz Imre, Szarka Evelin, Molics Bálint, Dr. Ágoston István, Dr. Endrei Dóra

Egészség-gazdaságtani irányelvek- hazai és nemzetközi megfontolások

Bundschu Anna

Megyei kórházak teljesítményének összehasonlító elemzése 2006/2010

Dr. Dózsa Csaba, Kalló Andrea

A Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központja és a Baranya Megyei Kórház 2010-ben megvalósított integrációja

Zemplényi Antal, Prof. Dr. Boncz Imre, Dr. Endrei Dóra

A népegészségügyi program újragondolása

Dr. Kuti Vilma

A minimális térítési díj bevezetésének újabb lehetséges koncepciója és várható hatása a gyógyszerkasszára

Sinkovits Balázs

A mérsékelt-súlyos tünetekkel járó méhfibrómák preoperatív kezelésére alkalmazott Esmya tabletta egészség-gazdaságtani elemzése

Kovács Gábor, Merész Gergő, Dr. Vokó Zoltán , Tímár György, Prof. Dr. Kaló Zoltán, Vámossy István, Dr. Ágh Tamás, Józwiak-Hagymásy Judit

A cukorbetegség szűrési, kezelési és gondozási stratégiáit vizsgáló egészség-gazdaságtani modell belső validálációja

Dessewffy Zoltán, Merész Gergő, Dr. Nagyjánosi László, Dr. Vokó Zoltán , Prof. Dr. Kaló Zoltán, Dr. Nagy Balázs

Költségek és hasznok mérése a cukorbetegség szűrési, kezelési és gondozási stratégiáit vizsgáló egészség-gazdaságtani modellben

Dr. Marton Imelda, Dessewffy Zoltán, Nagyistók Szilvia, Merész Gergő, Dr. Nagyjánosi László, Dr. Vokó Zoltán , Prof. Dr. Kaló Zoltán, Dr. Nagy Balázs, Józwiak-Hagymásy Judit

A Ceravix nemzetközi költséghatékonysági eredményeinek transzferabilitása

Mészáros Kinga, Dr. Nagyjánosi László, Prof. Dr. Kaló Zoltán

A magyar egészség-gazdaságtani irányelv összehasonlítása nemzetközi egészség-gazdaságtani irányelvekkel

Dr. Huszti Zoltán, Nagy Z. Bence

Boceprevir költséghatékonysági elemzése 1-es genotípusú (G1) hepatitisz C (HCV) által okozott krónikus vírusfertőzött betegek kezelésében Magyarországon

Odhiambo Raymond

A follicularis lymphoma elsővonalas fenntartó kezelésére alkalmazott MabThera egészség-gazdaságtani elemzése

Dr. Marton Imelda, Prof. Dr. Kaló Zoltán, Józwiak-Hagymásy Judit

A gyógyszergazdaságossági törvény hatása a patikák ellátási körére 2007-2010. között

Donkáné Verebes Éva, Prof. Dr. Boncz Imre

A gyógyszergazdaságossági törvény hatása a patikák átlagos forgalmára 2007-2010. között

Donkáné Verebes Éva, Dr. Oberfrank Ferenc, Prof. Dr. Boncz Imre

A GYEMSZI részvétele az EUnetHTA Joint Action 2010-2012 projektben

Nagy Z. Bence, Vincziczki Áron, Daróczy Zita

Hatékonysági mutatók szerepe a kórházban

Dr. Baráth Lajos

A bárányhimlő betegségterhe Magyarországon

Tóth Ágnes, Dr. Mészner Zsófia, Érsek Katalin, Dr. Kulcsár Andrea, Nagy Bence

Mi a megfelelő threshold a gyógyszer technológiák egészség-gazdaságtani elemzéséhez?

Horváth Margit

Clofarabin költséghatékonysági elemzése a gyerekkori akut limfoid leukémia kezelésében

Dr. Bacskai Miklós, Tóth Emese, Hegyi Ramóna, Dr. Kósa József

Clofarabin költséghatékonysági elemzése a gyerekkori akut limfoid leukémia kezelésében

Erős László

A szakmai irányelveknek megfelelően végzett és betegoktatással egybekötött diabétesz gondozás tapasztalatai és egészséggazdaságtani vonatkozásai a kelet-magyarországi régióban

Harsányi Zsolt, Dr. Kósa József

Elektronikus adatmenedzsment rendszerek alkalmazásának lehetőségei a kinikai vizsgálatok költség-hatékonyabb kivitelezésében

Kovács Eszter, Bálint Bence, Richter István, Rák László

Sebészeti betegek tápláltsági állapotának vizsgálata a Semmelweis Egyetem I. Sz. Sebészeti Klinikáján

Dr. Lovas Kornélia, Bóta Adrienn, Gerő András, Gerő Zsuzsanna, Horvátics Barbara, Kleiner Dávid, Komáromy Éva, Csomós Dániel, Dr. Harsányi László

A lapatinib + capecitabine kombinációs kezeléssel elérhető progressziómentes túlélés eredményességének elemzése hazai betegpopuláción

Rózsa Péter, Bidló Judit, Katona Lajos, Bécsi Rita, Dr. Gerencsér Zsolt

Vakcina-specifikus jellemzők megjelenítése az egészségügyi technológia-értékelésekben

Brandtmüller Ágnes , Dr. Nagy László , Erdész Diána

Táplálkozási tanácsadás informatikai rendszere

Dr. Vassányi István, Pintér Balázs, Nemes Márta, Dr. Gaál Balázs , Prof. Dr. Kozmann György


Vladimir Zah

International reference pricing in the Slovak Republic

assoc. prof. Tomas Tesar

International price agreements and reference pricing in pharmaceutical policy. The polish experience

MD Phd Bochenek Tomasz

Szívelégtelenség Magyarországon

Dr. Horváth Lajos , Dr. Tomcsányi János

Kerekasztal

Dr. Molnár Márk Péter, Dr. Szabó László, Brázay André, Dr. Feller Antal, Dr. Jakab Zoltán, Dr. Sohajda Attila, Dr. Sinkó Eszter

2012 évi változások a reumatológiai biológiai terápiás gyógyszerek rendelésében

Dr. Héjj Gábor

Egyedi méltányosság keretében finanszírozott ritka betegségek valamint a nagyértékű gyógyszeres terápiák áttekintése

Rózsa Péter, Molnár Gábor, Tóth Gergely Balázs, Szőkéné Süveges Piroska, Szabados Márta

Mennyit költ az állam gyógyszerre? A valós állami gyógyszerköltés meghatározásának nehézségei

Dr. Komáromi Tamás, Gyáni Gergely

Gazdálkodj okosan, vagy inkább ki nevet a végén? – A vaklicittel és preferált referencia-ársávval fémjelzett generikus program eddigi tapasztalatai

Sinkovits Balázs

Költséghatékonyság és döntéshozatal

Borsi András

A magyar gyógyszerár-támogatási rendszer dilemmái

IFI META munkacsoport

Az asthma, a COPD és a reumatoid artritisz okozta egészségtőkeveszteség Magyarországon

Dr. Inotai András, Dr. Mészáros Ágnes, Dr. Ágh Tamás

A krónikus betegségek közvetett költségmérésnek miértjei, mikéntjei a reumatoid artritisz betegség példáján keresztül

Dr. Nagy Bence, Kovács Eszter