IME - INTERDISZCIPLINÁRIS MAGYAR EGÉSZSÉGÜGY

Tudományos folyóirat - Az egészségügyi vezetők szaklapja

   +36-30/459-9353       ime@nullimeonline.hu

   +36-30/459-9353

   ime@nullimeonline.hu

Beköszöntő

  • Cikk címe: Beköszöntő
  • Szerzők: Prof. Dr. Boncz Imre
  • Intézmények: Egészségbiztosítási Intézet Egészségtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem
  • Évfolyam: IX. évfolyam
  • Lapszám: 2010. / 5
  • Hónap: június
  • Oldal: 3
  • Terjedelem: 1
  • Rovat: BEKÖSZÖNTŐ
  • Alrovat: BEKÖSZÖNTŐ
A cikk további részleteihez előfizetői regisztráció és belépés szükséges! Belépéshez kattintson ide
Beköszöntő A IV. Egészség-gazdaságtani Konferencia margójára Az elmúlt négy év IME-META egészség-gazdaságtani konferenciái és képzései egyre magasabb szinten reprezentálják a hazai egészség-gazdaságtani tevékenységet. Illusztrálják ezt szakmánk szellemének megfelelően a kemény mutatók, a számok! Az absztraktok száma: 2007-ben 23, 2008-ban 34, 2009-ben 52 volt, 2010-re pedig 55 absztrakt érkezett. A résztvevők létszáma pedig napjainkra már jócskán meghaladja a 200 főt. Az idei konferencia kiemelt témái a következők: • Gyógyszerek és biotechnológiák értékelése; • Orvosi műszerek befogadáspolitikája; • Vakcináció; • A fejlesztéspolitika kérdései: olcsóbb vagy hatékonyabb? • Egészségipar – egészségturizmus: evidenciák és gyakorlat; • Struktúraváltás és modernizáció (ICT, eHealth és technológiai fejlődés kihívásai); • Egyensúlytalanság makro- és mikroszinten; • pénzügyi válság hatása a költséghatékonysági szempontok érvényesülésére. A klasszikus egészség-gazdaságtani előadások mellett ebben az évben is elhangzik majd egy-egy plenáris előadás makrogazdasági, illetve orvos-szakmai témában, mégpedig olyan nemzetközileg elismert, jeles személyiségektől, amilyen Chikán Attila, illetve Géher Pál professzorok. Mint köztudott, a META az ISPOR (International Society for Pharmacoeconomics and Outcome Research – Nemzetközi Gyógyszer-gazdaságtani Társaság) magyarországi alapszervezeteként is működik (ISPOR Hungary Chapter – ISPOR Magyar Tagozat). Az elmúlt években Társaságunk aktuális vezetőiben és tagságában megerősödött az a törekvés, hogy a 2006. július 6-9. között Budapesten megrendezett 6. Európai Egészség-gazdaságtani Konferencia sikerén felbuzdulva, a META pályázzon az éves európai ISPOR konferencia megrendezésére. Mivel az idei európai ISPOR konferencia Prágában kerül megrendezésre, így gyanítottuk, hogy néhány évet várakoznunk kell a rendezésre. Az ISPOR elnökségi ülésén hivatalosan is bejelentettem a META ezirányú szándékát. A válasz elviekben pozitív volt, azonban tájékoztattak arról, hogy Csehország után – és a magyar jelentkezés előtt – már befutott egy másik kelet-európai ország jelentkezése, így a vélelmezett várakozási idő még hosszabb lesz, hivatalos jelentkezésünket azonban regisztrálták. A MOTESZ ugyancsak akceptálta a META magas színvonalú szakmai munkáját, 2010. június 16-i ülésén 96%-os támogatással tagjai sorába fogadta társaságunkat, és mostantól kezdve az egészségügy gazdasági és finanszírozási kérdéseit illetően számít a META aktivitására. Az elmúlt négy év különböző szintű kormányzati bürokratáinak, végső soron minisztereinek ellenállása és közönye miatt kevésbé voltak sikeresek az egészség-gazdaságtani szakmai kollégium létrehozására irányuló erőfeszítéseink. Az új adminisztráció felé fokozott várakozással tekint társaságunk, így a Nemzeti Egészségügyi Tanács 2010. június 17-i ülésén előterjesztettem a META javaslatát az egészség-gazdaságtani szakmai kollégium létrehozására, majd írásban is benyújtottam javaslatunkat. Bizonyos optimizmusra adhat okot, hogy az új miniszter, és különösen az egészségügyet közvetlenül irányító új államtitkár életútjában hangsúlyosan szerepel társ-szakmánk, az egészségügyi menedzsment magyarországi meghonosítása. Ôszintén reméljük, hogy elődeikkel szemben felismerik javaslatunk fontosságát, újra megindul majd a szakmánk és az egészségpolitikai illetve államigazgatási vezetők között az elmúlt években megszakadt együttműködés, és a politika kihasználja majd azt a szakmai véleményformáló és konszenzusteremtő potenciált, amit a META szakmai műhelyei és intellektuális közössége képvisel. A mostani konferencia reményeim szerint ennek első jele lehet. Az IME – Az egészségügyi vezetők szaklapjával közösen szervezett 2010. június 30-i konferenciánkra gyümölcsöző részvételt kívánunk minden Kedves Olvasónknak! Dr. habil. Boncz Imre a Magyar Egészség-gazdaságtani Társaság elnöke a PTE ETK Egészségbiztosítási Intézetének mb. igazgatója a BCE KTK c. egyetemi tanára IME IX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2010. JÚNIUS 3