IME - AZ EGÉSZSÉGÜGYI VEZETŐK SZAKLAPJA

Tudományos folyóirat

   +36-30/459-9353       ime@nullimeonline.hu

   +36-30/459-9353

   ime@nullimeonline.hu

Dr. Naszlady Attila professzor 80 éves

  • Cikk címe: Dr. Naszlady Attila professzor 80 éves
  • Szerzők: IME Szerkesztőség
  • Intézmények: IME Szerkesztőség
  • Évfolyam: X. évfolyam
  • Lapszám: 2011. / 9
  • Hónap: november
  • Oldal: 50
  • Terjedelem: 1
  • Rovat: INFOKOMMUNIKÁCIÓ
  • Alrovat: INFOKOMMUNIKÁCIÓ

Absztrakt:

Nagy megtiszteltetés szerkesztősé- günk számára, hogy köszönthetjük a hazai egészségügyi informatika világszerte jól ismert személyiségét, lapunk alapító tagját, a Szerkesztőbizottság Tanácsadó Testületének elnökét, a 80 éves Naszlady Attila professzor urat születésnapján.

Cikk Író(k) Státusz
Beköszöntő Dr. Sinkó Eszter
Az egészségügy átszervezése- a Semmelweis Tervtől az államosításig Nagy András László
A gyógyszeripar lehetôségei, jövőjeInterjú Dr. Szabó Lászlóval, a TEVA Magyarország vezérigazgatójával IME Szerkesztőség
Közlemény Megújul a gondozóintézetek finanszírozásaés a rehabilitációs ellátás Emberi Erőforrások Minisztériuma Egészségügyért Felelős Államtitkárság
Innovációk és támogatási elvek összehangolása a gyógyszerellátásban Dr. Bacskai Miklós, Dr. Nagy Bence, Dr. Dávid Tamás
Outsourcing- A szegény gazdagok vagy gazdag szegények alternatívája? Dr. Gyüre István, Babos János
Központi gyógyszerellátás kiszervezése az INFCARE8 projekt fejelsztéseinek segítségével Fehér András , Dr. Élő Gábor
Hozhat-e újat a lean menedzsment a TQM-hez képest? Dr. Jenei István, Andriska Pál
A „Changing Diabetes Barométer” program hazai tapasztalatai Dr. Bacskai Miklós, Kovács Eszter, Józsa Zsolt, Harnos Andrea, Ferenczik Anikó
Helyesbítés IME Szerkesztőség
A Magyar Hypertonia Társaság XIX. Kongresszusának margójára Prof. Dr. Rosivall László a hipertóniakutatás újdonságairól Boromisza Piroska
Minden hatodik percben egy ember meghal: Stressz Tartósan magas vérnyomás Rohanó életmód Obesitás vagyis elhízás Keringési problémák Egészségtelen ételek IME Szerkesztőség
Beszámoló az V. Országos Egészség-gazdaságtani Konferenciáról – II. rész IME Szerkesztőség
The role of health technology assessment in reimbursement policy - experiences from the Republic of Serbia Vladimir Zah
Gerincbetegségek intézeti kezelési stratégiáinak egészség-gazdasági vizsgálata Dr. Héjj Gábor, Dr. Király Márta, Dr. Hodinka László
Dr. Naszlady Attila professzor 80 éves IME Szerkesztőség
Orvosi intelligencia alkalmazásai a távdiagnosztikában Dr. Kósa István , Dulai Tibor, Szűcs Vilmos, Végső Balázs, Dr. Vassányi István, Prof. Dr. Kozmann György
Szakmai regiszterek: orvos szakmai megfontolások Gondolatok a Neumann János Számítógép-tudományi TársaságOrvos-biológiai Szakosztály Workshopról Merth Gabriella, Dr. Kósa István , Nagy István, Dr. Surján György
A népegészségügy cselekvési irányai Dr. Vokó Zoltán kollégiumi tagozat elnök társadalmi összefogást sürget Boromisza Piroska

Szerző Intézmény
Szerző: IME Szerkesztőség Intézmény: IME Szerkesztőség
INFOKOMMUNIKÁCIÓ Dr. Naszlady Attila professzor 80 éves Nagy megtiszteltetés szerkesztőségünk számára, hogy köszönthetjük a hazai egészségügyi informatika világszerte jól ismert személyiségét, lapunk alapító tagját, a Szerkesztőbizottság Tanácsadó Testületének elnökét, a 80 éves Naszlady Attila professzor urat születésnapján. Naszlady Attila 1931. november 4-én született Budapesten, de szüleinek tragikus halálát követően korán vidékre került, ahol rokonainál nevelkedett. Középiskolai tanulmányait már Budapesten végezte, ahol egy árvaház szolgált otthonául. Életének mindmáig az egyik legmeghatározóbb összetevőjét jelentő sportszeretete már fiatalkorában kiteljesedett, a családi hagyományokat folytatva, számos sportágban jeleskedett. Vallásos meggyőződése mellett a legnehezebb időkben is kitartott, többek között a Regnum Marianum iránti elkötelezettsége miatt nem csak az egyetemi felvételénél, de még évekkel később is számos retorzió érte. Számos akadályon – közte az 1956-os szerepvállalása miatti egyetemi kizárásán – átküzdve magát, 1957-ben végzett a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen summa cum laude eredménnyel. Az egyetem után az Esztergomi Kórházban kezdett dolgozni, ahol a belgyógyászati munkája mellett gyorsan a szívgyógyászat felé fordult a figyelme. Gottsegen professzor hívására 1960-ban került a Kardiológiai Intézetbe, majd 1972-ben az Országos Korányi Tüdőgyógyászati Intézetben osztályvezetői megbízatást kapott. 1996-tól az intézetet négy éven át már főigazgatóként irányította, majd ezt követően a Magyar Máltai Szeretetszolgálat országos orvos vezetőjévé választották. Emberközpontúsága, a testi, lelki és szellemi segítségnyújtás eszménye mindig is mélyen áthatotta munkáját, amelynek nem kis szerepe volt abban, hogy II. János Pál pápa személyes kísérő orvosa lehetett. Kulcsszerepet játszott abban, hogy több évnyi kitartó küzdelmet követően 2000. július 1-én újraindulhatott a négy évtizeddel korábban államosított Budai Irgalmasrendi Kórház, amelynek főigazgató főorvosának kérte fel a Rendet képviselő Kozma Imre atya. A kezdeti évek súlyos nehézségeivel megharcolva, 2000 és 2006 között számos fejlesztést hajtott végre és megerősítette a kórház szakmai pozícióját. Nem jelentett azonban számára tétlenséget a kórházvezetéstől való leköszönése sem, az elmúlt években is töretlen tenni akarással küzd az egészségügy jobbá tételéért. Szakmai munkásságát mindvégig a kardiológia és az informatika iránti lelkesedése határozta meg. A kezdetektől újszerű módon, az elektronika, majd az informatika szoros bevonásával közelítette meg a kardiovaszkuláris rendszer strukturális és funkcionális kérdéseit. Ennek keretében a légzés, az artériás és koronáriakeringés nyomás-térfogat-áramlás viszonyainak modellezéséhez ma- 50 IME X. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2011. NOVEMBER tematikai és elektromos modelleket dolgozott ki. Hazánkban elsőként alkalmazott mikrokatéteres technikát a kisvérköri keringés vizsgálatára. A vektorkardiographiás felvételek, illetve az echocardiographiás felvételek háromdimenziós megjelenítésének megteremtése szintén munkacsoportjához kötődik. Kiemelkedő kutatási területe a betegek kórtörténetére és egészségi állapotára vonatkozó adatok űrlapon való feldolgozása, strukturált formában történő rögzítése. A betegadatok chipkártyákon történő tárolása terén megvalósította a mindmáig legnagyobb lélekszámot érintő lakossági memóriakártya (ESzEM) pilot vizsgálatot, amellyel bizonyította a technológia létjogosultságát. WHO program keretében szervezte meg a hazai népesség egészségi állapotfelmérését célzott tömegvizsgálatokkal, a vizsgálati űrlapok speciális, saját fejlesztésű berendezéssel történő feldolgozásával. Tudományos eredményeinek köszönhetően a Magyar Tudományos Akadémia doktora, címzetes egyetemi tanár, a Vatikáni Tudományos Akadémia rendes tagja, a Szent István Tudományos Akadémia rendes tagja és az MTA Köztestületi tagja lett. Tapasztalatait a közéletben is kamatoztatta, a 90-es évek elején miniszteri biztosként, 2002-től az Egészségügyi Tudományos Tanács elnökségi tagjaként is tevékenykedett. A nemzetközi szakmai közéletben is megbecsülésnek örvend, egy-egy cikluson át betöltötte az európai orvos-informatikai társaság (EFMI) elnöki, illetve a nemzetközi orvos-informatikai társaság (IMIA) alelnöki posztját. Munkásságát számos díjjal és kitüntetéssel ismerték el, megkapta többek között a Gábor Dénes Díjat, a Kalmár, Neumann, Bay Zoltán, Zárday és Gottsegen emlékérmeket, a Máltai Aranykeresztet, a Batthyány-Strattmann Díjat, a Pro Societate Cardiologiae Hungariae Díjat és a Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztjét. A hit védelme érdekében a Jeruzsálemi Szent Sír Lovagrend tagja, a budapesti tiszti kerület parancsnoka. Tudományos kvalitásai és hallatlan tudása mellett emberi értékeivel is tiszteletet vívott ki magának. Hajlíthatatlan hitbéli és erkölcsi tartása példaként szolgál az új nemzedéknek és világítótoronyként magasodik mind jobban materializálódó korunkban. Sokan megismerhettük etimológiai okfejtéseit, amelyek gyakran bevetett annak érdekében, hogy felhívja a figyelmünket azokra az örök értékekre, amelyeket nemcsak az egészségügyben dolgozó, az elesettekért felelősséget vállaló orvosoknak, hanem valamennyi embertársunknak is szem előtt kell tartania. Kívánjuk minden tanítványa, tisztelője, munkatársa és barátja nevében, hogy a Jóisten engedje minél több időt köztünk maradni, kívánjuk, hogy adjon neki jó egészséget ahhoz is, hogy a teniszpályán hétről-hétre továbbra is megmutathassa életre szóló kitartását. az IME munkatársai