IME - AZ EGÉSZSÉGÜGYI VEZETŐK SZAKLAPJA

Tudományos folyóirat

   +36-30/459-9353       ime@nullimeonline.hu

   +36-30/459-9353

   ime@nullimeonline.hu

Beköszöntő

  • Cikk címe: Beköszöntő
  • Szerzők: Prof. Dr. Kozmann György
  • Intézmények: IME Szerkesztőség
  • Évfolyam: XII. évfolyam
  • Lapszám: 2013. / 6
  • Hónap: július-augusztus
  • Oldal: 3.
  • Terjedelem: 1
  • Rovat: BEKÖSZÖNTŐ
  • Alrovat: BEKÖSZÖNTŐ

Cikk Író(k) Státusz
Beköszöntő Prof. Dr. Kozmann György
Makrogazdaság, államháztartás, egészségügy Csomós Dániel, Prof. Dr. Kovács Árpád, Varga Sándor
Több milliárd forintos kiesés a patika szektorban a forgalmazható termékek folyamatos szűkülése miatt IME Szerkesztőség
Elindul a Svájci-Magyar Alapellátás-fejlesztési Modellprogram Nagy András László
Közös Képzési Program kidolgozása és megvalósítása az idegtudományok területén IME Szerkesztőség
Vészharangot kongat az Orvostechnikai Szövetség Nagy András László
Clostridium difficile endémia tapasztalatai Csima Zoltán
Kerüljük a leégést! IME Szerkesztőség
Beszámoló a 2013. június 13-án, a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Karán rendezett III. Infekciókontroll Munkanapról Dr. Böröcz Karolina, Dr. Barcs István
A kórházak minőségügyi rendszereivel foglalkozó Európai Uniós kutatások Dr. Dombrádi Viktor, Dr. Gődény Sándor
Egészségügyi szakirányú továbbképzések a Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Karán IME Szerkesztőség
Klinikai vizsgálati díjak megosztása Magyarországon, 2011-2012 Dr. Antal János, Dr. Kiss Árpád, Dr. Nagy István, Dr. Szentiványi Mátyás, Dr. Bíró János
11 nyertes a 10 éves K&H gyógyvarázs pályázatán IME Szerkesztőség
IME-META VII. Országos Egészség-gazdaságtani Továbbképzés és Konferencia Dr. Kósa József
Megalakult az ISPOR közép-kelet-európai szervezete Boromisza Piroska
Svéd elismerés a DE OEC-ben végzett orvosi jövőkutatónak IME Szerkesztőség
The Central & Eastern European Network of ISPOR has been established Boromisza Piroska
Mozgásba lendült az egészségügyi infokommunikáció, az eHealth hazai eredményei és lehetőségei Dévényi Dömötör
Megújul az Országos Mentőszolgálat Mentésirányítási Rendszere IME Szerkesztőség
Új vezérigazgató a GlobeNet Zrt. élén IME Szerkesztőség
New imaging technologies in forensic work and the medical practice Fehér András
Megújulásra törekszik az egyik legnagyobb hazai orvosszervezet Boromisza Piroska

Szerző Intézmény
Szerző: Prof. Dr. Kozmann György Intézmény: IME Szerkesztőség
Beköszöntő Olvasóink számára közismert, hogy az IME a reguláris és különszámaival, valamint éves rendezvényeivel az egészségügyi ágazat korszerű működtetéséhez szükséges feladatok széles spektrumával foglalkozik. Az érintett tematikák jellemzően határterületi jellegűek, nagyobb hányadban a működés gazdasági, technikai, szervezési kérdéseivel foglalkoznak, az orvosi szakma-specifikus kérdések kisebb hangsúlyt kapnak, hiszen azok számos más orvosi konferencia és orvosi szaklap területéhez tartoznak. Ugyanakkor fontos újításnak tekintjük a szinte minden orvosi diszciplinát érintő infekciókontrollt, amelyet a közelmúltban vettünk fel kiemelt témáink közé. Jelen számban is két dolgozat tárgyalja ezt a kérdést. A fentiekben vázolt szakmai struktúra az elmúlt több mint egy évtized alatt alakult ki, és érte el a mai imponáló komplexitását. Önelégültségre természetesen nincsen ok, hiszen maga az egészségügyi ágazat is állandóan fejlődik, és nem fedi le a szükséges témakörök teljes halmazát. Ennek megfelelően az IME, mint szakmai folyóirat és konferencia szerkesztő-szervező közösség, a jövőben is bővíteni fogja rovatai spektrumát. Lehetséges témákat kínálnak az egészségmegőrzéssel kapcsolatos szakmai problémák fejlődő megoldásai, amelyek minden bizonnyal csökkenteni tudnák az EU átlagot kétszeresen meghaladó orvos-beteg találkozások számát, azaz az egészségügyre háruló feladatokat. Más, de hasonlóan fontos feladatkört jelent a krónikus betegek otthoni gondozása, erősen támaszkodva az intelligens biomérnöki, orvosi-informatikai rendszerekre, eredményekre. A jelen helyzet racionális megoldásához háttértudást kínálnak az olyan gazdasági, helyzetelemző, összehasonlító vizsgálatok, mint amilyen a jelen számban Kovács Árpád professzor és munkatársai tollából származó publikációban látható. A források korlátos volta ismert, ilyenkor különös fontosságot nyernek azok a beszámolók, amelyek a most futó informatikai beruházások szakmai racionalitását, a betegellátást közvetlenül vagy közvetve befolyásoló voltát elemzik. Ezzel a kérdéssel ugyan elsődlegesen a XII. Infokommunikációs Konferenciánk foglalkozott, de a szakmai összegzés második része a jelen számban található. Érdemes a futó fejlesztések tényei és céljai mellett kritikus szemmel egy pillanatra megállni, hiszen emlékezhetünk arra, hogy a korábbi nagy értékű beruházások egy része nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, ezért a tanulságok beépítése, folytonos monitorozása elengedhetetlen. Az új informatikai megoldások ismertetése mellett nyilvánvalóan érdemes figyelmet szentelni az alkalmazások megfelelőségére és szakmai hasznosítására is. Talán ezen a ponton is érdemes felhívni a figyelmet azokra a népesség-dinamikai becslésekre, amelyekből kiderül, hogy 2050-ig az elöregedési folyamat eredményeképpen az egészségügyre nehezedő teher a mostaninak hozzávetőlegesen a duplájára növekszik. Pontosan jósolni nyilván nagyon nehéz, de mégis nagy valószínűséggel mondható, hogy a jelenlegi, „klasszikusnak” nevezett ellátási módszerekkel a feladatok nem lesznek elláthatók. Nyilvánvalóan a helyzet fokozatos romlására kell és lehet számítani, hacsak új eszközökkel, módszerekkel nem történik meg a gyógyítási, betegfelügyeleti technológiák intenzív fejlesztése. Itt elsősorban az informatikai, biomérnöki, egészségipari eszköztár bevetésére van szükség. A részletek érintése nélkül, csupán arra szeretnénk hivatkozni, hogy ennek a nagy feladatnak a kidolgozása még kezdeti stádiumban van. Sajnálatos módon, jelenleg a szó szigorú értelmében vett egészségügyi ágazat még nem rendelkezik a fejlesztésekhez szükséges szakmai kompetenciával sem. Az egészségügyben nincsenek kicsiny témák, de vannak olyanok, amelyek eddig érdemtelenül nem kaptak, nem kaphattak elegendő figyelmet, például anyagi, beruházási nehézségekre visszavezethető okokból. A helyzetet javító értékes írásnak tekinthető a Svájci-Magyar Együttműködési Program ismertetése, amelynek keretében mintegy 3,7 milliárd forint összértékű Alapellátás-fejlesztési Modellprogram indul, négy hátrányos helyzetű észak- és kelet-magyarországi kistérségben. Ismert, hogy a roma, vagy általánosabban az alacsony iskolai végzettségű populáció életkilátásai sokkal rosszabbak, mint a társadalom fejlettebb/iskolázottabb részpopulációjáé. Népegészségügyi szempontból a koncentrált segítség ezekben a régiókban mindenképpen indokolt. A projekt tapasztalatai általánosíthatók lesznek. Remélem, hogy e beköszöntő – bár semmiképpen nem ölelhette fel a lapszám hasznos információinak egészét – kedvcsinálóként felkeltette az olvasói étvágyat. Ha ez így történt, és olvasóink hasznosnak tartják az olvasottak egészét, vélhetően a jövőben maguk is aktívan hozzá fognak járulni ezeknek a fontos területeknek a szakirodalmához. Prof. Kozmann György főszerkesztő IME XII. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2013. JÚLIUS-AUGUSZTUS 3