IME - INTERDISZCIPLINÁRIS MAGYAR EGÉSZSÉGÜGY

Tudományos folyóirat - Az egészségügyi vezetők szaklapja

   +36-1/786–9268       ime@nullimeonline.hu

   +36-1/786–9268

   ime@nullimeonline.hu

Jelentősen megnövekedett az érdeklődés a rezidensi helyek iránt

Absztrakt:

A kormány jelentős hangsúlyt fektet a rezidensek és a fiatal szakorvosok itthon tartására. Kiemelt kormányzati cél, hogy valamennyi, a szakorvosképzést Magyarországon megkezdeni szándékozó fiatal bekapcsolódhasson a programba.

A cikk további részleteihez előfizetői regisztráció és belépés szükséges! Belépéshez kattintson ide
KLINIKUM NŐGYÓGYÁSZAT [12] Artini PG, Di Berardino OM, Papini F, Genazzani AD, Simi G, Ruggiero M, Cela V. Endocrine and clinical effects of myo-inositol administration in polycystic ovary syndrome. A randomized study. Gynecol Endocrinol. 2013; 29:375-379. A SZERZŐ BEMUTATÁSA Dr. Várbíró Szabolcs PhD, Med. Habil., egyetemi docens, szülész-nőgyógyász, endokrinológus, hipertonologus a Semmelweis Egyetem II. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika endokrin munkacsoportjának vezetője. 2014-ben habilitált nőgyógyászati endokrin témában (Endokrin változások, eltérések hatása a női szervezet kerin- gésélettani adaptációjára, az erek farmakológiai válaszkészségére normo- és hipertóniában). A Magyar Menopauza, Szülészet Nőgyógyászati Endokrin és Hypertonia Társaságok vezetőségi tagja. Több PhD és TDK hallgató védte meg disszertációját, szakdolgozatát, illetve dolgozik jelenleg is tudományos témavezetésével menopauza illetve, policisztás petefészek szindróma irányú kutatási témáiban. Összesített impakt faktora 93, idézettsége 350 feletti, Hirsch indexe 12. Jelentősen megnövekedett az érdeklődés a rezidensi helyek iránt A kormány jelentős hangsúlyt fektet a rezidensek és a fiatal szakorvosok itthon tartására. Kiemelt kormányzati cél, hogy valamennyi, a szakorvosképzést Magyarországon megkezdeni szándékozó fiatal bekapcsolódhasson a programba. Ennek érdekében 2015. július 1-jétől átalakult a szakorvosképzés rendszere, amelynek értelmében a rezidensek felmenő rendszerben nem egy-egy konkrét intézménnyel, hanem az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központtal (ENKK) szerződnek, és illetményük központi költségvetési forrásból kerül kifizetésre. Az intézkedés sikerét mutatja, hogy a kormányrendelet hatályba lépése óta minden eddiginél többen jelentkeztek a szakorvosi képzési rendszerbe, a jelentkezések száma ugrásszerű emelkedést mutat. Az orvosképzést folytató egyetemek tájékoztatása szerint az idei évben várhatóan 835-en végeznek általános orvosi képzésben és összesen 1167 hely áll rendelkezésre a szakorvosi programban, amelyből június végéig 297-et be is töltöttek. A beérkezett szándéknyilatkozatok alapján azonban elmondható, hogy míg a debreceni, pécsi és szegedi egyetemek régióiban szabad helyek maradtak, addig a Semmelweis Egyetem régiójában – főként Budapesten – túljelentkezés tapasztalható. A Semmelweis Egyetemen az idei évben végzős 350 főhöz képes mindezidáig összesen 520 fő jelezte a képzésbe történő bekapcsolódásának szándékát. A túljelentkezés kezelésére és a szakorvosi utánpótlás biztosítására, valamint annak érdekében, hogy lehetőség szerint valamennyi szakorvosképzésbe bekapcsolódni kívánó fiatal részt tudjon venni a képzésben, az emberi erőforrások minisztere a 2015-re meghirdetett még szabad keretszámok egy részének átcsoportosítását tartotta szükségesnek, ezért 30 százalékkal megemelte a Semmelweis Egyetem régiójának keretszámait. Az új rendszer rendkívül kedvező mind az egészségügyi szolgáltatók, mind pedig a rezidensek részére, hiszen a július elsején életbe lépett jogszabály az ösztöndíjrendszer folytatása mellett tartalmazza a fiatal szakorvosok támogatását is, így a korábban végzett, de a szakorvosképzést eddig meg nem kezdett fiatalok részére is vonzó alternatíva. Azok a szakorvosjelöltek, akik beléptek a kormányzat által 2011-ben indított, és azóta is minden évben folyamatosan meghirdetett Rezidens Ösztöndíj Programba, a jogszabály alapján garantált illetményen felül hiányszakmától függően további nettó 100, vagy 200 ezer forint ösztöndíjban részesülhetnek. Annak érdekében, hogy a Rezidens Ösztöndíj Programból kilépő fiatal szakorvosok jövedelme ne csökkenjen, a júliusban életbe lépő jogszabály szerint bruttó 151 000 Ft támogatásban részesülhetnek, amennyiben vállalják, hogy továbbra is itthon gyógyítanak. Emberi Erőforrások Minisztériuma Egészségügyért Felelős Államtitkárság 30 IME XIV. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2015. SZEPTEMBER