IME - AZ EGÉSZSÉGÜGYI VEZETŐK SZAKLAPJA

Tudományos folyóirat

   +36-30/459-9353       ime@nullimeonline.hu

   +36-30/459-9353

   ime@nullimeonline.hu

Beköszöntő

  • Cikk címe: Beköszöntő
  • Szerzők: Dr. Somlai András
  • Intézmények: ---
  • Évfolyam: IV. évfolyam
  • Lapszám: 2005. / 5
  • Hónap: június
  • Oldal: 3
  • Terjedelem: 1
  • Rovat: BEKÖSZÖNTŐ
  • Alrovat: BEKÖSZÖNTŐ
Szerző Intézmény
Szerző: Dr. Somlai András Intézmény: ---
Beköszöntő „Lopakodó reformnak” titulálták a képviselők az irányított betegellátást a Parlament Egészségügyi Bizottságának erről szóló, 2 hónappal ezelőtti megbeszélésén. Ezzel mintegy elismerték, hogy a civil kezdeményezésre indított irányított betegellátás sohasem került az egészségpolitikusok gondolkodásának középpontjába. Mi, a rendszert működtető szervezők 6 éve folyamatos bizonytalanságban dolgozunk. Évenként esetlegesen újított, erősen korlátozott ellátás-szervezői jogosítványunkkal a megtűrt kategóriából nem tudtunk kilépni, így nehezen tudtuk az elvárt hatást gyakorolni a térség egészségügyi ellátására. Rendszeresen el is verték rajtunk emiatt a port, hol a Kórházszövetség, hol az adatvédelmi biztos, majd egyre intenzívebben az Orvosi Kamara, a NEK és végül az Állami Számvevőszék. Ennek ellenére a modellkísérlet innovatív rendszerré érlelődött, egyre markánsabb eredményei azonban csak a maroknyi támogató, a szakma beavatottjai számára váltak nyilvánvalóvá. Kétségtelen, hogy a folyamatos „szőnyeg alatt járkálás” állapotában az „oszd meg és uralkodj” elv érvényesült, így a szervezők nem válhattak egységessé sem szakmai munkájukban, sem a kommunikációban. Hiányoznak az elért eredményeket bemutató szakmai tanulmányok, miközben az egészségpolitika elmaradt az irányított betegellátás fejlődését biztosító jogszabályi környezet megteremtésével. Ilyen szituációban született meg az Állami Számvevőszék javaslata a modellkísérlet befejezésére. Igen, a modellezés befejezésére, nem az irányított betegellátás megszüntetésére! Minden rosszban van valami jó, fogjuk fel tehát pozitívan a történéseket, s vonjunk le jó következtetéseket, hogy a követendő helyes utat megtaláljuk: • Örüljünk tehát, hogy az ÁSZ az irányított betegellátás jogszabályi környezetének kialakítására, átláthatóvá tételére tett javaslatot. Régi vágyunk teljesülhet ezzel, hisz magunk is régóta javasoljuk ugyanezt. • Örüljünk, hogy az egészségügyi kormányzat elállt a megszüntetés gondolatától, mellyel lépéskényszerbe hoz minket az előre menekülésre. Tapasztalatainkat rendszerezett formában a nyilvánosság elé kell tárnunk, hogy a modellezési időszak eredményesen lezárható legyen. Kaptunk tehát egy utolsó lehetőséget, mellyel élnünk kell. Élnünk kell azért, hogy ország-világ előtt bebizonyítsuk: Az irányított betegellátásra az elmúlt 6 évben elköltött 9 (nem 50, csak 9!!!) milliárd forint a legjobb befektetés volt. Ilyen olcsón a világon még sehol nem jutott hozzá egyetlen ország sem az egészségügyi reformot megalapozó tényadatokhoz, tudáshoz, gyakorlati tapasztalatokhoz, s a reform sikerét biztosító, 1200 háziorvosra és az intézményrendszer egyötödére kiterjedő szoros, tervszerű, innovatív alapokon nyugvó együttműködéshez, szervezettséghez. A III. Irányított Betegellátási Konferencia programját úgy állítottam össze, hogy a modellkísérlet eredményei és ezek egészségügyi rendszerbe illeszthetőségének bemutatása mellett nyíljon lehetőség az érvek és ellenérvek ütköztetésére, hogy végül kialakuljon az a konszenzus, mely a továbbiakban az egész magyar egészségügy megújítását biztosítja. Rajtunk tehát a sor, irányított betegellátásban dolgozó kollégáim, bújjunk elő a szőnyeg alól! Bizonyítsuk be konferenciánkon, valamint az ezt követő szakbizottsági munkák során, hogy áldozatos munkánk meghozta eredményét! Mutassuk be, ajánljuk fel, s adjuk át további hasznosításra megszerzett tudásunkat, s eredményeinket! Zárjuk le a modellkísérletet, hogy a továbbiakban jogilag szabályozott formában folytathassuk innovatív tevékenységünket a magyar egészségügy megújítására. Eredményes tanácskozást kívánok minden kedves résztvevőnek! Dr. Somlai András elnök Irányított Betegellátási Egyesület IME IV. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2005. JÚNIUS 3