IME - AZ EGÉSZSÉGÜGYI VEZETŐK SZAKLAPJA

Tudományos folyóirat

   +36-30/459-9353       ime@nullimeonline.hu

   +36-30/459-9353

   ime@nullimeonline.hu

Egészségügyi Ágazati Portál - Koncepció és fejlesztések 2005-ben

  • Cikk címe: Egészségügyi Ágazati Portál - Koncepció és fejlesztések 2005-ben
  • Szerzők: Dr. Apjok András
  • Intézmények: eEgészség Programiroda
  • Évfolyam: IV. évfolyam
  • Lapszám: 2005. / 5
  • Hónap: június
  • Oldal: 34-37
  • Terjedelem: 4
  • Rovat: INFOKOMMUNIKÁCIÓ
  • Alrovat: eHEALTH, eEGÉSZSÉG

Absztrakt:

Az egészségügyi ágazati portál fejlesztése kiegészülve a Dr.Info szolgáltatással az Egészségügyi Minisztérium talán legjelentősebb projektje a magyarországi eEgészség Program keretében. Hazánkban 1996 óta működnek kereskedelmi jellegű egészségügyi honlapok, portálok mégis az egészségügyi tartalomszolgáltatás még gyermekcipőben jár. Mind ez ideig az egészségügyi portálok fő vonzereje a hírszolgáltatás volt, a szakmai tartalomszolgáltatás azonban – elemeiben ugyan megtalálható, de egyelőre – nem domináns. A cikk bemutatja az Egészségügyi Ágazati Portál kialakításának koncepcióját, szolgáltatási stratégiáját és működési kereteit.

Szerző Intézmény
Szerző: Dr. Apjok András Intézmény: eEgészség Programiroda

[1] 1214/2002. (XII. 28.) Korm. határozat a Magyar Információs Társadalom Stratégia készítéséről, a további feladatok ütemezéséről és tárcaközi bizottság létrehozásáról
[2] Osheroff et al., Physicians’ information needs: analysis of questions posed during clinical teaching Ann Intern Med. 1991; 114(7):576-81.
[3] Smith, R, What clinical information do doctors need?, BMJ 313 (7064) (1996) 1062-1068
[4] Gorman, PN, Information needs of physicians, J. Am. Soc. Inform. Sci. 46 (10) (1995) 729-736
[5] Ely JW et al., Obstacles to answering doctors’ questions about patient care with evidence: qualitative study, BMJ 2002; 324:710-713
[6] Magrabi F et al., General practitioners’ use of online evidence during consultations Int. J. Med. Inform., 74 [1] (2005) 1-12
[7] Line 56 Research USA: Enterprise Web and Portal Benchmarking Survey

INFOKOMMUNIKÁCIÓ eEGÉSZSÉG Egészségügyi Ágazati Portál Koncepció és fejlesztések 2005-ben Dr. Apjok András, eEgészség Programiroda Az egészségügyi ágazati portál fejlesztése kiegészülve a Dr.Info szolgáltatással az Egészségügyi Minisztérium talán legjelentősebb projektje a magyarországi eEgészség Program keretében. Hazánkban 1996 óta működnek kereskedelmi jellegű egészségügyi honlapok, portálok mégis az egészségügyi tartalomszolgáltatás még gyermekcipőben jár. Mind ez ideig az egészségügyi portálok fő vonzereje a hírszolgáltatás volt, a szakmai tartalomszolgáltatás azonban – elemeiben ugyan megtalálható, de egyelőre – nem domináns. A cikk bemutatja az Egészségügyi Ágazati Portál kialakításának koncepcióját, szolgáltatási stratégiáját és működési kereteit. BEVEZETÉS Kereskedelmi jellegű egészségügyi honlapok már kb. 10 éve működnek Magyarországon, de néhány kivételtől eltekintve még mindig hiányoznak a világhálón elérhető közérdekű és megbízható elektronikus egészségügyi nyilvántartások, klinikai adatbázisok, ami önmagában megakadályozza a különböző „értéknövelt” internetes szolgáltatások kialakítását. Példaként lehet említeni a gyógyszer-információs szolgáltatásokat, melyek on-ine is elérhetők, ugyanakkor ez a szolgáltatás nem egy közhiteles törzs adatain alapszik, nem teljes körű, nem térítésmentes (ez utóbbi alól kivétel a Dr.Info szolgáltatás keretében elérhető gyógyszer információ) és például a brit nemzeti gyógyszerkönyvvel (British National Formulary) ellentétben csak limitált médiákon áll rendelkezésre. Fentiek alapján megállapítható, hogy a hazai egészségügyi internetes tartalomszolgáltatás színvonalának fejlesztése még jelentős lehetőségeket tartogat magában különösen ami a magyar nyelven megjelenő tartalmakat illeti. A kormányzat részéről 2002. végén fogalmazódott meg az információs társadalom [1], ezen belül pedig egészségügyi és szociális tevékenységek információ-technológiai eszközökkel és módszerekkel történő támogatása és fejlesztése (eEgészség főirány). A stratégia- és programalkotást követően a fejlesztések 2004-ben kezdődhettek meg az eEgészség Program keretében. Ennek egyik kiemelt jelentőségű projektje a szakma tájékoztatását szolgáló Egészségügyi Ágazati Portál megvalósítása. A projekt célja egy internetes információs csomópont, valamint az egészségügyi szakmai felhasználók számára egy extranet típusú információszolgáltatás EÁP (Egészségügyi Ágazati Portál) kialakítása. A szakmai felhasználóknak nyújtott komplex informá- 34 IME IV. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2005. JÚNIUS ciós szolgáltatás a fejlesztés alatt álló ágazati portál nyilvános és zárt elérésű internetes oldalain kap helyet. (http://agazat.eum.hu/eum/agazati.main.page és www.euagazat.hu). AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZATI PORTÁL KÜLDETÉSE A magyarországi gyógyító- megelőző ellátásban körülbelül 35 ezer orvos dolgozik. Egy-egy orvos naponta 30-35 beteggel kerül kapcsolatba, amely a teljes ellátórendszerre vetítve mintegy napi egymillió orvos-beteg kontaktust jelent, nem beszélve a telefonos megkeresésekről. A napi munka során az orvosban számos kérdés fogalmazódik meg, illetve a betegek is számos kérdést tesznek fel kezelőorvosuknak. Ha feltételezzük, hogy a napközben felmerülő kérdések közül csupán egy nem, vagy nem kielégítő módon megválaszolható kérdés adódik (pl. a szükséges információk hiánya miatt), az a teljes ellátórendszerre vetítve évi 6 000 000 (!) megválaszolatlan klinikai kérdést jelent. Felmérések [2], [3], [4] szerint egy átlagos orvosi praxisban a felmerülő kérdések 25%-a terápiás vonatkozású, vagyis az előbbiek alapján évente legalább 1,75 millió megválaszolatlan terápiás kérdés képződik a magyar egészégügyi ellátórendszerben. Ha ehhez hozzávesszük a kérdések megválaszolásához szükséges ismeretek megszerzésének nehézségeit [5], a naprakész, hiteles, nagy megbízhatóságú szakmai információszolgáltatás különösen fontos feladatként fogalmazódik meg. A dedikált elektronikus kommunikációs csatornán (portál) történő tartalomszolgáltatás biztosításával jelentősen lehet javítani az előbbiekben felvázolt helyzeten. Például egy a háziorvosok körében végzett felmérés eredményei szerint [6] a keresőszolgáltatással kombinált internetes tartalomszolgáltatással a napi rutin közben femerült kérdések 73%át sikerült legalább részlegesen megválaszolni. A portál küldetése tehát nem lehet más, mint az egészségügyi személyzet infokommunikációs pozíciójának javítása, a hatékony és minőségi gyógyító, megelőző, egészségfejlesztő munka segítése korszerű internetes eszközrendszerrel. AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZATI PORTÁL SZOLGÁLTATÁSI KONCEPCIÓJA Az üzleti, valamint a közcélú információszolgáltatás keretében működő portálszolgáltatások helyzetének áttekintése azt mutatta, hogy a kilencvenes évekhez képest a portál- INFOKOMMUNIKÁCIÓ eEGÉSZSÉG ok ma már nem csak az információ közzétételét szolgálják, hanem interaktív és tranzakciós típusú szolgáltatásokat is nyújtanak. A vállalaton belüli intranetes környezetben működő portálok ma már a teljeskörű vállalati információ- és tudásmenedzsment, irodai automatizálás eszközei [7]. Az egészségügyi portálok fejlődése ettől a modelltől némiképp eltér, bár az Európai Unióban is van példa (Dánia) arra, hogy a nyilvános hálózaton, egy dedikált egészségügyi portálon keresztül bonyolítsanak elektronikus tranzakciókat. Erre példaként lehet hozni az elektronikus receptek (eRecept) felírását vagy az elektronikus születési anyakönyveztetést. Az eEgészség fejlesztések éllovasaihoz képest az Európai Bizottság visszafogottabb elvárásokat fogalmaz meg az egészségügyi portálokkal kapcsolatban. Az állásfoglalás szerint „a Portál a lakosság, a betegek, és szakemberek tájékoztatását szolgálja megbízható információk on-line közzétételével, továbbá egységes belépési pontot biztosít EU és tagországi egészségügyi információ-forrásokhoz.” (1786/2002/EC). A portál szolgáltatási koncepciójának meghatározásához figyelembe vettük még a Minisztérium gondozásában elkészített ágazati információs stratégia (2003.) definícióját is, mely szerint az egészségügyi portál „olyan weboldal, amely nagy mennyiségű, tematikusan rendszerezett információkat és komplex szolgáltatásokat kínál – nyilvános vagy korlátozott hozzáféréssel – a kijelölt célközönség számára. Az egészségügyi portál tehát alkalmas közcélú egészségügyi információk megjelenítésére csakúgy, mint szakmai ismeretek közlésére, valamint távoktatási médiumként.“ A bemutatott megközelítési módok, definíciók közös vonása, hogy a portál egyfajta közös kommunikációs és információ elérési felület, egy virtuális élettér, amelyet felkeresve a felhasználók véleményt cserélhetnek egymással (fórum), közös feladatokat oldhatnak meg (pl. szakmai irányelvek fejlesztése), tovább képezhetik magukat vagy éppen csak kikapcsolódnak, amikor elolvassák a legfrissebb híreket. A koncepció szerint a Portál tehát a célközönség igényei mentén kialakított virtuális élettér, ahol az adott felhasználó igényei mentén biztosítható az egységes szerkezetben megjelenített, szabályozott elérésű információtartalmak közzététele, valamint további, személyre/ felhasználói csoportra szabott webes szolgáltatások (pl. csoportmunka) kiszolgálása. A Portál közösségformáló szerepe miatt hatékony eszköze a szakmai közvélemény formálásnak, hiszen a felhasználók kommunikációja nincs térben vagy időben korlátozva. AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZATI PORTÁL SZOLGÁLTATÁSI STRATÉGIÁJA Az Egészségügyi Ágazati Portál koncepciója alapján a szolgáltatási stratégia két alappillére a portálfunkciók körültekintő meghatározása, valamint a célközönség kijelölése. A funkciókat meg kell feleltetni a célközönség információs igényeinek (1. ábra). Ahogy az az ábrából kitűnik, az egyes funkciók és szolgáltatások kiegészítik egymást, de a kötődés nem kizáróla- 1. ábra A portál funkciók és a célközönség kapcsolata gos. A funkciók ábrázolását tekintve a modell ebben a nézetben nem tartalmazza az üzemelő portál internetes megjelenését adó honlapok, és az azokhoz tartozó domeinek (pl. www.eum.hu) kiszolgálását. A nemzetközi példákat áttekintve a megcélzott portálfunkciók az alábbiakban foglalhatók össze: • kapu, csomópont funkció, • tájékoztatás, felvilágosítás, • interakció, • tranzakció (elektronikus ügyintézés), • távoktatás, továbbképzés biztosítása. A szolgáltatási stratégia szempontjából figyelembe vett célközönség (1. táblázat) pedig a • a lakosság, • egészségügyi ellátók, szolgáltatók, • közigazgatás, • oktatási és kutatási (OKF) intézmények, • ipari partnerek. Célközönség Lakosság Betegellátók Közigazgatás Oktatás, K+F Ipari partnerek Stratégiai cél A lakossági tájékoztatás a Dr.Info szolgáltatással valósul meg. Hozzáférés biztosítása szakmai információkhoz, adatbázisokhoz (gyógyszer, CE-online, alapnyilvántartások,), elektronikus szakkönyvekhez, szakmai irányelvekhez, on-line csoportmunka támogatása, terminológiaszerver Tényeken alapuló ágazati tervezés támogatása Kapcsolódás az EU információhálózatokhoz A közigazgatási szakemberek informatikai és tudásalkalmazási felkészültségének javítása Egészségügyi oktatási, képzési formák versenyképességének javítása Az egészségügyi szakemberek informatikai és tudásalkalmazási felkészültségének javítása Innováció és kutatáshasznosítás pozíciójának javítása Szakmai közösségek kooperációjának (hálózatépítés) elősegítése informatikai eszközökkel Referencia-típusú szakmai szolgáltatások Szabványfejlesztések támogatása (eSzabványok) Az egészségügyi szakmai webes tartalomszolgáltatás minőségének előmozdítása 1. táblázat Az Egészségügyi Ágazati Portál stratégiai céljai A lakossági közcélú egészségügyi információszolgáltatás a Dr.Info telefonos és internetes lakossági egészségügyi információs szolgáltatás keretében valósul meg. Ennek fej- IME IV. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2005. JÚNIUS 35 INFOKOMMUNIKÁCIÓ eEGÉSZSÉG lesztése azonban egy külön projekt keretében zajlik, ezért jelen cikkben nem tárgyaljuk. A Portál legfontosabb célközönsége az egészségügyi ellátók. Az orvosi adatbázisokhoz, kiadványokhoz kapcsolódó tartalomszolgáltatás a portál egyik leghangsúlyosabb szolgáltatási területe. Ennek érdekében a portálon keresztül már 2004. augusztusától hozzáférhető a Clinical Evidence bizonyítékalapú, angol nyelvű adatbázis mintegy 300 hazai egészségügyi szervezet számára. Érzékelve, hogy a nyelvi akadályok miatt a szolgáltatást nem mindenki tudja igénybe venni, a Programiroda elindította a magyar nyelvű elektronikus egészségügyi, orvosi kiadványok publikációs jogainak megszerzését célzó eBook projektet. A tervek szerint, a térítésmentesen hozzáférhető elektronikus kiadványok 2005. második félévétől, folyamatosan bővülő választékban fognak rendelkezésére állni az olvasóknak az Egészségügyi Ágazati Portálon. A tartalmak között kiemelt fontosságú a különböző egészségügyi alapnyilvántartásokhoz való internetes hozzáférés megteremtése. Ezek közül kiemelendő a gyógyszer információk közzététele, amely 2004. folyamán részlegesen már megvalósult célkitűzés a Dr. Info szolgáltatás részeként. A gyógyszereken túl azonban fontos lenne a teljes körű egészségügyi szolgáltatói katalógus és integrált humánerőforrás adatbázisokhoz való hozzáférés biztosítása is, melyek az orvosok, gyógyszerészek, és más nyilvántartásra kötelezett egészségügyi szakemberek, a nyilvánosságra számot tartó adatait tartalmazzák. Az alapnyilvántartások digitalizálását, valamint a közcélú adatok körének meghatározását követően a Portál alkalmas publikációs felületet tud biztosítani – akár a zárt elérésű oldalakon is – az adatok publikációjára. (A nyilvánosságra tartozó adatok körére vonatkozó eredeti elképzeléseket, valamint nyilvánosságra hozatal körülményeit vélhetően egybe kell majd vetni az előkészület alatt álló, az elektronikus információszabadságról szóló törvény rendelkezéseivel, illetve a törvény jogerőre történő emelkedése esetén vélhetően szükség lesz egyes idevágó ágazati jogszabályok módosítására.) Az előbb felsorolt lehetőségeken túl, a Portál, az extranet jellegű szolgáltatás keretében már jelenleg is lehetőséget nyújt az on-line csoportmunka támogatására. Ez utóbbi funkciókat első körben az orvosi szakmai kollégiumok tagjai számára ajánlotta ki az eEgészség Programiroda. A teljes körű on-line dokumentumkezelést is magába foglaló szolgáltatás a szakmai kollégiumok irányelvfejlesztő munkáját hivatott támogatni. Természetesen a rendszer használatához szükséges tudás megszerzése érdekében az eEgészség Programiroda rendszeres felhasználói tanfolyamokat szervez a kollégiumi tagok számára. Közigazgatás Hasonlóan az egészségügyi ellátókhoz, a közigazgatás számára kínált portálszolgáltatások között az első helyen az alapnyilvántartásokhoz való hozzáférés biztosítását lehet említeni. Az ágazati kapacitástervezést és szükségletalapú forrásallokációt támogató, az ellenőrzést szolgáló egészségügyi alapnyilvántartások jelenleg különböző szerveze- 36 IME IV. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2005. JÚNIUS teknél, hatóságoknál találhatók. A társhatóságok által közösen vezetett elektronikus alapnyilvántartás(ok) megvalósítása jelenleg csak a K-NET projekt keretében a gyógyszerek elektronikus nyilvántartására terjed ki. A Portál alkalmas integratív és publikációs felületet tud biztosítani a különböző adatbázisok szabályozott elérésének biztosításával, illetve lehetőség kínálkozik az egyes adatbázisok tartalmának egységes szerkezetben történő publikációjára ún. kompozit webes portálszolgáltatások fejlesztésével, amely adott esetben magában foglalja az autentikációs és tanúsítványhoz kötött eljárások kezelését is. Hosszabb távon elképzelhető, hogy a Portálszolgáltatások fejlesztése kiterjedjen új vagy a már meglévő egészségügyi adattárak, tudástárak, katalógusok fejlesztésére, integrációjára. Oktatási és kutatási-fejlesztés Az egyetemek, a kutatási és fejlesztési (K+F) műhelyek szempontjából a Portál támogatni kívánja az akadémiai-oktatási terület és az ipar együttműködésével megvalósuló innovatív fejlesztések megvalósulását az egészségügyi informatikában. Ennek érdekében már 2004 óta az eEgészég Programiroda megbízásából létrejött a hazai egészségügyi informatikai kutatás-fejlesztési projektek adatbázisa és online pályázati rendszere, amely a hazai K+F eredmények egészségügyi ágazati hasznosítását hivatott támogatni. A rendszer migrációja az egységes portálfelület alá jelenleg folyamatban van. A Portál honlapja egyben kiszolgálja az egészségügyi informatikusi szakmát is. Az előzőekben már szó volt róla, ezért most külön nem részletezzük, hogy az Extraneten kap helyet a zömmel egyetemi kötődésű szakmai kollégiumok közötti csoportmunka kiszolgálása is. Ipar Az előző szakaszban már említett kutatáshasznosítási tevékenység koordinációja és előmozdítása fontos területe az eEgészég Programnak. Ezen túlmenően kell említeni az elmúlt évben sikeresen lezárult szabványfejlesztési tevékenységet, mely keretében elkészültek az ún. eSzabványok (MSZ 22800 szabványcsalád). A Portál támogatni kívánja a szabványfejlesztésről szóló on-line szakmai vitát és csoportmunkát. Egy másik fontos terület, az egészségügyi szakmai webes tartalomszolgáltatás minőségének előmozdítása, a hazai egészségügyi honlapok/portálok tartalomminősítésének támogatása. Ennek érdekében a Portál támogatni kívánja a honlapok pályáztatásával a minőségi „egészséges” honlapok tartalmak létrehozását. Ennek eszköze lehet egy kiválósági díj alapítása, és odaítélése az adott évben legjobban teljesítő honlapoknak/portáloknak. Ez egyben lehetőséget teremt egy partneri információs hálózat kiépítésének (eEgészség webring). PORTÁLFEJLESZTÉSI TERVEK 2005-BEN Az Egészségügyi Ágazati Portál Középtávú tartalomfejlesztési terve öt intézkedési területet jelöl meg 2005-re, melyek az előzőekben kifejtett stratégiai célok megvalósítását INFOKOMMUNIKÁCIÓ eEGÉSZSÉG hivatottak biztosítani. Ezek közül első helyen áll a Portál szervezeti/működési kereteinek megszilárdítása. A portál működési keretei alapvetően meg fogják határozni, hogy a portál, mint önálló információszolgáltató mennyire lesz képes felvenni a versenyt a jelenlegi egészségügyi honlapokkal, portálokkal, mennyire lesz képes a kiválóság kritériumainak eleget tenni. Ennek érdekében a másik legfontosabb működési terület a tartalomszervezés és szolgáltatásszervezés. Ennek bizonyos elemei már jelenleg is működnek a Portál ideiglenes oldalain, a szolgáltatások kiterjesztésének lehetséges irányiról már szóltunk a szolgáltatási stratégia kapcsán. A folyamatos fejlesztések következtében meg kell oldani a fejlesztések és a már átadott szolgáltatások folyamatos, párhuzamos üzemét. Ezért a Portál látogatói az intenzív fejlesztési időszakban több, már működő szolgáltatást átmenetileg csak pilot jelleggel tudnak majd igénybe venni. Az átmenet menedzselése mellett alapvető fontosságú a Portál nemzeti szintű identitásának, ismertségének és reputációjának megalapozása. Ennek főbb elemei az identikus név, a szolgáltatások volumenének és vertikumának folyamatos bővítése, a Portál promóciójának, publicitásának biztosítása. Egy különösen érzékeny terület a portálszolgáltatások felhasználói igénybevételének, más szóval a felhasználói takeup előmozdítása. Ennek érdekében a promóciós eszközök mellett biztosítani kell ügyfélkapcsolatok menedzselését. Az Egészségügyi Ágazati Portál az Egészségügyi Minisztérium, az ESKI/eEgészség Programiroda menedzselésében megvalósított fejlesztési projekt. A szakmai munka nem lenne teljes a nyilvánosság, az átláthatóság, a fejlesz- tési eredmények folyamatos mérése és kommunikációja nélkül. ÖSSZEFOGLALÁS A projekt célja az egészségügyi szakmai felhasználók számára egy internetes információs csomópont, központi extranet típusú információszolgáltatás EÁP (Egészségügyi Ágazati Portál) kialakítása. Az EÁP fő funkciója, hogy lehetővé tegye az egészségügyi szakmai felhasználók és szervezetek egymás közti zökkenőmentes kommunikációját. A portál kiszolgálja a felhasználók közötti interakciót és internetes csoportmunkát. Hozzáférést biztosít számos egészségügyi adatbázishoz, és adattárhoz, valamint különböző egészségügyi nyilvántartásokhoz, katalógusokhoz, közhiteles nyilvántartásokhoz. A tartalomszolgáltatások között kiemelhető a hozzáférés a bizonyítékalapú orvoslást támogató Clinical Evidence Online adatbázishoz, gyógyszer információkhoz, és magyar nyelvű elektronikus orvosi könyvekhez. Hosszabb távon a portálon helyet kaphatnak egyes szakmai közösségek (pl. szakmai kollégiumok) projektjei, valamint más, a digitális aláírás ágazati bevezetéséhez kötött tranzakciós típusú szolgáltatások. A portál alkalmas platformot biztosít távoktatási szolgáltatások kiszolgálásához. Az egészségügyi ágazati portál fejlesztése kiegészülve a Dr.Info szolgáltatással az Egészségügyi Minisztérium talán legjelentősebb projektje a magyarországi eEgészség Program keretében. IRODALOMJEGYZÉK [1] 1214/2002. (XII. 28.) Korm. határozat a Magyar Információs Társadalom Stratégia készítéséről, a további feladatok ütemezéséről és tárcaközi bizottság létrehozásáról [2] Osheroff et al., Physicians’ information needs: analysis of questions posed during clinical teaching Ann Intern Med. 1991; 114(7):576-81. [3] Smith, R, What clinical information do doctors need?, BMJ 313 (7064) (1996) 1062-1068 [4] Gorman, PN, Information needs of physicians, J. Am. Soc. Inform. Sci. 46 (10) (1995) 729-736 [5] Ely JW et al., Obstacles to answering doctors’ questions about patient care with evidence: qualitative study, BMJ 2002; 324:710-713 [6] Magrabi F et al., General practitioners’ use of online evidence during consultations Int. J. Med. Inform., 74 [1] (2005) 1-12 [7] Line 56 Research USA: Enterprise Web and Portal Benchmarking Survey A SZERZÔ BEMUTATÁSA Dr. Apjok András orvos, szakokleveles egészségügyi menedzser, az orvosi egyetem elvégzése után (SZOTE 1993.) egészségügyi menedzsmentet tanult (SOTE EMK 1994-96.). Előbb a szegedi városi kórházban, mint szervezési tanácsadó dolgozott, majd világbanki ösztöndíjasként a rotterdami Erasmus Egyetemen a NIHES Health Services Research kurzusán szerzett MSc. fokozatot 1997ben. 1997 és 2000 között a világbanki KTI Projekt projektmenedzsereként dolgozott, majd a Csongrád Megyei Mednet Kht. informatikai tanácsadója, egyetemi vendégoktató (SZTE ÁOK, GyTK), projektszakértő (DAREK), témavezető (EBM TUDOR, IKTA4, GVOP AKF), 2003 óta részt vesz az egészségügyi ágazati információs stratégia megalkotásában, 2005-től pedig az eEgészség Program keretében az Egészségügyi Ágazati Portál projekt megvalósításában. IME IV. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2005. JÚNIUS 37