IME - INTERDISZCIPLINÁRIS MAGYAR EGÉSZSÉGÜGY

Tudományos folyóirat - Az egészségügyi vezetők szaklapja

   +36-1/786–9268       ime@nullimeonline.hu

   +36-1/786–9268

   ime@nullimeonline.hu

Biolumineszcens monitoring eszközök alkalmazhatósága az ápolói gyakorlatban, különös tekintettel az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzésére

  • Cikk címe: Biolumineszcens monitoring eszközök alkalmazhatósága az ápolói gyakorlatban, különös tekintettel az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzésére
  • Szerzők: Kiss-Orosz Józsefné, Rajki Veronika, Kádár László
  • Intézmények: Egymást Segítő Egyesület Baczoni István Rehabilitációs és Ápoló Otthon Pécel, Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar, Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar Egészségfejlesztési és Klinikai Módszertani Intézet Epidemiológiai Tanszék
  • Évfolyam: XVIII. évfolyam
  • Lapszám: 2019. / 7
  • Hónap: szeptember
  • Oldal: 22-28
  • Terjedelem: 7
  • Rovat: INFEKCIÓKONTROLL
  • Alrovat: INFEKCIÓKONTROLL

Absztrakt:

Kutatásunk célkitűzései között szerepelt, hogy feltérképezzük az adenozin-trifoszfát kimutatáson alapuló, biolumineszcens higéniai gyorstesztek alkalmazhatóságának gyakorlati lehetőségeit az ápolási gyakorlatban. A vizsgálat során egy hazai dialízis központban 42 darab RLU mérést végeztünk dializált betegek környezetében. Az ápolási tevékenységek során a kanül felületén és egyéb kritikus pontokon mért értékekkel meghatározhatóvá vált a dezinfekció hatékonysága, ezáltal az ápolási munka precízsége. Az általunk alkalmazott lumitester eszköz mérésenként 30 másodpercen belül eredményt szolgáltatott a betegágynál. A mikrobiológiai módszerek időigénye és költségvonzata miatt lépéselőnyt jelenthet a lumitester eszközös módszer alkalmazása az ápolási gyakorlatban is. Öszszes ségében az egészségügy számos területére, valamint az egészségügyi szakemberképzésre adaptálhatónak, könnyen kivitelezhetőnek, a mindennapos gyakorlatban, az oktatásban és a szemléletformálásban könnyen alkalmazhatónak tartjuk. Elsőként végeztünk luminométer készülékkel kivitelezett biolumineszcens monitoring vizsgálatot az ápolástudományi kutatásokban. Ebből adódóan a betegbiztonság témakörét érintő felmérésünk Magyarországon egyedülállónak számító volta miatt ezt a kutatásunkat hiánypótlónak reméljük.

Angol absztrakt:

One of the aims of our research was to explore the practical applicability of rapid bioluminescence-based adenosine triphosphate (ATP) assays in nursing practice. In this study, 42 RLU measurements were performed in a Hungarian dialysis centre in the environment of dialysis patients. During nursing activities, the effectiveness of disinfection and thus the accuracy of the nursing job can be determined by measuring the values of the cannula surface and other critical points. The lumitester we used provided bedside results within 30 seconds per measurement. Because of the time-consuming and cost regimen of microbiological methods, the use of luminescence method in nursing practice can be an advantageous. Overall, we consider this monitoring method adaptable and easy to implement in many fields of health care and training of healthcare professionals. We find it easy to apply in everyday practice, education and attitude forming. We initiated a bioluminescence monitoring with a luminometer device in research relating to nursing science. For these reasons, we anticipate that the results of this unique survey has a considerable added value to the patient safety-related research field.

A cikk további részleteihez előfizetői regisztráció és belépés szükséges! Belépéshez kattintson ide